Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Ban Điều Hành Khóa Tu Học Kỳ 17

23/12/201723:20(Xem: 4100)
Ban Điều Hành Khóa Tu Học Kỳ 17

BAN ĐIỀU HÀNH
KHÓA TU HỌC PHẬT PHÁP
ÚC CHÂU KỲ 17

 

 

 

CHỨNG MINH: HT Thích Huyền Tôn, HT Thích Bảo Lạc

 

BAN GIÁO THỌ: HT Thích Quảng Ba, HT Thích Trường Sanh, HT Thích Minh Hiếu

 

BAN GIẢNG HUẤN: HT Thích Huyền Tôn, HT Thích Bảo Lạc, HT Thích Quảng Ba, HT Thích Trường Sanh, HT Thích Minh Hiếu, HT. Thích Bổn Điền, HT Thích Nhật Tân, TT Thích Tâm Phương, TT Thích Phổ Hương, TT Thích Nguyên Tạng, TT Thích Giác Tín,  TT Thích Đạo Thông, TT Thích Nhuận Chơn, TT Thích Minh Hội, TT Thích Hạnh Hiếu, TT Thích Đạo Nguyên, TT Thích Phổ Huân, TT Thích Viên Trí, TT Thích Viên Tịnh, TT Thích Hạnh Tri, TT Thích Đạo Hiển, ĐĐ Thích Hạnh Phẩm, ĐĐ. Thích Thông Hiếu, NS Thích Nữ Như Tuyết, NS TN Huệ Khiết, NS Như Như, NS Thích Nữ Chân Kim, NS Thích Nữ Viên Thông, NS Thích Nữ Nhật Liên,

PHỤ TRÁCH LỚP HỌC THANH THIẾU NIÊN (SONG NGỮ) : HT Thích Quảng Ba, TT Thích Nguyên Tạng, TT Thích Đạo Nguyên TT Thích Viên Trí, TT Thích Hạnh Tri, TT Thích Đạo Hiển, SC Thích Nữ Nguyên Khai, SC TN Giác Anh, Đh Andrew Williams.

 

BAN GIÁM THỊ: HT Thích Bổn Điền, TT Thích Giác Tín, TT. Thích Đạo Hiển, SC TN Chân Kim, SC TN Nguyên Khai

 

BAN XƯỚNG NGÔN: HT. Thích Nhật Tân, TT Thích Viên Tịnh


BAN TỔ CHỨC
KHÓA TU HỌC PHẬT PHÁP
ÚC CHÂU KỲ 17

 

Cố vấn : TT Thích Tâm Phương

Trưởng Ban: TT Thích Nguyên Tạng

Phó Ban Ban, đặc trách ban Tài Chánh: TT Thích Giác Tín, NS Thích Nữ Chân Kim

Đặc trách Ban Cư Trú:TT Thích Nhuận Chơn, Đh Quảng Thiện Duyên

Đặc trách Thư Ký Hành Chánh: TT Thích Viên Tịnh, Đh Diệu Ánh, Đh Hải Hạnh

Đặc trách Ban Trang Trí: ĐĐ Thích Hạnh Phẩm, NS Thích Nữ Huệ Khiết, NS Thích Nữ Nhật Liên, Đh Quảng Pháp Đăng.  Ban viên: Đh Quảng Pháp Đăng, Đh Huệ Đức, Đh Thanh Vương, Đh Quảng Minh Thạnh, Đh Trung Trực, Đh Bách Dũng..v.v.v.

Đặc trách Ban Vận Chuyển: ĐĐ Thích Thông Hiếu, Sư Cô Thích Nữ Nguyên Khai, Sư Cô Thích Nữ Phổ Huệ; Ban viên: Đh Tâm Từ, Đh Steve Nguyên Thiện Bảo,  Đh Quảng Tịnh Thiều Bình, Đh Minh Đăng, Đh Loan Tỷ, Đh Bách Toàn, Đh. Thục Hà, Đh Công Lý

Đặc trách Ban Thủ Quỹ: Ni Sư Thích Nữ Như Tuyết, Ni Sư Thích Nữ Viên Thông, Đh Diệu Hòa, Đh Tâm Huệ

Đặc trách Ban Trai Soạn: Ni Sư Thích Nữ Huệ Khiết, Ni Sư Thích Nữ Như Như, Sư Cô Thảo Liên (TV Minh Quang), SC An Hiếu, SC Chúc Học, SC Viên Minh, SC Hạnh Quang, Đạo hữu Nguyên Như, Đh Quảng Hạnh, Thiện Ngọc, Thiện Liên, Từ Hảo, Thiện Nghiệp, Thiện Đài, Thu Hồng cùng Phật tử Chùa Báo Ân, Tu Viện Quảng Đức

Đặc trách Ban Hành Đường: Ni Sư Thích Nữ Huệ Khiết, Ni Sư Từ Ngọc, Ni Sư Hạnh Từ, Ni Sư Thảo Liên (TX Thanh Lương), SC An Thảo, SC Thành Liên, SC Chúc Học, SC Hạnh Liên,  SC Tịnh Hiển, Đh Quảng Pháp Đăng, Huệ Đức, Thanh Vương, Quảng Bảo, Quảng Thủy, Quảng Tâm, Quảng Tuệ, Quảng Nhuận, Thu Hà, Nguyên Nhật Thơ, Quảng Hương, Quảng Tịnh, Quảng Mỹ,  Lệ Mỹ, Nguyên Hằng, Minh Sáng, Diệu Hương, Đạo hữu Toàn.

Ban Gây Quỹ Ủng Hộ Khóa Tu Học: Chùa Bảo Vương, Tu Viện Quảng Đức, Chùa Giác Hoàng, Chùa Bảo Minh, Chùa Kim Cang, Tu Viện Từ Ân, Chùa Huệ Quang, Chùa Phật Quang, Chùa Bồ Đề,  Chùa Diệu Âm, Niệm Phật Đường An Lạc Hạnh. 

Ban Quản Chúng: TT Thích Phổ Hương

Quản  Chúng Nam Phật Tử: Đh Tâm Từ

Quản Chúng Nữ Phật Tử: Đh. Tâm Huệ 

Ban Nghi Lễ:  TT Thích Nhuận Chơn, TT Thích Viên Trí, TT Thích Viên Tịnh, ĐĐ Thích Chơn Đạt 

Ban Tri Chung Bảng Hiệu Lệnh:  ĐĐ Thích Chơn Đạt, ĐĐ Thích Đạo Trì

Ban Hương Đăng: SC Thích Nữ Hạnh Chiếu, SC Thích Nữ Nguyên Tâm, Đh Thanh Phi, Đh Lệ Mỹ

Ban Cúng Dường Hoa Đăng: TT Thích Viên Trí, NS Thích Nữ Huệ Khiết

Ban Hướng Dẫn Thanh Thiếu Niên (Song ngữ): TT Đạo Hiển, TT Đạo Nguyên, SC Nguyên Khai, SC Giác Anh, Đh Quảng Tịnh, Đh Lệ Tâm, Đh. Chánh Tịnh Châu, Đh Toàn Trần, Đh Quang Minh. 

Ban học tập: TT. Thích Đạo Hiển, TT Thích Đạo Nguyên, Đh Tâm Quang Tiền Anh Thơ, Đh Nguyên Nhật Thơ, Đh Hoằng Lân,  Đh Quảng Bảo Thiện, Đh Quảng Tường Nguyên, Đh Nguyên Thọ, Đh Diệu Hiếu Phương Nga, Đh Quảng Tịnh Duyên, Đh Ngọc Trân

Ban Âm Thanh Ánh Sáng: Đh Quảng Đại Tâm, Đh Nguyên Tâm Thiều Đức

Ban Quay Phim Nhiếp Ảnh: Đh Thiện Hưng , Đh Hoàng Lan Quảng Thiện Duyên, Đh Nguyên Nhật Khánh, Đh Giác Trí Thục Đức, Đh Quảng Thiện Hùng Jordan Lê

Ban Văn Nghệ Thiền Trà: ĐĐ Hạnh Phẩm,  Đh Quảng Tịnh
Ban in sang băng đĩa giảng & hình ảnh slideshow: Đh Phúc Lý, Đh Trí Ngộ, Đh Chúc Minh Sinh

Ban Y Tế:  Đh Thiện Bảo, Đh Tâm Nguyện, Đh Lệ Tâm

Ban Thị Giả Chư Tôn Đức:  ĐĐ Thích Hạnh Toàn, ĐĐ Thích Đạo Trì, SC Thích Nữ Nguyên Tâm, Sa Di Hữu Khả

Ban Thị Giả (tại lớp học) : Đh.Quảng Hương, Đh Tâm Hương, Đh Quảng Mỹ

Ban Trà Nước: Đh Nguyên Tường, Đh Nguyên Hằng, Nguyên Nhật Tiến

Ban Vệ Sinh Môi Trường: Đh Quảng Pháp Đăng, Đh Huệ Đức, Đh Thanh Vương, Đh Bách Dũng, Đh Bách Toàn

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
)
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
108,891,035