Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Duc The Ton 9

TU HỌC PHẬT PHÁP
 
Phật Pháp cao sâu rất nhiệm mầu
Muốn tu giải thoát hãy cùng nhau
Xa lìa ngũ dục hành buông xả
Không dính trần căn thường nguyện cầu
Giáo Hội hằng năm đều tổ chức
Chư Tôn gương mẫu hướng dẫn đầu
Tịnh Thiền trải nghiệm năngtu học
Giác ngộ thong dong đợi chẳng lâu.

 ***
 
Phật Pháp cao sâu rất nhiệm mầu
Giải trừ nghiệp chướng trí nâng cao
Nhà Bàng Long Uẩn (1) đều chứng đạo
Nước Việt Nhân Tông (2) đáng tự hào
Thế giới hòa bình nhờ chánh niệm
Chúng sanh an lạc hiểu thương nhau
Vô thường nhân quả tri thông suốt
Cuộc sống thăng hoa thắm ngọt ngào 
 
Nam Mô A Di Đà Phật
Chùa Pháp Hoa, Nam Úc,  Rằm tháng 10 Đinh Dậu (2017)
Thích Viên Thành,
 
Ghi chú:
(1) Cư sĩ Bàng Uẩn
Ông Bàng Uẩn người huyện Hành Dương, Trung Hoa, tự là Đạo Huyền. Ông sống với vợ và hai con: một trai tên Kenh-huo, một gái tên Linh Chiếu (Ling-Chao). Tất cả gia đình tu theo Thiền Tông, và đều được coi như đã ngộ đạo hết. Sau khi đốn ngộ, ông về nhà lấy thuyền chở của cải đem đổ xuống sông, căn nhà thì cúng dường để xây chùa. ông cất một thất nhỏ để tu ở. Cô Linh Chiếu thường theo hầu hạ, chuyên việc chẻ tre bện sáo bán để nuôi cha. Người con trai thì lo việc trồng trọt để nuôi mẹ.
Có người hỏi ngài: "Tài sản tại sao đem đổ xuống biển quá lãng phí mà không bố thí cho người nghèo?
Ngài nói: “Tôi đã bị hại nhiều rồi, chẳng lẽ còn đem hại người khác sao! ấy là xả vậy.- Trước khi ông đi, hãy để lại vài lời cho người đời sau, khiến mau kiến tánh.
Bàng cư sĩ nói: Cái nào đã có nên xả bỏ, cái nào không có chớ nên lấy vào.
(2) Trần Nhân Tông: Là con trai trưởng của Trần Thánh Tông, Trần Nhân Tông đã được truyền ngôi lúc ông chưa đầy 20 tuổi. Vị hoàng đế trẻ sớm phải đương đầu với hiểm họa xâm lược từ đế quốc Mông-Nguyên hùng mạnh ở phương Bắc. Do vậy, ngay sau khi lên ngôi Trần Nhân Tông đã triển khai nhiều biện pháp nhằm nâng cao sức mạnh kinh tế và ổn định chính trị– xã hội của Đại Việt, đồng thời xây dựng quan hệ tích cực với nước láng giềng phía nam là Chiêm Thành. Năm 1285, Ngài huy động một lực lượng lớn cùng thượng hoàng Thánh Tông và Quốc công Tiết chế Trần Hưng Đạo, nên đã đánh thắng hoàng đế nhà Nguyên Hốt Tất Liệt. Sau đó cùng  Hưng Đạo vương tiếp tục đánh thắng giặc Nguyên, Mông 2 lần nữa và ổn định và hưng thịnh của Đại Việt
Năm 1293, ông truyền ngôi cho thái tử Trần Thuyên (tức vua Trần Anh Tông) và lên làm Thái thượng hoàng.Sau đó Nhân Tông xuất gia tu hành theo  Phật và lấy hiệu Trúc Lâm đại sĩ (竹林大士), sau nầy là Điều Ngự Giác Hoàng; Trần Nhân Tông cũng chính là vị tổ sáng lập của Thiền phái Trúc Lâm, một dòng thiền Phật giáo mang bản sắc văn hóa Việt Nam và tinh thần nhập thế.
 
 

hoa_sen (2)

CÙNG NHAU TU HỌC

Cung kính họa vận bài thơ “Tu Học Phật Pháp

của Thầy Viên Thành chùa Pháp Hoa Nam Úc.

Tứ chúng hân hoan học đạo mầu

Cầu mong giác ngộ để cùng nhau

Thọ Bát Quan Trai xong rồi xả

Giữ gìn Năm Giới giải mong cầu

Thân tâm huân nhập vào tỉnh thức

Theo bước Ân Sư buổi ban đầu

Thiết lập đạo tràng cùng tu học

Đường về bến giác chẳng còn lâu.

***

Cầu mong con chứng quả đạo mầu

Biển khổ chập chùng đến thấp cao

Noi gương đức Phật nơi Thành Đạo

Thánh tích muôn sau những tự hào

Giây phút dứt bặt không một niệm

Là khi thương ghét cũng lìa nhau

Thắp sáng đèn Từ luôn trong suốt

Vườn Tâm hoa trái chín ngọt ngào.

Nam Mô A Di Đà Phật

Germany ngày 02 tháng 12 năm 2017

Cư Sĩ Đan Hà

 
 
 
 hoa_sen (4)

TU HỌC PHẬT PHÁP

(Cẩn họa)

  

Tâm  trong thanh tịnh vốn không mầu,

Theo pháp nương khuôn , phải có nhau.

Sáu nẻo trầm mê năng thấu triệt,

Ba đường giác ngộ rõ tìm cầu.

Ơn cao Tam bảo luôn xem trọng,

Nghĩa cả chúng tăng mãi hệ đầu.

Tinh tấn công phu đều lập nguyện,

Ngày về chớ hỏi khoảng bao lâu…

 

*****

Tâm  trong thanh tịnh vốn không mầu,

Bát Nhã đèn soi hiện trí cao.

Hiểu Uẩn thông tri khai diệu giác,

Nhìn Tông thầm rõ xứng anh hào.

Tình thâm nghĩa trọng, luôn bền chặt,

Đạo lớn đường dài, mãi cạnh nhau.

Tĩnh thức quay về nương chánh niệm,

Phật quang biến chiếu, tục chân ngào…

 

Việt Nam, Ngày 3/12/2017

Minh Đạo

 
 

hoasen1

Tu Học Phật Pháp

Cung kính họa vận bài thơ “Tu Học Phật Pháp

của Thầy Viên Thành chùa Pháp Hoa Nam Úc.

 

Hiểu được thâm sâu lý đạo mầu

Ta bà cõi Phật vẫn kề nhau.

Nuôi tâm thanh thản cần buông xuống
Dưỡng tánh thăng hoa phải khấn cầu.

Tích đức giúp đời không quản ngại

Tu nhân vượt khó lúc ban đầu.

Hồng trần xem nhẹ đời thư thái

Tâm an ý lạc đựơc dài lâu.

***

Cuộc sống quanh ta ngập sắc màu
Nhưng đường Phật pháp mãi thanh cao.
Chư Tăng dẫn lối vào chân đạo
Phật tử tìm đường được ngộ mau.
Mở trí khai tâm cùng sách tấn
Kiên trì chia sẽ nỗi niềm nhau.
Cùng nhau tu học lòng chan chứa
Hạnh phúc đâu đây đến nghẹn ngào.
PT Tâm Minh
 
hoasen3

Đệ tử kính họa bài TU HỌC PHẬT PHÁP

Của Thầy Thích Viên Thành

 

HỌC ĐẠO

“Ô thước kiều”

Xin nguyện về đây học đạo mầu

Lục hòa tu tập ở bên nhau

Để nghe thanh thản hồi chuông nguyện

Mà thấy an nhiên nhịp mõ cầu

Không  tận kinh văn nào chỗ cuối

Vô biên luật luận chẳng nơi đầu

Đừng theo sắc tướng ngoài thân ấy

Về tìm chéo áo giấu ngọc châu

 

Trong mình có sẵn khối ngọc châu

Vì mê muôn kiếp mãi tìm cầu

Nuôi tâm nhã độ thôi thương tiếc

Giữ ý thanh tao chớ hận sầu

Chẳng những ân cần nuôi dưỡng ngựa

Mà hằng miên mật giữ gìn trâu

Đạo tràng yên tĩnh thường câu hội

Hiền thánh ghé thăm phải cúi chào

Như Thị kính họa


 

Hoa sen 4athich vien thanh-2

 

Hoa sen 4a

Tu Học Phật Pháp

 Cung kính họa vận bài thơ “Tu Học Phật Pháp

của Thầy Viên Thành chùa Pháp Hoa Nam Úc.

Tứ Đế Phật trao rất nhiệm mầu
Phơi bày tường tận hãy bảo nhau
Tham sân mê muội cần buông xả
Bến giác bờ mê quyết nối cầu

Bát Chánh chuyên tu là huyền đạo
Đưa người ra khỏi chốn lao xao
Tứ Vô lượng Tâm, đối xử nhau
Ta, người an lạc. Đâu phiền não?

Bàng Uẩn xưa, Thiền tu đốn ngộ
Của cải đều sông sâu ném đổ
Lại có vua rời bỏ điện vàng
Ẩn rừng tu niệm, ấy Nhân Tông

“Nhật mộ đồ viễn” câu nhắn nhủ:
Đời người ngắn ngủi sắp tàn thu
Quê nhà tịch tĩnh còn xa lắm
Mau mau mật niệm quyết chí tu.

Melbourne 4-12-2017

Thanh Phi


 Hoa sen 4a


Tu Giới

 

Kính họa vần bài “Tu Học Phật Pháp” 

của Tỳ Kheo Thích Viên Thành

 

Pháp môn vô lượng rất sâu mầu

Thiện hữu nương cùng học hỏi nhau

Giáo lý huân tu đâu dễ gặp

Minh Sư truyền thọ khó tìm cầu

Lục căn gìn giữ điều cần nhứt

Tam độc diệt tan việc đứng đầu

Thanh tịnh thân tâm trì Giới Luật

Thắng duyên kiến tánh chẳng bao lâu.

 

Tam Vô Lậu Học rất thâm sâu

Tu Giới khiêm cần thấp đến cao

Phá chấp không còn chi vướng bận

Xả ly chẳng bỏ sót tơ hào

Khôn phân chủng tộc cùng thân thiện

Thương khắp chúng sanh giúp đỡ nhau

Đem lại niềm vui chơn Hạnh Phúc

Chan hòa mật ngọt khỏi xên ngào.

 

Bakewell, Bắc Úc, 06-12-2017

Viên Huệ

Hoa sen 4a

 

 

 

 
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
)
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
108,894,055