Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Hình ảnh công quả của Ban Trai Soạn & Ban Hành Đường

29/12/201705:08(Xem: 3775)
Hình ảnh công quả của Ban Trai Soạn & Ban Hành Đường
Ni Sư Thích Nữ Huệ Khiết (Trưởng Ban), Ni Sư Thích Nữ Như Như, Sư Cô Thảo Liên (TV Minh Quang), SC An Hiếu, SC Chúc Học, SC Viên Minh, SC Hạnh Quang, Đạo hữu Nguyên Như, Đh Quảng Hạnh, Thiện Ngọc, Thiện Liên, Từ Hảo, Thiện Nghiệp, Thiện Đài, Thu Hồng cùng Phật tử Chùa Báo Ân, Tu Viện Quảng Đức

Ban Trai Soan ky 17aBan Trai Soan ky 17
Từ trái sang: Sư Cô Hạnh Quang, Sư Cô Viên Minh (Diệu Tuyết), Sư Cô Thảo Liên,
Sư Cô Chúc Học, Ni Sư Huệ Khiết, Ni Sư Như Như, Sư Cô An Hiếu

Ban Hanh Huong-Trai Soan (1)

Hòa Thượng Hội Chủ ghé thăm Ban Trai Soạn
Ban Hanh Huong-Trai Soan (3)
Ban Hành Đường: Ni Sư Thích Nữ Huệ Khiết (TB), Ni Sư Từ Ngọc, Ni Sư Hạnh Từ, Ni Sư Thảo Liên (TX Thanh Lương), SC An Thảo, SC Thành Liên, SC Chúc Học, SC Hạnh Liên,  SC Tịnh Hiển, Đh Quảng Pháp Đăng, Huệ Đức, Thanh Vương, Quảng Bảo, Quảng Thủy, Quảng Tâm, Quảng Tuệ, Quảng Nhuận, Thu Hà, Nguyên Nhật Thơ, Quảng Hương, Quảng Tịnh, Quảng Mỹ,  Lệ Mỹ, Nguyên Hằng, Minh Sáng, Diệu Hương, Đạo hữu Toàn.


Ban Hanh Huong-Trai Soan (4)Ban Hanh Huong-Trai Soan (5)Ban Hanh Huong-Trai Soan (6)Ban Hanh Huong-Trai Soan (7)Ban Hanh Huong-Trai Soan (8)Ban Hanh Huong-Trai Soan (9)Ban Hanh Huong-Trai Soan (10)Ban Hanh Huong-Trai Soan (11)Ban Hanh Huong-Trai Soan (12)Ban Hanh Huong-Trai Soan (13)Ban Hanh Huong-Trai Soan (14)Ban Hanh Huong-Trai Soan (15)Ban Hanh Huong-Trai Soan (16)Ban Hanh Huong-Trai Soan (17)Ban Hanh Huong-Trai Soan (18)Ban Hanh Huong-Trai Soan (19)Ban Hanh Huong-Trai Soan (20)Ban Hanh Huong-Trai Soan (21)Ban Hanh Huong-Trai Soan (22)Ban Hanh Huong-Trai Soan (23)Ban Hanh Huong-Trai Soan (24)Ban Hanh Huong-Trai Soan (25)Ban Hanh Huong-Trai Soan (26)Ban Hanh Huong-Trai Soan (27)Ban Hanh Huong-Trai Soan (28)Ban Hanh Huong-Trai Soan (29)Ban Hanh Huong-Trai Soan (30)Ban Hanh Huong-Trai Soan (31)Ban Hanh Huong-Trai Soan (32)Ban Hanh Huong-Trai Soan (33)Ban Hanh Huong-Trai Soan (34)Ban Hanh Huong-Trai Soan (35)Ban Hanh Huong-Trai Soan (36)Ban Hanh Huong-Trai Soan (37)Ban Hanh Huong-Trai Soan (38)Ban Hanh Huong-Trai Soan (39)Ban Hanh Huong-Trai Soan (40)Ban Hanh Huong-Trai Soan (41)Ban Hanh Huong-Trai Soan (42)Ban Hanh Huong-Trai Soan (43)Ban Hanh Huong-Trai Soan (44)Ban Hanh Huong-Trai Soan (45)Ban Hanh Huong-Trai Soan (46)Ban Hanh Huong-Trai Soan (47)Ban Hanh Huong-Trai Soan (48)Ban Hanh Huong-Trai Soan (49)Ban Hanh Huong-Trai Soan (50)Ban Hanh Huong-Trai Soan (51)Ban Hanh Huong-Trai Soan (52)Ban Hanh Huong-Trai Soan (53)Ban Hanh Huong-Trai Soan (54)Ban Hanh Huong-Trai Soan (55)Ban Hanh Huong-Trai Soan (56)Ban Hanh Huong-Trai Soan (57)Ban Hanh Huong-Trai Soan (58)Ban Hanh Huong-Trai Soan (59)Ban Hanh Huong-Trai Soan (60)Ban Hanh Huong-Trai Soan (61)Ban Hanh Huong-Trai Soan (62)Ban Hanh Huong-Trai Soan (63)Ban Hanh Huong-Trai Soan (64)Ban Hanh Huong-Trai Soan (65)Ban Hanh Huong-Trai Soan (66)Ban Hanh Huong-Trai Soan (67)Ban Hanh Huong-Trai Soan (68)Ban Hanh Huong-Trai Soan (69)Ban Hanh Huong-Trai Soan (70)Ban Hanh Huong-Trai Soan (71)Ban Hanh Huong-Trai Soan (72)Ban Hanh Huong-Trai Soan (73)Ban Hanh Huong-Trai Soan (74)Ban Hanh Huong-Trai Soan (75)Ban Hanh Huong-Trai Soan (76)Ban Hanh Huong-Trai Soan (77)Ban Hanh Huong-Trai Soan (78)Ban Hanh Huong-Trai Soan (79)Ban Hanh Huong-Trai Soan (80)Ban Hanh Huong-Trai Soan (81)Ban Hanh Huong-Trai Soan (82)Ban Hanh Huong-Trai Soan (83)Ban Hanh Huong-Trai Soan (84)Ban Hanh Huong-Trai Soan (85)Ban Hanh Huong-Trai Soan (86)Ban Hanh Huong-Trai Soan (87)Ban Hanh Huong-Trai Soan (88)Ban Hanh Huong-Trai Soan (89)Ban Hanh Huong-Trai Soan (90)Ban Hanh Huong-Trai Soan (91)Ban Hanh Huong-Trai Soan (92)Ban Hanh Huong-Trai Soan (93)Ban Hanh Huong-Trai Soan (94)Ban Hanh Huong-Trai Soan (95)Ban Hanh Huong-Trai Soan (96)Ban Hanh Huong-Trai Soan (97)Ban Hanh Huong-Trai Soan (98)Ban Hanh Huong-Trai Soan (99)Ban Hanh Huong-Trai Soan (100)Ban Hanh Huong-Trai Soan (101)Ban Hanh Huong-Trai Soan (102)Ban Hanh Huong-Trai Soan (103)Ban Hanh Huong-Trai Soan (104)Ban Hanh Huong-Trai Soan (105)Ban Hanh Huong-Trai Soan (106)Ban Hanh Huong-Trai Soan (107)Ban Hanh Huong-Trai Soan (108)Ban Hanh Huong-Trai Soan (109)Ban Hanh Huong-Trai Soan (110)Ban Hanh Huong-Trai Soan (111)Ban Hanh Huong-Trai Soan (112)Ban Hanh Huong-Trai Soan (113)Ban Hanh Huong-Trai Soan (114)Ban Hanh Huong-Trai Soan (115)Ban Hanh Huong-Trai Soan (116)Ban Hanh Huong-Trai Soan (117)Ban Hanh Huong-Trai Soan (118)Ban Hanh Huong-Trai Soan (119)Ban Hanh Huong-Trai Soan (120)Ban Hanh Huong-Trai Soan (121)Ban Hanh Huong-Trai Soan (122)Ban Hanh Huong-Trai Soan (123)Ban Hanh Huong-Trai Soan (124)Ban Hanh Huong-Trai Soan (125)Ban Hanh Huong-Trai Soan (126)Ban Hanh Huong-Trai Soan (127)Ban Hanh Huong-Trai Soan (128)Ban Hanh Huong-Trai Soan (129)Ban Hanh Huong-Trai Soan (130)
Ban hanh duong-trai soan khoa tu ky 17 (43)Ban hanh duong-trai soan khoa tu ky 17 (42)Ban hanh duong-trai soan khoa tu ky 17 (41)Ban hanh duong-trai soan khoa tu ky 17 (40)Ban hanh duong-trai soan khoa tu ky 17 (39)Ban hanh duong-trai soan khoa tu ky 17 (38)Ban hanh duong-trai soan khoa tu ky 17 (36)Ban hanh duong-trai soan khoa tu ky 17 (34)Ban hanh duong-trai soan khoa tu ky 17 (33)Ban hanh duong-trai soan khoa tu ky 17 (31)Ban hanh duong-trai soan khoa tu ky 17 (30)Ban hanh duong-trai soan khoa tu ky 17 (29)Ban hanh duong-trai soan khoa tu ky 17 (28)Ban hanh duong-trai soan khoa tu ky 17 (24)Ban hanh duong-trai soan khoa tu ky 17 (23)Ban hanh duong-trai soan khoa tu ky 17 (21)Ban hanh duong-trai soan khoa tu ky 17 (18)Ban hanh duong-trai soan khoa tu ky 17 (17)Ban hanh duong-trai soan khoa tu ky 17 (16)Ban hanh duong-trai soan khoa tu ky 17 (15)Ban hanh duong-trai soan khoa tu ky 17 (14)Ban hanh duong-trai soan khoa tu ky 17 (13)Ban hanh duong-trai soan khoa tu ky 17 (12)Ban hanh duong-trai soan khoa tu ky 17 (11)Ban hanh duong-trai soan khoa tu ky 17 (10)Ban hanh duong-trai soan khoa tu ky 17 (9)Ban hanh duong-trai soan khoa tu ky 17 (8)Ban hanh duong-trai soan khoa tu ky 17 (7)Ban hanh duong-trai soan khoa tu ky 17 (6)Ban hanh duong-trai soan khoa tu ky 17 (2)Ban hanh duong-trai soan khoa tu ky 17 (1)
Ban hanh duong-trai soan khoa tu ky 17 (45)Ban hanh duong-trai soan khoa tu ky 17 (44)
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn