Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Hình ảnh công quả của Ban Trai Soạn & Ban Hành Đường

29/12/201705:08(Xem: 5399)
Hình ảnh công quả của Ban Trai Soạn & Ban Hành Đường
Ni Sư Thích Nữ Huệ Khiết (Trưởng Ban), Ni Sư Thích Nữ Như Như, Sư Cô Thảo Liên (TV Minh Quang), SC An Hiếu, SC Chúc Học, SC Viên Minh, SC Hạnh Quang, Đạo hữu Nguyên Như, Đh Quảng Hạnh, Thiện Ngọc, Thiện Liên, Từ Hảo, Thiện Nghiệp, Thiện Đài, Thu Hồng cùng Phật tử Chùa Báo Ân, Tu Viện Quảng Đức

Ban Trai Soan ky 17aBan Trai Soan ky 17
Từ trái sang: Sư Cô Hạnh Quang, Sư Cô Viên Minh (Diệu Tuyết), Sư Cô Thảo Liên,
Sư Cô Chúc Học, Ni Sư Huệ Khiết, Ni Sư Như Như, Sư Cô An Hiếu

Ban Hanh Huong-Trai Soan (1)

Hòa Thượng Hội Chủ ghé thăm Ban Trai Soạn
Ban Hanh Huong-Trai Soan (3)
Ban Hành Đường: Ni Sư Thích Nữ Huệ Khiết (TB), Ni Sư Từ Ngọc, Ni Sư Hạnh Từ, Ni Sư Thảo Liên (TX Thanh Lương), SC An Thảo, SC Thành Liên, SC Chúc Học, SC Hạnh Liên,  SC Tịnh Hiển, Đh Quảng Pháp Đăng, Huệ Đức, Thanh Vương, Quảng Bảo, Quảng Thủy, Quảng Tâm, Quảng Tuệ, Quảng Nhuận, Thu Hà, Nguyên Nhật Thơ, Quảng Hương, Quảng Tịnh, Quảng Mỹ,  Lệ Mỹ, Nguyên Hằng, Minh Sáng, Diệu Hương, Đạo hữu Toàn.


Ban Hanh Huong-Trai Soan (4)Ban Hanh Huong-Trai Soan (5)Ban Hanh Huong-Trai Soan (6)Ban Hanh Huong-Trai Soan (7)Ban Hanh Huong-Trai Soan (8)Ban Hanh Huong-Trai Soan (9)Ban Hanh Huong-Trai Soan (10)Ban Hanh Huong-Trai Soan (11)Ban Hanh Huong-Trai Soan (12)Ban Hanh Huong-Trai Soan (13)Ban Hanh Huong-Trai Soan (14)Ban Hanh Huong-Trai Soan (15)Ban Hanh Huong-Trai Soan (16)Ban Hanh Huong-Trai Soan (17)Ban Hanh Huong-Trai Soan (18)Ban Hanh Huong-Trai Soan (19)Ban Hanh Huong-Trai Soan (20)Ban Hanh Huong-Trai Soan (21)Ban Hanh Huong-Trai Soan (22)Ban Hanh Huong-Trai Soan (23)Ban Hanh Huong-Trai Soan (24)Ban Hanh Huong-Trai Soan (25)Ban Hanh Huong-Trai Soan (26)Ban Hanh Huong-Trai Soan (27)Ban Hanh Huong-Trai Soan (28)Ban Hanh Huong-Trai Soan (29)Ban Hanh Huong-Trai Soan (30)Ban Hanh Huong-Trai Soan (31)Ban Hanh Huong-Trai Soan (32)Ban Hanh Huong-Trai Soan (33)Ban Hanh Huong-Trai Soan (34)Ban Hanh Huong-Trai Soan (35)Ban Hanh Huong-Trai Soan (36)Ban Hanh Huong-Trai Soan (37)Ban Hanh Huong-Trai Soan (38)Ban Hanh Huong-Trai Soan (39)Ban Hanh Huong-Trai Soan (40)Ban Hanh Huong-Trai Soan (41)Ban Hanh Huong-Trai Soan (42)Ban Hanh Huong-Trai Soan (43)Ban Hanh Huong-Trai Soan (44)Ban Hanh Huong-Trai Soan (45)Ban Hanh Huong-Trai Soan (46)Ban Hanh Huong-Trai Soan (47)Ban Hanh Huong-Trai Soan (48)Ban Hanh Huong-Trai Soan (49)Ban Hanh Huong-Trai Soan (50)Ban Hanh Huong-Trai Soan (51)Ban Hanh Huong-Trai Soan (52)Ban Hanh Huong-Trai Soan (53)Ban Hanh Huong-Trai Soan (54)Ban Hanh Huong-Trai Soan (55)Ban Hanh Huong-Trai Soan (56)Ban Hanh Huong-Trai Soan (57)Ban Hanh Huong-Trai Soan (58)Ban Hanh Huong-Trai Soan (59)Ban Hanh Huong-Trai Soan (60)Ban Hanh Huong-Trai Soan (61)Ban Hanh Huong-Trai Soan (62)Ban Hanh Huong-Trai Soan (63)Ban Hanh Huong-Trai Soan (64)Ban Hanh Huong-Trai Soan (65)Ban Hanh Huong-Trai Soan (66)Ban Hanh Huong-Trai Soan (67)Ban Hanh Huong-Trai Soan (68)Ban Hanh Huong-Trai Soan (69)Ban Hanh Huong-Trai Soan (70)Ban Hanh Huong-Trai Soan (71)Ban Hanh Huong-Trai Soan (72)Ban Hanh Huong-Trai Soan (73)Ban Hanh Huong-Trai Soan (74)Ban Hanh Huong-Trai Soan (75)Ban Hanh Huong-Trai Soan (76)Ban Hanh Huong-Trai Soan (77)Ban Hanh Huong-Trai Soan (78)Ban Hanh Huong-Trai Soan (79)Ban Hanh Huong-Trai Soan (80)Ban Hanh Huong-Trai Soan (81)Ban Hanh Huong-Trai Soan (82)Ban Hanh Huong-Trai Soan (83)Ban Hanh Huong-Trai Soan (84)Ban Hanh Huong-Trai Soan (85)Ban Hanh Huong-Trai Soan (86)Ban Hanh Huong-Trai Soan (87)Ban Hanh Huong-Trai Soan (88)Ban Hanh Huong-Trai Soan (89)Ban Hanh Huong-Trai Soan (90)Ban Hanh Huong-Trai Soan (91)Ban Hanh Huong-Trai Soan (92)Ban Hanh Huong-Trai Soan (93)Ban Hanh Huong-Trai Soan (94)Ban Hanh Huong-Trai Soan (95)Ban Hanh Huong-Trai Soan (96)Ban Hanh Huong-Trai Soan (97)Ban Hanh Huong-Trai Soan (98)Ban Hanh Huong-Trai Soan (99)Ban Hanh Huong-Trai Soan (100)Ban Hanh Huong-Trai Soan (101)Ban Hanh Huong-Trai Soan (102)Ban Hanh Huong-Trai Soan (103)Ban Hanh Huong-Trai Soan (104)Ban Hanh Huong-Trai Soan (105)Ban Hanh Huong-Trai Soan (106)Ban Hanh Huong-Trai Soan (107)Ban Hanh Huong-Trai Soan (108)Ban Hanh Huong-Trai Soan (109)Ban Hanh Huong-Trai Soan (110)Ban Hanh Huong-Trai Soan (111)Ban Hanh Huong-Trai Soan (112)Ban Hanh Huong-Trai Soan (113)Ban Hanh Huong-Trai Soan (114)Ban Hanh Huong-Trai Soan (115)Ban Hanh Huong-Trai Soan (116)Ban Hanh Huong-Trai Soan (117)Ban Hanh Huong-Trai Soan (118)Ban Hanh Huong-Trai Soan (119)Ban Hanh Huong-Trai Soan (120)Ban Hanh Huong-Trai Soan (121)Ban Hanh Huong-Trai Soan (122)Ban Hanh Huong-Trai Soan (123)Ban Hanh Huong-Trai Soan (124)Ban Hanh Huong-Trai Soan (125)Ban Hanh Huong-Trai Soan (126)Ban Hanh Huong-Trai Soan (127)Ban Hanh Huong-Trai Soan (128)Ban Hanh Huong-Trai Soan (129)Ban Hanh Huong-Trai Soan (130)
Ban hanh duong-trai soan khoa tu ky 17 (43)Ban hanh duong-trai soan khoa tu ky 17 (42)Ban hanh duong-trai soan khoa tu ky 17 (41)Ban hanh duong-trai soan khoa tu ky 17 (40)Ban hanh duong-trai soan khoa tu ky 17 (39)Ban hanh duong-trai soan khoa tu ky 17 (38)Ban hanh duong-trai soan khoa tu ky 17 (36)Ban hanh duong-trai soan khoa tu ky 17 (34)Ban hanh duong-trai soan khoa tu ky 17 (33)Ban hanh duong-trai soan khoa tu ky 17 (31)Ban hanh duong-trai soan khoa tu ky 17 (30)Ban hanh duong-trai soan khoa tu ky 17 (29)Ban hanh duong-trai soan khoa tu ky 17 (28)Ban hanh duong-trai soan khoa tu ky 17 (24)Ban hanh duong-trai soan khoa tu ky 17 (23)Ban hanh duong-trai soan khoa tu ky 17 (21)Ban hanh duong-trai soan khoa tu ky 17 (18)Ban hanh duong-trai soan khoa tu ky 17 (17)Ban hanh duong-trai soan khoa tu ky 17 (16)Ban hanh duong-trai soan khoa tu ky 17 (15)Ban hanh duong-trai soan khoa tu ky 17 (14)Ban hanh duong-trai soan khoa tu ky 17 (13)Ban hanh duong-trai soan khoa tu ky 17 (12)Ban hanh duong-trai soan khoa tu ky 17 (11)Ban hanh duong-trai soan khoa tu ky 17 (10)Ban hanh duong-trai soan khoa tu ky 17 (9)Ban hanh duong-trai soan khoa tu ky 17 (8)Ban hanh duong-trai soan khoa tu ky 17 (7)Ban hanh duong-trai soan khoa tu ky 17 (6)Ban hanh duong-trai soan khoa tu ky 17 (2)Ban hanh duong-trai soan khoa tu ky 17 (1)
Ban hanh duong-trai soan khoa tu ky 17 (45)Ban hanh duong-trai soan khoa tu ky 17 (44)
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
)
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
108,883,887