Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Thư Mời Họp nhân Khóa Tu Học Kỳ 17

14/11/201708:22(Xem: 3221)
Thư Mời Họp nhân Khóa Tu Học Kỳ 17


Letterhead_Giao Hoi Uc Chau 2015

HĐĐH/TTK/TM               PHẬT LỊCH 2561, ngày 14 tháng 11 năm 2017
 
THƯ MỜI HỌP
 
                       Kính gởi :
                     - Hòa Thượng Tăng Giáo Trưởng  
                     - Chư Tôn Đức trong Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương
                     - Chư Tôn Đức và Đạo hữu trong Hội Đồng Điều Hành
                     - Chư vị trụ trì các Tự Viện trong Giáo Hội
 
Kính bạch Chư Tôn Đức và đạo hữu,
Giáo Hội chúng ta qui định những phiên họp định kỳ, thường niên vào các dịp Khóa An Cư, Khóa Tu Học Phật Pháp, hoặc các phiên họp bất thường theo thời điểm bất thường tùy theo nhu cầu Phật sự hay tình hình hệ trọng liên quan, để điều hướng mọi Phật sự Giáo Hội. 
 
Nhân Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu kỳ 17 – Đinh Dậu 2017 năm nay của Giáo Hội sẽ tổ chức thời gian từ ngày 24 đến 28-12-2017 tại Melbourne.

Cuộc họp của Giáo Hội từ 3pm-10pm ngày Thứ Ba 26-12-2017 tại Khóa Tu Học PPUC.
 
          Chương trình Nghị sự (dự thảo):
·      Báo cáo của HĐĐH 6 tháng qua.
·      Báo cáo sơ lược tổng quát việc tổ chức Khóa Tu Học Phật Pháp kỳ 17.
·      Nhắc lại và tán thán Trụ xứ tổ chức Khóa An Cư Kiết Hạ kỳ 19 năm Mậu Tuất 2018.
·      Nhắc lại và tán thán 2 vị đã nhận làm Trưởng Ban Tổ Chức các Khóa Tu Học Phật Pháp tiếp theo: TT Viên Trí kỳ 18 tại Adelaide; HT Quảng Ba kỳ 19 tại Canberra. Đồng thời lập Ban Tổ Chức KTHPP kỳ 18 tại Adelaide.
·      Trình bày kế hoạch sẽ cứu trợ Bão lụt Miền Trung VN.
·      Bổ túc các điểm khác:
·      Linh tinh:
 
Thành kính cung thỉnh Chư Tôn Giáo Phẩm, toàn thể Chư Tôn Đức và Đạo hữu hoan hỷ, vì sứ mệnh hoằng dương chánh pháp, Phật Giáo hải ngoại & quê nhà, vì bổn phận, trách nhiệm đối với Đạo pháp Dân tộc, và hạnh nguyện báo Phật ân đức, lợi lạc quần sanh, ngưỡng mong Chư Tôn và quý vị bất nhiễm trần lao, cùng dự hội, để Phật sự châu toàn.
 
Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát.
 
Kính thư,
TM Hội Đồng Điều Hành
Tổng Thư Ký
(đã ký)
Tỳ kheo THÍCH NHẬT TÂN
blank
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn