Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

duc the ton 1a
CÙNG NHAU TU HỌC

 Kính tặng TT  Trưởng Ban Thích Nguyên Tạng cùng Chư Tôn Đức
Trong Ban Tổ Chức Khóa Tu Học Khóa Tu Học kỳ 17 năm nay

Tu Học (1) hằng năm sắp đến rồi
Tâm phàm tĩnh lặng Thánh lên ngôi
Port Phillip Bay (2) mau câu hội
Về Portse Camp (3) thiền tịnh ngồi
Tinh tấn hành trì (4) tiêu phiền não
Giải đãi buông lung (5) tai hại rồi
Quay đầu là bến (6) tu thành Phật
Một chỗ gom tâm (7) ngộ dễ thôi!
 
Từ Chùa Pháp Hoa - Nam Úc,
Hướng về Vùng Portsea , Victoria, Úc châu,
Cầu chúc Khóa Tu Học Phật Pháp Kỳ 17 của Giáo Hội, được thành tựu viên mãn.
TK, Thích Viên Thành


Ghi chú:

(1) Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu kỳ 17 do TT Thích Nguyên Tạng làm Trưởng Ban Tổ Chức, tổ chức từ ngày Chủ Nhật 24-12-2017 đến ngày Thứ Năm 28-12-2017, tại vùng Portsea , Victoria)

(2) Portsea camp: Đây là khu trại có chiều dài lịch sử trên 147 năm kể từ khi những người Âu Châu đầu tiên đặt chân đến khu hải cảng này. Trại, Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu Kỳ 17 sẽ tổ chức tại đây.

(3) Portsea Camp : Khu đồi nầy, nhìn ra Port Philip Bay, một địa danh thu hút khách du lịch khắp nơi trên thế giới và quốc nội Úc Châu tập trung về nơi đây để vui chơi trong dịp giáng sinh và tết Tây.

(4)&(5) Trong Kinh Bát Đại Nhơn Giác Phật dạy: Đệ tứ giác tri: Giải đãi trụy lạc, thường hành tinh tấn, phá phiền não ác, tồi phục tứ ma, xuất ấm giới ngục. Dịch nghĩa: Điều giác ngộ thứ tư: Giải đãi phải sa đọa, nên thường hành tinh tấn, để phá phiền não ác, chiết phục cả bốn ma, ra khỏi ngục ấm giới.

(6) “Hồi đầu bỉ ngạn” Tức là: Quay đầu là bờ: Buông dao đồ tể sẽ tức khắc thành Phật. (Người dù độc ác đến đâu, khi đã giác ngộ, ăn năn, sám hối chân thành, thì sẽ tiều trừ đựợc tội chướng và chóng thành chánh quả)

(7) Trong Kinh Di Giáo Phật đã dạy:“Chế tâm nhứt xứ vô sự bất biện” nghĩa là: tập trung tâm ý vào một chỗ, thì không có việc gì là không thành tựu.


duc the ton 1a

GIẢI THOÁT


Mùa tu học đã tới đây rồi

Nên bất động nào có đổi ngôi

Giữ tánh bình thường an ổn tọa

Gìn tâm vô trụ lặng yên ngồi

Đạo tràng niệm Phật luôn thanh thản

Giới tử hành thiền mãi thảnh thơi

Miên mật quán soi hằng thúc liễm

Thì bờ giải thoát chính đây thôi.

Như Thị- Lê Đăng Mành

duc the ton 1a

 

 Đáp hoạ bài : “Cùng Nhau Tu Học.”

 

       BẾN MÊ LÀ GIÁC

 

 

Ngàn năm, trước đã lập nên rồi

An lạc tâm hành, vượt vị ngôi

Pháp giới trang nghiêm, lời bái vọng

Bồ đề thanh tịnh, tánh nhiên ngồi.

Muôn trùng duyên đến, duyên tiêu mất

Vạn sự tình buông, vạn sự rồi.(*)

Đã biết bến mê thường tịch lặng,

Hỏi chi cõi Phật cũng ngần thôi !

 

CHÙA KỲ VIÊN

South Dakota USA, 27/11/2017.

MẶC PHƯƠNG TỬ.

 

 (*) Trong bài xương đến 2 chữ “rồi”.

 

 

 


 

duc the ton 1a

 

 

              CÙNG NHAU TU-HỌC

    

                      Tu học thời gian đã đến rồi.

                            Tâm phàm Tâm thánh cũng tu thôi.

                        Portse phillip bay pháp phương tiện.

                                    Portse camp phàm-Thánh ngồi.

                         Tinh tấn hành thiền Tâm thanh-tịnh

                                 Giaỉ-đải buông lung phiền não thôi.

                          Quay nhìn TRÍ-HUỆ thanh tịnh PHẬT.

                                    Một niệm TỊNH-TÂM GIÁC-NGỘ rồi.

                        Chùa GIÁC-NHIÊN New Zealand. 28-11-2017.

                                   

                                   kính-bái

                            TUỆ-ĐĂNGduc the ton 1a

    CÙNG NHAU TU HỌC

Đại chúng cùng tu giới đức bồi ,
Chuyên tâm hành pháp nguyện chẳng thôi .
Nương nhau sách tấn đời tu học ,
Nổ lực sống thiền đẹp sáng soi .
Trở về nguyên tánh tâm thanh thoát ,
Bát phong chẳng động một góc ngồi .
Hồi đầu thị ngạn là bến giác ,
Phật Tánh muôn đời hiển hiện thôi .

           Dallas , 27-11-2017
                Tánh Thiện

duc the ton 1a

Cùng nhau tu học

 

Khoá học hằng năm đã đến  rồi

Người người phấn khởi ý lên ngôi.

Philip Bay tỉnh lặng nơi tu học

Portsee Camp bình yên chốn tịnh ngồi.

Tinh tấn tham thiền tâm an lạc

Siêng năng thính pháp trí thảnh thơi.

Cùng nhau hoan hỉ về bên Phật

Đời sống bốn ba cũng thế thôi.

 

PT Tâm Minh


duc the ton 1a
Cùng nhau tu học

Ngày nghỉ cuối năm sắp đến rồi

Niềm vui tu học chợt lên ngôi
Nôn nóng mong đến ngày câu hội
Tăng Ni phật tử cùng nhau ngồi
Học tu pháp Phật tiêu phiền não
Giảm bớt tham sân nhẹ nghiệp rồi
Các bạn tôi ơi, đàn con Phật
Portsea Camp, hẹn gặp nhau thôi.

Melbourne 27-11-2017

Thanh Phi


duc the ton 1a

 

Cùng nhau tu học

Kính họa bài thơ của thầy Thích Viên Thành

 

 

Nơi đây du lịch sáng rạng  ngời

Sao trời lấp lánh biết bao ngôi

Vui chơi thỏa thích thời son trẻ

Nào có phút giây lặng lẽ ngồi

 

Hôm nay cảnh cũ người đông đúc

Kỷ niệm ngày xưa đã xa rồi

Mặc áo nâu sòng tâm tĩnh lặng

Nghe thầy thuyết pháp thấy vui thôi.

 

                    Nguyễn Thanh Long

                         Nov 27/2017


duc the ton 1a

CÙNG NHAU TU HỌC

( Cẩn họa y đề )

 

Thường niên khóa học đã xong rồi,

Gội sạch tâm nhơ, hoán đổi ngôi.

VỊNH LỚN huân tu,  tăng lĩnh hội,

ĐỒI CAO kiến tập, chúng cùng ngồi.

Công phu tinh tấn, thất điên bặt,

Giải đải hôn trầm, bát đảo trôi.

Khai ngộ trừ mê, thời nhiếp niệm,

Hiển quang tự tại, bám không thôi...

 

Việt Nam, Ngày 28/11/2017

Minh Đạo

 

 

duc the ton 1a

CÙNG NHAU TU HỌC

( Cẩn họa y đề )

Tu học ai ơi sắp sửa rồi !
Tâm phàm giác ngộ Thánh lên ngôi
Khu đồi lịch sử trăm năm trước
Cảng vịnh hôm nay tỉnh giác ngồi
Chánh niệm vào ra phiền não tận
Lăng xăng trạo cử khổ thân thôi
Trở về bến giác tu thành Phật
Minh tâm kiến tánh ngộ đó rồi

CHÂU NGỌC LÊ HOA NHỤY


duc the ton 1a

XA RỜI BẾN MỘNG

Tuổi xuân thời ấy đã qua rồi !

Lặng ngắm sao trời chẳng đổi ngôi

Hương bưởi nồng nàn, vui dạ kết

Sương đêm lành lạnh, vững tâm ngồi

Gieo mầm nhân ái vườn xinh nhỉ !

Tưới hạt từ bi lá mượt rồi !

Thấu hiểu trần gian là bến mộng

Nương thuyền Bát Nhã chóng về thôi...

Như Thu-USA

duc the ton 1a


MỞ LÒNG

Mắt thương năm cánh nở bung rồi

Tự thể nhiên hòa nguyệt sáng ngôi

Bảy bước đài sen truyền đạo khởi

Năm châu nhân loại nhiếp tâm ngồi

Vô minh khuất lấp đau còn mãi

Tuệ giác tường khai khổ chuyển rồi

Tiếp hiện như chân thường thấu tỏ

Sương mù ngã chấp đoạn trừ thôi

Lý Đức Quỳnh-Đồng Nai


 duc the ton 1aĐỪNG NUÔI ÁC

Một kho lễ nghĩa để đâu rồi ? 

Chẳng kể tôn ty dám soán ngôi

Thô lỗ lời ma còn hám nói

Thối hôi ghế quỷ cũng ham ngồi

Ngộ Thiền bài kệ lo nào tới

Bát Nhã thời kinh liệu chẳng rồi

Mau sớm quy hàng nương cõi Thánh

Chứ đừng nuôi ác thiệt đời thôi! 

Phan Tự Trí- Biên Hòa

 
duc the ton 1a

 

TU HỌC

Về đây tu học mấy hôm rồi 

"Trí tuệ , từ bi "thuyết sáng ngôi 

Tinh tấn chuyên cần thiền tĩnh toạ 

Hành trì chăm chỉ giới yên ngồi 

Buông rời địa vị nào .."ông tướng"

Bỏ hẳn danh hời ấy ..." cái tôi " 

Tưới tẩm hương thơm bằng đạo pháp 

Xa đời huyễn ảo trở về thôi 

  Minh Thuý – USA

duc the ton 1a

 

NHẸ ĐỜI THÔI

Rèn tâm tu học đến đây rồi

Lắng tịnh tâm phàm chuyển thánh ngôi

Mở ý theo lòng câu nhập hội

Bày tâm thuận dạ nhiếp thân ngồi

Hành trì miên mật tan phiền não

Tinh tấn thâm nghiêm diệt chướng rồi

Tưới tẫm giới hương theo pháp Phật

Viễn ly khát ái nhẹ đời thôi

Hương Thềm Mây


duc the ton 1a

Kính họa bài Cùng nhau tu học - Thầy Thích Viên Thành
Tu học đến nay mười bảy rồi
Nhiều phen Pháp Bảo đã nhường ngôi
Tiểu bang lần lượt an nhiên mở
Tự viện thay phiên vững chãi ngồi
Nếp sống thiền môn dần lập hạnh
Khép trong quy củ đã quen rồi
Nhiếp tâm chánh niệm từng giây phút
Bờ Giác không xa sẽ đến thôi.
***
Quay đầu bến Giác có đâu xa
Tỉnh thức quán soi từng sát-na
Sáng sáng chim rừng reo Pháp thoại
Chiều chiều mây núi lắng Thiền ca
Lăng Nghiêm khai thị công phu sớm
Tịnh Độ huân tu lúc xế tà
Chuyển cảnh nhàn du thành Thánh Địa
Năm ngày tu học hạnh Tăng già.
***
Chánh hạnh Tăng già rất tịnh thanh
Vui thay tứ chúng đồng tu hành
Phồn hoa xa lánh về rừng thẳm
Tỉnh lặng tìm cầu chốn biển xanh
Sóng vỗ trùng trùng tham ái dục
Lời kinh niệm niệm thật chơn thành
Di Đà nhứt cú không dời đổi
Bảo Sở nào xa vui bước nhanh.
Tâm Quang
Brisbane 2017duc the ton 1a


An Nhiên

 

Kính họa vần bài “Cùng nhau tu học”

của Tỳ Kheo Thích Viên Thành

 

Từng nghe Khóa Học đã lâu rồi

Tinh tấn trì tu mới chuyển ngôi

Phước mỏng vì xa chưa tới dự

Nghiệp dày chẳng dễ được cùng ngồi

Thiện căn sau trước hằng còn đó

Phật tánh xưa nay vốn sẵn rồi

Sáu chữ Di Đà tâm niệm niệm

An nhiên tự tại tự nhiên thôi.

 

Bakewell, Bắc Úc, 30-11-2017

Viên Huệ


 

 

Hoa sen 4a

Tu học Online

 

Kính họa vần bài “Cùng nhau Tu Học” 

của Tỳ Kheo Thích Viên Thành

 

Khóa tu Giáo Hội mở lâu rồi

Ở chốn xa xôi chớ bỏ ngôi

Bận job duties không dự được

Vào online web xin cùng ngồi

Thêm nhiều kiến thức thêm thông sáng

Tự kiểm thân tâm tự hiểu rồi

Phước phận biết sao là trọn đủ

Đọc tin Kỷ Yếu cũng vui thôi.

 

Bakewell, Bắc Úc, 04-12-2017

Lệ Tâm Tiền Anh Nhi

 

Hoa sen 4a

Ở nhà tu học

Kính họa vần bài “Cùng nhau Tu Học” 

của Tỳ Kheo Thích Viên Thành

 

Ghi danh trễ hạn Khóa tu rồi

An vị Đạo Tràng chẳng được ngôi

Xa thẳm Bờ Kia chưa kịp tới

Lâu rày đáy giếng hãy còn ngồi

Không Không Cảnh Ngoại Không Không cả!

Pháp Pháp Tâm Trung Hữu Pháp rồi ...

Đến đến đi đi “vô biệt sự”

Ở nhà thời cũng gắng theo thôi.

 

Darwin, Bắc Úc, 06-12-2017

Minh Trọng Tiền Lạc Quan

 

 

 

 

Ý kiến bạn đọc
28/11/201715:00
Khách
THẾ GIỚI HOAN CA
**
Chờ mãi khóa tu học đến rồi
Lòng bao Phật tử tựa lên ngôi
Luyện tâm thư thái ,,,tịnh khi nghỉ
Tập trí thiền an ,,,thản lúc ngồi
Chánh niệm , giác tâm , ly đắm nhiễm
An hòa , gieo phúc , thoát luân hồi
Chúc mừng nhân loại đồng hướng thiện
Thế giới hoan ca ,,,phước hạnh thôi !
**
Hoành Châu
Việt Nam ( 28.11.2017 )
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567