Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Danh sách Học Viên

09/02/201706:33(Xem: 6894)
Danh sách Học Viên
 
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại
tại UĐL-TTL
Danh Sách Phật Tử
Tham Dự Khóa Học Phật Pháp Úc Châu Kỳ 17
 Tổ chức tại vùng Portsea, tiểu bang Victoria
(Từ ngày 24-12-2017 đến ngày 28-12-2017) 

    

   

 1. Tự Viện Pháp Bảo:  28 học viên 
 2. Tu Viện Quảng Đức: 81  học viên 
 3. Chùa Pháp Hoa: 44 học viên 
 4. Tu Viện Vạn Hạnh:  13 học viên 
 5. Thiền Viện Minh Quang (NSW): 25  học viên 
 6. Thiền Viện Minh Quang (SA): 21  học viên 
 7. Chùa Quan Âm (Adelaide): 4 học viên 
 8. Chùa Pháp Vân: 5 học viên 
 9. Tu Viện Từ Ân: 25 học viên 
 10. Chùa Phật Quang: 32 học viên: 
 11. Chùa Bảo Vương: 6 học viên 
 12. Chùa Giác Hoàng: 24 học viên 
 13. Chùa Pháp Quang: 4 học viên 
 14. Chùa Bảo Minh: 34 học viên 
 15.  Viện Nguyên Thiều:  8 học viên 
 16. Chùa Giác Nhiên: 8 học viên 
 17. Tu Viện Kim Cang: 3 học viên 
 18. NPĐ An Lạc Hạnh: 33 học viên 
 19. Chùa Bồ Đề: 16 học viên 
 20. Chùa Báo Ân:  10 học viên 
 21. Tịnh Xá Minh Đăng Quang: học viên
 22. Chùa Huyền Quang: 7 học viên
 23. Tu Viện Minh Giác:  12 học viên
 24. Chùa Long Quang:  học viên
 25. Chùa Diệu Âm: 5 học viên
 26. Chùa Thiên Ấn: 7 học viên 
 27. Chùa Quốc Tế (Darwin): 2 học viên
 28. Chùa Hưng Long:  2 học viên
 29.  

   

   

  Stt

  Học và tên

  Pháp danh

  Đơn vị Tự Viện

         1          

  Trương Thị Ngọc Anh

  Bảo Kim Mai

  Bảo Vương

         2          

  Trương Minh Nhật

  Bảo Tường Chiếu

  Bảo Vương

         3          

  Đặng Thị Kim Chi

  Bảo Diệu Ngọc

  Bảo Vương

         4          

  Nguyễn Thị Thái

  Bảo Diệu Hòa

  Bảo Vương

         5          

  Trần Thị Trang

  Bảo Nhuận Thùy

  Bảo Vương

         6          

  Lê Thị Mai Hương

  Chơn Phước

  Bảo Vương

         7          

  Đản Thị Nuôi

  Nguyên Như

  Quảng Đức

         8          

  Nguyễn Thị Mai

  Nguyên Trâm

  Quảng Đức

         9          

  Trần Thị Như Liên

  Nguyên Nhật Lý

  Quảng Đức

       10          

  Nguyễn Anh Dũng

  Tâm Từ

  Quảng Đức

       11          

  Nguyễn Ngọc Yến

  Thanh Phi

  Quảng Đức

       12          

  Đặng Điểm Đạo

  Thiện Hưng

  Quảng Đức

       13          

  Đặng Thị Đào

  Ngọc Hoa

  Quảng Đức

       14          

  Đặng Mỹ Hạnh

  Nguyên Nhật Khánh

  Quảng Đức

       15          

  Nguyễn Thị Hoàng Lan

  Quảng Thiện Duyên

  Quảng Đức

       16          

  Lê Jordan Thiện

  Quảng Thiện Hùng

  Quảng Đức

       17          

  Lê Ryan Nhất Tâm

  Quảng Thiện Hỷ

  Quảng Đức

       18          

  Lê Ananda An Lạc

  Quảng Thiện Khánh

  Quảng Đức

       19          

  Phạm Anh Dũng

  Hoằng Lân

  Quảng Đức

       20          

  Trần Thị Châu Tâm

  Quảng Bảo Thiện

  Quảng Đức

       21          

  Ryan Phạm

  Quảng Bảo Minh

  Quảng Đức

       22          

  Chloe Phạm

  Quảng Bảo Thanh

  Quảng Đức

       23          

  Nguyễn T. Phương Giang

  Quảng Hương

  Quảng Đức

       24          

  Phan Kiều Oanh

  Nguyên Nhật Thơ

  Quảng Đức

       25          

  Nguyễn Thị Kim Phương

  Quảng Tịnh

  Quảng Đức

       26          

  Bùi Thị Ngọc Diệp

  Quảng Mỹ

  Quảng Đức

       27          

  Võ Thị Huệ

  Tâm Hương

  Quảng Đức

       28          

  Trương Khánh Thi

  Quảng Mỹ

  Quảng Đức

       29          

  Trương Nguyễn Tuệ Từ

  Quảng Nguyện

  Quảng Đức

       30          

  Hoàng Gia Khanh

   

  Quảng Đức

       31          

  Phan Thị Huệ

  Diệu Trí

  Quảng Đức

       32          

  Trương N. Thiện Trí

  Quảng Tuệ

  Quảng Đức

       33          

  Trương N. Trí Thông

  Quảng Đạt

  Quảng Đức

       34          

  Trương Nhã Vy

   

  Quảng Đức

       35          

  Trương Kiều Nhi

  Quảng Tịnh Hiếu

  Quảng Đức

       36          

  Tạ Thị Kim Phương

  Huệ An

  Quảng Đức

       37          

  Jennifer Nguyễn Ngọc Anh

   

  Quảng Đức

       38          

  Phạm Thị Diễm Trang

  Diệu Đẩu

  Quảng Đức

       39          

  Stephen Nguyễn

   

  Quảng Đức

       40          

  Victoria Nguyễn

   

  Quảng Đức

       41          

  Ngô Thị Thanh Nga

  Lệ Mỹ

  Quảng Đức

       42          

  Lê Anh Thịnh

  Linh Đạt

  Quảng Đức

       43          

  Huỳnh Nhật Thảo Cindy

  Lệ Hiếu

  Quảng Đức

       44          

  Lê Nhật Phương

  Linh Thanh

  Quảng Đức

       45          

  Huỳnh Công Thành

  Lệ Tâm

  Quảng Đức

       46          

  Trần Lê Tú

  Tâm Tuấn

  Quảng Đức

       47          

  Hoàng Kim Nguyệt

  Diệu Minh

  Quảng Đức

       48          

  Trần Lê Hoàng Ái Mỹ

  Hạnh Tâm

  Quảng Đức

       49          

  Trần Hoàng Đan

  Hạnh Hậu

  Quảng Đức

       50          

  Trần Hoàng Bách

  Hạnh Hiếu

  Quảng Đức

       51          

  Hồ Thu Hồng

  Tâm Huệ

  Quảng Đức

       52          

  Lê Thị Mận

  Nguyên Tuệ Châu

  Quảng Đức

       53          

  Trần Mỹ Lệ

  Linh Hoa

  Quảng Đức

       54          

  Lai Tú Lệ

  Phước Ngọc

  Quảng Đức

       55          

  Quách Thị Cúc

  Huệ Từ

  Quảng Đức

       56          

  Hoàng Thị Quế

  Thiện An

  Quảng Đức

       57          

  Vũ Thị Tuyết Nga

  Linh Ngọc

  Quảng Đức

       58          

  Lê Thị Quyên

  Nguyên Nhật Phúc

  Quảng Đức

       59          

  Nguyễn Thái Thục Đức

  Giác Trí

  Quảng Đức

       60          

  Nguyễn Thị Thanh Vân

  Diệu Tuyết

  Quảng Đức

       61          

  Nguyễn Thị Sĩ

  Nguyên Lộc

  Quảng Đức

       62          

  Trần Thị Nỡ

  Tâm Đắc

  Quảng Đức

       63          

  Huỳnh Ngọc Sương

  Diệu Phủ

  Quảng Đức

       64          

  Điều Thị Averton

  Nguyên Nhật Tiến

  Quảng Đức

       65          

  Yến Nguyễn Averton

  Nguyên Nhật Hưng

  Quảng Đức

       66          

  Trần Công Đạo

  Quảng Đại Tâm

  Quảng Đức

       67          

  Trần Công Tâm Johnson

  Quảng Đại Bình

  Quảng Đức

       68          

  Trần Công Thiện William

  Quảng Đại Thành

  Quảng Đức

       69          

  Huỳnh Chánh Đức

  Nguyên Pháp

  Quảng Đức

       70          

  Phạm Thị Hà Diễm

  Diệu Phúc

  Quảng Đức

       71          

  Nguyễn Thị Hạnh

  Quảng Dung

  Quảng Đức

       72          

  Lê Thị Lý

  Liên Minh

  Quảng Đức

       73          

  Phạm Đan Thanh

  Diệu Lương

  Quảng Đức

       74          

  Trần Thị Cỏn

  Đức Nghiêm

  Quảng Đức

       75          

  Trương Bách Toàn

  Thiện Năng

  Quảng Đức

       76          

  Lâm Đào Phương Nga

  Diệu Hiếu

  Quảng Đức

       77          

  Trương Phương Như

  Quảng Ý

  Quảng Đức

       78          

  Trương Quỳnh Như

  Quảng Tuệ Thiện

  Quảng Đức

       79          

  Trương Bách Dũng

  Thiện Trí

  Quảng Đức

       80          

  Trương Thị Tiến

  Diệu Trí

  Quảng Đức

       81          

  Trương Bảo Ý

  Quảng Tâm Duyên

  Quảng Đức

       82          

  Trương Bảo Trí

  Quảng Pháp Tuệ

  Quảng Đức

       83          

  Trần Thị Bé

  Tường An

  Quảng Đức

       84          

  Lư Anh Đào

  Quảng Tường Nguyên

  Quảng Đức

       85          

  Khưu Mỹ Xuân

  Nguyên Thọ

  Quảng Đức

       86          

  Dương  Anh Dũng

  Quảng Pháp Đăng

  Quảng Đức

       87          

  Đặng Kim Hường

  Quảng Tịnh Duyên

  Quảng Đức

       88          

  Trần Vĩnh Chinh

  Nguyên Tường

  Giác Nhiên

       89          

  Ngô Thị Phúng

  Nguyên Hằng

  Giác Nhiên

       90          

  Ngô Thị Mỹ Diễm

  Diệu Hảo

  Giác Nhiên

       91          

  Trần Vĩnh Phúc

  Nguyên An

  Giác Nhiên

       92          

  Ngô Thị Gói

  Nguyên Hà

  Giác Nhiên

       93          

  Kevin Lê

  Nguyên Tâm

  Giác Nhiên

       94          

  Lê Thị Kimberly

  Hữu Thảo

  Giác Nhiên

       95          

  Đặng Đăng Dồn

  Tuệ Đăng

  Giác Nhiên

       96          

  Trần Hữu Lộc

  Hữu Tài

  Giác Hoàng

       97          

  Hồ Văn Thanh

  Hữu Long

  Giác Hoàng

       98          

  Phạm Thị Miên

  Hữu Hiền

  Giác Hoàng

       99          

  Nguyễn Thị Mỹ

  Hữu Ngọc

  Giác Hoàng

     100          

  Phan Thị Xuân

  Hữu An

  Giác Hoàng

     101          

  Trần Thị Xuân

  Hữu Vạn Tâm

  Giác Hoàng

     102          

  Nguyễn Thị Hồng Uyên

  Hữu Thắm

  Giác Hoàng

     103          

  Võ Thị Lệ

  Đồng Thể

  Giác Hoàng

     104          

  Jonathan, Võ Trí Tâm

  Hữu Nguyên

  Giác Hoàng

     105          

  Nguyễn Thị Hoàng Xuân

  Diệu Hạnh

  Giác Hoàng

     106          

  Bùi Thị Quế

  Diệu Lạc

  Giác Hoàng

     107          

  Gip Xuân Trang

  Huệ Linh

  Giác Hoàng

     108          

  Phạm Thị Mỹ Trí

  Hữu Hòa

  Giác Hoàng

     109          

  Võ Thị Chung

  Diệu Hòa

  Giác Hoàng

     110          

  Trần Thị Phương

  Đồng Châu

  Giác Hoàng

     111          

  Nguyễn Thị San

  Diệu Sen

  Giác Hoàng

     112          

  Lê Thị Hào

  Diệu Hạnh

  Giác Hoàng

     113          

  Nguyễn Trung Thu

  Thiện Quang

  Giác Hoàng

     114          

  Nguyễn Thu Lệ

  Thiện Quý

  Giác Hoàng

     115          

  Nguyễn Thanh Loan

  Hữu Diệu

  Giác Hoàng

     116          

  Hồ Hòa

  Hữu Phục

  Giác Hoàng

     117          

  Phan Thị Bé

  Quảng Tâm

  Giác Hoàng

     118          

  Trần Thị Thanh Phượng

   

  Giác Hoàng

     119          

  Trịnh Thị Hoàng Thu

  Huệ An

  Giác Hoàng

     120          

  Trần Tài

  Đồng Đức

  Từ Ân

     121          

  Huỳnh Thái Hằng

  Đồng nhiên

  Từ Ân

     122          

  Lê  Minh Tăng

  Đồng Hoàng

  Từ Ân

     123          

  Trần Thị Tuyết Nhung

  Đồng Ngọc

  Từ Ân

     124          

  Hồ Kim Phi

  Chơn Tín Huệ

  Từ Ân

     125          

  Trương Linh Linh

  Đồng Minh

  Từ Ân

     126          

  Trần Thị Tuyết Loan

  Đồng Ân

  Từ Ân

     127          

  Võ Thúy Loan

  Đồng Phụng

  Từ Ân

     128          

  Phạm Thị Dư

  Huệ Phú

  Từ Ân

     129          

  Nguyễn Thị Thu Thảo

  Đồng Yên

  Từ Ân

     130          

  Huỳnh Phúc Duy

  Đồng Thức

  Từ Ân

     131          

  Huynh Lê Trúc Minh

  Đồng  Âm

  Từ Ân

     132          

  Mai Huỳnh Thiện Khang

  Đồng Hưng

  Từ Ân

     133          

  Đỗ Thị Ngọc Hiền

  Đồng Quý

  Từ Ân

     134          

  Nguyễn Thị Thanh Hường

  Diệu Thanh

  Từ Ân

     135          

  Văn Minh Thái

  Nguyên Lạc

  Từ Ân

     136          

  Văn Minh Tấn

  Nguyên Tịnh

  Từ Ân

     137          

  Nguyễn Minh Luân

  Minh Khai

  Từ Ân

     138          

  Bùi Thị Ngọc Hân

  Nguyên Phước

  Từ Ân

     139          

  Nguyễn Minh Quân

  Nguyên Minh

  Từ Ân

     140          

  Nguyễn Minh Vi

  Nguyên Trí

  Từ Ân

     141          

  Đinh Thu Thủy

  Trúc Ngọc

  Từ Ân

     142          

  Trần Như Rà

  Quảng Thông

  Từ Ân

     143          

  Hà Thị Hương

  Như Lữ

  Từ Ân

     144          

  Nguyễn Hà Tịnh Tường

  Nguyên Vân

  Từ Ân

     145          

  Trần Thị Nại

  Thiện Hà

  Pháp Hoa

     146          

  Nguyễn Thị Lưu

  An Vũ

  Pháp Hoa

     147          

  Từ Thị Thu Trang

  Thiện Nghiêm

  Pháp Hoa

     148          

  Hà Thị Phước

  Thiện Lợi

  Pháp Hoa

     149          

  Nguyễn Thị Biên

  Thiện Cương

  Pháp Hoa

     150          

  Tô Ngọc Thắm

  Đồng Phước Đạo

  Pháp Hoa

     151          

  Thạch Thị Hương

  Diệu Phước

  Pháp Hoa

     152          

  Lê Thị Hội

   

  Pháp Hoa

     153          

  Nguyễn Ngọc Mỹ

  Thiện Tâm

  Pháp Hoa

     154          

  Lê Thị Cẩm Nhung

  Diệu Đức

  Pháp Hoa

     155          

  Phan Thị Lót

  Đồng Trang

  Pháp Hoa

     156          

  Nguyễn T Ngọc Dung

  Thiện Trí

  Pháp Hoa

     157          

  Hồ Thu Vân

  Đồng Từ Thanh

  Pháp Hoa

     158          

  Nguyễn Thị Thu Nga

   

  Pháp Hoa

     159          

  Nguyễn Thị Bông

  Nhựt Khương

  Pháp Hoa

     160          

  Jenny Pham Nguyen

   

  Pháp Hoa

     161          

  Hồ Thị Rơi

  Đồng Chánh Minh

  Pháp Hoa

     162          

  Trần Thanh Toàn

  Đồng Thanh Hảo

  Pháp Hoa

     163          

  Huỳnh Thị Huỳnh Mai

   

  Pháp Hoa

     164          

  Huỳnh Ngô Jessica

   

  Pháp Hoa

     165          

  Trần Văn Bé

  Thiện Phong

  Pháp Hoa

     166          

  Trương Mỹ Liên

  Thiện Hoa

  Pháp Hoa

     167          

  Bành Thu Thủy

  Chơn Phước Hội

  Pháp Hoa

     168          

  Jessica Nguyễn

  Đồng Thanh Mai

  Pháp Hoa

     169          

  Nguyễn Ngọc Dung

  Diệu Hạnh

  Pháp Hoa

     170          

  Lê Thị Nga

  Đồng Từ Liên

  Pháp Hoa

     171          

  Đào Thị Sang

  Ngọc Thuận

  Pháp Hoa

     172          

  Lư Mỹ Liên

  Thiện Hương

  Pháp Hoa

     173          

  Nguyễn Thị Can

  Thiện Huệ

  Pháp Hoa

     174          

  Trần Thị Kim Oanh

  Thục Đăng

  Pháp Hoa

     175          

  Lâm Thục Hảo

  Đồng Thanh Tâm

  Pháp Hoa

     176          

  Phan Thị Thu Thảo

  Huệ Hoa

  Pháp Hoa

     177          

  Linda Lâm

  Thiện Giới

  Pháp Hoa

     178          

  Lawrence Lâm

  Đồng Thanh Vinh

  Pháp Hoa

     179          

  Lê Thị Nguyệt

  Diệu Nhiên

  Pháp Hoa

     180          

  Sandy Nguyễn

  Đồng Thanh Kim

  Pháp Hoa

     181          

  Nguyễn Quốc Văn

   

  Pháp Hoa

     182          

  Nguyễn Ngọc Giàu

  Đồng Từ Sang

  Pháp Hoa

     183          

  Nguyễn Thị Hoa

   

  Pháp Hoa

     184          

  Trần Quốc Toàn

  Chánh Tịnh Châu

  Pháp Hoa

     185          

  Trần Mỹ An

  Chân Phúc Tú

  Pháp Hoa

     186          

  Phan Thị Ngọc Dung

  Hải Hạnh

  Pháp Hoa

     187          

  Trần Hồng Hải

  Giác Định

  Pháp Hoa

     188          

  Trần Thị Út

  Hạnh Hải

  Quan Âm

     189          

  Đỗ Thị Lan Châu

  Diệu Ngọc

  Quan Âm

     190          

  Nguyễn Thị Hạnh

  Diệu Hương

  Quan Âm

     191          

  Đỗ Diệu Trí

  Thiện Phước

  Quan Âm

     192          

  Trương Hoàng Yến

  Chúc Hoàng

  Bảo Minh

     193          

  Lương Thị Mừng

  Diệu Thường

  Bảo Minh

     194          

  Châu Thị Nhơn

  Diệu Thành

  Bảo Minh

     195          

  Nguyễn Thị Ánh

  Huệ Minh

  Bảo Minh

     196          

  Ngô Thị Báu

  Chơn Thanh Nhàn

  Bảo Minh

     197          

  Dương Lệ Yến

  Chúc Bảo Thanh

  Bảo Minh

     198          

  Hoàng Thị Linh

  Quảng Pháp Thiện

  Bảo Minh

     199          

  Ngô Trấn Ngọc

  Quảng Thọ

  Bảo Minh

     200          

  Phạm Thị Liên

  Diệu Phương

  Bảo Minh

     201          

  Nguyễn Thị Ngọc

  Chúc Bảo Tịnh

  Bảo Minh

     202          

  Trương Hồng Thủy

  Quảng Hải

  Bảo Minh

     203          

  Huỳnh Thị Ánh Thu

  Chúc Bảo Nguyệt

  Bảo Minh

     204          

  Trần Như

   

  Bảo Minh

     205          

  Bùi Đăng Cát

   

  Bảo Minh

     206          

  Đỗ Uyên Thy

   

  Bảo Minh

     207          

  Châu Thị Dung

  Hiền Trang

  Bảo Minh

     208          

  Ngô Thị Thu Vân

   

  Bảo Minh

     209          

  Lê Ngọc Hạnh

  Quảng Phúc

  Bảo Minh

     210          

  Võ Thụy Phương Châu

  Huệ Tín

  Bảo Minh

     211          

  Lê Ngọc Hương

  Chúc Bảo Nghiêm

  Bảo Minh

     212          

  Nguyễn Kim

   

  Bảo Minh

     213          

  Võ Ngọc Lan

  Huệ Định

  Bảo Minh

     214          

  Nguyễn Lê Hoàng Bảo

  Trí Ngộ

  Bảo Minh

     215          

  Huỳnh Kim Sơn

  Lệ Hưng

  Bảo Minh

     216          

  Nguyễn Đình Phúc

  Phúc Lý

  Bảo Minh

     217          

  Bùi Văn

   

  Bảo Minh

     218          

  Bùi Huy

   

  Bảo Minh

     219          

  Bùi Gia Lễ

   

  Bảo Minh

     220          

  Phạm Duy Johnny

  Chúc Minh Hòa

  Bảo Minh

     221          

  Huỳnh Ngọc Tuấn

  Chúc Minh Dũng

  Bảo Minh

     222          

  Huỳnh Công Lợi

  Chúc Minh Sinh

  Bảo Minh

     223          

  Carlos Woo

  Quảng Minh Hòa

  Bảo Minh

     224          

  Bùi Thế Hiển

   

  Bảo Minh

     225          

  Đỗ Khánh Long

   

  Bảo Minh

     226          

  Nguyễn Huy Khang

  Thiên Minh

  Bảo Minh

     227          

  Nguyễn Văn Đại

  Quảng Ngộ

  An Lạc Hạnh

     228          

  Dương Mỹ Lệ

  Quảng Thiện

  An Lạc Hạnh

     229          

  Nguyễn Frank Minh Trí

  Quảng Tuệ

  An Lạc Hạnh

     230          

  Nguyễn Cindy Như Ý

  Quảng Diệu

  An Lạc Hạnh

     231          

  Dương Gia Hảo

   

  An Lạc Hạnh

     232          

  Bùi Thị Thúy Vi

  Diệu Tâm

  An Lạc Hạnh

     233          

  Michelle Lữ

  Quảng Mỹ

  An Lạc Hạnh

     234          

  Tiffany Lữ

  Quảng Anh

  An Lạc Hạnh

     235          

  Lương Lệ Băng

  Liên Tuyết

  An Lạc Hạnh

     236          

  Phạm Lương Minh Sáng

   

  An Lạc Hạnh

     237          

  Phạm Lương Minh Tâm

   

  An Lạc Hạnh

     238          

  Phạm Lương Quang Minh

   

  An Lạc Hạnh

     239          

  Tony Bảo Trần

  Quảng Từ Trí

  An Lạc Hạnh

     240          

  Ngô Thị Hy

  Nguyên Nhật Thảo

  An Lạc Hạnh

     241          

  Huỳnh Peter

  Quảng Ân

  An Lạc Hạnh

     242          

  Huỳnh Võ Hưng

  Quảng Từ Thịnh

  An Lạc Hạnh

     243          

  Phạm Thị Ngọc Vy

  Quảng Hạnh

  An Lạc Hạnh

     244          

  Kathy Đặng

  Quảng Diệu Trí

  An Lạc Hạnh

     245          

  Trần Nguyệt Ánh

   

  An Lạc Hạnh

     246          

  Nguyễn Thị Nhuận

  Nguyên Nhật Tú

  An Lạc Hạnh

     247          

  Benjamin Nguyễn

  Quảng Minh

  An Lạc Hạnh

     248          

  Kelvin Nguyễn

  Quảng Tuệ Lộc

  An Lạc Hạnh

     249          

  Khoa Nguyễn

  Quang Tú

  An Lạc Hạnh

     250          

  Nga Nguyễn

  Huệ Ngọc

  An Lạc Hạnh

     251          

  Ivy Nguyễn

  Diệu Ánh

  An Lạc Hạnh

     252          

  Dalton Nguyễn

  Minh Thuận

  An Lạc Hạnh

     253          

  Michael Lý

  Nguyên Quảng Thành

  An Lạc Hạnh

     254          

  Mai Thanh Thủy

  LiênThủy

  An Lạc Hạnh

     255          

  Joanna Huỳnh

  Liên Trân

  An Lạc Hạnh

     256          

  Emily Phạm

   

  An Lạc Hạnh

     257          

  Thân Trọng Cẩm Đài

  Nguyên Liên

  An Lạc Hạnh

     258          

  Võ Thi Hồng Mai

  Thiện Bảo

  An Lạc Hạnh

     259          

  Nguyễn Thị Oanh

  Nguyên Nhật Mỹ

  An Lạc Hạnh

     260          

  Võ Thị Yến

  Diệu Đức

  Bồ Đề

     261          

  Nguyễn Thị Mai

  Diệu Bạch

  Bồ Đề

     262          

  Nguyễn Thị Mai Lộc

  Quảng Xuân

  Bồ Đề

     263          

  Dương Thị Ái

  Tịnh Huệ

  Bồ Đề

     264          

  Nguyễn Thị Thu

  Tâm Nhã

  Bồ Đề

     265          

  Trần Thị Liên

  Diệu Hoa

  Bồ Đề

     266          

  Nguyễn Thị Thu

  An Ngọc

  Bồ Đề

     267          

  Phạm Thị Mười

  Nhật Hạnh

  Bồ Đề

     268          

  Trương Thị Xao

  Tâm Viên

  Bồ Đề

     269          

  Nguyễn Thị Huệ

  Hạnh Tú

  Bồ Đề

     270          

  Nguyễn Thị Bình

  Phương Ngôn

  Bồ Đề

     271          

  Nguyễn Thị Loan

  Diệu Hiếu

  Bồ Đề

     272          

  Trương Thuỳ Hương

  Diệu Hạnh

  Bồ Đề

     273          

  Lý Thị Nóng

  Viên Như

  Bồ Đề

     274          

  Phương TRọng Nhân

  Tâm Quảng Hoá

  Bồ Đề

     275          

  Trần Lê Kim Ngân

  Linh Hà

  Bồ Đề

     276          

  Trần Thị Nghỉnh

  Diệu Nghiêm

  Pháp Quang

     277          

  Lê Thị Thu Hạ

  Diệu Thuận

  Pháp Quang

     278          

  Trần Thị Thân

  Diệu Hậu

  Pháp Quang

     279          

  Hồ Thị Ẩn

  Giác Hạnh

  Pháp Quang

     280          

  Võ Văn Đà

  Nhuận Tiến

  Huyền Quang

     281          

  Trần Thị Khuyên

  Diệu Thông

  Huyền Quang

     282          

  Đào Thị Nhật

  Diệu Nhật

  Huyền Quang

     283          

  Đào Thị Nga

   

  Huyền Quang

     284          

  Nguyễn Thị Hoàng Mai

  Diệu Hoàng

  Huyền Quang

     285          

  Nguyễn Hoàng Yến

  Huệ Ngộ

  Huyền Quang

     286          

  Lý Ngọc Dũng

  Ngộ Hiền

  Huyền Quang

     287          

  Trần Thị Hoàng

  Diệu Pháp

  Vạn Hạnh

     288          

  PhạmThị Hoàng Mỹ

  Thiện Duyên

  Vạn Hạnh

     289          

  Hoàng Thúy  Bình

  Diệu Hòa

  Vạn Hạnh

     290          

  Hồ Thị Bích Hoa

  Diệu Liên

  Vạn Hạnh

     291          

  Nguyễn Thị Phượng

  Diệu Yến

  Vạn Hạnh

     292          

  Đoàn Thái Ngân Hà

  Minh Hải

  Vạn Hạnh

     293          

  Nguyễn Phương Thảo

  Tánh An Thiền

  Vạn Hạnh

     294          

  Lê  Thị Tốt

  Diệu Thanh

  Vạn Hạnh

     295          

  Phạm Thị Nga

  Diệu Tường

  Vạn Hạnh

     296          

  Hoàng Thị Lục

   

  Vạn Hạnh

     297          

  Trần Hiếu Thuận

  Vạn Thanh

  Vạn Hạnh

     298          

  Tiền Anh Thơ

  Tâm Quang

  Vạn Hạnh

     299          

  Trần Cindy

  Ngọc Trân

  Vạn Hạnh

     300          

  Nguyễn Thị Chín

  Quảng Phẩm

  Nguyên Thiều

     301          

  Robert Trần

  Đức Phương

  Nguyên Thiều

     302          

  Huỳnh Văn Viên

  Hữu Đạt

  Nguyên Thiều

     303          

  Dennis Sơn Huy Trần

   

  Nguyên Thiều

     304          

  Jason Lê

  Hữu Khả

  Nguyên Thiều

     305          

  Nguyễn Văn On

   

  Nguyên Thiều

     306          

  Trần Thị Ví

   

  Nguyên Thiều

     307          

  Nguyễn  Thị Ngọc Hương

  Tâm Hương

  Nguyên Thiều

     308          

  Tiêu Ngọc Yến

  Diệu Xuân

  Pháp Vân

     309          

  Võ Thị Vinh

  Diệu Hiền

  Pháp Vân

     310          

  Huỳnh Thị Phúc

  Diệu Trí

  Pháp Vân

     311          

  Nguyễn Hồng

  Diệu Đắc

  Pháp Vân

     312          

  Trần Thị Bông

  Diệu Phụng

  Pháp Vân

     313          

  Lư Quí

   

  Pháp Vân

     314          

  Tô Hà

   

  Pháp Vân

     315          

  Nguyễn T Ngọc Hiên

  Diệu Ánh

  Minh Quang (NSW)

     316          

  Nguyễn T. Ngọc Dung

  Diệu Hòa

  Minh Quang (NSW)

     317          

  Lưu Thị Hiệp

  Diệu Hiền

  Minh Quang (NSW)

     318          

  Vũ Thị Hưng

  Nhật Cát

  Minh Quang (NSW)

     319          

  Đỗ Thị Minh

  Quảng Nguyệt

  Minh Quang (NSW)

     320          

  Leem Thị Huỳnh

  Huệ Phước

  Minh Quang (NSW)

     321          

  Nguyễn Thị Thu

  Nguyên Chơn

  Minh Quang (NSW)

     322          

  Nguyễn Thị Ngởi

  Ngọc Thiền

  Minh Quang (NSW)

     323          

   

  Chiêu Ngọc

  Minh Quang (NSW)

     324          

  Tăng Phong Phương

  Liễu Ngọc

  Minh Quang (NSW)

     325          

  Phạm Thị Ngọc yến

  Tâm Khánh

  Minh Quang (NSW)

     326          

  Phạm Kim Hoa

  Tâm Đản

  Minh Quang (NSW)

     327          

  Crystal Huỳnh

  Đồng Hợp

  Minh Quang (NSW)

     328          

  Châu T Ngọc Minh

  Chân Phúc Hà

  Minh Quang (NSW)

     329          

  Phạm Thị Tiếng

  Tâm Nguyện

  Minh Quang (NSW)

     330          

  Nguyễn T. Kiều Phi

  Diệu Hạnh

  Minh Quang (NSW)

     331          

  Cindy Tô

  Nhật Hạ

  Minh Quang (NSW)

     332          

  Trương Huyền

  Tuệ Dung

  Minh Quang (NSW)

     333          

  Phù Thị Như

  Tâm Phương

  Minh Quang (NSW)

     334          

  Kerry Nguyễn

  Trí Thắng

  Minh Quang (NSW)

     335          

  Hồ Văn Lâu

  Tâm hậu

  Minh Quang (NSW)

     336          

  Nguyễn Hồng

  Quảng Quang

  Minh Quang (NSW)

     337          

  Hồ Văn Hòa

  Chánh Minh Lượng

  Minh Quang (NSW)

     338          

  Lê Ngọc Tú

  Thiện Đức

  Minh Quang (NSW)

     339          

  Huỳnh Thanh Dân

  Thiện Bảo

  Minh Quang (NSW)

     340          

  Trần Thị Hoa

  Thiện Liên

  Minh Quang (SA)

     341          

  Trần Thị Bạch Phượng

  Thiện Ngọc

  Minh Quang (SA)

     342          

  Nguyễn Mỹ Linh

  Nhật Hoa

  Minh Quang (SA)

     343          

  Trần Thị Thủy

  Phúc Thường

  Minh Quang (SA)

     344          

  Nghiêm Văn Lâm

  Thiện Hiệp

  Minh Quang (SA)

     345          

  Tạ Hồng Phương

  Như Lạc

  Minh Quang (SA)

     346          

  Dương Nguyệt Liên

  Viên Hương

  Minh Quang (SA)

     347          

  Nguyễn Thị Oanh

  Từ Hảo

  Minh Quang (SA)

     348          

  Nguyễn Văn Chói

  Thiện Thảo

  Minh Quang (SA)

     349          

  Lâm Sao

  Thiện Đài

  Minh Quang (SA)

     350          

  Lâm Mai

  Nhật Liên

  Minh Quang (SA)

     351          

  Nguyễn Thị Bé

  Quảng Thành

  Minh Quang (SA)

     352          

  Nguyễn Thị Sen

  Ngọc Hoa

  Minh Quang (SA)

     353          

  Trần Thị Thanh Thủy

  Nhật Mân

  Minh Quang (SA)

     354          

  Võ Thị Kim Loan

  Thiện Nhật

  Minh Quang (SA)

     355          

  Âu Thị Gắt

  Thiện Cảm

  Minh Quang (SA)

     356          

  Trần Thị Ngọc Nga

  Nhật Chiêu

  Minh Quang (SA)

     357          

  Âu Thị Chác

  Diệu Minh Tâm

  Minh Quang (SA)

     358          

  Lê Anh Tuấn

  Hùng Minh

  Minh Quang (SA)

     359          

  Nguyễn Thị Kim Nhung

  Huệ Mỹ

  Minh Quang (SA)

     360          

  Phạm Ngọc Liên

  Phổ Lệ

  Minh Quang (SA)

     361          

  Trang Thị Thanh

  Như Tâm

  Minh Quang (SA)

     362          

  Michelle Bảo Trân Lý

  Minh Châu

  Minh Giác

     363          

  Richard Thiên Phú Lý

  Minh Quý

  Minh Giác

     364          

  Melanie Bảo Hân Lý

  Minh Thanh

  Minh Giác

     365          

  Timothy Tấn Đạt Lâm

  Đồng Phú

  Minh Giác

     366          

  Kenny Tấn Duy Lâm

  Đồng Hưng

  Minh Giác

     367          

  Danny Tấn Dương Lâm

  Đồng Thạnh

  Minh Giác

     368          

  Jasmine Trâm Anh Lâm

  Đồng Duyên

  Minh Giác

     369          

  Tony Tấn Phát Lâm

  Chúc Siêu

  Minh Giác

     370          

  Brendan Trịnh

  Minh Đức Trung

  Minh Giác

     371          

  Allyssa Sabbadin

  Minh Như

  Minh Giác

     372          

  Jeremy Sabbadine

  Minh Đạt

  Minh Giác

     373          

  Hà Thanh Quan

  Diệu Thật

  Minh Giác

     374          

  Phạm văn Quang

  Quảng Ngạn

  Quốc Tế (Darwin)

     375          

  Phạm việt Hồng

  Nguyên Thành

  Quốc Tế (Darwin)

     376          

  Nguyễn thi Hoa

  Diệu Thảo

  Thiên Ấn

     377          

  Võ thi Kiều Nga

  Diệu Huệ

  Thiên Ấn

     378          

  Phan Thi Bích

  Diệu Ngọc

  Thiên Ấn

     379          

  Trầm thi Thu Hồng

  Hồng Ngọc

  Thiên Ấn

     380          

  Lưu thị Phìa

  Diệu Trí

  Thiên Ấn

     381          

  Âu Tuấn

  Tâm Kiết

  Thiên Ấn

     382          

  Hà Tuấn Phong

  Phổ Minh Tấn

  Thiên Ấn

     383          

  Nguyễn thi Hoa

  Diệu Thảo

  Thiên Ấn

     384          

  Nguyễn Thu Nghiêm

  Diệu Hạnh

  Diệu Âm

     385          

  Lê Thị Chiến

  Diệu Ngọc

  Diệu Âm

     386          

  Huỳnh Thị Yến

  Diệu Nga

  Diệu Âm

     387          

  Nguyễn Thị Kim Liên

  Tịnh Thanh

  Diệu Âm

     388          

  Nga Trần

   

  Diệu Âm

     389          

  Lê Hữu Phước

  Huệ Đức

  Báo Ân

     390          

  Hồng Phước Minh

  Thanh Độ

  Báo Ân

     391          

  Lâm Văn Hải

  Thanh Vương

  Báo Ân

     392          

  Lê Tấn Thành

  Quảng Bảo

  Báo Ân

     393          

  Lê Văn Châu Mẫn

  Quảng Tuệ

  Báo Ân

     394          

  Vương Ngọc Tiên

  Quảng Thủy

  Báo Ân

     395          

  Lê Thị Muội

  Chúc Huệ

  Báo Ân

     396          

  Lý Ngọc Liên

  Diệu Pháp

  Báo Ân

     397          

  Đào Thị Kim Thúy

  Diệu Chơn

  Báo Ân

     398          

  Nguyễn Thị Thanh Hải

   

  Báo Ân

     399          

  Phạm thị Sương Ba

  Huệ Ngọc

  Pháp Bảo

     400          

  Ong Tú Mai

  Tịnh Kỹ

  Pháp Bảo

     401          

  Kiều Túy Nga

  Diệu Ngọc

  Pháp Bảo

     402          

  Trần Thị Hiền

  Từ Hội

  Pháp Bảo

     403          

  Trần Thị Danh

  Từ Thư

  Pháp Bảo

     404          

  Nguyễn Thị Minh Ái

  Chúc Quãng

  Pháp Bảo

     405          

  Hoàng Anh Tuyết

  Diệu Phương

  Pháp Bảo

     406          

  Peter Nguyễn

  Thanh Phong

  Pháp Bảo

     407          

  Tony Nguyễn

  Thanh Toàn

  Pháp Bảo

     408          

  Trần Thị Như Lài

  Diệu Hương

  Pháp Bảo

     409          

  Steven Trịnh Tiến Đạt

  Thanh Đạt

  Pháp Bảo

     410          

  Nguyễn Thị Tuyết Bạch

  Tâm Huệ

  Pháp Bảo

     411          

  Đỗ Vân Lang

  Tâm Tuệ Hạnh

  Pháp Bảo

     412          

  Quintina Thị Diệp Qua

  Chúc Diễn

  Pháp Bảo

     413          

  Nguyễn Thị Mỹ Phú

   

  Pháp Bảo

     414          

  Nguyễn Mỹ Tuyến

  Thanh Kim

  Pháp Bảo

     415          

  Nguyễn Mỹ Tuyền

  Thanh Mỹ

  Pháp Bảo

     416          

  Trần Văn Hải

  Quang Minh

  Pháp Bảo

     417          

  Nguyễn Diệu Tâm

  Diệu Hiền

  Pháp Bảo

     418          

  Hồ Thị Nhung

  Diệu Thủy

  Pháp Bảo

     419          

  Trương Hoài Hương

  Diệu Yên

  Pháp Bảo

     420          

  Trương Thanh Nga

  Huyền Duyên

  Pháp Bảo

     421          

  Lâm Văn Hải

  Thanh Vương

  Pháp Bảo

     422          

  Kevin Bé Võ

  Thanh Tín

  Pháp Bảo

     423          

  Lạc Tuấn Anh

  Chúc Dưỡng

  Pháp Bảo

     424          

  Đỗ Diện

  Thanh Chân

  Pháp Bảo

     425          

  Trịnh Thanh Luân

  Thanh Lý

  Pháp Bảo

     426          

  Lâm Thị Vân Thùy

  Liễu Ngọc

  Pháp Bảo

     427          

  Phạm Thị Hoàng Yến

   

  Long Quang

     428          

  Nguyễn Văn Nghĩa

   

  Long Quang

     429          

  Nguyễn Mai Michelle

   

  Long Quang

     430          

  Nguyễn Tân Ryan

   

  Long Quang

     431          

  Nguyễn Thị Ngọc Nga

  Diệu Cần

  Long Quang

     432          

  Huỳnh Thị Kim Anh

  Vạn Thông

  Kim Cang

     433          

  Phù Mỹ Chánh

   

  Kim Cang

     434          

   

  Diệu Phương

  Kim Cang

     435          

  Nguyễn Thị Thanh Hương

  Thanh Yên

  Hưng Long

     436          

  Amy Ngọc Tuyết Phạm

  Thanh Cúc

  Hưng Long

     437          

  Phan Thị Ngự

  Giác Bửu

  Phật Quang

     438          

  Đinh Thị Việt

  Diệu Lạc

  Phật Quang

     439          

  Đỗ Thị Thiền

  Phước Lành

  Phật Quang

     440          

  Trần Thị Ích

  Nhật Hạnh

  Phật Quang

     441          

  Ngô Thị Tuyết Nga

  Diệu Hằng

  Phật Quang

     442          

  Ngô Thanh Liên

  Tịnh Hoa

  Phật Quang

     443          

  Hầu Thị Nguyệt

  Diệu Minh

  Phật Quang

     444          

  Nguyễn Thị Ngọc Thanh

  Giác Tịnh

  Phật Quang

     445          

  Lư Lệ Thu

  Tịnh Hiền

  Phật Quang

     446          

  Nguyễn Thị Thủy

  Diệu Thùy

  Phật Quang

     447          

  Nguyễn Thị Hương

  Thanh Hồng

  Phật Quang

     448          

  Nguyễn Bích Thư

  Chơn Như Thái

  Phật Quang

     449          

  Lê Thị Kim Liên

  Không Loan

  Phật Quang

     450          

  Nguyễn Tấn Lào

  Quảng Liên

  Phật Quang

     451          

  Nguyễn Thị An

   

  Phật Quang

     452          

  Lý Thị Tuyết

  Diệu Bạch

  Phật Quang

     453          

  Linda Liễu

  Diệu Anh

  Phật Quang

     454          

  Ngô Thị Phương Dung

  Thọ Hòa

  Phật Quang

     455          

  Lê Bích Ngọc

   

  Phật Quang

     456          

  Cù Thị Lộc

  Diệu Thanh

  Phật Quang

     457          

  Nguyễn Thị Hòa

  Tịnh Hiệp

  Phật Quang

     458          

  Bế Thị Chinh

   

  Phật Quang

     459          

  Lương Ngọc Anh

   

  Phật Quang

     460          

  Ngô Bát Trí

  Alex

  Phật Quang

     461          

  Lương Ngọc Thu

   

  Phật Quang

     462          

  Huỳnh Tịnh Ý

  Jenifer

  Phật Quang

     463          

  Huỳnh Mỹ Như

  Winnie

  Phật Quang

     464          

  Lương Ngọc Linh

   

  Phật Quang

     465          

  Nhang Tuần Hưng

  Adela

  Phật Quang

     466          

  Nhang Tuần Thành

  Cynrik

  Phật Quang

     467          

  Nhang Tuần Kim

  Orelia

  Phật Quang

     468          

  Nhang Tuần Thiên

  Kinslie

  Phật Quang

     469          

  Châu Lê Xuân Thi

  Quảng Tâm

  Minh Đăng Quang

     470          

  Nguyễn Thị Thu Hà

   

  Minh Đăng Quang

     471          

  Lê Thị Trà My

  Quảng Nhuận

  Minh Đăng Quang

     472          

  (đã đóng sổ)

   

   

   

   

Ý kiến bạn đọc
10/07/201712:52
Khách
Nam mo Bon Su Thich Ca Mau Ni Phat,
Chung con, Tam Quang Tien Anh Tho va Ngoc Tran da ghi danh voi Tu Vien Van Hanh hon hai thang truoc, nhung co le chua cap nhat nen sot ten.
Nam mo Hoan Hy Tang Botat
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567