Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: Nguyên Tạng   

3. Nhà Tây – Các Chức Vụ

12/04/201318:47(Xem: 9775)
3. Nhà Tây – Các Chức Vụ
Nhà Tây – Các Chức Vụ

1. Thủ tọa

2. Tây đường

3. Nhà sau

4. Đường chủ

5. Thư Ký

6. Tri tạng

7. Tạng chủ

8. Tham thiền

9. Hầu Tổ

10. Đốt nhang

11. Ghi chép

12. Hầu Thánh tăng.

Phần Điều Hành

- Điện chủ

- Liêu nguyên (phân phối chỗ ở, mền mùng)

- Phân phiên thỉnh chuông (2 thời sáng tối)

- Phụ trách trống (chuông trống Bát Nhã, tán tụng)

- Lo về ấn loát (sách kinh, báo, bản tin…)

- Tuần ban đêm (canh chúng giờ giấc ngủ nghỉ)

- Thanh chúng (giữ oai nghi trong chúng)

- Hương đăng lo việc hương đèn các nơi thờ tự

- Vận thủy – cung cấp nước xài hàng ngày

- Tháp chủ (Phật tháp, Viện tháp, tháp Tổ sư…)

- Người già (kỳ cựu khỏi phải lao tác trong chùa)

- Yên ở thanh nhàn - Tịnh nhơn (người giúp việc ở chùa)

- Xem bịnh (y tế)

- Quét dọn (quyết tước phòng xá, sân vườn)

- Hành giả

- Trông coi (đất chùa cho tá điền canh tác có người trông coi).

Tăng trị (trực nhựt): chức vụ này không ở trong 2 dãy Đông-Tây nên phải để riêng rẻ ở một khoản. Ngày… tháng… năm… Trụ Trì… sao lục.

Chứng nghĩa ghi rằng: Thanh Quy cổ, Phật pháp là trọng nên trước là nhà Tây, sau là nhà Đông. Tòng lâm ngày nay cứ theo sự mà làm, nên trước nhà Đông mà sau nhà Tây, là tên gọi ban chức sự 2 dãy đông – tây lang. Đây chỉ nói đại khái mà thôi, mỗi dãy nhà thêm bớt trước sau tùy nghi chứ không câu nệ cổ; cũng như ban chức sự được niêm yết tại trai đường, mỗi ban lãnh phần hành dùng một cuốn sổ nhỏ, tên người phụ trách rồi dán lên. Ngoài ra ở phòng khách, dùng một bảng lớn chiếu theo như trai đường mà viết đủ chi tiết hơn. Viết từ trong đến bìa theo hàng ngang, trên đề: Ban chức sự, dưới ghi rõ các chức vụ và người phụ trách chữ đứng, dòng bên phải viết đề mục, dòng cuối cùng bên trái đề ngày tháng năm, Trụ Trì…Bởi vì, chúng ở tòng lâm khó biết hết được từng người, như có việc mới đề ra, khó kiểm soát hết, một khi thấy rõ phần hành nhân sự, vì thế chấp hành dễ dàng làm việc, trước hết ở bản này nêu rõ các phần vụ khiến mỗi chúng hiểu rõ không để có sự lầm lẫn. Ngoài ra, theo qui định ở thiền đường, giảng đường đều có ban chức sự, đây không đưa vô, vì không có trong nguyên bổn, chẳng dám trái vậy. Lại, phàm sung vào ban chức sự, không luận trình độ cao thấp mà phải là người nhiệt thành tận tâm biết lo cho Tam Bảo, không vì nhân ngã, vinh nhục mà sanh tâm phân biệt. Ví như vì quên tình nghĩ bỏ qua hẳn phàm Thánh vắng lặng; bửa củi, gánh nước v.v…hết thảy là thiền cơ, chấp lao phục dịch (làm việc lao tác) đều là diệu dụng. Mỗi một vị đứng đầu hiểu rõ thiền định, các pháp thông tỏ là viên dung duy thức. Do vậy, trí hiểu biết, hạnh nguyện không kém khuyết. Hai dãy Đông-Tây chia ra thành 10 liêu như mục lục ở trước.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
100,211,879