Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

4.1 Luận chung nhị thừa: Đại Thừa và Tiểu Thừa.

12/04/201319:12(Xem: 6096)
4.1 Luận chung nhị thừa: Đại Thừa và Tiểu Thừa.
Luận chung nhị thừa: Đại Thừa và Tiểu Thừa.

1.4.1.1 Tiểu Thừa
Tiểu thừa gồm 7 chúng:

1- Tỳ Kheo,

2- Tỳ Kheo Ni,

3- Thức Xoa Ma Na,

4- Sa Di,

5- Sa Di Ni (5 chúng trước thuộc chân đế);

6- Ưu bà tắc,

7- Ưu bà di (2 chúng sau thuộc tục đế).

1.4.1.2 Đại Thừa
Bảy chúng Đại Thừa là người phát Bồ Đề tâm thọ đại giới Bồ Tát.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn