Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

30. Kinh Tướng (Lakkhana-sutta)

17/05/202014:20(Xem: 1898)
30. Kinh Tướng (Lakkhana-sutta)

TAM TẠNG THÁNH KINH PHẬT GIÁO

TẠNG KINH (NIKÀYA)
Thi Hóa
TRƯỜNG BỘ KINH
(Dìgha Nikàya)
Tập III
Hòa Thượng THÍCH MINH CHÂU
Dịch sang tiếng Việt từ Tam Tạng Pàli
Chuyển thể Thơ: Giới Lạc MAI LẠC HỒNG
NHÀ XUẤT BẢN PHƯƠNG ĐÔNG PL. 2555 - DL 2010


30. Kinh TƯỚNG

( Lakkhana-sutta )

 

Như vậy, tôi nghe :

 

 1.       Một thời nọ Thế Tôn Thiện Thệ  (1)

          An trú tại Xá-Vệ (2) thành này

              Sa-Vát-Thí  (2) cũng là đây

       Kỳ Viên Tinh Xá (3) hôm mai tịnh, hòa

          Còn có tên Chê-Ta-Va-Ná  (3)

          Khu vườn do Trưởng giả tên là

              A-Na-Thá-Pin-Đi-Ka

       Tức Cấp-Cô-Độc, thuần hòa tín gia

          Mua lại từ Kỳ Đà thái tử

          Để cúng dường Điều Ngự Thế Tôn

              Cùng với Tăng đoàn Sa-môn

       Có nơi hoằng hóa pháp môn nhiệm huyền.

          Lúc bấy giờ Phật liền cho gọi

    _______________________________

 (1) : Hai trong 10 danh hiệu ( Thập Hiệu ) do người đời tôn xưng

        đức Phật : Thế Tôn ( Bhagavà ) và Thiện Thệ ( Sugato ).

 (2) :Thành Xá Vệ tức Savatthi ( Thất-La-Phiệt ) một trung tâm văn

      hóa, thương mại và chính trị quan trọng tại Ấn Độ đương thời .  

(3) : Jetavanavihàra :Kỳ Viên hay Kỳ Hoàn Tinh Xá ,doTrưởng giả  

   Cấp-Cô-Độc ( Anathapindika ) mua lại từ  khu vườn của Thái Tử 

   Kỳ Đà ( Jeta ) gần Thành Xá Vệ (Savatthi ) dâng cho Đức Phật . 

   Tại đây đức Phật đã nhập hạ nhiều lần và nhiều Kinh quan trọng

  đã được Phật thuyết ra. Vì Trưởng Giả Cấp Cô Độc đã dùng vàng

  lót trên mặt đất để  mua cho được khu vườn theo lời thách của

 Thái Tử Kỳ Đà , nên chùa này còn được gọi là Bố Kim Tự ( chùa

 trải vàng ).  Cảm phục tấm lòng nhiệt tâm vì đạo của Trưởng Giả , 

 Thái Tử  hoan hỷ cúng toàn bộ cây trái trong vườn đến Phật và 

 Tăng chúng, nên ngôi chùa thường được gọi với danh xưng  :

 Jetavana Anàthapindikàràma - Kỳ Thọ Cấp-Cô-Độc Viên ( vườn Cấp-Cô-Độc, cây Kỳ Đà ). 

Trường Bộ - (Tập 3) Kinh  30 :  KINH TƯỚNG     *  MLH  –  208

 

          Chúng Tỷ Kheo câu hội đủ đều

              Phật gọi : “ Này các Tỷ Kheo ! ”

       Chúng Tăng cung kính vâng theo lời Ngài.

 

    – “ Các Tỷ Kheo ! Những ai đầy đủ

          Băm hai tướng uy vũ kiên cường

              Hoặc là Chuyển Luân Thánh Vương  (1)

       Hoặc chọn đường khác : Pháp Vương Phật-Đà

 

          Nếu chọn là Chuyển Luân Thánh Đế

          Lấy Chánh Pháp dùng để trị dân

              Định bốn phương với lòng nhân

       An toàn quốc độ, gia tăng phú cường.

          Chuyển Luân Vương uy quyền vô số

          Chinh phục mọi quốc độ thế gian

              Có bảy thứ báu sẵn sàng :

       Xe báu, ngựa báu, ngọc vàng ma-ni

          Ngọc nữ báu  đồng thì  voi báu

          Tướng-quân báu, Gia-chủ báu, cùng

              Một ngàn con trai anh hùng

       Oai phong lẫm liệt thắng từng ngoại quân.

      

          Chuyển Luân Vương cõi trần thống lãnh

          Cả địa cầu đến tận đại dương

              Nhưng vua cai trị thường thường

       Chỉ bằng Chánh Pháp, mọi đường thung dung

          Không dao gậy, gông cùm chế ngự 

          Nên dân chúng trong xứ an hòa.

 

          *  Còn nếu vị này xuất gia       

         Ba mươi hai tướng sẽ là điều hay

          Quét mê lầm, ngộ ngay Chánh Pháp

    _______________________________

   (1) : Chuyển Luân Thánh Vương :  Cakkavattin .

Trường Bộ - (Tập 3) Kinh  30 :  KINH TƯỚNG     *  MLH  –  209

 

          Đắc La-Hán Đại Giác, Toàn Tri

              Vô lượng hỷ, xả, từ, bi

       Màn vô minh sẽ tức thì vén lên ".

 

 2.      Các Tỷ Kheo ! Như trên nói lại

          Ba mươi hai tướng Đại trượng phu

              Chứa đựng những gì đặc thù

       Những ai đầy đủ Trượng phu tướng này

          Sẽ chọn hai con đường thực hiện

          Sống tại gia, làm Chuyển Luân Vương

              Nếu xuất gia, tâm kiên cường

       Thành A-La-Hán, Pháp Vương Phật Đà.

 

          Các Tỷ Kheo ! Thật là cao thượng

          Ba mươi hai quý tướng trước sau

              Các quý tướng ấy thế nào ?

     (1) : Bàn chân bằng phẳng không sao nghĩ bàn

     (2) : Lại có ngàn căm nang liên tục

          Hình bánh xe, vành trục rõ ràng

     (3) : Gót chân thon dài quý sang

     (4) : Ngón tay, chân cũng dọc ngang thon dài

     (5) : Có chân tay dịu dàng mềm mại

     (6) : Có màn da như loại vịt, ngan

          Nhưng là lưới mỏng nhẹ nhàng

     (7) : Mắt cá chân đẹp tròn ngang giống sò

     (8) : Có ống chân thon so dê núi

     (9) : Hai tay dài, không cúi ngang lưng

          Có thể sờ gối dễ dàng.

   (10) : Lại có tướng mã-âm-tàng khó trông

   (11) : Màu da sáng như đồng, vàng ánh

   (12) : Da trơn mịn, bụi tránh dính trong

   (13) : Chân lông mỗi lỗ một lông

Trường Bộ - (Tập 3) Kinh  30 :  KINH TƯỚNG     *  MLH  –  210

 

   (14) : Các lông mọc xoáy tròn vòng, biếc xanh

         Xoáy tròn nhỏ hướng quanh phía phải

   (15) : Thân hình cao, thư thái, thẳng ngay

   (16) : Lại có bảy chỗ tròn đầy

   (17) : Nửa thân phía trước sánh tày hùng sư

   (18) : Giữa hai vai không hề lõm khuyết

   (19) : Thân cân đối giống hệt cây bàng :

         Hai tay sải rộng bề ngang

         Cũng bằng thân đứng thẳng hàng chiều cao

   (20) : Có thân trên trước sau vuông vức

   (21) : Có vị giác hết sức tinh tường

   (22) : Quai hàm như sư tử vương

   (23) : Bốn mươi răng, chuyện phi thường thế nhân

   (24) : Răng đều đặn, thêm phần trắng bóng

   (25) : Không khuyết hở, không trống hàm răng

   (26) : Răng cửa trơn láng thẳng bằng

   (27) : Tướng lưỡi dài rộng, khó phần thấy ngay

   (28) : Tiếng Ca-lăng-tần-già quý điểu

         Như giọng nói tuyệt diệu vị này

   (29) : Hai mắt màu xanh như mây

   (30) : Lông mày dài đậm thẳng ngay như bò

   (31) : Giữa lông mày, tròn vo sợi trắng

        Tướng bạch hào, mịn phẳng xoáy vào          

   (32) : Búi thịt nhô cao đỉnh đầu

        Cũng gọi nhục kế, thuộc hào quý nhân.

 

 3.       Các Tỷ Kheo ! Ai hằng đầy đủ

          Băm hai tướng uy vũ kiên cường

              Hoặc là Chuyển Luân Thánh Vương

       Hoặc chọn đường khác : Pháp Vương Phật-Đà

 

          Nếu chọn là Chuyển Luân Thánh Đế

Trường Bộ - (Tập 3) Kinh  30 :  KINH TƯỚNG     *  MLH  –  211

 

          Lấy Chánh Pháp dùng để trị dân

              Định bốn phương với lòng nhân

       An toàn quốc độ, gia tăng phú cường.

 

          Chuyển Luân Vương uy quyền vô số

          Chinh phục mọi quốc độ thế gian

              Có bảy thứ báu sẵn sàng :

       Xe báu, ngựa báu, ngọc vàng ma-ni

          Ngọc nữ báu, đồng thì voi báu,

          Tướng-quân báu, Gia-chủ báu, cùng

              Một ngàn con trai anh hùng

       Oai phong lẫm liệt thắng từng ngoại quân.     

 

          Chuyển Luân Vương cõi trần thống lãnh

          Cả địa cầu đến tận đại dương

              Nhưng vua cai trị thường thường

       Chỉ bằng Chánh Pháp, mọi đường thung dung

          Không dao gậy, gông cùm chế ngự 

          Nên dân chúng trong xứ an hòa.

 

          *  Còn nếu vị này xuất gia       

         Ba mươi hai tướng sẽ là điều hay

          Quét mê lầm , ngộ ngay Chánh Pháp

          Đắc La-Hán Đại Giác, Toàn Tri

              Vô lượng hỷ, xả, từ, bi

       Màn vô minh sẽ tức thì vén lên ".

 

          Các Tỷ Kheo ! Về bên ngoại đạo

          Những ẩn sĩ cũng bảo điều này

              Đại trượng phu tướng băm hai

       Thọ trì học hỏi không ngoài đức tin

          Nhưng thực tình họ không hiểu rõ

          Tạo nghiệp gì mà có tướng này.

 

Trường Bộ - (Tập 3) Kinh  30 :  KINH TƯỚNG     *  MLH  –  212

 

 4.           Các Tỷ Kheo ! Chư Như Lai             

       Bất cứ đời kiếp lâu dài trước đây

          Hiện hữu hay nơi nào trú xứ

          Các Ngài đều hành xử kiên trì

              Không dao động nào bất kỳ

       Đối với thiện pháp, hành trì thiện an :

          Luôn thiện hành về thân, miệng, ý,

          Phân định về bố thí cúng dường,

              Thủ hộ Giới luật tinh tường,

       Các lễ bố-tát thường thường vâng tuân,

          Với mẹ cha thường luôn hiếu kính,

          Cúng dường đến thanh tịnh Sa-môn,

              Hay là các Bà-la-môn,

       Tôn kính huynh trưởng đáng tôn trong nhà

          Và những vị thuộc là tối thắng.  

 

          Với tác động đăng đẳng lâu dài

              Tích tụ, tăng thịnh nghiệp này

       Sau khi thân hoại, sinh ngay Cõi Trời

          Nơi thiện thú hay nơi nhàn cảnh

          Hoặc hóa sinh lạc cảnh Thiên đường

              Tại đây Ngài ấy có thường

       Mười điểm ưu tháng so lường chư Thiên :

 

          Về ‘thọ mạng’ hay ‘thiên sắc’ khác

          Về ‘thiên lạc’, ‘thiên giới danh xưng’

             ‘Uy lực’, ‘sắc tướng’, ‘thiên hương’

      ‘Âm thanh’, ‘thiên xúc’, tinh tường ‘vị’ đây.

          Ngài chỗ này sinh qua chỗ khác

          Đại trượng phu tướng đạt như vầy :

              Một trong băm hai tướng đây :

      ‘Bàn chân bằng phẳng, thẳng ngay thon mềm

Trường Bộ - (Tập 3) Kinh  30 :  KINH TƯỚNG     *  MLH  –  213

 

          Không lõm khuyết, đạp trên mặt đất

          In trên đất toàn thể bàn chân.

 

 5.           Ngài ấy đầy đủ tướng phần

       Tại gia, làm vị Chuyển Luân Vương lành

          Dùng Chánh pháp tinh anh trị nước

          Là Thánh vương định được bốn phương

              Làm cho quốc độ phú cường

       Có bảy thứ báu an tường nói chung

          Việc trị quốc không dùng trượng, kiếm

          Cõi của ngài đến biển bao la.

              Không điều nguy hiểm xảy ra

       Quốc độ phong phú, an hòa xuân thu

          Không hoang vu, phồn vinh, may mắn

 

      –  Làm vua chúa chắc chắn được gì ? :

 

              Không bị kẻ thù làm nguy

       Địch thủ làm hại không khi nào thành !

          Nếu xuất gia tịnh thanh tinh tiến

          Lìa gia đình, hướng đến tịnh cư

              Đắc A-La-Hán, Đại Từ

       Chánh Đẳng Chánh Giác, Chân Như thành toàn

          Vén lui màn vô minh che tối.

 

      –  Làm Phật-Đà được lợi những gì ?

 

              Thoát tam độc : Tham, sân, si 

       Không bị thù địch phạm vi trong ngoài

          Không bị ai : Sa-môn, Phạm-chí,

          Thiên hay Ma, cho chí Phạm Thiên,

              Hay bấy cứ ai  làm phiền

       Hay làm trở ngại. Lợi liền thấy ngay.

 

          Đức Thế Tôn như vầy thuyết giảng

Trường Bộ - (Tập 3) Kinh  30 :  KINH TƯỚNG     *  MLH  –  214

 

          Với nội dung viên mãn, nói rằng :

 

6.  “ Sống đúng pháp, thực chánh chân

        Điều phục, tự chế, sống hằng tịnh thanh

        Ngài đã trai giới tâm thành

        Bố tát, bố thí, không tranh đấu gì

        Không mưu hại ai làm chi 

        Với tâm kiên cố, hành trì nghiêm trang

        Ngài sống thật sự hoàn toàn

        Hạnh nghiệp như vậy, sinh sang cõi Trời

        Trong niềm hoan hỷ, thảnh thơi

        An lạc vô tận, mọi thời ung dung.

        Rồi từ chỗ kia mạng chung

        Chỗ này sinh đến, vô cùng ấm êm

        Bàn chân bằng phẳng, dịu mềm

        Không hề khuyết lõm, êm đềm chạm chân.

 

        Các vị chiêm tướng xa gần

        Hội họp, tuyên bố về phần tướng đây :

        Vị bàn chân bằng phẳng này

        Không ai trở ngại cho ngài được đâu !

        Tại gia, xuất gia mặc dầu

        Với nghĩa tướng ấy hiểu sâu rõ ràng.

        Tại gia, không bị trái ngang

        Không bị trở ngại, an nhàn xuân thu

        Chiến thắng tất cả quân thù

        Đại phá quân địch cho dù hùng binh

        Không ai có thể chống kình

        Vì do phước nghiệp của mình tạo ra.

 

        Nếu quyết ly dục, xuất gia

        Sẽ thành một bậc Thánh gia siêu phàm

        Không còn thai sinh buộc giàm

Trường Bộ - (Tập 3) Kinh  30 :  KINH TƯỚNG     *  MLH  –  215

 

        Vô Thượng Chánh Giác đắc toàn, siêu minh.

        Pháp nhĩ như vậy đinh ninh

        Đại trượng phu tướng định hình đầu tiên ”.          

   

 7.       Các Tỷ Kheo ! Phước duyên đầy đủ

          Từ xưa cũ đời kiếp trước nào

              Hiện hữu nào, trú xứ nào

       Như Lai đời trước sinh vào nhân thân

          Vì hạnh phúc chúng nhân, muôn loại

          Trừ diệt mọi sợ hãi, kinh hoàng

              Che chở, hộ trì sẵn sàng

       Bảo vệ đúng pháp nghiêm trang vô cùng

          Bố thí cho tùy tùng, thuộc hạ

          Tích tụ, tăng nghiệp quả thiện lành

              Sau khi thân hoại, tái sanh

       Vào nơi thiện cảnh, công khanh, cõi trời.

          Ngài từ trần từ nơi chỗ ấy

          Tái sinh lại an trụ nơi đây

              Có Đại trượng phu tướng này :

       Bàn chân có bánh xe đầy ngàn căm

          Hiện bánh xe rõ nằm và trục

          Các bộ phận liên tục đủ phần.

 

 8.           Ngài có trọn vẹn tướng cần

       Sẽ thành Vua Thánh Chuyển Luân tinh tường

          Làm Thánh vương được gì ?  Nhờ phúc,

          Kẻ hầu hạ đông đúc chuyên cần 

              Cư sĩ, thị dân, thôn dân

       Bàn-môn, Vệ sĩ, Đại thần giỏi giang

          Tư pháp quan, thủ môn, tài chánh

          Các chư hầu hùng mạnh, phú hào

              Cùng các vương tử  sang giàu,

Trường Bộ - (Tập 3) Kinh  30 :  KINH TƯỚNG     *  MLH  –  216

 

       Chuyển Luân Vương có biết bao điều lành.

          Nếu xuất gia, trở thành Chánh Giác

          Làm Phật Đà, được các điều gì ?

 

              Chư Tỷ Kheo, Tỷ Kheo Ni

       Nam nữ Cư sĩ mọi thì đoanh vây

          Đại chúng này cứ đông thêm mãi,

          Rồi Chư Thiên, Nhân loại, Long xà

              A-Tu-La, Càn-Thát-Bà,

       Tất cả tùng phục Phật-Đà, đoanh vây.

 

          Đức Thế Tôn thẳng ngay thuyết giảng

          Với nội dung viên mãn, nói ra :

 

 9.  “ Trong những năm tháng đã xa

        Những đời quá khứ trải qua làm người

        Đem lại hạnh phúc nhiều người

        Kinh hoàng trừ diệt, nơi nơi hộ trì

        Nhờ vậy, sinh Thiên tức thì

        Hưởng an hạnh phúc mọi thì ung dung.

        Rồi từ chỗ kia mạng chung

        Chỗ này sinh đến vô cùng quý thay !

        Phía dưới hai bàn chân Ngài

        Hình bánh xe hiện đủ đầy ngàn căm

        Các vị chiêm tướng uyên thâm

        Hội họp, tuyên bố về trăm đức này :

        Vị có tướng quý như vầy    

        Sẽ được quần chúng đoanh vây phục tùng.

        Nhiếp phục địch quân oai hùng

        Như bánh xe cứ ung dung vận hành

        Bánh xe đầy đủ trục, vành

        Chuyển Luân Thánh Chúa uy danh vị này

        Chuyển vận bánh xe báu đây

Trường Bộ - (Tập 3) Kinh  30 :  KINH TƯỚNG     *  MLH  –  217

 

        Trị vì khắp cõi đất này thần oai

        Sát-Đế-Lỵ thần phục ngài

      ‘Đại danh xưng’, hiệu của ngài được tôn.

 

        Nếu ly dục hạnh Sa-môn

        Xuất gia, thành bậc Thế Tôn Phật Đà

        Trí tuệ sáng suốt sâu xa

        Loài người, Thiên chúng, Dạ-xoa, Long xà

        Đế Thích cùng Càn-Thát-Bà

        Tất cả kính ngưỡng Ngài và đoanh vây

        Bậc Vô Thượng Chánh Giác này

        Tứ sinh Từ phụ, bậc Thầy Thiên Nhân ”.     

 

10.      Các Tỷ Kheo ! Bao lần sinh tử

          Trong bất cứ đời kiếp trước nào

              Hiện hữu nào, trú xứ nào

       Như Lai đời trước sinh vào nhân thân,

          Chế ngự, từ bỏ phần giết hại

          Bỏ trượng, kiếm ; biết ngại : quý, tàm

              Lòng Từ thương xót chúng sanh

       Loài hữu tình cũng sẵn dành lòng thương.

          Do tích chứa và thường tăng thịnh

          Thiện nghiệp này thanh tịnh vô cùng

              Sau khi thân hoại mạng chung

       Sinh vào thiện cảnh, ung dung cõi Trời

          Tái sinh đây, vào nơi sung sướng

          Được ba tướng Đại trượng phu này :

          –  Ngài có gót chân thon dài,

   –  Ngón tay, chân cũng thon dài, búp măng,

      –  Và tay chân của ngài mềm mại.

 

11.      Người có ba tướng quý như vầy

              Nếu sống tại gia, vị này

Trường Bộ - (Tập 3) Kinh  30 :  KINH TƯỚNG     *  MLH  –  218

 

       Thành Luân Vương có đủ đầy uy nghi      

          Làm vua được những gì ích lợi ?

          Đời sống với thọ mạng lâu dài

              Thọ mạng được hộ trì ngay,

       Người thù, kẻ nghịch dù bày cách chi

          Cũng không thể cướp đi mạng sống

          Của Thánh Vương, chánh thống trị vì.

 

              Còn làm Phật được những gì ?

       Đời sống, thọ mạng hộ trì dài lâu 

          Không người nào, dù là thù nghịch

          Không thể hại nguy kịch mạng Ngài

              Dù dưới hình thức nào đây

       Sa-môn, Phạm-chí hay ai trong đời 

          Hoặc chư Thiên cõi Trời, Ma, Phạm,

          Dù nghịch ý, khó hãm hại Ngài.

 

              Thế Tôn thuyết giảng, trình bày

       Nội dung viên mãn lời Ngài nói ra :   

 

12. “ Biết rằng sợ hãi tự ta

        Sợ chết, sợ hại xảy ra chẳng lành

        Nên Ngài từ bỏ sát sinh

        Thương xót muôn loại hữu tình chúng sinh

        Nhờ sống thiện hạnh thực hành 

        Sinh lên Thiên giới, cõi lành hưởng an

        Hưởng quả dị thục, thọ nhàn

        Do nơi thiện báo trải sang vô cùng

        Sau khi thân hoại mạng chung

        Tái sinh hưởng quả mãn sung nơi này

        Ba Đại trượng phu tướng đây :

    –  Gót chân đầy đặn thon dài đẹp thay !, 

    –  Thân như Phạm Thiên thẳng ngay

Trường Bộ - (Tập 3) Kinh  30 :  KINH TƯỚNG     *  MLH  –  219

 

        Khả ái, hình vóc đẹp trai muôn phần

        Thật khéo cân xứng toàn thân,

    –   Mềm mại các ngón tay, chân thon dài.

        Với ba tướng Đại trượng phu này 

        Luôn luôn tươi trẻ, mạng dài sống lâu.

        Nếu sống tại gia thời nào

        Hay xuất gia, cũng dự vào phước duyên

        Tuổi thọ ngài được dài thêm

        Chính do tướng hảo cho nên thọ trường ”. 

 

13.      Các Tỷ Kheo ! Cũng dường như thế       

          Trong bất kể đời kiếp trước nào

              Hiện hữu nào, trú xứ nào

       Như Lai đời trước sinh vào nhân thân

          Thường bố thí món ăn các loại

          Loại nếm, liếm hay loại cứng, mềm

              Các loại thức uống đi kèm

       Cao lương mỹ vị cũng đem cho nhiều

          Do tích chứa những điều thiện nghiệp

          Với tác động, tăng tiếp vô cùng

              Sau khi thân hoại mạng chung

       Sinh vào thiện thú, Thiên cung, cõi đời

          Rồi từ nơi ấy sinh trở lại

          Chỗ hiện tại, có tướng quý này

              Bảy Trượng phu tướng tròn đầy :

       Chân & tay là bốn, thân này là năm

          Cùng hai vai, bảy phần hảo tướng.

      

14.      Ngài đầy đủ bảy tướng lộ ra

              Làm Thánh Vương nếu tại gia,

       Thành Chánh Đẳng Giác nếu mà xuất gia.

          Dù làm Vua hay là làm Phật

Trường Bộ - (Tập 3) Kinh  30 :  KINH TƯỚNG     *  MLH  –  220

 

          Cũng được hưởng phẩm vật đủ đầy

              Món ăn các loại có ngay

       Cứng, mềm, thức uống, như vầy hưởng qua.

 

          Đức Phật-Đà khoan thai thuyết giảng

          Với nội dung viên mãn, nói rằng :

 

15.  “ Thường bố thí các món ăn

        Hợp với sở thích, không phân quý hèn

        Loại thượng vị cứng và mềm

        Các loại nếm, liếm đều đem cho đều

        Nhờ hành thiện tốt đẹp nhiều

        Nên được hỷ lạc, đạt điều sống lâu

        Sau khi mạng chung, sinh vào

        Có bảy tướng quý thanh cao, tròn đầy

        Hai vai, hai chân, hai tay

        Thân hình đều đặn, thẳng ngay tròn đầy

        Chiêm tướng thiện xảo, vị này

        Tuyên bố người có như vầy tướng sang

        Cuộc sống no đủ hoàn toàn

        Món ăn thượng vị sẵn sàng được dâng

        Loại cứng, loại mềm quý trân

        Luôn được thọ hưởng món ăn ngon lành

        Không riêng tại gia đã đành

        Xuất gia cũng được chúng sanh cúng dường

        Món ăn thượng vị cao lương.

        Chặt đứt trói buộc, Ngài thường thản nhiên

      ( Không mê đắm, chuốc não phiền )

        Các hàng Cư-sĩ được duyên cúng dường ”.

 

16.      Các Tỷ Kheo ! Tinh tường nghe tiếp :

          Trong bất cứ đời kiếp trước nào

Trường Bộ - (Tập 3) Kinh  30 :  KINH TƯỚNG     *  MLH  –  221

 

              Hiện hữu nào, trú xứ nào

       Như Lai đời trước sinh vào nhân thân

          Tứ Nhiếp Pháp các phần đầy đủ

          Là ‘bố thí ’, ‘ái ngữ ’, ‘lợi hành’,

              Cùng với ‘đồng sự ’ việc lành.

       Với tác động ấy tích dành càng tăng

          Nhờ thiện nghiệp, khi thân mệnh tận

          Sinh thiện cảnh, Thiên giới, cõi đời

              Sinh đến chỗ này thảnh thơi

       Đại trượng phu tướng tức thời có ngay :

      –  Thật mềm mại chân tay cả bốn,  

      –  Có lưới da giữa ngón chân, tay.

 

17.           Ngài đầy đủ hai tướng này

       Chuyển Luân Thánh Chúa nếu ngài tại gia

          Được những gì nếu là Vua Thánh ?

          Uy đức mạnh thu nhiếp tùy tùng

              Lại khéo nhiếp phục nói chung

       Đại thần, Cư sĩ và cùng Bàn-môn

          Dân thị & thôn, chư hầu, hào phú

          Các vương tử, quan lớn các vì.

 

              Còn nếu làm Phật được chi ?

       Được khéo nhiếp phục tức thì bốn phương

          Các Quốc vương, đại thần, Cư sĩ,

          Có Tứ Chúng hoan hỷ thuận tùy

              Là Tỷ Kheo, Tỷ Kheo Ni

       Thiện nam, Tín nữ đều y chỉ Ngài

          Chư Thiên thần, Nhân loài, các giới

          A-Tu-La cùng với Long xà

              Và cảnh giới Càn-Thát-Bà

       Tất cả kính ngưỡng Phật-Đà trí bi.

Trường Bộ - (Tập 3) Kinh  30 :  KINH TƯỚNG     *  MLH  –  222

 

          Đức Thế Tôn uy nghi thuyết giảng

          Với nội dung viên mãn, nói rằng :

 

18.  “ Thực hiện Tứ Nhiếp Pháp lành

        ‘Bố thí ’,‘Ái ngữ ’,‘Lợi hành’ thực thi

        Cùng với ‘Đồng sự ’ hành trì

        Nhiếp phục, nên có số tùy tùng đông

        Do hành thiện pháp một lòng

        Vô lượng công đức nên đồng sinh Thiên

        Tái sinh tại chỗ này yên

    –  Tay chân các ngón nối liền lưới da,   

    –  Và thường mềm mại tươi hòa.

        Đoan nghiêm sắc tướng dù là thiếu niên

        Mỹ lệ, khả ái, có duyên

        Khiến cho quần chúng nể kiêng thuận tùy

        Nhiếp phục cõi đất uy nghi

        Luôn dùng ái ngữ xóa đi chống kình

        Cầu cho hạnh phúc chúng sinh

        Như vậy, được sống an bình, tịnh thanh

        Công đức thù thắng phát sanh

        Nếu Ngài từ bỏ đua tranh thế tình

        Từ bỏ tài sản, dục tình

        Thuyết Vi diệu pháp cao minh, an lành

        Vị chiến thắng giữa quần sanh

        Họ nghe chánh pháp, tâm thanh tịnh hoài

        Hoan hỷ tín thọ lời Ngài

        Chánh pháp, tùy pháp lâu dài hành theo ”.      

 

19.      Các Tỷ Kheo ! Nay Ta giảng tiếp :

          Trong bất cứ đời kiếp trước nào

              Hiện hữu nào, trú xứ nào

       Như Lai đời trước sinh vào nhân thân

Trường Bộ - (Tập 3) Kinh  30 :  KINH TƯỚNG     *  MLH  –  223

 

          Lời nói có nguyên nhân, mục đích

          Liên hệ đến lợi ích chúng sanh

              Liên hệ đến pháp thiện lành

       Đem lại lợi ích, giải rành lý chân.

          Luôn tán dương về phần chánh hạnh.

          Tác động mạnh của thiện nghiệp này

              Từ kia sinh lại chỗ này

       Hai Trượng phu tướng như vầy đáng tôn :

      –  Mắt cá tròn như con sò vậy,

      –  Lông mọc xoáy tròn thẳng đẹp xinh.

 

20.          Đầy đủ hai tướng quý vinh

       Vị này nếu sống gia đình, tại gia

          Ngài sẽ là Chuyển Luân Thánh Chúa.

          Làm vua chúa sẽ được những gì ?

              Tài vật Ngài chẳng thiếu chi,

       Dục lạc hưởng thụ chẳng khi nào cùng

          Đều tối thắng, tột cùng, đệ nhất.

 

          Còn làm Phật thì được những gì ?

              Trở thành bậc Chánh Biến Tri

       Tối thắng, cao tột, ai bì được đâu !

          Đem chánh pháp nhiệm mầu thuyết giảng

          Để viên mãn lợi lạc quần sinh.

 

              Thế Tôn thuyết giảng cao minh

       Nội dung viên mãn tự mình nói ra :

 

21.  “ Thuở xưa Ngài giảng sâu xa

        Đến với Đại chúng thật là cao minh

        Liên hệ lợi ích chúng sinh

        Liên hệ chánh pháp an bình, tịnh an

        Đem lại hạnh phúc vô vàn

        Không hề hối tiếc, không xan lẫn gì. 

Trường Bộ - (Tập 3) Kinh  30 :  KINH TƯỚNG     *  MLH  –  224

 

        Lễ đàn Pháp & Chơn thực thi                     

        Nhờ vào thiện nghiệp hành trì chẳng lơi 

        Hóa sinh hoan hỷ cõi Trời

        Nay tái sinh lại cõi đời nơi đây

        Ngài được hai hảo tướng này :

    –  Mắt cá tròn đẹp giống hai con sò,

    –  Lông mọc xoáy thẳng tròn vo,

        Hưởng nhiều hạnh phúc chính do quả này.

      

        Nếu sống tại gia vui vầy

        Tài, dục tối thượng không ai thắng Ngài

        Chinh phục Diêm-Phù-Đề đây.

        Nếu quyết ly dục nên Ngài xuất gia

        Tinh tấn hơn mọi người ta

        Là bậc tối thắng, vượt xa thế tình

        Trong khắp tất cả chúng sinh

        Không ai trí tuệ, tịnh thanh hơn Ngài.

        Sống và ngự trị hòa hài

        Cùng khắp thế giới đó đây thái hòa ”.

 

22.      Các Tỷ Kheo ! Trải qua tuần tự

          Trong bất cứ đời kiếp trước nào

              Hiện hữu nào, trú xứ nào

       Như Lai đời trước sinh vào nhân thân

          Đều siêng năng các nghề học thuật

          Mọi kỹ thuật, hành động, oai nghi

             ‘Phải thế nào ?  Phải làm gì ? 

       Việc học tôi được tường tri mau rồi

          Làm thế nào để tôi mau biết ?

          Mau thu hoạch chi tiết được ngay

              Khỏi phải mệt nhọc lâu ngày ?’.

        

       Do sự tác động chứa đầy thiện duyên

Trường Bộ - (Tập 3) Kinh  30 :  KINH TƯỚNG     *  MLH  –  225

 

          Tái sinh liền ở đây, được hưởng

          Đại trượng phu quý tướng đáng mừng :

              Ống chân giống như dê rừng.

 

 23.  Vị nào đầy đủ với từng tướng đây

          Nếu Ngài này tại gia Cư sĩ

          Trở thành vị Chuyển Luân Thánh Vương.

              Được gì nếu làm Luân Vương ?

       Tất cả sự vật xứng dường vua đây 

          Các đặc tướng, sản tài, sở hữu

          Thuộc nhà vua, thành tựu tức thì.

 

              Còn làm Phật được những gì ?

       Tất cả sự vật xứng vì Sa-môn

          Hay đặc tướng Sa-môn căn bản

          Hoặc tài sản, sở hữu Sa-môn

              Đều có mau chóng, mãi còn

       Những điều mà bậc Thế Tôn đạt vào.

 

          Đức Thiện Thệ thanh cao thuyết giảng

          Với nội dung viên mãn, nói rằng :

 

24.  “ Trong các nghề nghiệp, kỹ năng

        Hoặc trong cử chỉ hay hành động chi

        Ngài muốn đạt được tức thì :

        Thế nào học ? Biết những gì thật mau ?

        Không bị thương tổn, mệt nào.

        Do hành thiện nghiệp, quả vào tốt thay :

        Đôi chân cân đối nhẹ xoay

        Da trơn mềm mại, lông ngài mọc ngay

        Ống chân suông đẹp tròn đầy

        Dê rừng cũng có như vầy ống chân.

        Tướng này học mau mọi phần

Trường Bộ - (Tập 3) Kinh  30 :  KINH TƯỚNG     *  MLH  –  226

 

        Xuất gia ly dục, vô ngần tịnh thanh

        Thiểu dục, sáng suốt, tâm lành

        Mọi sự hợp pháp, sẵn dành thực thi

        Ngài lần lượt tự chứng tri

        Quả vị cao thượng ai bì được đâu !

        Ngài sống tinh tấn thanh cao

        Mau chóng chứng quả cao sâu Phật Đà ”.

 

25.      Các Tỷ Kheo ! Nay Ta giảng tiếp :  

          Trong bất cứ đời kiếp trước nào

              Hiện hữu nào, trú xứ nào

       Như Lai đời trước sinh vào nhân thân

          Ngài tự thân đến nơi các vị

          Bà-la-môn, các vị Sa-môn

              Những bậc đương thời đáng tôn

       Khi đến, liền hỏi ôn tồn như sau :

    – “ Thưa Hiền giả ! Thế nào là thiện ? 

      –  Thế nào là bất thiện, liệt vào ?  

          –  Những gì có tội ra sao ?

   –  Thế nào không tội ? Tại sao nên làm ?

      –  Điều nào không nên làm, bất thiện ?

      –  Điều nào làm sẽ khiến cho ta

              Bất hạnh, đau khổ xảy ra ?

   –  Điều nào làm sẽ khiến ta vui hoài

          Được lâu dài lạc an, hạnh phúc ? ”.

 

          Vì tâm lành trong mục đích trên

              Tích chứa thiện nghiệp tăng lên

       Mạng chung chỗ ấy thì liền tái sinh

          Tại nơi đây, thân hình thừa hưởng

          Đại trượng phu một tướng quý sang :

              Da ngài trơn láng, mịn màng

Trường Bộ - (Tập 3) Kinh  30 :  KINH TƯỚNG     *  MLH  –  227

 

       Khiến bụi không thể dễ dàng bám da.

 

26.      Ngài đầy đủ có qua tướng quý

          Nếu tại gia làm vị Thánh Vương       

              Được gì khi làm Luân Vương ?

       Có đại trí tuệ ai đương cho bằng,

          Không ai bằng ngài về tài sản

          Trên thế gian ai đáng so bì !

 

              Làm Phật thì được những gì ?

       Được đại trí tuệ, quang huy vô ngần

          Quảng trí tuệ, hỷ tâm trí tuệ

          Mẫn tiệp tuệ, thông nhuệ, yểm ly

              Các loại trí tuệ toàn tri

       Không ai có thể so bì Như Lai.

 

          Đức Thế Tôn trình bày, thuyết giảng

          Với nội dung viên mãn, nói là :

 

27.  “ Trong thời quá khứ lâu xa

        Ngài tha thiết muốn biết qua nhiều điều

        Tha thiết muốn hỏi rất nhiều

        Yết kiến những vị thảy đều đáng tôn

        Là Sa-môn, Bà-la-môn

        Khéo nghe, học hỏi các môn học này

        Chính nhờ hạnh nghiệp thiện đây

        Ngài có trí tuệ đủ đầy, minh quang

        Tái sinh làm người quý sang :

 

        Da ngài trơn láng mịn màng toàn thân.

        Các vị chiêm tướng xa gần

        Hội họp, tuyên bố về phần tướng đây :

        Vị này thấy, biết tràn đầy

        Ý nghĩa tế nhị hiểu ngay tinh tường

Trường Bộ - (Tập 3) Kinh  30 :  KINH TƯỚNG     *  MLH  –  228

 

        Nếu ngài tại gia sống thường

        Hành trì như vậy, Thánh Vương đạt thành

        Ngự trị khắp cõi đất lành

        Những người thông tuệ không tranh bằng Ngài

        Nếu Ngài quyết xuất gia ngay

        Vì muốn ly dục, tránh tai họa đời

        Trí tuệ sáng suốt tuyệt vời

        Tối hảo vô thượng, chứng ngôi Phật-Đà ”.

 

28.      Các Tỷ Kheo ! Nay Ta giảng tiếp

          Trong bất cứ đời kiếp trước nào

              Hiện hữu nào, trú xứ nào

       Như Lai đời trước sinh vào nhân thân

          Không hận sân, không hề áo não

          Dù có bị vu cáo, đặt điều

              Không tức tối, phẩn nộ nhiều

       Không hề nóng giận, không điều hờn căm

          Giữ bình tĩnh, không nhằm hiềm khích

          Không biểu lộ đối nghịch, muộn phiền.

   

              Trái lại, thường bố thí mền

       Quần áo mềm mại, nhẹ bền thí ra

          Vải bông và nỉ len, tơ lụa.

          Tác động của thiện nghiệp sâu xa

              Mạng chung nơi ấy, sinh qua

       Có Trượng phu tướng thật là vô song :

          Da màu đồng, hoàng kim sáng bóng.

       

29.      Khi ngài sống có tướng quý này

              Nếu sống tại gia, thành ngay

       Chuyển Luân Thánh Chúa đủ đầy uy nghi.

          Được những gì nếu làm vua chúa ?

          Được quần áo tơ lụa, gấm hoa

Trường Bộ - (Tập 3) Kinh  30 :  KINH TƯỚNG     *  MLH  –  229

 

              Các đồ che, đắp như là

       Nệm, mền, vải, vóc, nỉ, sa nhẹ mềm.

          Những gì đem đến khi làm Phật ?

          Về y phục được tất cả phần

              Đồ để đắp ấm khi cần

       Y phục lụa vải che thân nhẹ mềm.

       

          Thế Tôn đem tướng phần thuyết giảng

          Với nội dung viên mãn, nói rằng :

 

30.  “ Cương quyết không hề hận sân

        Sẵn sàng bố thí các phần ấm êm

        Gấm, lụa, đồ đắp nhẹ mềm

        Những đời sống trước êm đềm trôi qua

        Quyết đem của cải thí ra

        Giống như tung vãi mưa sa xuống trần

        Nhờ hạnh nghiệp lành là nhân

        Chỗ kia tạ thế, sinh tầng Thiên cung

        Tận hưởng thiện báo vô cùng

        Tái sinh nhân thế ung dung một niềm

        Có thân hình màu hoàng kim

        Vàng ròng sáng chói dễ tìm được đâu ! 

        Mỹ lệ, hùng tráng, thanh cao

        Chẳng khác Đế Thích đứng đầu Chư Thiên.

        Nếu sống tại gia, uy quyền

        Trị vì cõi đất  vô biên, phú cường

        Thiện nghiệp quá khứ dựa nương

        Ngài có nhiều thứ vô lường quý sang

        Y phục mềm mại, nhẹ nhàng

        Đồ đắp gấm vóc hay toàn lụa tơ.

     

        Nếu Ngài xuất gia bấy giờ 

        Cũng hưởng quả báo vốn chờ trổ sinh

Trường Bộ - (Tập 3) Kinh  30 :  KINH TƯỚNG     *  MLH  –  230

 

        Những điều ngài làm tự mình

        Không hề vô hiệu , đinh ninh như vầy ”.    

 

31.      Các Tỷ Kheo ! Ta nay giảng tiếp :

          Trong bất cứ đời kiếp trước nào

              Hiện hữu nào, trú xứ nào

       Như Lai đời trước sinh vào nhân thân 

          Tạo sum họp không phân quen lạ

          Đoàn tụ cả bè bạn, thân nhân.

              Lâu ngày đau khổ cách ngăn

       Khiến cho hòa hợp vì nhân bất hòa.

          Sum họp lại mẹ cha, con cái

          Cả gia đình họp lại vui hòa

              Anh em, quyến thuộc gần xa

       Làm cho hòa hợp sống và yêu thương.

      

          Với tác động thiện lương của nghiệp

          Sau khi chết, sinh tiếp nơi đây

              Có tướng Đại trượng phu này :

   –  Mã âm tàng, vốn không bày lộ ra.

 

32.      Ngài có qua tướng này vinh hiển

          Nếu tại gia, làm Chuyển Luân Vương.

          *  Được gì khi làm Thánh vương ?

       Có ngàn nam tử kiên cường, hùng anh

          Bậc chiến thắng, nổi danh dũng kiện

          Thu phục cả bốn biển đều tuân

              Nhiếp phục tất cả địch quân

       Làm vua thì được những phần trên đây.

      *  Được những gì nếu ngài làm Phật ?

          Được nhiều con chân thật, tịnh hòa

              Xuất gia hay là tại gia

     ( Đại chúng đông đảo từ hòa, khiêm cung ) 

Trường Bộ - (Tập 3) Kinh  30 :  KINH TƯỚNG     *  MLH  –  231

 

          Đều vô song, anh hùng, dũng kiện

          Luôn tinh tiến nhiếp phục địch quân

            ( Là Tam độc : tham, si, sân  

       Và những ma chướng trong thân tâm mình ).

        

          Đức Thế Tôn tuệ minh thuyết giảng

          Với nội dung viên mãn, nói rằng :

 

33. “ Thuở xưa, quá khứ bao lần

        Trong nhiều đời kiếp tiền thân của ngài

        Khiến cho sum họp hòa hài

        Bà con quyến thuộc lâu ngày cách xa

        Đã từng đau khổ trải qua

        Bạn bè, anh chị, mẹ cha, họ hàng

        Đều khiến hòa hợp vui an

        Đoàn tụ hoan hỷ an nhàn bình yên.

        Nhờ thiện hạnh, ngài sinh Thiên

        Hưởng phúc hỷ lạc hiện tiền nơi đây

        Sau đó sinh lại chỗ này

        Mã âm tàng  tướng có ngay với ngài

        Có đến hàng ngàn con trai

        Đều là những vị đại tài, hùng anh

        Chiến thắng, nhiếp phục thật nhanh

        Địch quân mọi chỗ tâm thành khâm tuân

        Nghinh đón vị vua Chuyển Luân

        Đồng thanh lên tiếng xin thần phục ngay

 

        Nếu ngài xuất gia như vầy

        Uy lực nhiếp phục của ngài mạnh thay !

        Pháp tử - con cái đông vầy

        Tứ Chúng qui tụ nghe ngài thuyết kinh

        Vâng lời chỉ giáo cao minh

        Dù Tăng hay Tục giữ gìn Pháp quang           

Trường Bộ - (Tập 3) Kinh  30 :  KINH TƯỚNG     *  MLH  –  232

 

        Hảo tướng này thật rõ ràng  

        Quả báo thù thắng vô vàn cao xa ”.

 

                                  PHẦN  II :

 

 1.       Các Tỷ Kheo ! Nay Ta giảng tiếp :

          Trong bất cứ đời kiếp trước nào

              Hiện hữu nào, trú xứ nào

       Như Lai đời trước sinh vào nhân thân

          Ngài quán sát và hằng hiểu biết

          Về Đại chúng, chi tiết rõ ràng

              Biết mình, biết người lớp lang

       Biết sự sai biệt cảm quan mọi người :

         ‘Người này thời thế này xứng đáng

          Còn người kia xứng đáng thế kia

            ( Người này tài vật chẳng lìa

       Người kia hào phóng, sẻ chia với đời )’  

 

          Tùy sai biệt, tức thời ứng xử.

          Do tác động của tự nghiệp lành

              Mạng chung, ngài lại tái sanh

       Hai Trượng phu tướng sẵn dành, là chi ?

      –  Thân tròn như cây Ni-Rô-Thá  

          Tức cây bàng cành lá cân phân

              Nếu đo chiều cao của thân

       Hai tay sãi rộng cũng bằng với nhau.

      –  Tướng thứ hai, mặc dầu đứng thẳng

          Hai bàn tay sờ hẳn dễ dàng

              Xoa hai đầu gối dọc ngang.

 

 2.    Ngài có hai tướng hoàn toàn kể ra

          Nếu tại gia, Chuyển Luân Thánh Chúa.

Trường Bộ - (Tập 3) Kinh  30 :  KINH TƯỚNG     *  MLH  –  233

 

          Làm vua chúa thì được những gì ?

              Có được tài sản ai bì

       Kho tàng đầy ắp những gì quý trân

          Đầy vàng bạc, đầy tràn thóc lúa

          Nhiều tài vật, tiền của không lường

              Phước báo của Chuyển Luân Vương

       Các vị triệu phú bốn phương khó bì.

 

          Được những gì nếu ngài làm Phật ?

          Thất Thánh Tài chân thật có ngay :

              Tín tài, tàm tài, quý tài,

       Giới tài với Trí tuệ tài, quý thay !

          Đa văn tài, thí tài – là bảy

          Tài sản ấy thánh thiện vô cùng.

 

              Thế Tôn thuyết giảng ung dung

       Nội dung viên mãn, lời dùng nói ra :

 

 3.  “ Ngài cân nhắc, nghĩ sâu xa

        Quán sát đại chúng gần xa như vầy :

       ‘Người này xứng đáng thế này

        Người kia lại xứng như vầy, khác xa’

        Do sự sai biệt người ta

        Tùy cơ ứng xử thuận hòa vui an.

        Đời này có tướng quý sang :

    –  Như Ni-Rô-Thá – cây bàng tròn cao.

    –  Thân vẫn đứng thẳng như sào

        Hai tay sờ gối mà nào cong lưng. 

        Đó là quý tướng đặc trưng

        Chiêm tướng thiện xảo đã từng nói ra : 

        Như đứa trẻ được hằng sa

        Những gì xứng đáng thiết tha mong cầu.

        Hay như Cư sĩ có mau

Trường Bộ - (Tập 3) Kinh  30 :  KINH TƯỚNG     *  MLH  –  234

 

        Dục lạc, tài sản dài lâu hưởng nhiều

        Phong phú, thích hợp đủ điều

        Vua cõi đất biết bao nhiêu phúc nhà.

        Nếu tâm từ bỏ, xuất gia 

      ( Thành vị Chánh Giác Phật Đà chánh chân )

        Tài sản ngài có vô ngần

       ‘Thất thánh tài’ đó quý trân tuyệt vời

        Vô thượng, tối thiện trên đời

      ( Đem lại lợi ích Trời người vô song ) ”.    

 

 4.       Các Tỷ Kheo ! Lắng lòng nghe tiếp :

          Trong bất cứ đời kiếp trước nào

              Hiện hữu nào, trú xứ nào

       Như Lai đời trước sinh vào nhân thân

          Thường tha thiết với phần lợi ích

          Của Đại chúng, mục đích mong cầu

              Tha thiết hạnh phúc bền lâu

       Với sự thoải mái nhằm vào chúng nhân

          Sự thương xót thế trần, an ủi :

         ‘Làm thế nào đeo đuổi, giữ gìn  

              Tăng giới, đa văn, lòng tin, 

       Tăng trưởng bố thí, Pháp minh tăng hoài

          Tăng trí tuệ, vật tài, thóc lúa

          Tăng đất ruộng, tiền của, thú cầm

              Tăng trưởng vợ con, thân bằng

       Đầy tớ, lao dịch và tăng bạn bè’.

 

          Với tác động thuộc về thiện nghiệp

          Được tích chứa, tăng tiếp vô cùng

              Sau khi thân hoại mạng chung

       Được sinh thiện thú, ung dung cõi Trời

          Hoặc cõi đời an nhàn tự tại

Trường Bộ - (Tập 3) Kinh  30 :  KINH TƯỚNG     *  MLH  –  235

 

          Rồi tạ thế, sinh lại chỗ này

              Có ba Trượng phu tướng này :

   –  Nửa thân trên đẹp sánh tày hùng sư.

      –  Thân tròn đều đẹp từ chi tiết.

      –  Hai vai không lõm khuyết, phẳng ngay.

 

 5.           Ngài với ba tướng quý này

       Chuyển Luân Thánh Chúa nếu ngài tại gia.

          Được những gì nếu là vua chúa ?

          Không mất mát tiền của, gia tài

              Không mất vợ con một ai

       Lúa gạo, ruộng đất, các loài hai chân

          Loài bốn chân, bạn bè thù tạc

          Không mất mát tôi tớ, thân bằng.

              Luôn luôn thành tựu mọi phần

       Không hề thất bại, mất dần điều chi.

 

          Được những gì nếu ngài làm Phật ?

          Không mất mát hay thất bại dần

              Không mất Tín, Giới, Đa văn

       Thí xả, Trí tuệ và phần Lòng tin.

          Ngài thành tựu, giữ gìn tất cả

          Không thất bại hoặc giả mất đi.

 

              Thế Tôn thuyết giảng uy nghi

       Nội dung viên mãn diệu tri, nói rằng :

 

 6.  “ Tín, giới, trí tuệ, đa văn

        Pháp và bố thí, những phần thiện tâm

        Tài sản, lúa gạo, thú, cầm

        Ruộng đất, quyến thuộc, thân bằng, vợ con

        Bạn bè… tất cả đều còn

        Không ai tổn hại, Ngài mong cầu vầy

Trường Bộ - (Tập 3) Kinh  30 :  KINH TƯỚNG     *  MLH  –  236

 

        Do vào thiện nghiệp trước đây

        Kiếp này quý tướng của ngài có ngay :

    –  Thân trên như sư tử oai.

    –  Không có lõm khuyết hai vai phẳng đều.

    –  Thân hình thon gọn tròn đều.

        Tại gia sẽ được rất nhiều thịnh tăng

        Về người, về của mọi phần.

 

        Xuất gia, Thầy của Thiên Nhân, trọn lành

        Bồ đề vô thượng chứng thành

        Không bao giờ mất Pháp lành cao xa ”.

 

 7.       Các Tỷ Kheo ! Nay Ta giảng tiếp :

          Trong bất cứ đời kiếp trước nào

              Hiện hữu nào, trú xứ nào

       Như Lai đời trước sinh vào nhân thân

          Không làm gì hại nhân, hại vật

          Đến hữu tình với tất cả loài

              Bằng đá, bằng gậy, bằng tay

       Hay bằng đao kiếm, hại ngay muôn loài.

          Tác động thiện nghiệp này tích tụ

          Và tăng thịnh đầy đủ vô cùng

              Sau khi thân hoại mạng chung

       Sinh lên Thiên giới ung dung cõi Trời

          Hay thiện thú, cõi đời sinh lại

          Tại chỗ này, tướng Đại trượng phu :

          –  Vị giác hết sức đặc thù

       Vô cùng nhạy bén cho dù chạm sơ

          Ở đầu lưỡi vị thô còn đọng

          Cảm giác ở cổ họng khởi lên

              Truyền đi khắp cả thân liền.

 

 8.    Ngài có quý tướng tự nhiên như vầy

Trường Bộ - (Tập 3) Kinh  30 :  KINH TƯỚNG     *  MLH  –  237

 

          Nếu tại gia, thành ngay Vua Thánh

          Chuyển Luân Vương, thiện hạnh được gì ?

              Ít bệnh, phiền não ít đi

       Tiêu hóa tốt đẹp, thích nghi dần dà

          Với nhiệt độ điều hòa được sánh

          Không quá nóng, quá lạnh bất kỳ.

 

              Làm Phật thì được những gì ?

       Ít bệnh, ít não, vị tỳ tiêu thông.

          Nhiệt độ không nóng hay lạnh quá

          Thường khiêm hạ kham nhẫn, siêng năng.

 

              Thế Tôn thuyết giảng rõ ràng

       Nội dung viên mãn Ngài hằng nói ngay :

 

 9.  “ Ngài không hề hại một ai

        Bằng gươm, gậy, đá, bằng tay chân mình

        Không hại mạng, không sát sinh

        Không trói, dọa nạt hữu tình một ai

        Mạng chung, Ngài sinh Thiên ngay

        Hưởng được quả báo lâu dài lạc an

        Tái sinh nơi này, tướng sang :

        Cảm vị nhạy bén, dễ dàng biết ngay

        Khi vật gì chạm lưỡi này

        Khởi lên cảm giác, truyền dài khắp thân.

        Chiêm tướng thiện xảo nói rằng :

        Người này sẽ hưởng phước phần lớn lao

        Hạnh phúc, an lạc dài lâu

        Tại gia, hay cả vị nào xuất gia

        Hảo tướng rõ ràng có ra

        Vị giác bén nhạy thật là lạ thay ! ”.

 

10.      Các Tỷ Kheo ! Ta nay giảng tiếp :

Trường Bộ - (Tập 3) Kinh  30 :  KINH TƯỚNG     *  MLH  –  238

 

          Trong bất cứ đời kiếp trước nào

              Hiện hữu nào, trú xứ nào

       Như Lai đời trước sinh vào nhân thân

          Không bao giờ tạo nhân đáng thẹn

          Không liếc xéo, nhìn lén, ngó xiên.

              Tâm hồn chánh trực an nhiên

       Tấm lòng cao thượng vô biên, nhu mì

          Với mọi người, từ bi cư xử

        ( Không phân biệt lành dữ một ai ) 

              Với tác động thiện nghiệp này

       Do sự tích chứa lâu dài thịnh sung.

 

          Khi thân hoại mạng chung, sinh tới

          Nơi thiện thú, Thiên giới, cõi đời

              Tại đó, khi mạng chung thời

       Chỗ này sinh lại, tuyệt vời tướng sang

          Được vẹn toàn Trượng phu hai tướng :

      –  Một, thừa hưởng cặp mắt rất xanh.

          –  Hai là lông mi thanh thanh

       Như mi bò cái hiền lành, ôn nhu.

 

11.      Ngài đầy đủ Trượng phu hai tướng

          Sống tại gia được hưởng vô lường

              Làm vị Chuyển Luân Thánh vương.

       Làm Vua thì được thường thường những chi ?

          Được Đại chúng nể vì chiêm ngưỡng

          Thường nhìn ngắm hảo tướng đáng tôn

              Các Cư sĩ, Bà-la-môn

       Đại thần cho đến thị & thôn dân lành

          Tư pháp quan, thủ môn, tài chánh

          Các vệ sĩ, thủ lãnh chư hầu

              Các vương tử, các phú hào

Trường Bộ - (Tập 3) Kinh  30 :  KINH TƯỚNG     *  MLH  –  239

 

       Cũng đều thương kính, cúi đầu phục ngay.

 

          Được những gì khi ngài làm Phật ?

          Được Đại chúng đều rất kính thương

              Tứ chúng đệ tử dựa nương

       Chư Thiên các cõi cúng dường, ngợi ca

          A-Tu-La, loài Người, Long chủng

          Càn-Thát-Bà thường cũng kính thương

              Làm Phật, bậc Đại Pháp vương

       Được tất cả chúng thường thường kính tôn.

 

          Đức Thế Tôn uy nghi thuyết giảng

          Với nội dung viên mãn nói lên :

 

12.  “ Không liếc xéo, không ngó xiên

        Cũng không nhìn trộm, chỉ chuyên một lòng

        Với tâm chánh trực sáng trong

        Rộng mở, cao thượng, hòa đồng tình thân

        Nhìn Đại chúng với từ tâm

        Do thiện nghiệp đó, hưởng phần lạc an

        Sinh đến Thiên giới thanh nhàn

        Sau khi mệnh tận, sinh sang nơi này

        Được hai quý tướng như vầy :

 

    –  Cặp mắt xanh biếc như mây đẹp trời,

    –  Hai lông mi ngài tuyệt vời

        Như mi bò cái trong thời đương tơ.

        Mắt, mi đẹp đẽ nên thơ.

        Các chiêm tướng giỏi bấy giờ nói ngay :

        Với hai hảo tướng như vầy

        Thiện nhân thành tựu, mắt ngài tinh anh

        Mọi người hoan nghênh nhiệt thành

        Ưa thích nhìn ngắm tướng lành lộ ra.

        Nếu ngài là vị Phật-Đà

Trường Bộ - (Tập 3) Kinh  30 :  KINH TƯỚNG     *  MLH  –  240

 

        Mọi người chiêm ngưỡng, trẻ già kính thương       

        Là Phật hay Chuyển Luân Vương

        Cũng được kính mến vô lường thâm sâu

        Như người cứu chữa khổ sầu

        Khắp cùng muôn loại đâu đâu đều nhờ ”.  

 

13.      Các Tỷ Kheo ! Bây giờ Ta tiếp :

          Trong bất cứ đời kiếp trước nào

              Hiện hữu nào, trú xứ nào

       Như Lai đời trước sinh vào nhân thân

          Là lãnh đạo chúng nhân đông đảo 

          Thường khuyên bảo thiện pháp thực hành

              Thường tiên phong về thiện hành

       Thuộc thân, khẩu, ý  và phân phát thường

          Để bố thí các phương bần cố,

          Thường thủ hộ giới luật nghiêm hòa,

              Các lễ Bố-tát tham gia,

       Hiếu kính đối với mẹ cha hiện còn,

          Lễ kính các Sa-môn thanh tịnh,

          Thường cung kính trưởng thượng trong nhà.

              Thiện pháp đặc biệt trải qua

       Với sự tác động sâu xa nghiệp lành

          Được tái sanh cõi Thiên, Nhân giới

          Rồi tạ thế, sinh tới chỗ đây

              Có Đại trượng phu tướng này :

   –  Trên đầu nhục kế nhô đầy thấy ngay

        ( Là búi thịt tròn dày giữa đỉnh ).

 

14.      Ngài đầy đủ đoan chính tướng này

          *  Nếu sống tại gia, đủ đầy

       Chuyển Luân Thánh Chúa vị này làm vua.

          Nếu làm Vua, những gì có được ?

Trường Bộ - (Tập 3) Kinh  30 :  KINH TƯỚNG     *  MLH  –  241

 

          Được Đại chúng sau trước trung thành

              Dân thôn dã, dân thị thành

       Các hàng Cư-sĩ, thiện lành Bàn-môn

          Các vệ sĩ, thủ môn, tài chánh

          Tư pháp quan, thủ lãnh chư hầu

              Phó vương, đại thần, phú hào

       Trung thành hết sức, trước sau thuận tùy.

      *  Nếu làm Phật, những gì có được ?

          Do tiền phước, Đại chúng trung thành

              Tứ Chúng đệ tử thiện lành

       Chư Thiên các cõi, chúng sanh Ta Bà

          A-Tu-La, Long xà các giới

          Càn-thát-bà cùng với loài Người

              Đều rất trung thành, vâng lời

       Làm Phật, ngài được khắp nơi tôn sùng.

 

          Đức Thế Tôn ung dung thuyết giảng

          Với nội dung viên mãn, nói là :

 

15.  “ Là vị lãnh đạo tài ba

        Về các chánh hạnh, ngợi ca pháp lành

        Được cả Đại chúng trung thành

        Do nhờ công đức liền sanh cõi Trời

        Hết duyên, sinh lại cõi đời

        Quý tướng nhục kế có nơi đỉnh đầu

        Chiêm tướng thiện xảo vị nào

        Cũng đều tuyên bố thanh cao về ngài :

 

        Ngài là lãnh đạo có tài

        Đại chúng ngưỡng mộ, tiền tài hiến dâng

        Quá khứ đến nay xa gần

        Mọi người phục vụ bất phân giai tầng

        Nếu là Sát-đế-lỵ thân

Trường Bộ - (Tập 3) Kinh  30 :  KINH TƯỚNG     *  MLH  –  242

 

        Cai trị quốc độ, nhân dân tôn sùng

        Hết lòng phục vụ Cửu Trùng.

       

        Xuất gia, là bậc Đại Hùng Thế Tôn. 

        Tinh thông các thiện pháp môn

        Thiện xảo đối với tối tôn pháp lành

        Tất cả quần chúng trung thành

        Mọi người ngưỡng phục, chúng sanh nương về

        Với lòng hoan hỷ tràn trề

        Công đức khai ngộ chuyển mê của Ngài ”.

 

16.      Các Tỷ Kheo ! Như Lai giảng tiếp :

          Trong bất cứ đời kiếp trước nào

              Hiện hữu nào, trú xứ nào

       Như Lai đời trước sinh vào nhân thân

          Đã từ bỏ các phần nói láo

          Tránh xa sự gian xảo, dối lời

              Chỉ nói chân thật mọi thời

       Y chỉ chân thật, nói lời đáng tin

          Không thất hứa, thật tình lời nói.

          Với tác động của mọi nghiệp lành

              Chất chứa, tích tụ, tăng nhanh

       Tái sinh nhiều kiếp, sẵn dành lạc an  

          Rồi sinh sang chỗ này, thừa hưởng

          Đại trượng phu hai tướng gồm trong :

          –  Mỗi sợi mỗi lỗ chân lông.

   –  Bạch hào mềm mại như bông xoắn vòng

          Nằm ở giữa hai lông mày đẹp.

       

17.      Ngài đủ hai tướng đẹp cát tường

              Tại gia, Chuyển luân Thánh vương.

       Làm Vua thì được thường thường những chi ?

          Đại chúng tuân tức thì ý muốn

Trường Bộ - (Tập 3) Kinh  30 :  KINH TƯỚNG     *  MLH  –  243

 

          Của vị này bất luận ra sao.

              Cư-sĩ, Bà-la-môn nào

       Dân quê & thành thị, phú hào, Phó vương,

          Vệ sĩ thường hay quan tài chánh

          Tư pháp quan hoặc lãnh thủ môn

              Đại thần, vương tử, vương tôn

       Đều tuân theo ý nhu ôn của ngài.

 

          Được những gì nếu ngài làm Phật ?

          Cả Đại chúng nhất nhất tuân hành

              Ý muốn của Ngài trọn lành

       Tứ Chúng đệ tử tâm thành khuâm tuân

          Rồi kể luôn loài Người, Thiên chúng

          A-tu-la, Long chủng, Thát-Bà

              Đều tuân theo ý Phật Đà

       Do hai quý tướng có ra như vầy.

 

          Đức Thế Tôn trình bày, thuyết giảng

          Với nội dung viên mãn, nói là :

 

18.  “ Những đời quá khứ trải qua

        Giữ hạnh chân thật, tránh xa lời tà

        Không nói hai lưỡi điêu ngoa

        Tránh lời nói dối dần dà lầm sai

        Không hề bội ước một ai

        Sống trong hoan hỷ hài hòa chánh chân.

        Sinh lại cõi này nhân thân

    –  Bạch hào tướng quý vô ngần, có ngay

        Lông trắng mọc giữa hai mày

        Xoắn tròn mềm mại do đầy phước duyên

        Giống như bông Đâu-la-miên.

    –  Tướng thứ hai cũng do duyên lâu dài   

        Các lỗ chân lông của ngài

Trường Bộ - (Tập 3) Kinh  30 :  KINH TƯỚNG     *  MLH  –  244

 

        Mỗi sợi một lỗ, chẳng hoài đơn sai.

        Các vị chiêm tướng đại tài

        Hội họp, tuyên bố về ngài như sau :

        Bạch hào hảo tướng thanh cao

        Mỗi sợi lông khéo mọc vào chính ngay

        Mỗi lỗ chân lông như vầy

        Nên ngài sẽ được đoanh vây đủ đầy

        Mọi người vâng theo ý ngài

        Cư sĩ, Đại chúng, cũng tày Bàn-môn

        Thảy đều ngưỡng phục, kính tôn

        Thiện nghiệp quá khứ vẫn tồn đến nay

        Là điều cao thượng rõ bày

        Nếu muốn giải thoát mà ngài xuất gia,

        Được cả Đại chúng thuận hòa

        Tuân theo Đại Giác, ngợi ca vâng lời

        Bậc tối vô thượng trên đời

        Vô cùng tịch tịnh, là nơi nương về ”.      

 

19.      Các Tỷ Kheo ! Hãy nghe giảng tiếp :

          Trong bất cứ đời kiếp trước nào

              Hiện hữu nào, trú xứ nào

       Như Lai đời trước sinh vào nhân thân,

          Từ bỏ phần điêu ngoa hai lưỡi

          Nghe điều gì từ dưới chỗ này

              Không đem nói lại trên đây

       Khiến người chia rẽ, tan ngay thuận hòa.

          Không bao giờ nói ra đâm thọc

          Khiến người khác phải khóc hận đầy.

              Ngài sống hòa hợp thẳng ngay

       Giữa kẻ ly gián lòng đầy cách ngăn.

          Thường khuyến khích khiến tăng đoàn kết

Trường Bộ - (Tập 3) Kinh  30 :  KINH TƯỚNG     *  MLH  –  245

 

          Hoan hỷ trong đoàn kết, thuận hòa.

 

              Tác động thiện nghiệp sâu xa

       Tích chứa, tăng thịnh trải qua lâu đời

          Sinh cõi Trời sau khi thân hoại

          Hoặc sinh lại những chỗ lạc an,

              Rồi chỗ này lại sinh sang

       Hai Trượng phu tướng sẵn sàng có ngay :

      –  Bốn mươi răng thẳng bày đều cở.

      –  Giữa răng không kẻ hở, sít sao.

 

20.          Có đủ hai tướng thanh cao         

       Tại gia, ngài sẽ dự vào Thánh Vương.

          Chuyển Luân Vương những gì có được ? 

          Tùy tùng ngài sau trước thuận hòa

              Không có chia rẽ xảy ra

       Các vị Cư-sĩ hay Bà-la-môn

          Dân thị & thôn, đại thần, vệ sĩ

          Rồi Phó vương, vương tử, các quan :

              Tài chánh quan, thủ môn quan

       Cùng quan tư pháp và hàng Phú gia

          Đều đoàn kết, thuận hòa thân ái

          Không chia rẽ, não hại điều chi.

 

              Còn làm Phật, được những gì  ?

       Tứ Chúng đệ tử thực thi lục hòa

          Không chia rẽ, nói ra lời đúng

          Chư Thiên chúng, Nhân loại, Long xà  

              A-tu-la, Càn-thát-bà

       Đều không chia rẽ, thường hòa hợp nhau.

   

          Đức Thế Tôn thanh cao thuyết giảng

          Với nội dung viên mãn, nói rằng :

 

Trường Bộ - (Tập 3) Kinh  30 :  KINH TƯỚNG     *  MLH  –  246

 

21.  “ Không nói hai lưỡi rẽ phân 

        Hoặc nói đâm thọc là nhân bất hòa

        Phát sinh tranh đấu, can qua

        Tăng trưởng chia rẽ quốc gia, người người.

        Không nói vô ích những lời

        Tranh luận tăng trưởng, nói lời rẽ chia

        Lời nói người thân phải lìa

        Những người hòa hợp đoạn lìa, cách xa.

 

        Chỉ nói những lời thuận hòa

        Gia tăng hòa ái trải qua lâu dài

        Phát sinh đoàn kết lời này

        Khiến người chia rẽ bỏ ngay ý tà

        Lời có khả năng dung hòa

        Diệt trừ tranh chấp hoặc là chiến tranh  

        Ngài thường hoan hỷ, an lành

        Trong niệm đoàn kết, lòng thành thẳng ngay

        Do nghiệp báo dị thục này

        Được sinh Thiên giới đủ đầy lạc an

        Hoặc cõi thiện thú sinh sang

        Hoan hỷ thọ hưởng vinh quang cõi đời

        Do vào phước báo tuyệt vời

        Được hai quý tướng đồng thời phát sinh :

    –  Bốn mươi răng đều, trắng tinh.

    –  Không có kẻ hở giữa hình hàm răng.

        Nếu sinh Sát-đế-lỵ thân

        Trị vì quốc độ, nhân dân thuận hòa

        Đời sống thuần lương trải qua.

      

        Nếu ngài lìa tục làm Sa-môn lành

        Không cấu uế, sống tịnh thanh

        Đại chúng hòa hợp, tâm thành quy y

Trường Bộ - (Tập 3) Kinh  30 :  KINH TƯỚNG     *  MLH  –  247

 

        Kỷ cương giới luật hành trì

        Tâm không dao động, thực thi hợp hòa ”.

 

22.      Các Tỷ Kheo ! Nay Ta giảng tiếp :

          Trong bất cứ đời kiếp trước nào

              Hiện hữu nào, trú xứ nào

       Như Lai đời trước sinh vào nhân thân

          Từ bỏ phần nói lời độc ác

          Tránh xa lời khắc bạc, lỗi lầm

              Nói lời thông cảm đến tâm

       Dễ thương, tao nhã, thanh âm dịu dàng,

          Nghe đẹp tai, khiến hàng thính giả

          Rất đẹp lòng tất cả mọi người

              Tác động thiện nghiệp nhiều đời

       Tích chứa, tăng thịnh. Rồi rời thân đây

          Ngài sinh ngay cõi Trời hưởng phước

          Sinh thiện thú hay phước cõi đời.

              Sinh lại chỗ này, thảnh thơi

       Hai Trượng phu tướng tuyệt vời có ngay :

      –  Lưỡi rộng dài & Giọng ngài thanh nhã,

          Như tiếng chim Ka-Rá-Ví-Ka

              Tức chim Ca-Lăng-Tần-Già.

 

23.   Đầy đủ quý tướng thật là vĩ nhân

          Nếu tại gia, Chuyển luân Thánh chúa.

          Làm Vua chúa thì được những gì ?

              Khi ngài nói đến việc chi

       Đều được chấp nhận tức thì, không nghi.

          Các Bàn-môn, các vì Cư-sĩ

          Thị & thôn dân, Vệ sĩ, đại thần

              Tư pháp quan, thủ môn quan

       Các vương tử, tài chánh quan, phú hào

Trường Bộ - (Tập 3) Kinh  30 :  KINH TƯỚNG     *  MLH  –  248

 

          Cả Phó vương thuộc vào tài giỏi              

          Đều chấp nhận lời nói của ngài.

 

              Làm Phật được những gì ngay ? 

       Vua quan ngưỡng mộ lời Ngài kính tin

          Hàng Đại chúng thật tình hoan hỷ

          Chúng Tỷ Kheo và Tỷ Kheo Ni

              Ưu-Bà-Tắc, Ưu-Bà-Di

       Chư Thiên, Nhân loại , Điểu phi, Long xà 

          Càn-thát-bà, A-tu-la giới

          Đều chấp nhận thuận lợi lời Ngài.

 

              Thế Tôn thuyết giảng như vầy

       Nội dung viên mãn, lời Ngài nói ra :

 

24. “ Không nói độc ác điêu ngoa

        Không gây tranh luận hại mà thế nhân

        Không nói thô bạo cộc cằn

        Não hại Đại chúng, chẳng phân công bình.

        Nói lời ngọt ngào, công minh

        Hòa dịu, thân ái, thuận tình lý thông

        Lời nói đẹp ý hài lòng

        Đi vào tâm của đám đông nghe ngài

        Khiến họ an lạc hòa hài.

        Ngài hưởng quả báo lâu dài cõi Thiên.

 

        Do nhờ khẩu nghiệp thiện hiền

        Sau khi ở đấy, sinh liền nơi đây

        Ngài có tướng lưỡi rộng dài

        Phạm âm thù thắng, phước này lâu xa

        Tiếng như Ca-Lăng-Tần-Già

        Mỗi khi ngài nói, phát ra dịu dàng

        Mọi người chấp nhận hân hoan.

 

Trường Bộ - (Tập 3) Kinh  30 :  KINH TƯỚNG     *  MLH  –  249

 

        Tại gia, sẽ dự vào hàng Thánh Vương 

        Lời nói thành thật mọi đường

        Nếu xuất gia, đắc Pháp Vương Phật-Đà 

        Lời được chấp nhận thuận hòa

        Nói càng nhiều, càng tỏ ra tinh tường

        Khiến cho người nghe mến thương

        Càng thêm tin tưởng Ngài thường nói ra ”.      

 

25.      Các Tỷ Kheo ! Nay Ta giảng tiếp :

          Trong bất cứ đời kiếp trước nào

              Hiện hữu nào, trú xứ nào

       Như Lai đời trước sinh vào nhân thân

          Luôn từ bỏ, tránh phần ỷ ngữ

          Tránh xa sự nói chuyện dông dài

              Những lời thêu dệt lầm sai .

       Chỉ nói chân thật, thẳng ngay, đúng thời

          Nói những lời bao hàm ý nghĩa

          Nghe thấm thía về Pháp & Luật minh

              Những lời đáng được giữ gìn

       Thuận lý, ích lợi, đáng tin, rõ ràng.

 

          Với tác động tiềm tàng tích chứa

          Tăng thịnh nữa về thiện nghiệp này

              Sau  khi mạng chung, sinh ngay

       Thiện thú, Thiên giới, cõi này thế gian

          Khi sinh sang, vị này thừa hưởng

          Đại trượng phu quý tướng  có ngay :

          –  Quai hàm như sư tử oai.

 

26.   Ngài có viên mãn tướng này vinh hoa

          Nếu tại gia, Chuyển luân Thánh chúa.

          Làm Vua chúa thì được những gì ?

              Ngài luôn dũng mãnh, uy nghi

Trường Bộ - (Tập 3) Kinh  30 :  KINH TƯỚNG     *  MLH  –  250

 

       Không bị chinh phục do vì một ai

          Kẻ thù địch của ngài mọi hướng

          Có ý tưởng qui phục thuận tùy.

 

              Làm Phật thì được những gì ?

       Không bị chinh phục do vì Ác Ma

          Bởi Sa-môn hay là Phạm-chí

          Bởi Chư Thiên hay vị Phạm Thiên

              Bởi nội ma, ngoại chướng duyên

       Bởi tham, sân hận đi liền si mê

          Bất cứ ai chẳng hề tác động

          Bỏ ảo vọng chinh phục được Ngài.

 

              Thế Tôn thuyết giảng, trình bày

       Nội dung viên mãn, lời Ngài nói ra :

 

27. “ Không nói ỷ ngữ ba hoa

        Ngu độn, dao động, nghe qua nghi ngờ

        Không nói thêu dệt phí giờ

        Bỏ lời có hại, mê mờ nói điêu.

        Chỉ nói ích lợi mọi điều

        Đem lại an lạc cho nhiều người thôi.

        Sau  khi chết, sinh cõi Trời

        Hưởng thọ quả báo thảnh thơi, an lành

        Sau  khi tạ thế, được sanh

        Vào nơi tối thắng sẵn dành chẳng sai

        Làm chúa muôn thú các loài

        Hoặc làm vua, hưởng lâu dài phước duyên

        Làm Chuyển luân thánh vương liền

        Chinh phục nhân loại khắp miền trần gian

        Thống lĩnh uy lực vô vàn.

        Nếu là Đế Thích, vua toàn cõi Thiên

        Trên cả Đao Lợi chư Thiên

Trường Bộ - (Tập 3) Kinh  30 :  KINH TƯỚNG     *  MLH  –  251

 

        Nhiếp phục tất cả võ biền Dạ-Xoa

        Càn-thát-bà, A-tu-la

        Không ai nhiếp thắng vượt qua được ngài.

 

        Xuất gia, tại gia - cả hai    

        Cũng đều chinh phục muôn loài được ngay

        Thượng, hạ, nam, bắc, đông, tây

        Mười phương thế giới tỏ bày tuân theo ”.

 

28.      Các Tỷ Kheo ! Nay Ta giảng tiếp :

          Trong bất cứ đời kiếp trước nào

              Hiện hữu nào, trú xứ nào

       Như Lai đời trước sinh vào nhân thân,

          Bỏ tà mạng, sống chân chánh mạng

          Tránh xa sự gian lận bằng cân

              Tiền bạc, hối lộ bỏ dần

       Tránh xa lừa đảo muôn phần dối gian 

          Không sát hại, không màng câu thúc

          Không bức đoạt, làm nhục tổn thương

              Không trộm cướp, không gạt lường.

       Do sự tác động kiên cường nghiệp duyên

          Đã tích chứa vô biên thiện nghiệp 

          Tăng thịnh tiếp ; nhờ đó sinh Thiên

              Lại tái sinh chỗ này liền

       Trượng phu hai tướng hiện tiền có ngay :

      –  Bốn mươi răng của ngài đều đặn.

      –  Răng ngài trắng, sáng chói, đẹp thay !

 

29.          Ngài đầy đủ hai tướng này 

       Chuyển luân Thánh chúa nếu ngài tại gia

          Dùng chánh pháp từ hòa trị nước

          Là Pháp vương bình được bốn phương

              Làm cho quốc độ phú cường

Trường Bộ - (Tập 3) Kinh  30 :  KINH TƯỚNG     *  MLH  –  252

 

       Bảo vệ hạnh phúc, an tường cho dân.            

          Có đủ các thứ cần tuyệt hảo

          Bảy món báu sở hữu của ngài :

              Ngọc báu, xe báu, ngựa, voi

       Nữ báu, Gia chủ báu và Tướng quân.

          Thánh vương có hơn ngàn hoàng tử

          Bậc chiến thắng, hành xử oai hùng

              Thân thể dũng kiện vô cùng

       Nhiếp phục quân địch khắp cùng đâu đâu.

          Ngài chinh phục địa cầu toàn diện

          Từ đồng bằng đến biển muôn trùng

              Chỉ dùng chánh pháp bao dung

       Cai trị đất nước không dùng trượng, đao.

      

          Những thứ nào làm Vua có được ?

          Tùy tùng ngài có được tịnh tâm

              Phó vương, vương tử, đại thần

       Cùng với tư pháp, thủ thành các quan

          Tài chánh quan, Phú gia, Vệ sĩ

          Tâm thanh tịnh các vị đạt thành.

 

30.          Nếu ngài xuất gia tịnh thanh

       Là Chánh Đẳng Giác, trọn lành Thế Tôn

          Đại Sa-Môn, Đại A-La-Hán

          Vén lui màn che sáng – vô minh.

              Làm Phật, những gì phát sinh ?

       Được tâm thanh tịnh, an bình ung dung

          Cho những người tùy tùng các vị.

          Chư Tỷ Kheo, chư Tỷ Kheo Ni

              Ưu-Bà-Tắc, Ưu-Bà-Di

       Chư Thiên, Nhân loại, Điểu phi, Long xà

          Càn-thát-bà, A-tu-la thảy

 

Trường Bộ - (Tập 3) Kinh  30 :  KINH TƯỚNG     *  MLH  –  253

 

          Các vị ấy thanh tịnh tâm ngay.

 

              Thế Tôn thuyết giảng, trình bày

       Nội dung viên mãn lời Ngài nói ra :

 

31. “ Từ bỏ tà mạng trải qua

        Chỉ sống chánh mạng thật là tịnh thanh

        Đúng Pháp ngài mới thực hành

        Những hạnh có hại, ngài nhanh đoạn trừ

        Chỉ làm có lợi công &

        Đem lại lợi lạc an từ chúng sanh.

        Làm thiện nhiều, hưởng quả lành

        An lạc Thiên giới sẵn dành Ngài đây

        Do vậy đời sống đủ đầy

        Hưởng nhiều hỷ lạc, đêm ngày ung dung

        Như vị chúa tể Thiên cung

        Ngự kinh thành với muôn trùng chư Thiên

        Từ nơi ấy, với nhân duyên

        Sinh làm người, có hiện tiền tướng sang :

    –  Hàm răng đều đặn ngay hàng.  

    –  Trắng tinh, sáng bóng rỡ ràng, đẹp thay !

        Các nhà chiêm tướng đại tài

        Tụ họp tuyên bố về Ngài như sau :

        Ngài là thống lãnh tối cao

        Của loài người, được phước sâu vẫn tồn

        Được sự kính trọng tối tôn

        Tùy tùng đồ chúng tâm hồn tịnh thanh.

        Vị có hai tướng quý sanh

        Làm Vua thì có uy danh sẵn dành

        Quần chúng, tùy tùng trung thành

        Tâm đều thanh tịnh, thiện hành nghiêm minh

        Trị vì quốc độ an bình

 

Trường Bộ - (Tập 3) Kinh  30 :  KINH TƯỚNG     *  MLH  –  254

 

        Dân chúng không bị đao binh, loạn thời

        Không bị áp bức mọi nơi

        Bởi cường quyền, nên sống đời tự do

        Họ được hạnh phúc, ấm no

        An toàn cuộc sống, không lo chuyện gì.

 

        Nếu Ngài xuất gia tu trì

        Từ bỏ ác pháp, gột đi não phiền

        Ái nhiễm gột sạch, an nhiên

        Vô minh được vén, thấy liền Chân Như

        Lo âu, mệt mỏi đều trừ

        Đắc Chánh Đẳng Giác, Đại Từ thanh cao

        Thấy rõ đời này, đời sau

        Tứ Chúng Đệ tử cùng nhau hành trì

        Theo lời dạy Chánh Biến Tri

        Đời sống bất tịnh đồng thì tránh xa

        Lỗi lầm, độc ác gian tà.

        Tùy tùng, đồ chúng Phật-Đà ở đây

        Những bậc thanh tịnh đủ đầy

        Trừ mọi uế chướng, lầm sai, não phiền ./-    

 

        Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật  ( 3 L )

 

 

 

*

*  *

 

(  Chấm dứt Kinh 30 : KINH TƯỚNG  –  Lakkhana-sutta  )

 

 

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567