Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Kinh Trường Bộ thi hóa

16/05/202004:56(Xem: 6775)
Kinh Trường Bộ thi hóa

TAM TẠNG THÁNH KINH PHẬT GIÁO
TẠNG KINH (NIKÀYA)

Thi Hóa
TRƯỜNG BỘ KINH
(Dìgha Nikàya)
Hòa Thượng THÍCH MINH CHÂU
Dịch sang tiếng Việt từ Tam Tạng Pàli
Chuyển thể Thơ: Giới Lạc MAI LẠC HỒNG
NHÀ XUẤT BẢN PHƯƠNG ĐÔNG PL. 2555 - DL 2010
kinhtruongbothihoa_mailachong
Namo tassa Bhagavato Arahato Sammàsambuddhassa
Kính lạy Thế Tôn muôn đời
Là bậc Ứng Cúng Trời Người quy y
Chứng đắc quả Chánh Biến Tri
Tự Ngài giác ngộ, không thầy dạy cho.

*
**
Con xin thành kính đảnh lễ đức Thế Tôn. Ngài là đấng Toàn Tri Diệu Giác, vô lượng Từ Bi. Ngài đã bẻ gãy bánh xe sinh tử luân hồi, đã diệt tận Vô Minh phiền não, là bậc Thầy của cả Chư Thiên và Nhân Loại.

Con xin thành kính đảnh lễ Pháp Bảo, là những phương lương dược, có công năng cứu chữa căn bệnh trầm kha sinh tử của chúng sinh.

Con xin thành kính đảnh lễ Tăng Bảo, là những bậc thừa hành Chánh Giáo, bên ngoài có Y Bát chân truyền, bên trong có Giới Định Tuệ làm căn bản; dù đã đắc quả thánh (Thánh Tăng) hay còn phàm (Thanh tịnh Tăng) đều gọi là Phước Điền của Chư Thiên và Nhân Loại.

Thi hóa toàn bộ Trường Bộ Kinh hoàn tất ngày
15. 07. 2011 với tổng cộng gần 1.500 trang, nên chúng tôi chia làm 3 tập :

*Tập I có 12 Kinh : Phạm Võng (Brahmajàla), Sa-môn Quả (Sàmannaphala); Ambattha (A-Ma-Trú); Sonadanda (Chủng Đức); Kutadanta (Cứu- la-đàn-đầu); Mahali; Kassapa; Potthapàda (Bố-sá-bà-lâu); Subha (Tu-Bà); Kevaddha (Kiên Cố); Lohicca (Lô-già); Tevijja (Tam Minh).

* Tập II có 10 Kinh : Đại Bổn (Mahà Padàna) Đại Duyên (Mahà Nidàna); Đại Bát Niết Bàn (Mahà Parinibbàna); Đại Thiện Kiến Vương (Mahà Sudassana); Xà-Ni-Sa (Janavasabha); Đại Điển Tôn (Mahà Govinda); Đại Hội (Mahà Samaya); Đế Thích Sở Vấn (Sakka Panha); Đại Niệm Xứ (Mahà Satipatthàna); Tệ Túc (Pàyàsi).

* Tập III có 11 Kinh : Ba Lê (Pàtika); Ưu-Đàm-Bà-La Sư Tử Hống (Udumbarika Sìhanàda) Chuyển Luân Thánh Vương Sư Tử Hống (Cakkavatti Sìhanàda); Khởi Thế Nhân Bổn (Agganna); Tự Hoan Hỷ (Sampasàdaniya); Thanh Tịnh (Pàsàdika); Kinh Tướng (Lakkhana) Giáo Thọ Thi-Ca-La-Việt (Singàlovàda); A-Sá-Nang-Chi (Atànàtiya); Phúng Tụng (Sangìti) và Thập Thượng (Dasuttara)
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn