Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

12. Bài giảng mp3

31/12/201310:38(Xem: 4975)
12. Bài giảng mp3

NGÀY 27-12-2013


2pm-3.30pm Khai từ của Tổng Vụ Hoằng Pháp
HT. Trường Sanh, HT. Minh HiếuLớp giáo lý 1
Tu là
chuyển nghiệp
(ĐĐ Hạnh Tri, ĐĐ Viên Trí)

Lớp giáo lý 2
Bố Thí, Cúng Dường
& Phóng Sanh
(TT Nguyên Tạng, ĐĐ Viên Tịnh)NGÀY 29-12-2013
Hội Thảo Phật Pháp 1
HT Bảo Lạc (chủ tọa)
HT Thích Minh Hiếu
TT Bổn Điền
TT Thích Tâm Minh
TT Đạo Thông
ĐĐ Thích Viên Trí

Lớp giáo lý 3
Pháp Môn Niệm Phật
(TT Đạo Thông
ĐĐ Phổ Huân

Lớp giáo lý 4
Thất Thánh Tài
(HT Quảng Ba)
Hội Thảo Phật Pháp 2
HT Trường Sanh (chủ tọa)
TT Nguyên Trực
TT Thích Như Định
TT Thích Phổ Hương
TT Thích Nguyên Tạng
ĐĐ Thích Phổ Huân
Ni Sư Thích Nữ Như Tuyết
SC Thảo Liên
Đh. Lâm Như Tạng
Lớp giáo lý 5
Pháp Môn Niệm Phật
(TT Đạo Thông, ĐĐ Phổ Huân)
Lớp giáo lý 6
Sám Hối Nghiệp Chướng
(Ni Sư Như Tuyết, Ni Sư Viên Thông)


Công phu khuya + Thiền hành
Khai thị: HT Minh Hiếu
Công phu khuya + Thiền hành
Khai thị: HT Bảo LạcCông phu: khuya + Thiền hành
Khai thị: HT Quảng Ba


Hội Thảo Phật Pháp 3
HT Quảng Ba (chủ tọa)
HT Thích Minh Hiếu
TT Thích Thiện Hiền
ĐĐ Thích Viên Tịnh
ĐĐ Thích Hạnh Tri
ĐĐ. Thích Đạo Hiển
Ni Sư Thích Nữ Viên Thông
SC Thích Nữ Huệ Khiết
SC Thích Nữ Đạo HỷLớp giáo lý 7
Lược giảng
Kinh Di Đà
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn