Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

03. Danh Sách Học Viên

25/12/201316:41(Xem: 6442)
03. Danh Sách Học Viên

logo_khoatuhoc_2013

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THAM DỰ
KHÓA TU HỌC PHẬT PHÁP ÚC CHÂU KỲ 13 TẠI SYDNEY
(từ ngày 28/ 12 / 2013đến ngày 01/ 01 / 2014)

CHÙA PHÁP BẢO

1

Nguyễn Thị Tuyết Bạch

Tâm Huệ

Pháp Bảo

2

Trương Hoài Hương

Diệu Yên

Pháp Bảo

3

Hàn Lan Khanh

Hương Ngọc

Pháp Bảo

4

Võ Ngọc Sen

Đức Phương

Pháp Bảo

5

Hồ Thị Nhung

Diệu Thủy

Pháp Bảo

6

Nguyễn Thị Tuyết Anh

Diệu Phương

Pháp Bảo

7

Võ Thị Liêm

Dung Thông

Pháp Bảo

8

Ong Kim Mai

Tịnh kỹ

Pháp Bảo

9

Ngô Quý Hoa

Diệu Hồng

Pháp Bảo

10

Võ Thị Huệ

Chúc Liên

Pháp Bảo

11

NGuyễn Thj Thanh Hồng

Chúc Liêm

Pháp Bảo

12

Trần Thị Tố Nga

Ngọc Nghiêm

Pháp Bảo

13

Huỳnh Trần Nhi

Chúc Trinh

Pháp Bảo

14

Huỳnh Yến Nhi

Diệu Yến

Pháp Bảo

15

Ngô thị Minh Phương

Chúc Y

Pháp Bảo

16

Đinh Thị Bé

Thanh Biện

Pháp Bảo

17

Lâm Thị Vân Thùy

Liễu Ngọc

Pháp Bảo

18

Kathy Hồng

Thanh Đức

Pháp Bảo

19

Lạc Tuấn Anh

Chúc dưỡng

Pháp Bảo

20

Trần Thị Như Hương

Viên Thanh

Pháp Bảo

21

Kevin Võ

Thanh Tín

Pháp Bảo

22

Hải Lâm

Thanh Vương

Pháp Bảo

23

Jonh Ong

Thanh Tấn

Pháp Bảo

24

Trịnh Thanh Luân

Thanh Lý

Pháp Bảo

25

Võ Văn Giàu

Thanh Nghĩa

Pháp Bảo

26

Đỗ Diện

Pháp Bảo

27

Quản Minh Hải

Thanh Hóa

Pháp Bảo

28

Lưu Văn Vĩnh

Minh Trường

Pháp Bảo

29

Hồng Nhứt Lục

Thanh Lành

Pháp Bảo

30

Hồng Phước Minh

Thanh Độ

Pháp Bảo

31

Kenny Hồng

Thanh Diệp

Pháp Bảo

32

Dương Thanh Vân

Thanh Tấn

Pháp Bảo

33

Đunh Thị Xinh

Pháp Bảo

34

Lưu Huệ Vân

Bạch Ngọc

Pháp Bảo

35

Huỳnh Điệp

Diệu Phúc

Pháp Bảo

36

Nguyễn Thị Đạt

Thiện Thành

Pháp Bảo

37

Nguyễn Thị Hoàng

Chúc Quyên

Pháp Bảo

38

Hồ Thị Mai Vân

Chúc Mân

Pháp Bảo

39

Sầm Thị Tuyết Nga

Diệu Quyền

Pháp Bảo

40

Trần Thị Phong

Thuận Ngọc

Pháp Bảo

41

Đỗ vân Lang

Chơn Tuệ Hạnh

Pháp Bảo

42

Trần Xương Trí

Xương Trí

Pháp Bảo

43

Trần Phương Tâm

Diệu Đức

Pháp Bảo

44

Cao Đức Lưu

Chúc Phùng

Pháp Bảo

45

Phạm Thị Sương Ba

Huệ Ngọc

Pháp Bảo

46

Âu Thanh Tuyền

Pháp Bảo

47

Hồ Thị Nguyên

Pháp Bảo

48

Trần Thị Hiền

Từ Hội

Pháp Bảo

49

Võ Thi Hồng Cúc

Chân Phúc Châu

Pháp Bảo

50

Cao Kim Loan

Diệu Âm

Pháp Bảo

51

Vinh Tiến Phạm

Pháp Bảo

52

Lê Linda

Thanh Lan

Pháp Bảo

53

Yến Hoàng Lê Phạm

Thanh Oanh

Pháp Bảo

54

Nguyễn Đức Thiện

Thanh Trí

Pháp Bảo

55

Nguyễn Thị Trưng

Chúc Ý

Pháp Bảo

56

Trần Thị Danh

Từ Thư

Pháp Bảo

57

Nguyễn Thị Minh Ái

Chúc Quảng

Pháp Bảo

58

Nguyễn Mỹ Tuyền (Joyce)

Thiên Kim

Pháp Bảo

59

Nguyễn Mỹ Tuyền (Grace)

Pháp Bảo

60

Nguyễn Thị Âu

Đức Tài

Pháp Bảo

CHÙA HƯNG LONG

61

Nguyễn Thị Thanh Hương

Thanh Yên

Hưng Long

62

Amy Ngọc Tuyết Phạm

Hưng Long

63

Trương Thị Thu

Nhật Ngự

Hưng Long

64

Phan Thị Phải

Đức Từ

Hưng Long

65

Trần Thị Hoa

Chúc Yến

Hưng Long

66

Lê Thu Ba

Đức Trang

Hưng Long

67

Đỗ Ngọc Chi

Diệu Liên

Hưng Long

68

Nguyễn Thị Minh Nguyệt

Đức Vân

Hưng Long

69

Huỳnh Thị Hồng

Diệu Hoa

Hưng Long

70

Đỗ Lan Châu

Diệu Ngọc

Hưng Long

71

Phạm Stanley

Thiện Thông Minh

Hưng Long

TU VIỆN QUẢNG ĐỨC

72

Đản Thị Nuôi

Nguyên Như

Quảng Đức

73

Trần Ngọc Tiên

Quảng Niệm

Quảng Đức

74

Nguyễn Thị Thu Thanh

Quảng Hạnh

Quảng Đức

75

Lý Thị Nga

Hương Ngọc

Quảng Đức

76

Lê Hồng Yến

Nguyên Đà

Quảng Đức

77

Võ Thị Mai

Thiện Bảo

Quảng Đức

78

Nguyễn Hoàng Lan

Giác Thiện Duyên

Quảng Đức

79

Lê Thiện Jordan

Ngộ Đại Hùng

Quảng Đức

80

Lê Nhất Tâm Ryan

Ngộ Đại Hỷ

Quảng Đức

81

Lê An Lạc Ananda

Ngộ Đại Khánh

Quảng Đức

82

Nguyễn Tuệ Minh Albert

Ngộ Đại Quang

Quảng Đức

83

Lê Khang Andy

Quảng Đức

84

Nguyễn Thị Phương Giang

Quảng Hương

Quảng Đức

85

Trương Khánh Thi

Quảng Mỹ

Quảng Đức

86

Trương Nguyễn Tuệ Từ

Quảng Nguyện

Quảng Đức

87

Nguyễn Thị Kim Phương

Quảng Tịnh

Quảng Đức

88

Trương Nguyễn Thiện Trí

Quảng Tuệ

Quảng Đức

89

Trương Nguyễn Trí Thông

Quảng Đạt

Quảng Đức

90

Hoàng Thị Thanh Hà

Nguyên Từ

Quảng Đức

91

Huỳnh Ngọc Hân

Quảng Hải

Quảng Đức

92

Huỳnh Ngọc Trân

Quảng Châu

Quảng Đức

93

Huỳnh Ngọc Trâm

Quảng Nhiên

Quảng Đức

94

Huỳnh Thanh Nhân

Quảng An

Quảng Đức

95

Võ Tiger

Tịnh Lâm

Quảng Đức

96

Võ Lilian

Tâm Mỹ Linh

Quảng Đức

97

Hoàng Thị Yến

Nguyên Cần

Quảng Đức

98

Nguyễn Thị Kim Chi

Quảng Mậu

Quảng Đức

99

Nguyễn Thị Lương Hà

Quảng Hạnh

Quảng Đức

100

Ngô Thị Thanh Nga

Lệ Mỹ

Quảng Đức

101

Huỳnh Nhật Thảo Cindy

Lệ Hiếu

Quảng Đức

102

Lê Thị Nhật Phương

Linh Thanh

Quảng Đức

103

Nguyễn Thị Dư

Diệu Hải

Quảng Đức

104

Cao Thanh Dung

Diệu Pháp

Quảng Đức

105

Lê Thị Quyên

Nguyên Nhật Phúc

Quảng Đức

106

Nguyễn Thị Kim Liên

Đồng Túy

Quảng Đức

107

Nguyễn Thị Mai

Nguyên Trâm

Quảng Đức

108

Nguyễn Thị Thanh Thủy

Diệu Thanh

Quảng Đức

109

Nguyễn Thị Kim Hoùn

Diệu Kim

Quảng Đức

110

Nguyễn Ngọc Yến

Thanh Phi

Quảng Đức

111

Đặng Thị Đào

Ngọc Hoa

Quảng Đức

112

Đặng Thị Mỹ Hạnh

Nguyên Nhật Khánh

Quảng Đức

113

Nguyễn Thái Thục Đức

Giác Trí

Quảng Đức

114

Ngô Thanh Liên

Tịnh Hoa

Quảng Đức

115

Lê Thị Mận

Quảng Tuệ Châu

Quảng Đức

116

Trần Thị Thanh An

Nguyên Như

Quảng Đức

117

Tiv Mai

Diệu Hoàng

Quảng Đức

118

Nguyễn Thúy Phượng

Lệ Hoa

Quảng Đức

119

Trần Mỹ Lệ

Linh Hoa

Quảng Đức

120

Quách Thị Cúc

Huệ Từ

Quảng Đức

121

Nguyễn Thị Thanh Vân

Diệu Tuyết

Quảng Đức

122

Nguyễn Thị Sỹ

Nguyên Lộc

Quảng Đức

123

Vũ Trần Bạch Trâm

Diệu Pháp

Quảng Đức

124

Phan Thị Hường

Khánh Hương

Quảng Đức

125

Nguyễn Thị Thái

Bảo Diệu Hòa

Quảng Đức

126

Đặng Điểm Đạo

Thiện Hưng

Quảng Đức

127

Huỳnh Công Thành

Lệ Tâm

Quảng Đức

128

Nguyễn Thiện Nguyên

Nguyên Cát

Quảng Đức

129

Bùi Văn Anh

Như Y

Quảng Đức

130

Nguyễn Anh Dũng

Tâm Từ

Quảng Đức

131

Nguyễn Dũng Sĩ

Linh Chí

Quảng Đức

132

Randy Trần

Quảng Pháp Từ

Quảng Đức

133

Trương Nhị Hưng

Quảng Minh Thạnh

Quảng Đức

134

Bùi Thị Vĩnh

Tâm An

Quảng Đức

CHÙA PHÁP HOA

135

Nguyễn Ngọc Mỹ

Thiện Tâm

Pháp Hoa

136

Từ Thị Thu Trang

Thiện Nghiêm

Pháp Hoa

137

Ngô Ngọc Liên Hương

Phước Bảo

Pháp Hoa

138

Ngô Thị Rớt

Thiện Tịnh

Pháp Hoa

139

Trần Thị Út

Đồng Hồng

Pháp Hoa

140

Nguyễn Thị Can

Thiện Huệ

Pháp Hoa

141

Nguyễn Thị Lưu

An Vũ

Pháp Hoa

142

Hồ Thị Rơi

Đồng Chánh Minh

Pháp Hoa

143

Nguyễn Đăng Khoa Harry

Pháp Hoa

144

Lư Mỹ Liên

Thiện Thiện Hương

Pháp Hoa

145

Lennox Huỳnh Hạnh Chân

Đồng Từ Tâm

Pháp Hoa

146

Huỳnh Thị Minh Hoa

Diệu Hồng

Pháp Hoa

147

Lennox Ngọc Trân Amber

Đồng Từ Anh

Pháp Hoa

148

Lennox Minh Trí Wilson

Đồng Từ Minh

Pháp Hoa

149

Lê Thanh Long

Pháp Hoa

150

Trần Văn Bé

Thiện Phong

Pháp Hoa

151

Trương Thị Mỹ Liên

Thiện Hoa

Pháp Hoa

152

Nguyễn Thị Hoa

Đồng Lệ

Pháp Hoa

THIỀN VIỆN MINH QUANG

153

Nguyễn Thị Ngọc Hiên

Diệu Ánh

Minh Quang

154

Nguyễn Thị Ngọc Dung

Diệu Hòa

Minh Quang

155

Lưu Thị Hiệp

Diệu Hiền

Minh Quanh

156

Châu Thị NGọc Minh

Chơn Phúc Hà

Minh Quang

157

Phạm Thị Ngọc Yến

Tâm Khánh

Minh Quang

158

Nguyễn Thị Ngọc Thanh

Nguyên Tịnh

Minh Quang

159

Ngô Thị Sáu

Thiện An

Minh Quang

160

Đỗ Thị Minh

Quảng Nguyệt

Minh Quang

161

Tăng Phong Phương

Liểu Ngọc

Minh Quang

162

Trần Thị Gái

Tâm Nguyệt

Minh Quang

163

Trần Ngọc Hanh

Nhật Hỷ

Minh Quang

164

Nguyễn Thùy Thanh Trúc

Nhật Mai

Minh Quang

165

Lương Thị Lan Hương

Nhật Lộ

Minh Quang

166

Lê Thị Thêu

Bửu Ngọc

Minh Quang

167

Phạn Kim Hoa

Tâm Đản

Minh Quang

168

Crystal Huỳnh

Đồng Hợp

Minh Quang

169

Lê Thị Tư

Hoa Đạt

Minh Quang

170

Nguyễn Thị Đệ

Tâm An

Minh Quang

171

Phạm Thị Tiếng

Tâm Nguyện

Minh Quang

172

Nguyễn Bích Ngọc

Thanh Liên

Minh Quang

173

Tống Thanh Huy

Thiện Tân

Mình Quang

174

Hò Văn Hòa

Chánh Minh Lượng

Minh Quang

175

Nguyễn Hồng

Quảng Quang

Minh Quang

176

Trần Văn Chiến

Ngộ Trí

Mình Quang

177

Huỳnh Thanh Dân

Thiện Bảo

Minh Quang

178

Dương Cao Minh

Thiện Sơn

Minh Quang

179

Vũ Thị Hưng

Nhật Cát

Minh Quang

180

Huỳnh Thị Xuyên

Tâm Hoa

Minh Quang

181

Trần Thị Sâm

Mình Quang

182

Cindy Tô

Nhật Hạ

Minh Quang

183

Hồ Hiếu Dương

Thiện Thanh

Mình Quang

184

Hồ Thu Trang

Nhật Khiết

Minh Quang

185

Nguyễn Thị Năm

Phước Truyền

Minh Quang

TU VIỆN VẠN HẠNH

186

Phạm Thị Hoàng Ha

Diệu Trí

Vạn Hạnh

187

Phạm Thị Hoàng My

Thiện Duyên

Vạn Hạnh

188

Nguyễn Kim Phụng

Thiện Minh

Vạn Hạnh

189

Nguyễn Thị Phượng

Diệu Yến

Vạn Hạnh

190

Hoàng Thúy Bình

Diệu Hòa

Vạn Hạnh

191

Trần Thị Bạch

Nhựt Ngọc

Vạn Hạnh

192

Bùi Thị Tuyết Mai

Diệu Thảo

Vạn Hạnh

193

Nguyễn Thị Bông

Vạn Hạnh

194

Nguyễn Ngọc Diệp

Vạn Hạnh

195

Nguyễn Ngọc Băng

Đức Hải

Vạn Hạnh

CHÙA BẢO MINH

196

Trương Hồng Thủy

Quảng Hải

Bảo Minh

197

Ngô Thị Báu

Thanh Nhàn

Bảo Minh

198

Lương Thị Mừng

Diệu Thường

Bảo Minh

199

Trương Hoàng Yến

Chúc Hoàng

Bảo Minh

200

Vương Thị Ki

Huệ Phước

Bảo Minh

201

Trần Thị Nhan

Huệ Thường

Bảo Minh

202

Lê Ngọc Hương

Chúc Bảo Nghiêm

Bảo Minh

203

Lê Ngọc Hạnh

Quảng Phúc

Bảo Minh

204

Võ Thụy Phương Châu

Huệ Tín

Bảo Minh

205

Lâm Nam Kíu

Huệ Pháp

Bảo Minh

206

Lâm Thu Quế

Chúc Hiền

Bảo Minh

207

Võ Ngọc Lan

Huệ Định

Bảo Minh

208

Nguyễn Thị Ánh

Huệ Minh

Bảo Minh

209

Vũ Thị Phương

Huệ Hiếu

Bảo Minh

210

Củ Ainsleigh

Huệ Châu

Bảo Minh

211

Phạm Thị Liên

Diệu Phương

Bảo Minh

212

Châu Thị Nhơn

Diệu Thành

Bảo Minh

213

Nguyễn Lê Hoàng Bảo

Trí Ngộ

Bảo Minh

214

Phạm Duy Johnny

Chúc Minh Hòa

Bảo Minh

215

Củ Hinh Chi

Minh Chí

Bảo Minh

216

Củ Vầy Dzanh

Huệ Nghiêm

Bảo Minh

217

Củ Hinh Kzing

Minh Quang

Bảo Minh

218

DyLan Đức Công Bùi

Bảo Minh

219

Carlos Woo

Quảng Minh Hòa

Bảo Minh

220

Quentin Quyền Công Bùi

Bảo Minh

221

Phạm Văn Long

Thiện Pháp

Bảo Minh

222

Phạm Jimmy Huy Lâm

Thiện Minh

Bảo Minh

223

Nguyễn Thị Kim Hiếu

Tịnh Hải yến

Bảo Minh

224

Hồ Thị Đầy

Thanh Nghiêm

Bảo Minh

225

Phùng Jenny

Chúc Bảo Châu

Bảo Minh

NIỆM PHẬT ĐƯỜNG AN LẠC HẠNH

226

Nguyễn văn Đại

An Lạc Hạnh

227

Dương Mỹ Lệ

An Lạc Hạnh

228

Nguyễn Frank Minh Trí

An Lạc Hạnh

229

Nguyễn Cindy Như Ý

An Lạc Hạnh

230

Huỳnh Võ Hưng

Quảng Từ Thịnh

An Lạc Hạnh

231

Huỳnh Võ Nhung

Quảng Từ Bảo

An Lạc Hạnh

232

Kelly Ma

An Lạc Hạnh

233

Trần thị Như Thảo

An Lạc Hạnh

234

Ngô Thị Hy

Nguyên Nhật Thảo

An Lạc Hạnh

235

Huỳnh Peter

An Lạc Hạnh

236

Mai Thanh Thủy

Liên Thuỷ

An Lạc Hạnh

237

Huỳnh Bảo Jordan

Tịnh Bảo

An Lạc Hạnh

238

Jasmine Huỳnh

Liên Hân

An Lạc Hạnh

239

Joanna Huỳnh

Liên Trân

An Lạc Hạnh

240

Bùi Thị Thúy Vi

Diệu Tâm

An Lạc Hạnh

241

Michelle Lữ

Quảng Mỹ

An Lạc Hạnh

242

Tiffany Lữ

Quảng Anh

An Lạc Hạnh

243

Trần Thị Kim Em

Diệu Hữu

An Lạc Hạnh

244

Phạm thị Kim Ngân

Diệu Toàn

An Lạc Hạnh

245

Tony Bao Tran

An Lạc Hạnh

246

Phạm Lương Minh Sáng

An Lạc Hạnh

247

Phạm Lương Minh Tâm

An Lạc Hạnh

248

Nguyễn Thu Hồng

An Lạc Hạnh

249

Quân Hà Nguyễn

An Lạc Hạnh

250

Quân Quốc Toàn Nguyễn

An Lạc Hạnh

CHÙA HUYỀN QUANG

251

Đỗ Kim Dung

Giác Hóa

Huyền Quang

252

Nguyễn Thị Hồng Thu

Vạn Diệu

Huyền Quang

253

Nguyễn Thị Hoa

Huyền Quang

254

Thái Trúc Mỹ

Giác Xuân Mỹ

Huyền Quang

255

Vũ Thị Kim Liên

Hoa Phước

Huyền Quang

256

Lê Thị Cúc

Chơn Hiền Mãn

Huyền Quang

257

Hồ Thị Nhường

Chơn Chánh Quả

Huyền Quang

258

Nguyễn Văn Hoa

Thiện Đạo

Huyền Quang

259

Mai Minh Mẫn

Quang Phúc

Huyền Quang

260

Vạn Duyệt

Huyền Quang

261

Ngô Toàn Hùng

Tuệ Bảo

Huyền Quang

262

Trần Thị Nhường

Huyền Quang

263

Võ Thị Nga

Quảng Hỷ

Huyền Quang

264

Phạm Anh Quốc

Quảng Kỳ

Huyền Quang

265

Bảo Diệu Nguyện

Huyền Quang

266

Lý Ngọc Liên

Diệu Pháp

Huyền Quang

267

Nguyễn Thị Bê

Diệu Lộc

Huyền Quang

268

L ê Thị Thu Lang

Quảng Diệu Thu

Huyền Quang

269

Hà Thị Kim Trinh

Nguyên Thọ

Huyền Quang

270

Nguyễn Thị Mỹ Huệ

Quảng Diệu Trí

Huyền Quang

271

Huỳnh Thị Nguyệt

Quảng Minh

Huyền Quang

272

Nguyễn Thị Kim Phượng

Quảng Loan Tâm

Huyền Quang

273

Nguyễn Hoàng Nam

Quảng Quang Tâm

Huyền Quang

274

Đặng Thị Chi Lan

Quảng Như

Huyền Quang

275

Bùi Thị Thanh Nguyên

Tâm Thành

Huyền Quang

276

Nguyễn Khoa Diệu Thơ

Quảng Niệm

Huyền Quang

277

Nguyễn Thị Như Châu

Huyền Quang

278

Trần Hòa

Tâm Như

Huyền Quang

279

Trần Văn Quan

Quảng Chương

Huyền Quang

280

Phạm Thị Điệp

Diệu Hoa

Huyền Quang

281

Lê Thị Huệ

Huyền Quang

CHÙA MINH GIÁC

282

Trần Thị Hoa

Quảng Đào

Minh Giác

TU VIỆN NGUYÊN THIỀU

283

Nguyễn Thị Chín

Quảng Phẩm

Nguyên Thiều

284

Makhiw Cao

Minh Pháp

Nguyên Thiều

285

Partreck Cao

Minh Chánh

Nguyên Thiều

286

Nguyễn Thị Bảy

Nguyên Lộc

Nguyên Thiều

287

Cao Thị Mỹ Linh

Quảng Duy

Nguyên Thiều

288

Trần Thị Tế

Hữu Lễ

Nguyên Thiều

289

Bùi Thị Thanh Tâm

Hữu An

Nguyên Thiều

290

Gulie Christine Lee

Diệu Hương

Nguyên Thiều

291

Trần Thị Nhạn Scott

Diệu Hoàng

Nguyên Thiều

292

Trần Thị Hương

Diệu Hoa

Nguyên Thiều

293

Đinh Thị Trợ

Diệu Bảo

Nguyên Thiều

294

Bùi Thị Thiện

Đăng Ngọc

Nguyên Thiều

295

Nguyễn Thị Ngân

Diệu Phùng

Nguyên Thiều

296

Võ Thị Thu Tâm

Thanh Phúc

Nguyên Thiều

297

Dương Kim Hường

Quảng Tịnh Duyên

Nguyên Thiều

298

Phan Thị Thu Phương

Diệu Khánh

Nguyên Thiều

299

Penny Đặng

Minh Tánh

Nguyên Thiều

300

Đặng Thị Hiếu

Như Thảo

Nguyên Thiều

301

Huỳnh Thị Khánh Ly

Diệu Khánh

Nguyên Thiều

302

Phạm Thị Thu Đan

Lệ Kiều

Nguyên Thiều

303

Võ Ngọc Lan

Ngọc Tâm

Nguyên Thiều

304

Nguyễn Thị Kim Ngân

Lệ Diệu

Nguyên Thiều

305

Ryan Lê

Lệ Định

Nguyên Thiều

306

Thiên Ngọc Tống

Lệ Vân

Nguyên Thiều

307

Nguyễn Thị Thu

Hữu Nghĩa

Nguyên Thiều

308

Lê Nguyễn Tâm Nhi

Hữu Toàn

Nguyên Thiều

309

Nguyễn Thị Kim Hạnh

Diệu Hạnh

Nguyên Thiều

310

Kevin Trần

Nguyên Thiều

311

Kelly Trần

Nguyên Thiều

312

Ngô Văn Tấn

Quảng Đạt

Nguyên Thiều

313

Lê Tấn Phước

Huệ Đức

Nguyên Thiều

314

Huỳnh Văn Ngọc

Minh Pháp

Nguyên Thiều

315

Dương Huỳnh

Giác Quang

Nguyên Thiều

316

Dương Anh Dũng

Quảng Pháp Đăng

Nguyên Thiều

317

Hà Năm

Nhật Thời

Nguyên Thiều

318

Nguyễn Giang

Chúc Lộc

Nguyên Thiều

319

Trần Sơn Huy Dennis

Minh Hoàng

Nguyên Thiều

320

Alex Võ

Nguyên Thiều

321

Jason Le

Hữu Khả

Nguyên Thiều

322

Nguyễn Huỳnh Long

Nguyên Thiều

323

Nguyễn Thế Lân

Nguyên Thiều

324

Lê Đình Phi

Nguyên Thiều

325

Lê Đình Nhân

Nguyên Thiều

326

Ngô Thị Ánh Nga

Nguyên Thiều

327

Ngô Thị Yến Nga

Nguyên Thiều

328

Nguyễn Nhã Uyên

Nguyên Thiều

329

Nguyễn Trúc Uyên

Nguyên Thiều

330

Hồ Thị Bích Loan

Quảng Thanh

Nguyên Thiều

331

Lê Kim Hoa

Huệ Tâm

Nguyên Thiều

332

Trần Quang Vinh

Thanh Quang

Nguyên Thiều

333

Phạm Thế Công

Nguyên Thiều

334

Bùi Lâm Nguyệt Minh

Nguyên Thiều

335

Phạm Trâm Anh

Nguyên Thiều

336

Phạm Minh Anh

Nguyên Thiều

337

Từ Lê Tâm

Diệu Từ

Nguyên Thiều

338

Nguyễn Thị Bích Liên

Nguyên Thiều

339

Elsa Đoàn

Nguyên Thiều

340

Đoàn Thái Ngân Hà

Minh Hà

Nguyên Thiều

341

Nguyên Độ

Nguyên Thiều

342

Leanne Trần

Thanh Phước

Nguyên Thiều

CHÙA LIÊN HOA

343

Đỗ Văn Trung

Liên Hoa

344

Tô Đình Hòa

Vạn Hiệp

Liên Hoa

345

Từ Thiện Tâm

Tuệ Quang

Liên Hoa

346

Hồ Thị Minh Liên

Quảng Hoa

Liên Hoa

347

Võ Thị Sang

Thiện Tâm

Liên Hoa

348

Hoàng Thị Thu Sương

Trừng Lương

Liên Hoa

349

Vũ Thúy Lan

Thiện Hạnh

Liên Hoa

350

Trần Thị Đa

Nhật Thiện

Liên Hoa

351

Ngô Kim Oanh

Diệu Thiện

Liên Hoa

352

Lê Thị Thu

Chơn Tâm

Liên Hoa

353

Lê Thị Kim Cương

Chơn Hạnh

Liên Hoa

354

Phù Kim Viên

Nhật Minh

Liên Hoa

355

Nguyễn Phương Vi

NhậtHoa

Liên Hoa

356

Lương Thị Thanh Hoàng

Thiện Chí

Liên Hoa

CHÙA LONG QUANG

357

Lý Chánh

Giác Đạo

Long Quang

358

Phương Như Âm

Giác Như

Long Quang

359

Lê Tấn Thành

Long Quang

360

Vương Ngọc Tiên

Quảng Thuỷ

Long Quang

361

Lê Thị Thức

Quảng Duyên

Long Quang

CHÙA DIỆU ÂM

362

Đặng Văn Tường

Minh Thiện

Diệu Âm

363

Lê Tấn

Minh Phước

Diệu Âm

364

Lê Thôn

Minh Quang

Diệu Âm

365

Đặng Thị Liên

Diệu Hương

Diệu Âm

366

Huỳnh Thị Yến

Diệu Nga

Diệu Âm

367

Nguyễn Thị Thu Thuỷ

Diệu Hỷ

Diệu Âm

368

Nguyễn Julie

Diệu Khai

Diệu Âm

369

Phan Jenny

Diệu Minh

Diệu Âm

370

Trần Minh Duy

Minh Tuệ

Diệu Âm

CHÙA GIÁC NHIÊN

371

Lê Thị Ngọc Anh

Tâm Quang

Giác Nhiên

372

Lê Thị Hà

Nguyên Hải

Giác Nhiên

373

Võ Thị Bính

Nguyên Hòa

Giác Nhiên

374

Huỳnh Thị Kha

Nguyên Ngọc

Giác Nhiên

375

Đặng Đăng Dồn

Tuệ Đăng

Giác Nhiên

376

Lâm Cửu Nhi

Nguyên Niệm

Giác Nhiên

CHÙA QUAN ÂM

377

Trần Hồng Hải

Giác Định

Quan Âm

378

Phan Thị Ngọc Dung

Hải Hạnh

Quan Âm

CHÙA BÁO ÂN

379

Nguyễn Thị Sen

Quảng Hương

Báo Ân

380

Trần Thị Thương

Tâm Thạnh

Báo Ân

381

Tôn Nữ Thị Phước

Tâm Nguyệt

Báo Ân

382

Võ Thị Tịnh

Nguyên Thanh

Báo Ân

383

Đoàn Thị Là

Chúc Thế

Báo Ân

384

Hoàng Khoa Nhật

Giác Quang

Báo Ân

385

Nguyễn Ngọc Vượng

Quảng Lộc

Báo Ân

386

Hoàng Nhật Long

Giác Hưng

Báo Ân

387

Hoàng Nhật Minh

Giác Định

Báo Ân

388

Trương Thị Chúc

Tâm Tuê

Báo Ân

389

Trần Thị Thủy Hồng

Tâm Hiền

Báo Ân

390

Đoàn Thị Tri

Diệu Minh

Báo Ân

391

Bùi Như Ngọc

Báo Ân

CHÙA PHÁP QUANG

392

Nguyễn Trương Hoàng Khánh Tiên

Giác Quý

Pháp Quang

Tổng Cộng: 392 Học viên tham dự KHÓA TU HỌC PHẬT PHÁP ÚC CHÂU KỲ 13 NĂM 2013 – 2014

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
103,376,878