Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất
Hình ảnh Lễ Bế Mạc

Day_5_le_be_mac_khoa_tu (30)
Day_5_le_be_mac_khoa_tu (25)

CHƯƠNG TRÌNH LỄ BẾ MẠC

Bắt đầu lúc 9am, 1-1-2014
(MC: TT Nguyên Tạng)

- Phật tử học viên tề tựu

- Cung nghinh chư Tôn Đức quang lâm
- Niệm Phật cầu gia bị

- Tuyên bố lý do và giới thiệu chư Tôn Đức tham dự

- Diễn văn bế mạc của Phó Ban Tổ Chức (TT Thích Đạo Thông)

- Ban Thư Ký báo cáo công việc của mình (TT Giác Tín)

- Ban Thủ Quỹ báo cáo (SC Đạo Hỷ)

- Cảm niệm của đại diện học viên (Đh. Tâm Huệ)
- Nhận xét của Ban Giáo Thọ (HT Trường Sanh)

- Nhận xét của Ban Giám Thị (TT Tâm Minh)
- Nhận xét của Ban Quản Chúng (TT. Thiện Hiền)

- Lời cảm tạ của BTC ( TT Đạo Thông)

- Tán thán công đức BTC (HT Bảo Lạc)
- Đạo từ của Trưởng lão HT. Hội Chủ Thích Như Huệ

- Bàn giao con dấu cho BTC Khóa tu học kỳ 14 năm 2014

- Cấp phát phần thưởng và chứng chỉ khóa tu học (HT Quảng Ba)
- Hồi hướng công đức và hoàn mãn

NHIẾP ẢNH: Đh Thiện Hưng , Đh Hoàng Lan Giác Thiện Duyên, Đh Nguyên Nhật Khánh, Đh. Quảng Tịnh Duyên, ĐH Hoàng Lan, ĐH Minh Tuấn Quảng Pháp Nghiêm, Đh Ngộ Đại Hùng Jordan Lê

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn