Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất
Thứ ba 31/12/2013
Thức chúng
Công phu: khuya + Thiền hành
Khai thị: HT Quảng Ba
Khai thị: Tảo thực
Hội Thảo Phật Pháp 3
HT Quảng Ba (chủ tọa)
TT Thích Nhật Tân
TT Thích Thiện Hiền
ĐĐ Thích Viên Tịnh
ĐĐ Thích Hạnh Tri
ĐĐ. Thích Đạo Hiển
Ni Sư Viên Thông
SC Huệ Khiết
SC Đạo Hỷ
Lớp Thiếu Nhi
Questions & Answers
(Ven Nguyen Tang
& Ven Thong Phap)
Ngọ trai
Lớp giáo lý 7
Lớp giáo lý 5
Lược giảng
Kinh Di Đà
(TT Như Định,
TT Giác Tín)
4.30pm-5.30pm - Thi Cuối Khóa lớp người lớn và lớp Thiếu Nhi [Học viên tham dự tự nguyện]
Vãng thực
Văn Nghệ Thiền Trà
Văn Nghệ Thiền TràNHIẾP ẢNH
: Đh Thiện Hưng , Đh Hoàng Lan Giác Thiện Duyên, Đh Nguyên Nhật Khánh, Đh. Quảng Tịnh Duyên, ĐH Hoàng Lan, ĐH Minh Tuấn Quảng Pháp Nghiêm, Đh Ngộ Đại Hùng Jordan LêGửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn