Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất
Hình ảnh ngày thứ 3 của khóa tu (29-12-2013)
Hội Thảo Phật Pháp 2
HT Trường Sanh (chủ tọa)
TT Nguyên Trực
TT Thích Như Định
TT Thích Phổ Hương
TT Thích Nguyên Tạng
ĐĐ Thích Phổ Huân
Ni Sư Thích Nữ
Như Tuyết
SC Thảo Liên
Đh. Lâm Như Tạng


Lớp Thiếu Nhi
Questions & Answers
(Ven Quang Ba
& Ven Thong Phap)


Lớp giáo lý 5
Lược giảng
Kinh Phổ Môn

(TT Bổn Điền
TT Tâm Minh)


Lớp Thiếu Nhi
Buddhists and different
marriage religions
(SC Giác Anh)

Lớp giáo lý 4
Sám Hối Nghiệp Chướng
(Ni Sư Như Tuyết
Ni Sư Viên Thông)

Day_3_khoa_tu _giang (161)
Day_3_khoa_tu _giang (162)
Day_3_khoa_tu _giang (163)
Day_3_khoa_tu _giang (164)

NHIẾP ẢNH: Đh Thiện Hưng , Đh Hoàng Lan Giác Thiện Duyên, Đh Nguyên Nhật Khánh, Đh. Quảng Tịnh Duyên, ĐH Hoàng Lan, ĐH Minh Tuấn Quảng Pháp Nghiêm,
Đh Ngộ Đại Hùng Jordan Lê
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn