Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất
Thanh_vien_tu_vien (26)
TT Nguyên Tạng & Phật Tử Tu Viện Quảng Đức, Melbourne

Thanh_vien_tu_vien (21)HT Quảng Ba & PhậtTử Tu Viện Vạn Hạnh, Canberra

Thanh_vien_tu_vien (20)SC Nguyên Khai & Phật Tử NPĐ An Lạc Hạnh, Melbourne
Thanh_vien_tu_vien (18)
NS Như Tuyết & Phật Tử Chùa Diệu Âm, Melbourne
Thanh_vien_tu_vien (17)

TT Đạo Thông & Phật Tử Chùa Hưng Long, Sydney

Thanh_vien_tu_vien (16)
ĐĐ Viên Tịnh & Phật Tử Chùa Bảo Minh, Melbourne
Thanh_vien_tu_vien (15)
TT Tâm Minh & Phật Tử Chùa Trúc Lâm, Sydney
Thanh_vien_tu_vien (14)

ĐĐ Viên Trí & Phật Tử Chùa Pháp Hoa, Adelaide

Thanh_vien_tu_vien (13)
HT Trường Sanh & Phật Tử Chùa Giác Nhiên, Tân Tây Lan

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn