Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

02. Danh sách Chư Tôn Đức

27/12/201322:25(Xem: 4693)
02. Danh sách Chư Tôn Đức

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HẢI NGOẠI TẠI ÚC ĐẠI LỢI – TÂN TÂY LAN

KHÓA TU HỌC PHẬT PHÁP ÚC CHÂU KỲ 13

Danh Sách Chư Tôn Đức Tăng Ni

về chứng minh giảng dạy Khóa Tu Học

 1. HT Thích Như Huệ,
 2. HT Thích Bảo Lạc,
 3. HT Thích Quảng Ba.
 4. HT Thích Trường Sanh,
 5. HT Thích Minh Hiếu,
 6. TT Thích Bổn Điền
 7. TT Thích Nguyên Trực,
 8. TT Thích Tâm Minh,
 9. TT Thích Thiện Hiền,
 10. TT Thích Như Định,
 11. TT Thích Phổ Hương,
 12. TT Thích Nguyên Tạng,
 13. TT Thích Giác Tín,
 14. TT Thích Đạo Thông,
 15. ĐĐ Thích Thông Pháp
 16. ĐĐ Thích Phổ Huân,
 17. ĐĐ Thích Viên Trí,
 18. ĐĐ Thích Viên Tịnh,
 19. ĐĐ Thích Đạo Hiển,
 20. ĐĐ Thích Hạnh Tri,
 21. ĐĐ Thích Thông Hiếu,
 22. ĐĐ Thích Hạnh Tịnh,
 23. ĐĐ Thích Nghiêm Tịnh,
 24. ĐĐ Thích Hạnh Phát,
 25. ĐĐ Thích Hạnh Phước,
 26. NS Thích Nữ Tâm Lạc,
 27. Ni Sư Thích Nữ Như Tuyết.
 28. Ni Sư TN Viên Thông,
 29. SC Thích Nữ Nguyên Khai
 30. SC Thích Nữ Huệ Nhẫn
 31. SC Thích Nữ Chơn Không
 32. SC Thích Nữ Thảo Liên,
 33. SC TN Như Như,
 34. SC TN Huệ Khiết,
 35. SC TN Giác Anh

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn