Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

12. Bài giảng mp3

31/12/201310:38(Xem: 6418)
12. Bài giảng mp3

NGÀY 27-12-2013


2pm-3.30pm Khai từ của Tổng Vụ Hoằng Pháp
HT. Trường Sanh, HT. Minh HiếuLớp giáo lý 1
Tu là
chuyển nghiệp
(ĐĐ Hạnh Tri, ĐĐ Viên Trí)

Lớp giáo lý 2
Bố Thí, Cúng Dường
& Phóng Sanh
(TT Nguyên Tạng, ĐĐ Viên Tịnh)NGÀY 29-12-2013
Hội Thảo Phật Pháp 1
HT Bảo Lạc (chủ tọa)
HT Thích Minh Hiếu
TT Bổn Điền
TT Thích Tâm Minh
TT Đạo Thông
ĐĐ Thích Viên Trí

Lớp giáo lý 3
Pháp Môn Niệm Phật
(TT Đạo Thông
ĐĐ Phổ Huân

Lớp giáo lý 4
Thất Thánh Tài
(HT Quảng Ba)
Hội Thảo Phật Pháp 2
HT Trường Sanh (chủ tọa)
TT Nguyên Trực
TT Thích Như Định
TT Thích Phổ Hương
TT Thích Nguyên Tạng
ĐĐ Thích Phổ Huân
Ni Sư Thích Nữ Như Tuyết
SC Thảo Liên
Đh. Lâm Như Tạng
Lớp giáo lý 5
Pháp Môn Niệm Phật
(TT Đạo Thông, ĐĐ Phổ Huân)
Lớp giáo lý 6
Sám Hối Nghiệp Chướng
(Ni Sư Như Tuyết, Ni Sư Viên Thông)


Công phu khuya + Thiền hành
Khai thị: HT Minh Hiếu
Công phu khuya + Thiền hành
Khai thị: HT Bảo LạcCông phu: khuya + Thiền hành
Khai thị: HT Quảng Ba


Hội Thảo Phật Pháp 3
HT Quảng Ba (chủ tọa)
HT Thích Minh Hiếu
TT Thích Thiện Hiền
ĐĐ Thích Viên Tịnh
ĐĐ Thích Hạnh Tri
ĐĐ. Thích Đạo Hiển
Ni Sư Thích Nữ Viên Thông
SC Thích Nữ Huệ Khiết
SC Thích Nữ Đạo HỷLớp giáo lý 7
Lược giảng
Kinh Di Đà
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
104,941,668