Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Chư Vị Thiền Sư Trung Hoa (TT Thích Nguyên Tạng giảng)

14/08/201307:05(Xem: 19770)
Chư Vị Thiền Sư Trung Hoa (TT Thích Nguyên Tạng giảng)
01_Dat Ma To Su
Chư Vị Thiền Sư Trung Hoa
Biên dịch tài liệu: Đức Trưởng Lão HT. Thích Thanh Từ
Giảng giải: TT Thích Nguyên Tạng
(Giữa Đại Dịch Covid-19 - tháng 5-2020)

 1. Tổ Bồ-Đề-Đạt-Ma.
 2. Nhị Tổ Huệ-Khả
 3. Tam Tổ Tăng-Xán
 4. Tứ Tổ Tổ Đạo-Tín
 5. Ngũ Tổ Hoằng-Nhẫn
 6. Lục Tổ Huệ-Năng.
 7. Thiền Sư Thanh Nguyên Hành Tư
 8. Thiền Sư Nam Nhạc Hoài Nhượng
 9. Thiền Sư Vĩnh Gia Huyền Giác
 10. Quốc Sư Huệ Trung
 11. Thiền Sư Thần Hội
 12. Thiền Sư Bổn Tịnh
 13. Thiền Sư Hy Thiên Thạch Đầu
 14. Thiền Sư Dược Sơn Duy Nghiễm
 15. Thiền Sư Vân Nham Đàm Thạnh
 16. Thiền Sư Động Sơn Lương Giới
 17. Thiền Sư Tào Sơn Bổn Tịch
 18. Thiền Sư Đạo Nguyên (Tào Động Nhật Bản)
 19. Thiền Sư Thủy Nguyệt (Tào Động VN)
 20. Kinh Bát Đại Nhơn Giác (lớp GĐPTVN)
 21. Thiền Sư  Mã Tổ Đạo Nhất
 22. Thiền Sư Bách Trượng Hoài Hải
 23. Thiền Sư Quy Sơn Linh Hựu
 24. Thiền Sư Ngưỡng Sơn Huệ Tịch
 25. Thiền Sư Thiên Hoàng Đạo Ngộ
 26. Thiền Sư Long Đàm Sùng Tín
 27. Thiền Sư Đức Sơn Tuyên Giám
 28. Thiền Sư Tuyết Phong Nghĩa Tồn
 29. Thiền Sư Vân Môn Văn Yến
 30. Thiền Sư Huyền Sa Sư Bị
 31. Thiền Sư La Hán Quế Sâm
 32. Thiền Sư Pháp Nhãn Văn Ích
 33. Quốc Sư Đức Thiều
 34. Thiền Sư Vĩnh Minh Diên Thọ
 35. Thiền Sư Đơn Hà Thiên Nhiên
 36. Cư Sĩ Bàng Long Uẩn
 37. Thiền Sư Phổ Nguyện Nam Tuyền
 38. Thiền Sư Tùng Thẩm Triệu Châu
 39. Thiền Sư Huệ Hải Đại Châu
 40. Thiền Sư Đại Mai Pháp Thường
 41. Thiền Sư Tây Đường Trí Tạng
 42. Thiền Sư Bảo Triệt Ma Cốc
 43. Thiền Sư Ẩn Phong
 44. Thiền Sư Huệ Tạng Thạch Củng
 45. Thiền Sư Vô Nghiệp
 46. Niềm An Vui Vẫn Luôn Có Thật
 47. Thiền Sư Trí Thường Quy Tông
 48. Thiền Sư Duy Khoan
 49. Thiền Sư Linh Mặc
 50. Ba Đại Sư Thời Đại: Suzuki, Nhất Hạnh, Dalai Lama
 51. Thiền Sư Như Hội
 52. Thiền Sư Bảo Thông
 53. Thiền Sư Tề An
 54. Thiền Sư Viên Trí Đạo Ngô
 55. Thiền Sư Hoàng Bá Hi Vận
 56. Tìm Phật ở đâu ? (11/1/2021)
 57. Thiền Sư Hoằng Biện
 58. Thiền Sư Trí Chơn
 59. Thiền Sư Cảnh Sầm
 60. Giới Thiệu Sách Mới của Lotus Media & Phật Việt (2/3/2021)
 61. Thiền Sư Lâm Tế Nghĩa Huyền, Tổ thứ 38, Sơ Tổ Thiền Phái Lâm Tế
 62. Thiền Sư Hưng Hóa Tồn Tương, Tổ thứ 39, đời thứ 2 Thiền Phái Lâm Tế
 63. Thiền Sư Nam Viện Huệ Ngung, Tổ thứ 40, đời thứ 3 Thiền Phái Lâm Tế
 64. Thiền Sư Phong Huyệt Diên Chiễu, Tổ thứ 41, đời thứ 4 Thiền Phái Lâm Tế
 65. Thiền Sư Thủ Sơn Tĩnh Niệm, Tổ thứ 42, đời thứ 5 Thiền Phái Lâm Tế
 66. Thiền Sư Phần Dương Thiện Chiêu, Tổ thứ 43, đời thứ 6 Thiền Phái Lâm Tế
 67. Thiền Sư Thạch Sương Sở Viên, Tổ thứ 44, đời thứ 7 Thiền Phái Lâm Tế
 68. Thiền Sư Dương Kỳ Phương Hội, Tổ thứ 45, đời thứ 8 Thiền Phái Lâm Tế
 69. Thiền Sư Bạch Vân Thủ Đoan, Tổ thứ 46, đời thứ 9 Thiền Phái Lâm Tế
 70. Thiền Sư Ngũ Tổ Pháp Diễn, Tổ thứ 47, đời thứ 10 Thiền Phái Lâm Tế
 71. Thiền Sư Viên Ngộ Khắc Cần, Tổ thứ 48, đời thứ 11 Thiền Phái Lâm Tế
 72. Thiền Sư Hổ Khưu Thiệu Long, Tổ thứ 49, đời thứ 12 Thiền Phái Lâm Tế
 73. Thiền Sư Ứng Am Đàm Hoa, Tổ thứ 50, đời thứ 13 Thiền Phái Lâm Tế
 74. Thiền Sư Mật Am Hàm Kiệt, Tổ thứ 51, đời thứ 14 Thiền Phái Lâm Tế
 75. Thiền Sư Phá Am Tổ Tiên, Tổ thứ 52, đời thứ 15 Thiền Phái Lâm Tế
 76. Thiền Sư Vô Chuẩn Sư Phạm, Tổ thứ 53, đời thứ 16 Thiền Phái Lâm Tế
 77. Thiền Sư Tuyết Nham Tổ Khâm,Tổ thứ 54, đời thứ 17 Thiền Phái Lâm Tế
 78. Thiền Sư Cao Phong Nguyên Diêu, Tổ thứ 55, đời thứ 18 Thiền Phái Lâm Tế
 79. Thiền Sư Trung Phong Minh Bổn, Tổ thứ 56, đời thứ 19 Thiền Phái Lâm Tế
 80. Thiền Sư Thiên Nham Nguyên Trường, Tổ thứ 57, đời thứ 20 Thiền Phái Lâm Tế
 81. Thiền Sư Vạn Phong Thời Ủy, Tổ thứ 58, đời thứ 21 Thiền Phái Lâm Tế
 82. Thiền Sư Bảo Tạng Phổ Trì, Tổ thứ 59, đời thứ 22 Thiền Phái Lâm Tế
 83. Thiền Sư Đông Minh Huệ Sảm Tổ thứ 60, đời thứ 23 Thiền Phái Lâm Tế
 84. Thiền Sư Hải Chu Vĩnh Từ, Tổ thứ 61, đời thứ 24 Thiền Phái Lâm Tế
 85. Thiền Sư Bảo Phong MinhTuyên, Tổ thứ 62, đời thứ 25 Thiền Phái Lâm Tế
 86. Thiền Sư Thiên Kỳ Bổn Thụy, Tổ thứ 63, đời thứ 26Thiền Phái Lâm Tế
 87. Thiền Sư Vô Văn Minh Thông, Tổ thứ 64, đời thứ 27 Thiền Phái Lâm Tế
 88. Thiền Sư Tiếu Nham Đức Bảo, Tổ thứ 65, đời thứ 28 Thiền Phái Lâm Tế
 89. Thiền Sư Huyễn Hữu Chánh Truyền, Tổ thứ 66, đời thứ 29 Thiền Phái Lâm Tế
 90. Thiền Sư Mật Vân Viên Ngộ, Tổ thứ 67, đời thứ 30 Thiền Phái Lâm Tế
 91. Thiền Sư Mộc Trần Đạo Mân, Tổ thứ 68, đời thứ 31 Thiền Phái Lâm Tế
 92. Thiền Sư Khoáng Viên Bổn Quả, Tổ thứ 69, đời thứ 32 Thiền Phái Lâm Tế
 93. Thiền Sư Siêu Bạch Thọ Tông, Tổ thứ 70, đời thứ 33 Thiền Phái Lâm Tế
 94. Thiền Sư Minh Hải Pháp Bảo, Tổ thứ 71, đời thứ 34 Thiền Phái Lâm Tế
 95. Thiền Sư Minh Hoàng Tử Dung, Tổ thứ 71, đời thứ 34 Thiền Phái Lâm Tế 


Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
)
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
105,194,854