Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: Nguyên Tạng   

5. Phụ: Người Xuất Gia

12/04/201319:58(Xem: 9787)
5. Phụ: Người Xuất Gia
Phụ: Người Xuất Gia

Răn những việc không tốt, có 32 điều trích từ Vân Thê pháp vựng như sau:

1) Ngồi ngay trước Phật thọ người lễ bái bất tường

2) Mắng người trước Phật: bất tường

3) Trên pháp tòa chỉ trích người và buộc miệng tố cáo bậc tiên hiền sai lỗi: bất tường

4) Cầm y thọ người lễ

5) Đang ăn mắng người

6) Phân biệt thức ăn ngon dỡ sanh tâm chê ghét

7) Gấm vóc, the lụa mỏng may tăng y dùng hằng ngày

8) Giường nằm dùng mền đôi, chiếu đôi, lụa mỏng làm nệm, tơ lụa làm màng

9) Dáng sớm mắng chửi người

10) Hiềm ghét tín thí khinh chê nhỏ mọn

11) Mua bán nô bộc (tôi tớ), cung ứng dịch sứ như nhà hào phú

12) Người khác lao lực riêng mình nhàn hạ.

13) Người nghèo khó riêng mình giàu sang

14) Tuổi trẻ làm pháp sư, làm thầy thí thực, làm sư trụ trì

15) Tuổi trẻ ỷ bẩm chất thông minh, khinh chê bậc kỳ lão

16) Ỷ tuổi lớn hạ cao, khinh khi lớp đàn em

17) Vô cớ được tặng trọng hậu

18) Người đem lòng chí thành tiếp ta, ta lấy tâm xảo trá đối xử lại

19) Ưa thích bàn việc lỗi người và che lỗi mình

20) Lấy đồ vật Tam Bảo làm lợi cho người thế tục

21) Ân sủng đệ tử Sa Di cho ăn ngon, mặc đẹp

22) Phát ngôn khích động thô lỗ làm cho người khó chấp nhận

23) Có nhiều người hộ pháp, nhiều kẻ cúng dường liền tự tôn tự đại

24) Không có bịnh sai người đổ đồ dơ

25) Trong khi bịnh sân giận với người phục vụ

26) Mặc y đi tiểu giải

27) Gặp những tai họa như thủy nạn v.v… oán hận trời đất

28) Thiếu nợ người, nghe người chết sanh tâm vui mừng

29) Chưa nói đã cười trước

30) Lúc vô sự luôn sầu than

31) Dốt đặc giáo lý, vọng bàn cổ nhân, coi thường mọi người

32) Có chút ít hiểu biết tự cho là tổ sư. Những việc trên làm tổn phước tổn thọ, phần nhiều rước lấy tai họa cho nên gọi là bất tường; phải cùng nhau giữ giới răn dè.

Chứng nghĩa ghi sách Thiền Tông Bí yếu rằng, Thiền sư Thừa Hạo chùa Ngọc Tuyền đi tham vấn sư Đắc Tháp phát sáng tâm yếu đạt được Đại tự tại tam muội, tạo chế mũi trâu, người đời gọi là Ngưu Đầu Khố, chép danh hiệu lịch đại tổ sư, bèn nói rằng: chỉ có Văn Thù, Phổ Hiền sánh kịp con. Theo sách dẫn trên nên tòng lâm nhân đó gọi là Hạo bố côn. Giữa niên hiệu Nguyên Phong làm Trưởng chúng ở động Nhương Dương ẩn tu, có một tăng làng cũng đến tham học. Sư thấy mặt mắng rằng:

- Ngươi có đạo lý gì dám vác mặt tới đây làm trò đùa ư?

Tăng nhân giận xung thiên, tìm tới Lộc Môn như đã nói, rồi bỏ đi luôn. Ôi! đây là một dạng thức bất tường đó vậy. Có pháp sư Tề Ngọc thời Tuyên Hòa năm thứ 6 ở Thượng Trúc, thấy có một ông tăng mất quy cách liền quở rằng: ông vô tri như súc sanh vậy. Sau hối hận nói: vị ấy tuy là người hư, mắng là súc sanh có tội với Tam Bảo. Từ đó 3 năm luôn đối trước Phật sám hối lỗi lầm. Như thế ngõ hầu mới chuyển việc xấu ác chẳng lành trở nên thiện lành vậy. Nhưng tại sao ban đầu ta không giữ lời cẩn trọng nhỉ? Người có học lấy đó tự soi sáng tâm mình vẫn hơn.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
100,263,431