Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

11. Phụ: Già Lam sanh nhựt

12/04/201316:58(Xem: 10656)
11. Phụ: Già Lam sanh nhựt
Phụ: Già Lam sanh nhựt

Căn cứ các Kinh như Đại Quán Đảnh ở Tây Vức (Ấn Độ) thần Già Lam có 18 vị. Ở Đông độ (Trung Quốc) có nhiều vị như Hoa Quang, Quan Đế (Công), Long vương v.v... Hoa Quang sanh nhựt hoặc ngày 28 tháng 9 âm lịch, sanh nhựt Long vương không thấy chép. Quan Đế thánh đản thông thường người Tàu lấy ngày 13 tháng 5 âm lịch dựa theo tích truyện đời Minh (1368-1661) niên hiệu Khương Hy năm thứ 9 tại tỉnh Quảng Đông, các nhà hội quán đồng lập một tòa miếu thờ Quan Thánh. Tuy nhiên, theo tích truyện y sanh Trần Diệu do đức Quan Thánh hiển linh về mách bảo, Ngài sanh tháng 7 chứ không phải tháng 5 như mọi người tin nghĩ. Thánh Hoa Quang, Long vương thánh tích không ghi rõ ngày sanh. Chỉ có Quan Đế hiển thánh ở núi Ngọc Tuyền hoặc hiện thân tại Chùa Hoàng Mai v.v…nay không có nơi nào hiển linh nữa. Vì thế, tại tăng viện giới tăng già mới tôn Ngài là thần hộ pháp chốn già lam mà ngày sanh nhựt như trên đã nêu. Nghi cúng giống như lễ vía Vi Đà thiên. Chỉ có lời khác như:

Ngưỡng mong đại đế phò trợ thánh giáo

Của Tam Bảo khí sắc luôn vẫn mới

Xin thuận phàm tình, dẫn sanh linh nương cậy

Bẩm thần oai linh hiển

Trấn các phương hoạnh yểu nơi nao

Tâm chánh trực thông minh

Hết thảy ác tà thanh tảo

Là nhờ ân pháp vương gia hộ

Hằng thường theo hộ điện vàng

Thiên đế giáng chỉ bảo an

Đây ngày thánh đản hân hoan

Vô cùng sạch đẹp mát trong

Cung hiến hương trầm

Ngưỡng mong chứng giám

Từ đây bờ giác dự phần

Dứt trừ oan trái lần khân

Vâng nhờ uy đức độ dần chúng sanh

Rõ soi trong ngoài tăng tục.

Văn này trước kia chỉ dùng cho Quan Đế, nếu bạch chung ở già lam nên dùng lời như sau:

Cung kính nghe rằng già lam thánh Bồ Tát

Đèn trí soi ba cõi sáng tỏa mười phương

Lấy già lam tựa nương hộ trì Phật Pháp

Làm thành lũy giúp sức bậc pháp vương

Khắp chốn phân thân

Chở che chúng tăng

Trông nom việc Phật.

Ghi tên họ người cúng vào đây…, tên vị Trụ Trì…

Thân nương nhờ ngôi già lam

Theo cội gốc để trở về

Mong gặp ngày tốt sanh

Thiết cúng niệm tâm thành.

Lại nguyện:

Không quên Phật di chúc

Có mặt khắp đạo tràng

Chánh pháp giúp xiển dương

Lối ma sạch thênh thang

Mông ân gia hộ đàn na

Gia đình mọi thành viên an hảo

Chúng đức hộ đạo quyền uy

Đường giác rộng hanh thông

Đạo tràng lập khắp chốn

Chấn chỉnh tông phong

Vĩnh viễn dài lâu

Tăng chúng hòa hài

Thành tựu đạo quả mãi về sau…

Chứng nghĩa rằng, ở Ấn Độ có 18 vị già lam xuất phát từ Kinh Thất Phật như:

1) Mỹ Âm

2) Phạm Âm

3) Thiên Cổ

4) Thán Diệu

5) Thán Mỹ

6) Ma Diệu

7) Lôi Âm

8) Sư Tử

9) Diệu Thán

10) Phạm Hưởng

11) Nhơn Âm

12) Phật Diệu

13) Thán Đức

14) Quảng Mục

15) Diệu Nhãn

16) Triệt Thính

17) Triệt Thị

18) Biến Thị.

Các thần già lam Đông độ tùy cơ duyên không nhất định hoặc chỉ một như Hoa Quang hay Quan Đế; 3 hoặc 5 mà danh tánh được định như lúc mới khai sơn. Ngày nay nhiều người tin Quan Thánh và Vi Đà nổi bật hơn cả, nhân vì sự linh ứng của các Ngài vậy. Bài tán ca tụng rằng:

Quan Thánh Đại Đế

Oai thần rộng khắp

Thệ nguyện thâm sâu

Hộ pháp hết lòng lo.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567