Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

05. Ban Tổ Chức

27/12/201322:09(Xem: 6215)
05. Ban Tổ Chức

BAN ĐIỀU HÀNH KHÓA HỌC

CHỨNG MINH: HT Thích Như Huệ, HT Thích Bảo Lạc, HT Thích Quảng Ba, HT Thích Trường Sanh, HT Thích Minh Hiếu

BAN GIÁO THỌ:HT Thích Trường Sanh, HT Thích Minh Hiếu, TT Thích Nguyên Tạng

BAN GIẢNG HUẤN:HT Thích Bảo Lạc, HT Thích Quảng Ba, HT Thích Minh Hiếu, TT. Thích Nguyên Trực, TT. Thích Tâm Minh, Thích Như Định, TT Thích Thiện Hiền, TT Thích Phổ Hương, TT Thích Nguyên Tạng, TT Thích Giác Tín, TT Thích Đạo Thông, ĐĐ Thích Đạo Hiển, ĐĐ Thích Viên Trí, ĐĐ Thích Hạnh Tri, ĐĐ Thích Viên Tịnh, ĐĐ Thích Phổ Huân, NS Thích Nữ Tâm Lạc, NS Thích Nữ Viên Thông, SC Thích Nữ Giác Anh.

am

PHỤ TRÁCH LỚP HỌC THANH THIẾU NIÊN (SONG NGỮ) :HT Thích Quảng Ba, TT Thích Nguyên Tạng, ĐĐ Thông Pháp, ĐĐ Thích Viên Trí, ĐĐ Thích Hạnh Tri, ĐĐ Thích Phổ Huân, SC Thích Nữ Nguyên Khai, SC Thích Nữ Giác Anh.

BAN GIÁM THỊ: TT Thích Tâm Minh, TT Thích Giác Tín, NS Viên Thông

BAN XƯỚNG NGÔN:TT Thích Nguyên Tạng.

BAN TỔ CHỨC

TRƯỞNG BAN: ĐĐ Thích Đạo Hiển
Phó Trưởng Ban đặc trách Thư Ký Hành Chánh:TT Thích Giác Tín

Phó Trưởng Ban đặc trách Ban Cư Trú:TT Thích Đạo Thông
Phó Trưởng Ban đặc trách Ban Vận Chuyển:ĐĐ Thích Hạnh Tri
Phó Trưởng Ban đặc trách Ban Trai Soạn:
Ni Sư Thích Tâm Lạc
Phó Trưởng Ban đặc trách Ban Trang Trí: Sư Cô Thích Nữ Huệ Khiết

BAN THƯ KÝ – HÀNH CHÁNH:TT Thích Giác Tín, Đh Phạm Thế Công, Đh Giác Định, Đh Hải Hạnh,

BAN THỦ QUỸ:NS Thích Nữ Như Tuyết, SC Thích Nữ Đạo Hỷ, Đh. Tâm Huệ, Đh.Yến Nga,

BAN QUẢN CHÚNG:

Quảng Chúng Nam Phật Tử:TT Thích Thiện Hiền
Quảng Chúng Nữ Phật Tử: Ni Sư Thích Nữ Viên Thông

Ban Hướng Dẫn Thanh Thiếu Niên (Song ngữ): ĐĐ Viên Tịnh, SC Nguyên Khai, SC Giác Anh, Huynh Trưởng Minh Hải, Htr. Nguyên Độ, Đh Giác Quý, Thanh Oanh, Thanh Lan.

BAN NGHI LỄ:TT Thích Thiện Hiền, TT Thích Như Định

BAN VẬN CHUYỂN: Đại Đức Thích Hạnh Tri, Đại Đức Thích Hạnh Phước và Phật tử chùa Minh Giác

BAN TRẦN THIẾT: ĐĐ Thích Hạnh Phát, ĐH Quảng Pháp Đăng, Thanh Quang, Thanh Độ, Minh Pháp, Chúc Lộc, Đạo Hữu Long, ĐH Công, Thanh Triệu, Quảng Đạt, Hữu Thành, Hữu Minh, Đh. Thư, Huệ Đức, Đh. Dũng, Đh.Giác Quang. Đh.Nhật Thời, Đh.Thiện Thanh, Đh. Tải; Đh. Bình, Đh.Lệ Hữu, và toàn thể Phật tử công quả.

BAN TRANG TRÍ – SC Thích Nữ Huệ Khiết, ĐH Lương Thị Hiếu và Phật tử Chùa Báo Ân

BAN TRAI SOẠN: NS Thích Nữ Tâm Lạc, NS Thích nữ Viên Thông, SC Thích Nữ Thảo Liên, SC Thích Nữ Chơn Không, SC Thích Nữ Huệ Nhẫn và Phật tử Chùa Liên Hoa.

BAN HÀNH ĐƯỜNG: SC Thích Huệ Khiết, SC Thích Nữ Như Như và Phật Tử học viên Khóa học

BAN HIỆU LỆNH:ĐĐ Viên Tịnh

BAN HƯƠNG ĐĂNG: Thức Xoa Ma Na Thích Nữ Đạo Hiếu, Đh. Diệu Bảo, Đh. Lệ Kiều


BAN ÂM THANH - ÁNH SÁNG: Đh. Minh Tánh

BAN LÀM ĐĨA: Đh. Quảng Thanh,

BAN Y TẾ:Đh. Chúc Mân, Đh. Thiện Bảo,

BAN QUAY PHIM - NHIẾP ẢNH: Đh Thiện Hưng , Đh Hoàng Lan Giác Thiện Duyên, Đh Nguyên Nhật Khánh, Đh. Quảng Tịnh Duyên, ĐH Hoàng Lan, ĐH Minh Tuấn Quảng Pháp Nghiêm, Đh Ngộ Đại Hùng Jordan Lê

BAN VĂN NGHỆ THIỀN TRÀ: HT Trường Sanh, Đh Quảng Tịnh, Đh Giác Quý, PT Minh Tánh

BAN THỊ GIẢ:Đh. Thanh Phi, Đh. Quảng Hương, Đh. Liễu Ngọc

BAN TRÀ NƯỚC:Đh.Huệ Đức,

BAN VỆ SINH MÔI TRƯỜNG:Đh.Minh Pháp, Đh.Thanh Độ

BAN TRẬT TỰ: Đh. Chúc Lộc Nguyễn Giang

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
)
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
105,152,790