Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

9. Những Tiến Trình Tâm

08/05/201111:55(Xem: 6605)
9. Những Tiến Trình Tâm

VI DIỆU PHÁP TOÁT YẾU

Nārada Mahā Thera- Phạm Kim Khánh dịch

CHƯƠNG IV

VĪTHI-SAṄGAHA VIBHĀGO
Phân tách Tiến trình tâm

-ooOoo-

Những Tiến Trình Tâm

Thí dụ, khi một đối tượng của nhãn quan nhập vào dòng tâm xuyên qua nhãn căn, một tiến trình tâm trôi chảy như sau:

Đồ Biểu 9

Pañcadvāra citta vīthi -- Ati Mahanta
(Tiến trình tâm qua năm căn môn -- Đối tượng "rất lớn")

1

* * *

Atīta Bhavaṅga (Bhavaṅga Quá Khứ)

2

* * *

Bhavaṅga Calana (Bhavaṅga Rung Động)

3

* * *

Bhavaṅga Upaccheda (Bhavaṅga Dứt Dòng)

4

* * *

Pañcadvārāvajjana (Ngũ Môn Hướng Tâm)

5

* * *

Cakkhu Viññāṇa (Nhãn Thức)

6

* * *

Sampaṭicchana (Tiếp Thọ Tâm)

7

* * *

Santīraṇa (Suy Đạc Tâm)

8

* * *

Votthapana (Xác Định Tâm)

9

* * *

J A V A N A

10

* * *

11

* * *

12

* * *

13

* * *

14

* * *

15

* * *

16

* * *

Tadārammaṇa (Đăng Ký Tâm)

17

* * *

Tức khắc sau tiến trình xuyên qua năm căn môn dòng tâm chìm biến vào Bhavaṅga. Kế đó phát sanh xuyên qua ý môn một tiến trình tâm lấy đối tượng của nhãn quan được thâu nhận trong tâm, nói trên, làm đối tượng. Tiến trình nầy phát sanh xuyên qua ý môn, trôi chảy như sau:

Manodvārika Vīthi
(Tiến trình tâm qua ý môn)

1

* * *

Manodvāravajjana (Ý Môn Hướng Tâm)

2

* * *

J A V A N A

3

* * *

4

* * *

5

* * *

6

* * *

7

* * *

8

* * *

9

* * *

Tadārammana (Đăng Ký Tâm)

10

* * *

Luồng tâm chìm biến vào bhavaṅga trở lại, và hai tiến trình phát sanh như vậy trước khi đối tượng thật sự được hay biết.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn