Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Tán thán công đức quý Phật tử đã đóng góp tịnh tài để ấn tống Tổng Luận Đại Bát Nhã 🌹🥀🌷🌸🏵️🌻🌼

09/05/202105:44(Xem: 1483)
Tán thán công đức quý Phật tử đã đóng góp tịnh tài để ấn tống Tổng Luận Đại Bát Nhã 🌹🥀🌷🌸🏵️🌻🌼

duc the ton 2a

Tán thán công đức quý Phật tử
đã đóng góp tịnh tài để ấn tống
Tổng Luận Đại Bát Nhã

(trọn bộ 8 tập)

(xem nội dung)
🌹🥀🌷🌸🏵️🌻🌼
1.Nguyên Quảng Thịnh, Nguyên Quảng Cường: $1,000*

2.Thanh Phi, Đào Thị Sáu: $500*

3.Diệu Mỹ: $500

4.Quảng Diệu Trí: $500

5.Diệu Hiền:$100*

6.Diệu Hoàng, Nguyên Cảnh: $200-

7.Nguyên Quảng Chơn: $200*

8.Thiện Tịnh, Diệu Liên: $500*

9.Khánh Trúc: $50*

10.Thúy: $50*

11.Viên Ngọc: $50*

12.Hồng Hạnh: $100-

13.Quảng An, Tâm Mỹ: $100*

14.Long Tuyền: $200*

15.Bảo Diệu Nguyện: $200*

16.Kim Mai: $200*

17.Diệu Hạnh:$200*

18.Giác Hóa:$100*

19.Bảo Diệu Lợi: $100*

20.Quảng Huệ Tịnh (Trinh):$50*

21.Tâm Hương: $100*

22.Huệ Tấn (Quý) $50*

23.Nguyên Đà: $100*

24.Diệu Chơn: $100*

25.Nguyên Quảng Kim: $50*

26.Liên Huệ:$50*

27.Nguyên Tân, Nguyên Thảo $100*

28.Tâm Từ, Nguyên Thanh $200*

 29.Như Trí: $200-

30.Diệu Tuyết: $1,000*

 31.Diệu Trí Phương $100*

32.Le Dang - Nguyên Quảng Hiền $100*

33.Kim Chi - Hồng Ngọc $100*

34.Dương Trần - Quảng Đại Hải $100 *

35.Phượng Trần - Diệu Hải $100*

36.Nguyên Nhật Huyền $100*

37.Quảng Khánh Nhân $100-

38.Quảng Khánh Nghĩa $100 -

 

39.Nguyên Như: $100*

40.Diệu Ngọc, Thanh Anh: $800*

41. Kim Ngọc: $100*

42.Nguyên Nhật Tín: $500-

____

43. Quảng Hạnh: $100*

44.Ngô Ngọc: $100*

45. Đồng Túy: $100

46. Bảo Tâm Bích:$100*

47. Bảo Tâm Hiếu:$50*

48.Nguyên Quảng Nghiêm: $50*

49.Chơn Phát: $50*

50.Bảo Minh Toàn: $200*

51.Bảo Minh Từ: $50*

52.Bảo Duy Niệm: $200*

53.Nguyên Quảng Ngọc: $500 (T)

54.Nguyên Kim Ngọc: $500 (T)

55.Diệu Quang (Lương Lệ Anh) $100 (T) --

56.Loan-Tỷ: $200 *

57.Lệ Phước: $100--

58. Từ Ngọc Chúc: $100 --

59. Chơn Tâm Đạo: $100 --

60. Cụ Bà Tâm Thái: $100 (T)

61. Thiện Bửu Phương Nhật: $580 (T)

62. Nguyên Quảng Hương: $100 (T)

63. Thiện Duyên ( Công Lý): 100 (T)

64. Cụ Diệu Đông: $100 (ĐT)

65.Nguyên Quảng Lương (Ngọc Thủy): $500 (T)

66. Nguyên Quảng Lượng: $50 --

67. Phước Duyên: $100--

68. Quảng Bảo Tịnh: $100 --

69: Quảng Đức Minh: $100 --

70 Ngô Trấn Ngọc Quảng Thọ: $200 –

71. Hoàng Thục Oanh: $100--

72.Huỳnh Thục Trinh: $200 –

73. Khánh Vân Diệu Đài: $100-

---------------------------------------------22/5/21---

74. Nguyên Lành: 100 (T)

75. Minh Đăng, Ngọc Đức: $100 (T)

76. Quảng Tịnh, Quảng Phước: $100 (T)

-------------------23/5/21

77. Nguyễn Thị Oanh Diệu Âm: $100-

78.Trần Thị Lệ Hiền: $50-

79.An Lạc: $50-

80. Trần Thị Hiên: $50-

81.Nguyễn Thị Phương Mai: $50-

82. Hoàng Thị Linh Pháp Thiện: $100-

83. Quảng Đại Tâm, Quảng Diệu Hương: $100-

84. Thục Đức: $100-

85. Tâm Ngọc Hồng Vân: $100-

86. Nguyên Nhật Lâm: $100-

87. Quảng Tịnh Hạnh: $100-

--------------------------1/6/21

88. Duyên Ngọc: $ 200 ( DH)
89. Diệu Hòa Ngọc Dung: $200
90. Diệu Ánh Ngọc Hiên: $200

91. Tâm Thư + Anh Đạt: $200
92. Nguyên Yên - Văn Cao: $100
 

(cập nhật ngày 1/6/2021)

Xin cảm ơn và hồi hướng công đức này đến  đệ tử và gia đình đầy đủ 5 phước báo: sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh và trí tuệ.

Cầu nguyện cho Corona đại dịch sớm tận trừ, thế giới hòa bình, nhân sinh an lạc cũng như đời sống của chúng ta sớm quay lại bình thường như trước đây.

 

Nam Mô A Di Đà Phật.

Trân trọng,

TT Viện Chủ Thích Tâm Phương

TT Trụ Trì Thích Nguyên Tạng

ĐĐ Tri Sự Thích Đăng Từ

🌺🍀💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️🌻🌺🍀💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️
facebook-1

***
youtube

 
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn