Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Tán thán công đức quý Phật tử đã đóng góp (đợt 2) tịnh tài để ấn tống Tổng Luận Đại Bát Nhã 🌹🥀🌷🌸🏵️🌻🌼

09/05/202105:44(Xem: 9271)
Tán thán công đức quý Phật tử đã đóng góp (đợt 2) tịnh tài để ấn tống Tổng Luận Đại Bát Nhã 🌹🥀🌷🌸🏵️🌻🌼


Dai Bat Nha_tap 1

Tán thán công đức quý Phật tử
đã đóng góp tịnh tài để ấn tống Tổng Luận Đại Bát Nhã (trọn bộ 8 tập)
(đợt 2, bắt đầu từ ngày 15/2/2022)

🌹🥀🌷🍀🌷🌸🏵️🌻🙏🙏🙏🌼🍁🌺🍀🌹🥀🌷🌸🏵️

1. TT Tâm Phương $200

2. TT Nguyên Tạng $200

3. ĐĐ Đăng Từ $200

4. Ni Sư Như Liên $100

5. Cụ Bà Thanh Liên $100

6. Cụ Bà Bạch Vân $100

7. Cụ Bà Đức Ngọc $100

8. Cụ Bà Thanh Hảo $100

9. Cụ Bà Diệu Mỹ $100

10. HH HL Cụ Bà Diệu Đông $100

11. Cụ Bà Tâm Thái $100

12. Cụ Bà Nguyên Cần $100

13. Cụ Ông Minh Châu $1000

14. Nguyên Quảng Thông $100

15. Diệu Hoa Thúy Hằng $500

16. Thiện An, Thiện Lạc (SA) $200

17. Huệ Hoa (SA) $400

18. Hoàng Lan, Jordan, Ryan, Ananda $200

19. Quảng Phước, Quảng Tịnh $100

20. Quảng Hạnh (Thanh) $200

21. Diệu Toàn (Liễu) $100

22. Nguyên Quảng Hương $200

23. Bé Phước Lành $100

24. Dì Bảy Diệu Phước $500

25. Giác Liên Thanh $100

26. Huệ Hương $300

27. Huệ Đức $100

28. Quảng Trí, Quảng Liên $500

29. Quảng Tịnh Tâm (Canada) $200

30. Thanh Phi, Thanh Liên $500

31. Thiên An, Tony Đặng $100

32. Viên An, Veronica $100

33. Loan Tỷ $200

34. Quảng Diệu Trí $500

35. Diệu Tuyết-Nguyên Quảng Tánh $1000

36. GĐ Nguyên Nhật Tịnh $500

37. Nguyên Quảng Ngọc $1000

38. Trần khắc Kiều ( Giác Mỹ) $300

39. Chúc Hoa $100

40. Nguyên Quảng Cường, NQThịnh $1000

41. Dương Khả Trang $200

42. Quyên Quách $100

43. Amelia Quách (Quảng Liên Tâm) $100

44. Thảo Nguyễn (Diệu Thiện) $100

45. Mai Nguyễn (Huệ Mai) $100

46. Hằng Nguyễn (Viên Nguyện) $100

47. Chị Khánh Trần (Diệu Huệ) $100

48. Đồng Thể $100

49. Quảng Phước $100

50. Lệ Chiếu $100

51. Kim Chi Hồng Ngọc $100

52. Quảng Đại Hải $200

53. Nguyên Nhật Huyền $100

54. Phương Trần Diệu Hải $50

55. Diệu Liên, Thiện Tịnh $500

56. Hồng Hạnh $100

57. Nguyên Kim Ngọc $1.000

58. Như Trí $100

59. Quảng Diệu Thiện (Huyền) $100

60. Viên Ngọc $100

61. Nguyên Đà $100

62. Công Huyền T.N Thị Thu Hà (Nguyên Hà) $200

63. Nguyên Tân, Nguyên Thảo $200

64. Yong Lay Ang (Diệu Ngọc) $200

65. Du Tự Phát (Nguyên Cảnh) $200

66. Huỳnh Thị Ánh (Chơn Tâm Đạo) $100

67. Vinh Khưu $100

68. Brian Khưu $100

69. Michelle Khưu $100

70. Đh Diệu Trí $100
71.Tâm Hương $100
72. HH HL Phạm Văn Năm $200
73. HH HL Nguyễn Thị Tư $200
74. Tâm Nhân $100
75. Nguyên Nhật Diệu $200
76. Bích Nghiêm $100
77. Du Tiểu Phượng: $100

78. HH HLViên Minh Nguyễn Thành Mẫn: $100

79. Sư Cô Phổ Huệ:$200
80.Trần thị Bông (Diệu Phụng) $200
81. Nguyễn văn Nở (Quang Đạo) $ 100
82. Như Hiền Khánh Ngô $100
83. Vân Nhuỵ $100

84. Sơn Thiều Nguyên Quảng Thành: $250

85. Danniel Thiều Nguyên Quảng Công: $250

86. Diệu Hòa $200

87. Lê Đình Bạch Mai $100

88. Lê Đình Carolyn Thiên Hương $100

89. Lê Đình Anthony Nguyên Lộc $100

90.Ngọc Thiền $100

91.Tâm Lạc & Nhật Đăng $100

92.Diệu Thư $100

93.Diệu Hiền $100

94.Diệu Như & Khánh Hiền $100

95. Diệu Ánh $100

96.Như Chuyên $50

97.Tự Hậu $100

98.Thiện An $100

99.Diệu Ngọc $100

100 Tâm Bối $200

101.Hoa Tâm (Hà) $100

102.Hải Diệu $50

103.Tâm Hiển & Như Thảo ( hh HL Tỉnh Ngọc) $400

104.Diệu Hiền & Quang Minh $100

105.Tâm Thư & Lê Minh Đạt $300

106.Sophie Lê $100

107.Thiên Khiêm & Nhật Cung $100

108.Quảng Quang & Quảng Nguyệt 200

109.Thiện Tường & Tâm Hoàng $100

110. Cô Liên Như $2000

111. G Đ Như Hảo $100

112. Huệ Minh Phát $100

113.Tâm Thuần $500 (hh HL mẹ Diệu Tâm)

114.Diệu Lành $200

115.Tâm Huyền $50

116.Diệu Hằng $200

117.Thiên Ngộ & Quảng Mẫn $ 50

118. Phùng Thị Thủy $100 (hh HL cụ Lâm Minh Cang)

119.Tuệ Dung & Trí Thắng $200

120. Quảng Thanh $100

121.Tâm Chánh Giác & Như Lộ $100

122. Diệu Thuận $50

123.Thiện.Giang $50

124.Vạn Phổ Hân $50

125. GĐ Diệu Chân $200
126. Diêu Đắc $100

127.Yong Phi Màn (Liễu Thoát) $400
128. Nguyễn Kim Trâm (Từ Ngọc Chúc) : $200
129. Diệu Ngọc, Thanh Anh: $400

130. HH HL Cụ Bà Diệu Đông $200
131. Cụ Bà Diệu Thọ Ngô Thị Nhân $200
132. Du Tự Vĩ: $100
133. Du Tự Đạt: $100

134.Diệu Đồng &Thiện Duyên$100

135.Diệu Tiên $100
136.Chân Phúc Hà & Chánh Minh Lượng $100
137.Xuân Ngọc $100
138.Ngọc Trân $300
139.Tâm Huệ, Kiara, Kaely, Gisella $200
140.Diêu Nhã $200
141.Diệu Phương $200
142.Ngọc Huệ $300
143.Diêu Quang $200
144.Thanh Kim (Nga) $200
145.Thanh Cảnh $100
146.Thanh Chi $100
147.Tâm Hoa $100
148.Chúc Thường $50
149.Diệu Hương $100
150.Giác Xuân Minh $100
151.Từ Hội $100
152.Từ Thư $100
153.Minh Trường $100
154.Thanh Vân $50
155.Chúc Vượng $40
156.Diệu Tịnh $300
157.Diệu Huỳnh $300
158.Diệu Hạnh $100

159. Diệu Đài Khánh Vân $100

160. Mai Trâm, Stewart & Olivia: $100

161. Hữu Thu $50

162.Gđ Lê Thanh Hồng, Anthony Lê, William Lê. $500

163. Đh Lê Văn On, Đh Đoàn Kim Em $500

164. Nguyễn Thị Vân Thiện Xuân $50
165.Nguyễn Searl Mịchelle, Nguyễn Searl James Alan, Nguyễn Searl Andrew, Nguyễn Searl Nathan, Trân Nguyễn $50

166. Nguyễn Thu Hương, Hồ Nguyễn Quỳnh Như, Hồ Khanh Joe. $50

167.Tâm Hạnh $100

168.Cô Thông $200
169.Hai Phật tử ẩn danh $1,000
170.Nhật Hiền $50
171.Nhật Hoa $100
172.Lương Quốc Hoàng $50
173.Lương Hoàng Nguyên $50
174.Nhật Liên $50
175.Mỹ Ngọc $20
176.Từ Hảo $20
177.Như Lạc $50
178.Thiện Đài $30
179.Thiên Ngô & Nhật Giác $150
180.Thiện Hiệp $50
181.Thiện Phúc $130
182.Hùng Minh $50
183.Như Bạch $50
184.Diệu Quang $30
185.Như Đoan $30
186.Diệu Thanh $200
187.Tâm Đức $100
188.Tâm Thiện $100
189.Như Biện $100
190.Thiện Phước & Chân Linh $100
191.Như Thảo $20
192. Mã Ngọc Đào $200
193.Lâm Quốc Bảo $50
194.Thiện Cẩm $50
195.Nguyễn Văn Báu $50
196.Viên Hương $50
197.Diệu Hồng $50
198.Như Phước & Thiện Duyên $100
199.Tâm Đạo $120
200.Nhật Mân & Mẹ $300
201.Nhật Thanh & Huê $200
202.Nhật Hào $50

203.Nguyên Thiện Ân, Nguyên Thiện Huệ $100

204. Diệu Chơn (Giàu) $100

205. Tịnh Bảo Loan Phan: $100

206. Tâm Hiền $100

207. Nhật Cát  $100

208. Nhật Khiết & Thiện Thanh $150

209. Quỳnh Dung (Diệu Mỹ) $200

210. Hồng yến (Diệu Trúc) $200

211. Khánh Linh (Diệu Tánh) $100

212. Công Huyền Tôn Nữ Thanh Thủy ( Nguyên Tịnh) $100

213. Chúc Hỷ $50

214. Nguyễn Thị Hạnh (hh HL bố Nguyễn Quốc Phú): $100
215. Thiện Tâm $50

216. Minh Đăng, Ngọc Đức $500

217. Hồng Vy: $50

218. Nguyên Như: $100

219. Quảng Hạnh: $100

220. Nhật Như $50

221. Huệ Giải $100

222. Nguyễn Văn Một, Lâm Huệ Ngọc $1000

223. Quảng Tịnh Tâm (Canada): $500

224. Quảng Diệu Nguyên (Canada): $500

225. Hoàng Cát Tường: $50  (10-4-22)(đã đóng sổ)

 


(xem danh sách đợt 1 năm 2021)

  

Xin cảm ơn và hồi hướng công đức này đến  đệ tử và gia đình đầy đủ 5 phước báo: sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh và trí tuệ.

Cầu nguyện cho Corona đại dịch sớm tận trừ, thế giới hòa bình, nhân sinh an lạc cũng như đời sống của chúng ta sớm quay lại bình thường như trước đây.

 

Nam Mô A Di Đà Phật.

Trân trọng,

TT Viện Chủ Thích Tâm Phương

TT Trụ Trì Thích Nguyên Tạng
ĐĐ Tri Sự Thích Đăng Từ

🌺🍀💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️🌻🌺🍀💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️

 


facebook-1

***
youtube

 
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567