Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Chương năm: Di Tích Của Lưỡng Tổ Đại Sư

12/04/201107:13(Xem: 6062)
Chương năm: Di Tích Của Lưỡng Tổ Đại Sư

THIỀNTÀO ĐỘNG NHẬT BẢN
Nguyêntác:Azuma Ryushin (Đông Long Chơn) - Việt dịch: Thích Như Điển
ChùaViênGiác Hannover Đức Quốc và quý Phật Tử tại Mỹ Châu– Úc Châu ấn tống 2008

Chươngnăm:
Di Tích CủaLưỡng Tổ Đại Sư

VI. Di TíchCủa Lưỡng Tổ Đại Sư

VI.1 Tổ TíchCủa Cao Tổ Đạo Nguyên Thiền Sư

VI.1.1NơiXuất Sanh

DiệuGiác Sơn Đản Sanh Tự ở Kyotofu Kyotoshi Fukenku Kogahoncho.
Nơiđây,Thiền Sư Đạo Nguyên được sanh ra, dấu tích còn lạilà một căn phòng của gia đình Cữu Ngã – Koga. Thời ĐạiChánh – Taisho, vì sự ảnh hưởng to lớn của Thiền Sư ĐạoNguyên, Thiền Sư Nhật Trí Mặc Tiên (Hioki Mokusen) đời thứ66, Đại Bổn Sơn Vĩnh Bình Tự phát nguyện tái thiết thànhmột ngôi chùa tưởng niệm nơi Cao Tổ sinh ra. Tại Bổn Đườngthờ tượng của Thiền Sư Đạo Nguyên, do Ngài tự khắc dichuyển từ chùa Diệu Giác, huyện Fukui về an trí nơi đây.(Trước khi đến Việt Tiền, Thiền Sư Đạo Nguyên đã ởđây cả một năm, theo sự truyền lại của chùa Chơn NgônTông).

VI.1.2Trải Qua Thời Kỳ Ấu Niên

SơnTrang Mộc Phan – Kohatasansoo, nằm ở Kyotofu Uji HigashiujichoJikohata là di tích biệt trang của Đằng Nguyên Cơ Phòng. Bâygiờ trở thành Tài Đoàn Pháp Nhơn thuộc sơn trang Tùng Điện– Shoodensansoo, hiệu của Cơ Phòng là Tùng Điện, vì Y Tử,con gái Cơ Phòng là mẹ của Thiền Sư Đạo Nguyên. Có thuyếtcho rằng Thiền Sư Đạo Nguyên sinh ra trên mãnh đất nầy.

VI.1.3Phát Tâm Tại Thần Hộ Tự - Jingooji

ThầnHộ Tự - Jingooji, tại Kyotofu Kyotoshi Migikyoku Umenshata Jakaocholà ngôi chùa thuộc phái Cổ Nghĩa Chơn Ngôn Tông, biệt cáchBổn Sơn, do Hòa Khí Thanh Sàng Cung khai sáng. Hồng Pháp ĐạiSư Không Hải, Truyền Giáo Đại Sư Tối Trừng, Vân Giác ThượngNhơn là những vị đã Trụ Trì nơi đây. Mẹ của Ngài ĐạoNguyên Thiền Sư mất lúc Ngài lên 8. Tang lễ mẹ Ngài có lẽđược cử hành những Phật sự cúng dường tại chùa nầy.Tương truyền rằng Ngài đến tự viện nầy, thấy khói hươngbay lên, cảm nhận được cuộc đời vô thường nên quyếtchí xuất gia.

VI.1.4Những Chùa Đã Tu Hành Tại Nhật Bản

VI.1.4.1Thiên Quang Phòng – Senkoboo, của Cốc Bát Nhã – Hannyatani,tại Huyện Tư Hạ, phố Đại Tân, Phản Bổn Dinh.

BátNhã Cốc thuộc Tông Thiên Thai, Tỷ Duệ Sơn, Hoành Xuyên –Yogawa.
MùaXuânnăm 13 tuổi, Thiền Sư Đạo Nguyên gặp Thúc Phụ LươngHiển, một vị Cao Tăng thuộc Tông Thiên Thai xin phép xuấtgia. Ngài Lương Hiển gửi Thiền Sư Đạo Nguyên đến ThiênQuang Phòng Bát Nhã Cốc nầy ở đến ngày 9 tháng 4 năm 14tuổi mới được Tăng Chánh Công Viên, Tọa Chủ đời thứ70 Tông Thiên Thai thế phát trở thành Tăng sĩ Tông Thiên Thai.

Vềsau Ngài dựng bia cho Thừa Dương Đại Sư Đắc Độ Linh Tíchvà xây Tháp cho Thừa Dương Đại Sư tại Giải Thoát Cốcở Hoành Xuyên

VI.1.4.2Tại chùa Tam Tỉnh – Miidera, thuộc Huyện Tư Hạ, phố ĐạiTân, Biệt Sở, Viên Thành Tự Dinh.

Chùanầy là Tổng Bổn Sơn Thiên Thai Tự Mông, gọi là Tây QuốcQuán Âm Linh Trường Đệ Thập Tứ Phiên Lễ Sở cũng gọilà Viên Thành Tự - Onjooji, do Đại Hữu Tả Đa Vương khaisáng. Vì muốn giải thoát khổ đau, Thiền Sư Đạo Nguyênxuất gia cạo tóc tại Tỷ Duệ Sơn năm lên 15 tuổi, khi thămNgài Công Dận Tăng Chánh – Koin, tại chùa Tam Tỉnh, đượcNgài Công Dận Tăng Chánh khuyến khích sang Trung Hoa du học.

VI.1.4.3Kiến Nhơn Tự - Kenninji, tại Kyotofu Kyotoshi Higashiyamaku Komatsucho.

ĐạiBổn Sơn của phái Kiến Nhơn Tự thuộc Tông Lâm Tế, do TướngQuân Nguyên Thắng, Kamakura Bakkufu đời thứ hai, dựng chùanầy cúng cho Thiền Sư Dinh Tây. Đây là chùa Thiền đầu tiêntại Nhật Bản, một trong 5 núi tại Kyoto. Thiền Sư ĐạoNguyên rời Tông Thiên Thai đến chùa nầy tu học 4 năm, doHòa Thượng Minh Toàn – Myoozen, Cao Đệ của Thiền Sư DinhTây hướng dẫn học theo Tông Lâm Tế.
VàomùaThu lúc 28 tuổi, Thiền Sư Đạo Nguyên ở Trung Hoa được4 năm trở về. Đầu tiên cởi bỏ hành trình của chuyếnlữ hành ở chùa nầy và sống tại đây hai ba năm.

VI.1.4.4Địa Điểm Đi Vào Nước Tống, Bãi Biển Bác Đa – Hakata,Thuộc Huyện Fukuoka Fukuokashi

Năm24 tuổi, Thiền Sư Đạo Nguyên theo hầu Hòa Thượng Minh Toàn,cùng với một số bạn đồng hành hương Trung Hoa, bãi biễnnầy là địa điểm thuyền xuất phát, song có thuyết cho rằngHakatawan, thuộc bãi Tham Giang.

VI.1.5Tu Hành Tại Những Chùa Ở Trung Quốc

VI.1.5.1Danh Sơn Thiên Đồng Cảnh Đức Thiền Tự - Taihaku Meizan TendooKeitoku Zenji

Đâylà Thiên Đồng Tự, tỉnh Chiết Giang, Trung Hoa, địa khu NinhBa, huyện Cần Tiểu Bạch Trấn. Chùa do Nghĩa Hưng thành lậpvào đời Tây Phổ, thời Vĩnh Hưng , một trong năm sơn môncủa Thiền Tông. Sau khi lên bờ, Thiền Sư Đạo Nguyên đếnTự Viện nầy trước tiên. Năm 26 tuổi, Ngài là học tròcủa Thiền Sư Như Tịnh đời thứ 31, đã được đại ngộ“Thân Tâm Thoát Lạc” có trở lại chùa nầy thăm. Sau nầy,Thiền Sư Đạo Nguyên kiến tạo chùa Vĩnh Bình mô phỏng theochùa Cảnh Đức nầy. Thật tế, Thiền Sư Đạo Nguyên chọnchùa Cảnh Đức nơi gốc gác căn bản chánh truyền Phật Pháp.Thiền Sư Như Tịnh là linh hồn ở chốn nầy. Trong vườnchùa, có dựng bia đề là: “Đạo Nguyên Thiền Sư Đắc PhápLinh Tích Bi”.

VI.1.5.2A Dục Vương Sơn Lưu Phong Quảng Lợi Tự - Aikuoozan Ryuhoo Koriji

ChùaA Dục Sơn Lưu Phong Quảng là một ngôi chùa xưa, được xemlà một trong năm sơn môn của Thiền Tông, thuộc Ngũ Lang Trấn,tỉnh Chiết Giang, Trung Hoa, địa khu Ninh Ba, được xây dựngvào năm Nghĩa Hy nguyên niên , do sắc lệnh của An Đế thuộcĐông Phổ. Mùa Thu năm lên 24 tuổi, Thiền Sư Đạo Nguyênđến thăm chùa nầy thấy bức họa biến tướng của LụcTổ Huệ Năng, Tổ thứ 33. Mùa Hạ năm 26 tuổi, Ngài tham vấnThiền Sư Thành Quế tham vấn tại đây.

VI.1.5.3Kính Sơn Hưng Thánh Vạn Thọ Tự - Kinzan Kooshoo Manjuuji
KínhSơnHưng Thánh Vạn Thọ Tự thuộc tỉnh Chiết Giang Trung Quốc,thuộc Hàng Châu, huyện Lâm An.
ĐầunămThiên Bảo, nhà Đường Thiền Sư Đạo Khâm khai sáng ngôichùa lớn nầy, được xem là một trong 5 núi của Thiền Tông.Thiền Sư Đạo Nguyên có đến chùa nầy vào mùa Xuân năm26 tuổi để tham vấn Thiền Sư Chiết Ông Như Đạm .

VI.1.5.4Thiên Thai Sơn Bình Điền Vạn Niên Tự - Tendaizan Heiden Manenji
ThiênThaiSơn Bình Điền Vạn Niên Tự thuộc tỉnh Chiết Giang TrungQuốc, thuộc Đài Châu, huyện Thiên Thai.
ThiềnSưTrí Chung khai sơn chùa Vạn Niên vào năm thứ 7 Thái Kiếnđời Trần tạo Đạo Tràng trung tâm của Tông Thiên Thai TrungHoa, một tự viện trong núi Thiên Thai. Năm 26 tuổi, ThiềnSư Đạo Nguyên đến chùa nầy, được Thiền Sư Nguyên Minh– Kenshi, mến mộ cho xem tự thơ (sách truyền thừa).

VI.1.5.5Tiểu Thúy Nham - Shoosuigan

TiểuThúy Nham thuộc huyện Lâm Hải, tỉnh Chiết Giang, Trung Hoa.Năm 26 tuổi, Thiền Sư Đạo Nguyên được Thiền Sư Bàn SơnTư Trác giáo huấn tại đây.

VI.1.5.6Đại Mai Sơn Hộ Thánh Tự - Daibaisan Goshooji
Chùanầyở tại huyện Cẩn, địa khu Ninh Ba, tỉnh Chiết GiangTrung Hoa, do Thiền Sư Đại Mai Pháp Thường đời Đường xâydựng vào năm Khai Thành nguyên niên . Năm 26 tuổi, Thiền SưĐạo Nguyên nghỉ tại chùa nầy một đêm, nằm mộng thấyThiền Sư Đại Mai Pháp Thường cho một cành hoa mai.

VI.1.5.7Phổ Đà Sơn – Fudazan
PhổĐàSơn nằm tại huyện Định Hải, Phổ Đà, địa khu ChuSơn, tỉnh Chiết Giang Trung Hoa, là một hòn đảo trong nhiềuđảo của phía Đông Trung Hoa gọi là Chu Sơn. Có ngôi chùatên là Bổ Đà La Già Sơn Tự còn gọi là Chùa Phổ Tế doThiền Sư Huệ Ngạc, – Egaku, một vị Tăng người Nhật xâyvào đời nhà Đường năm Đại Trung thứ 12 xây dựng, đểthờ Bồ Tát Quan Âm. Năm 27 tuổi, Thiền Sư Đạo Nguyên đếnthăm chùa nầy.

VI.1.6Địa Điểm Ngày Trở Về
Địađiểmngày trở về của Thiền Sư Đạo Nguyên là sông MạchHậu Hà (Higokawa), Khào (Jiri) , huyện Kumamoto, quận Hạ ÍchThành, phố Phú Hợp, đảo Sam.

Năm28 tuổi, Thiền Sư Đạo Nguyên đến bờ sông Khào để trởvề nước. Tương truyền rằng lúc về, thuyền gặp mưa nhiều,gió lớn nên bị lạc hướng. Thiền Sư Đạo Nguyên vẫn ngồingay ngắn tọa thiền, tự nhiên Bồ Tát Quan Âm hiện ra đứngtrên hoa sen, gió mưa hết hẳn. Để cảm niệm ân đức BồTát, Thiền Sư Đạo Nguyên khắc tượng Bồ Tát Quan Âm trênvánthuyền làm lễ khai quang điểm nhãn cúng dường. Do vậy, đảoSam nầy được đặt tên là bãi Khai Nhãn ở trên một chiếcthuyền. Vì lý do đó, có một tôn tượng Bồ Tát Quan ThếÂm đứng trên lá là Bổn Tôn thờ tại chùa Quan Âm ở NamMinh Sơn do Tông Chơn Ngôn lập. Trong chùa còn có chiếc thuyềnbằng gỗ có khắc tượng Quan Âm trên ván thuyền. Trong khuônviên chùa Quan Âm còn có tấm bia ghi là “Đạo Nguyên ThiềnSư Quy Triều Thượng Lục Linh Địa”.

Cómột thuyết khác cho rằng địa điểm mà lên bờ khi trởvề của Ngài là bãi Thầy Tu, tại Hakatawan, phủ Đại Tể,huyện Kagoshima, Gia Tân Xá – Nagasahi, tuy nhiên chưa xác địnhrõ được. Từ xưa đến nay, có thuyết cho rằng về lạisông Khào – Jiri, được nhiều người biết hơn hết. Còncó nhiều truyền thuyết khác còn lưu lại tại địa phươngKyushu – Cửu Châu, về Thiền Sư Đạo Nguyên, ngày nay vẫncòn một ít. Có một thôn nhỏ tên là Itoshimagun, Nhị TrượngĐinh, thuộc huyện Fukuoka, bên cạnh thôn ấy, còn di tích nơiThiền Sư Đạo Nguyên sanh ra thuộc gia đình Cửu Ngã – Koga,nơi cư ngụ và di tích về mồ mã nữa. Ở đây, còn có mộtgia đình đổi tên là Cửu Ngã Long Đảm – Koga Rindo, giữmột cái thước nước mà ngày xưa Thiền Sư Đạo Nguyên sửdụng. Cũng lập một Địa Tạng Đường liên hệ với ThiềnSư Đạo Nguyên, ở làng Thủy Quyển, quận Viễn Hạ, tươngtruyền có cái mõ gỗ do Thiền Sư Đạo Nguyên tự làm vẫncòn tại chùa Minh Quang, phố Fukuoka. Đa phần tương truyềndân gian tại phố Fukuoka cho rằng Thiền Sư Đạo Nguyên quảybút từ chùa Thiên Đồng Sơn Cảnh Đức Tự về đây, hiệnnay vẫn còn thơ tích tại nhà An Điền Gia Cửu Thị, ở quậnGia Tuệ, phố Khủng Tuệ. Ngoài ra, còn có chỗ thờ ThiềnSư Đạo Nguyên tại huyện Nagasaki thuộc Gia Tan Tá. Cũng cónhững địa danh lưu lại cho đến ngày nay như Đạo NguyênThủy Cơ, Đạo Nguyên Hạ Cơ.

VI.1.7Sau Khi Về Nước Ở Tạm Các Chùa

VI.1.7.1Kiến Nhơn Tự - Kenninji

KiếnNhơn Tự nằm tại Kyotofu, Kyotoshi, Higashiyamaku Komatsucho, nhưtrước đã giới thiệu, Thiền Sư Đạo Nguyên tạm trú dừngchân và tu tập tại đây từ năm 28 tuổi đến năm 31 tuổi,song mục đích chính là tìm nơi để kiến thiết Đạo Tràngtu Thiền. Ngài cũng đi thăm viếng tất cả 10 nơi thích hợp,một trong những nơi đó là Long Vân Tự ở Kyotofu, quận ChuếHỉ, Vũ Trị Sơn Điều Đinh, do Thiền Sư Đạo Nguyên khaisơn. Lúc ấy, Ưu Bà Di Minh Trí, bà của Ngài thường đếntham thiền.

VI.1.7.2An Dưỡng Viện – Anyooin
AnDưỡngViện nằm tại Kyotofu, Kyotoshi, khu Phục Kiên, Tây ĐiềuỐc Dinh nơi mà Thiến Sư Đạo Nguyên an cư lúc 31 tuổi, bâygiờ trở thành một ngôi chùa tên là Thanh Lương Sơn Hân TịnhTự - Gonjooji. Ở đây có dựng một tấm bia khắc những lờithơ của Thiền Sư Đạo Nguyên, gọi là “Thâm Thảo NhànCư Dạ Vũ Thinh”, nghĩa là trong am thanh nghe tiếng mưa đêm.

VI.1.7.3Hưng Thánh Tự - Kooshooji
HưngThánhTự hiện ở Kyotofu, phố Vũ Trị, Vũ Trị Sơn Điền,là ngôi chùa đầu tiên có Đạo Tràng, được xây dựng từthời Edo – Giang Hộ, thời Khánh An được Sơn Thành QuốcĐịnh Thành Chủ Vĩnh Tỉnh Thượng Chánh kiến tạo, sau đóThiền Sư Vạn An Anh Chủng trùng tu.
MùaXuânnăm 34 tuổi, Thiền Sư Đạo Nguyên xây dựng một ĐạoTràng ngồi thiền đúng cách đầu tiên ở Nhật, tại SơnThành Thâm Thảo thuộc Kyotofu, Kyotoshi, Phục Kiến Khu, ThâmThảo Bảo Ngọc Tự Sơn Dinh. Chùa Thâm Thảo Sơn Bảo ThápTự của Tông Nhật Liên đổi thành Hưng Thánh Tự. Thật ra,Chùa Hưng Thánh ở Thâm Thảo đã bị hư hại phế bỏ, mớixây dựng lại. Bây giờ là chùa Hưng Thánh ở Vũ Trị, khôngthể sai được.
Cũngcómột ngôi chùa tên Hưng Thánh tại thôn Hủ Mộc, huyệnTư Hạ, quận Cao Đảo do Thiền Sư Đạo Nguyên Thiền Sư khaisáng, sau đó Ngài được Thiên Hoàng Sai Nga ban cho một tượngThích Ca Như Lai an trí tại đây (bây giờ trở thành tài sảnvăn hóa quốc gia).
Dicốtcủa Thiền Sư Đạo Nguyên hiện đang phụng thờ tạitháp khai sơn chùa Hưng Thánh, Vũ Trị. Tại Khai Sơn Đường,có tôn tượng Thiền Sư Đạo Nguyên bằng gỗ thờ ở đó.Chùa Bảo Khánh là một trong bốn chùa chính của Đại BổnSơn Vĩnh Bình Tự, ở huyện Fukui. Chùa Đại Từ ở huyệnKumamoto. Chùa Đại Thừa ở huyện Ishikawa và Chùa Hưng Thánhở Kyotofu. Thiền Sư Đạo Nguyên có tâm với chùa Hưng Thánhđã sống ở đây 10 năm để hoằng dương giáo lý Phật Đà.

VI.1.7.4Di Tích Nơi Thuyết Pháp
NhữngnơiNgài thuyết pháp đó là: Ba Đa Dã Nghĩa Trọng, Chùa LụcBa La Mật, thuộc Kyotofu, Kyotoshi, Sơn Khu Lộc Lô Dinh và nhữngnơi khác. Tháng 12, năm 42 tuổi, Thiền Sư Đạo Nguyên thuyếtgiảng Chánh Pháp Nhãn Tạng cho Thứ Sử Vân Châu tại Ba ĐaDã Nghĩa Trọng. Ngoài ra, lúc ở tại chùa Hưng Thánh, Ngàicũng đã thuyết giảng rất nhiều cho cư sĩ Phật Tử tạigia. Ngài cũng giảng tại Chùa Lục Ba La Mật, ngôi chùa danhtiếng của Tân Nghĩa Chơn Ngôn Tông thuộc phái Trí Sơn vàTây Quốc Quan Âm Linh Trường Đệ Thập Thất Phiên Lễ Sở,nơi Ngài Không Giả Thượng Nhơn khai sáng.

VI.1.7.5Các Chùa Tại Việt Tiền

VI.1.7.5.1Kiết Phong Tự - Hippooji, tại huyện Fukui, Yoshidagun, ThượngChí Tử Thôn, Tự Kiết Phong.
Cuốitháng7 năm 44 tuổi, Thiền Sư Đạo Nguyên đang hành đạotại Ba Đa Dã Nghĩa Trọng nhận lời mời của ở Việt Tiền,Ngài quang lâm đến đó, trước tiên ở tạm tại chùa KiếtPhong. Lúc bấy giờ Chùa vừa được phục hưng vào thời MinhTrị. Tương truyền rằng tại đây còn sót lại di tích phiếnđá Tọa Thiền của Thiền Sư Đạo Nguyên.

VI.1.7.5.2Thiền Sư Phong Tự - Zenjibuji
ThiềnPhongTự ở tại huyện Fukui Onoshi, Nishidaigetsucho. Giữa năm43 đến 44 tuổi, Thiền Sư Đạo Nguyên vừa tới lui Chùa KiếtPhong vừa ở tại Chùa Thiền Sư Phong, vì chùa nầy của cácđệ tử. Chùa được trùng tu vào thời kỳ Minh Trị.

VI.1.7.6Các Đạo Tràng Căn Bản
VI.1.7.6.1VĩnhBình Tự - Eiheiji

ChùaVĩnh Bình ở tại huyện Fukui, Yoshidagun, Ehijicho, Chí Tỉ. Lúcở Ba Đa Dã Nghĩa Trọng, Thiền Sư Đạo Nguyên nhận đượcsự giúp đỡ rất nhiều của Tín Đồ vùng nầy cho nên vàotháng 7, năm 45 tuổi Ngài khai sơn Đại Phật Tự về sau đổithành Chùa Vĩnh Bình vào tháng 6 năm Ngài 47 tuổi. Thiền SưĐạo Nguyên ở chùa nầy rất lâu khoảng 10 năm, để chămsóc nuôi dưỡng một số đệ tử, dạy dỗ tín đồ và viếtlách, cũng như chỉnh đốn lại quy củ của Già Lam. Phảinói đây là Thánh địa thiêng liêng để lại nhiều di tíchlịch sử thời gian 750 năm của một Đại Bổn Sơn cho đếnngày nay.

VI.1.7.6.2Ba Trước Tự - Namitsukidera
Chùatọalạc tại huyện Fukui, Fukuishi, Thành Nguyện Tự Đinh dođệ tử Thiền Sư Đạo Nguyên đó là: Hoài Tráng Thiền Sư(Đệ Nhị Tổ chùa Vĩnh Bình) và Nghĩa Giới Thiền Sư (ĐệTam Tổ chùa Vĩnh Bình và khai sơn chùa Đại Thừa) khai sángthuộc Tông Đạt Ma. Vĩnh Bình Tự là quê hương, là nơi ThiềnSư Nghĩa Giới sinh ra, mà dấu tích cho đến bây giờ vẫncòn. Thỉnh thoảng Thiền Sư Đạo Nguyên lui tới Kyoto trútại chùa Vĩnh Bình, chắc chắn không sai là lúc ấy Chùa đãxây dựng xong.
CòncóChùa Vĩnh Bình Sơn Chơn Giác Tự tọa lạc Tân Đako, ThượngTrung Đinh, huyện Fukui, quận Viễn Phu thuộc Tịnh Độ ChơnTông là ngôi chùa mà Thiền Sư Đạo Nguyên nghỉ ngơi. Sơnhiệu Vĩnh Bình Sơn là do Thiền Sưu Đạo Nguyên đặt. Cóthuyết cho rằng khi Thiền Sư Đạo Nguyên từ miền Bắc đixuống đến đây, ở lại một đêm tại nhà của Binh Điền– Hiyota, Tam Phương Dinh Nam Ốc, huyện Fukui, quận Tam Phương.

VI.1.7.7Thuyết Pháp Các Nơi Thời Kamakura
BạchYXá – Byakuesha ở Danh Việt – Nagooe thuộc huyện Kangawa,Kamakurashi, Omachi.
Tháng8,năm 48 tuổi, Thiền Sư Đạo Nguyên được Bắc Điều ThờiLại mời đến đây và ở lại gần nửa năm để thuyếtpháp cho các Đàn Tín Đồ. Tháng 3 năm 49 tuổi, Ngài mới trởvề chùa Vĩnh Bình, tuy nhiên, không còn những tư liệu đểxác nhận những dấu tích ấy, bởi vì chẳng còn sót lạigì cả.

VI.1.7.8Dấu Tích Nơi Chia Tay Với Nghĩa Giới Thiền Sư
LữTúc(quán trọ) ở Hiếp Bổn – Wakimoto, tại phố Nam Điền,quận Nam Điền, huyện Fukui. Đêm ngày 5 tháng 8 năm 54 tuổi,Thiền Sư Đạo Nguyên bị bệnh, phải đưa về Kyoto để điềutrị, nên rời chùa Vĩnh Bình. Trên đường đi, Ngài ở lạiđây một đêm, sáng ngày 6 là phiên trực của mình, ThiềnSư Nghĩa Giới nghe được lời dạy sau cùng của Thầy. Tạiđây có dựng một tấm bia ghi rằng: “Ngự Cựu Tích Do Lai”,nghĩa là dấu xưa còn đến nơi đây.

VI.1.7.9Việt Tiền Là Nơi Sau Cùng
CầugỗNha Hiệp – Kinome, huyện Fukui, quận Nam Điều, Kim ÁpDinh. Sáng ngày 6 tháng 8 năm 54 tuổi, Thiền Sư Đạo Nguyênđược nhiều người hầu theo theo về Kinh Đô – Kyoto cuốicùng đến Việt Tiền, ở độ cao 628 mét, ranh giới giữaViệt Tiền và Nhược Hiệp. Ngày nay, gần đến trạm xe lửaKim Áp, có bia ghi rằng: “Tào Động Tông Khai Tổ Đạo NguyênThiền Sư Mộc – Nha Kỳ Ngự Linh Tích Tham Bái Dịch. Từđây cách 2 lý”.

VI.1.7.10Dấu Tích Nơi Nhập Diệt
Tưgiacủa đệ tử tại gia tên Giác Niệm – Kakunen thuộc Kyotofu,Kyotoshi, khu Hạ Kinh, Cao Tuẩn Thông Dầu, Tiểu Lộ Đông Nhập,Vĩnh Bình Tự Dinh 24.
ThiềnSưĐạo Nguyên ở tại tư gia tín đồ Giác Niệm trong vòng20 ngày để chữa bệnh. Đến ngày 28 tháng 8 năm Kiến Trườngthứ 5 Ngài viên tịch lúc 54 tuổi, vì bệnh mụt nhọt. Tạiđây bây giờ có một tấm bia ghi rằng: “Đạo Nguyên ThiềnSư Thị Tịch Thánh Địa”.

VI.1.7.11Tháp Trà Tỳ - Dabitoo
NơiTràTỳ thuộc Kyotofu, Kyotoshi, Higashiyamaku, Maruyama Kooen, ThứuVĩ Dinh trà tỳ di cốt Thiền Sư Đạo Nguyên, tại Tây HànhCốc – Saigyooan, công viên Maruyama, nằm phía sau Ba Tiêu Đường.Hài cốt an trí trong Tháp Ngũ Luân, dựng tấm bia ghi rằng:“Tào Động Tông Cao Tổ Đạo Nguyên Thiền Sư Trà Tỳ NgựDi Tích Chi Tháp”. Nơi đây lúc nào cũng đầy ắp hương hoa.

VI.1.8Các Nơi Liên Hệ Về Linh Cốt Của Thiền Sư Đạo Nguyên
oHưng Thánh Tự có an trí linh cốt của Ngài, thuộc Kyotofu,Vũ Trì Thị, Vũ Trị Sơn Điền.
oĐại Bổn Sơn Vĩnh Bình Tự có an trí linh cốt của Ngài,thuộc huyện Fukui, Kiết Điền quận, Vĩnh Bình Tự Dinh, ChíTỷ.
oVĩnh Quang Tự (có truyền thuyết cho rằng có an trí cốt tạiNgũ Lão Phong thuộc Khai Sơn Đường) thuộc huyện Ishigawa,Vũ Trách Thị, Tửu Tỉnh Dinh.
oĐại Thừa Tự có an trí linh cốt của Ngài tại huyện Ishikawa,Kim Trạch Thị, Trường Phản Dinh.
oChánh Pháp Tự có an trí linh cốt của Ngài tại huyện Iwanate,Thủy Trạch Thị, Hắc Thạch Dinh.
oPháp Quy Tự có an trí linh cốt của Ngài tại huyện Aomori,Tam Hộ quận, Danh Xuyên Dinh.
oKhả Miên Trai – Kasuisai, có an trí linh cốt của Ngài tạiSizuokaken, Bố Tỉnh Thị, Cửu Năng.

III.2 ThấtĐường Già Lam

III.2.1SựThay Đổi Kiến Trúc Của Tự Viện

GiàLam, nguyên ngữ bằng tiếng Sanscrit cổ, Ấn Độ là Shangarama,còn gọi là Tinh Xá, Chùa, Tự Viện. Kiến trúc Tự Viện NhậtBản ảnh hưởng trực tiếp từ bán đảo Triều Tiên, giántiếp từ Trung Hoa. Từ thời Bình An (Heian), mỹ thuật kiếntrúc Nhật Bản mô phỏng theo hai dạng mỹ thuật kiến trúcTriều Tiên có từ thời Phi Điểu, và mỹ thuật Trung Hoa từthời nhà Đường. Đến thời Kamakura, lối kiến trúc đóbị loại bỏ đi thay bằng lối kiến trúc thời Tống (TrungHoa) hòa với lối kiến trúc thời Thất Đinh. Đến thời ĐàoSơn mỹ thuật kiến trúc trở nên đẹp vô cùng, tạo nênphong cách mỹ thuật đặc biệt của thời đại nầy. Cònthời đại Giang Hộ (Edo), lại theo phong cách đơn giản, hiệnđại và độc lập, theo lối phong cách Âu Châu.

Kiếntrúc Chùa, đặc biệt vào thời Kamakura thể hiện trọn vẹnphong cách Thiền ảnh hưởng mô thức Trung Hoa thời Đường,còn gọi là phong cách Thiền Tông, có nhiều điểm giống LâmTế Tông, Hoàng Bích Tông, Tào Động Tông, hẳn nhiên cũngkhông thiếu nhiều điểm khác biệt đặc thù.

III.2.2Già Lam Của Tào Động Tông Là Nơi Chính Để Tu Hành

ThiềnSư Đạo Nguyên phối hợp những phiên bản Tự Viện TrungQuốc và Ấn Độ, suy nghĩ kiến tạo đạo tràng trang nghiêmcủa Tông Tào Động. Chùa Vĩnh Bình kiến tạo mô phỏng theoChùa Thiên Đồng Sơn Cảnh Đức ở tỉnh Chiết Giang, TrungHoa (bây giờ gọi là Thiên Đồng Tự). Tông Tào Động vẫnsử dụng từ “Thất Đường Già Lam“ có lẽ từ thời GiangHộ (Edo), không có căn cứ nào chỉ cho nguyên thỉ của chữnầy. Song cũng có thuyết cho rằng Tông Tào Động gọi làThất Đường Già Lam cho những ngôi Chùa đầy đủ 7 gian như:Sơn Môn, Phật Điện, Pháp Đường, Khố Viện, Tăng Đường,Dục Thất và Đông Ty. Ngoài ra, Chùa còn có tháp 3 tầng, tháp5 tầng hay Đa Bảo Tháp, Xá Lợi Tháp v.v... những tháp nầykhông gồm chung trong Thất Đường Già Lam. Chùa Thiền hay đặcbiệt là Chùa của Tào Động Tông không có Tháp, nếu có,tháp được xây sau hoặc là xây với lý do nào đó, còn Chùathuộc Tông Pháp Tướng và Tông Chơn Ngôn có xây tháp.

Hìnhthức Thất Đường Già Lam của Tông Tào Động theo thứ tựtừ bên ngoài đi vào là: Sơn Môn, Phật Điện, Pháp Đường,bên mặt là Khố Viện, trước có Dục Thất (phòng tắm rửa),bên trái là Tăng Đường, trước có Đông Ty (nhà vệ sinh).Tất cả đều có hành lang bao bọc xung quanh trở thành mộthình vuông vức. Ngoài Thất Đường còn có những tòa nhàliên quan được xây dựng thêm. Càng về sau, ở những ngôichùa nhỏ Thất Đường đơn giản chỉ còn Bổn Đường (ChánhĐiện), Khố Lý (nhà kho), Khai Sơn Đường (Chỗ Thờ Tổ),Vị Bia Đường (nơi thờ vong). Cũng có nhiều hình thức biếndạng khác như thêm lầu chuông hay cổng tam quan, song chỉ lànhững trường hợp riêng biệt mà thôi. Nói chung các chùađều giống nhau như thế, bởi trước nhất phải hợp vớikhả năng cho nên phải đơn giản, sẽ giải thích rõ về ThấtĐường Già Lam dưới đây.

III.2.3Sơ Lược Về Thất Đường Già Lam

SơnMôn vừa chỉ cho cổng chính vào Chùa, vừa chỉ cho thế giớithanh tịnh, không có phiền não khổ đau. Cổng chùa thườngcó ba cửa, cửa lớn ở chính giữa, hai cửa nhỏ ở hai bên,còn gọi là Cổng Tam Quan, cũng gọi là Tam Môn. Ngoài ra, còncó những tên khác là: Quán Mộc Môn, Dược Y Môn, Anh Môn,Nhị Trọng Môn v.v... Tông Tào Động thường dùng Anh Môn vàNhị Trọng Môn. Ở phần hai bên trước cổng, thường an trícác vị Nhơn Vương. Trên Anh Môn (lầu) thường đặt tượngPhật, Bồ Tát hay các vị La Hán. Trên cao, treo một Phạn Chung(Đại Hồng Chung). Nếu chùa lớn, ngoài Sơn Môn còn có TổngMôn (chỉ có một cửa ra vào), Tam Tùy Quan, Đống Môn, DượcY Môn và Sắc Sứ Môn còn gọi là Hương Đường Môn.

ĐiệnPhật còn gọi là Đại Hùng Phong Điện, Đại Hùng Điện,Đại Điện v.v... tọa lạc ngay chính giữa, trong đó có TuDi Đàn thờ Đức Bổn Tôn Thích Ca Mâu Ni ngay trung tâm, haibên trái phải của Phật, mỗi bên an trí một tượng BồTát. Đa phần, thờ Đức Phật Thích Ca ở giữa (vị khai Tổcủa Phật Giáo). Tôn Giả Ca Diếp trưởng tử Phật, Sơ TổThiền Tông. Tôn Giả A Nan đệ tử thị giả của Đức PhậtThích Ca, vị Tổ Sư thứ hai, thị giả hầu Phật được nghenhiều lời giảng nhất. Ngoài ra, còn thờ Tam Tôn Phật: ĐứcPhật Thích Ca Mâu Ni (biểu hiện Đức Phật trong hiện tại),Đức A Di Đà Như Lai (biểu hiện Đức Phật trong quá khứ).Đức Di Lặc Như Lai (biểu hiện Đức Phật trong tương lai).Tam Tôn Phật cũng còn được hiểu là: Đức Phật Thích CaMâu Ni, Bồ Tát Văn Thù (biểu trưng cho trí tuệ Phật) vàBồ Tát Phổ Hiền (biểu trưng hạnh nguyện Phật). Phía đôngcủa Phật Điện (từ ngoài nhìn vào phía bên mặt) thờ ĐànThổ Địa hay thờ Bồ Tát Chiêu Bảo Thất Lang Đại QuyềnTu Lý. Phía Tây (phía trái từ ngoài nhìn vào) là Tổ Sư Đàn,thờ Sơ Tổ Đạt Ma. Thông thường bàn thờ làm bằng gạchhay đá, có chỗ để bày dâng lễ cúng. Đặc biệt, phầnnghi lễ được tổ chức tại Phật Điện.

PhápĐường là nơi vị Trụ Trì thuyết Pháp cho Tăng sĩ đang tutập. Khi thuyết Pháp vị Trụ Trì được cung kính như đạidiện chư Phật, chư vị Tổ Sư có trách nhiệm truyền traogiáo Pháp cho thính chúng, cho nên trong Pháp Đường không thiếttượng Phật nào cả. Tại Đại Bổn Sơn Vĩnh Bình Tự, cóđặt tượng Đức Quan Thế Âm Bồ Tát biểu trưng tâm từbi bao la của Phật, một lý do khác, như đã trình bày ở trước,ở Đại Bổn Sơn Tổng Trì Tự, Tổ Đường chính là PhápĐường, nơi đó là Đại Tổ Đường được xem là một ĐạoTràng thuyết pháp của Tổ khai sơn Thiền Sư Oánh Sơn. GiữaTổ Đường là Pháp Đường cũng còn có ý nghĩa là tôn trọnggiữ gìn lời giáo huấn của Tổ. Tại Đại Tổ Đường nầy,đàn trên cao ở chính giữa, thờ tượng Tổ khai sơn ThiềnSư Oánh Sơn, hai bên trái phải thờ Thiền Sư Đạo Nguyên,Cao Tổ và thờ Thiền Sư Nga Sơn Chiêu Thạc, vị Tổ thứhai của Tổng Trì Tự. Ngoài ra, các tượng của chư vị TổSư cũng được thờ tại đây. Tại Pháp Đường thường cónhững thời Kinh sáng, trưa, tối và hầu như tất cả nghilễ quan trọng đều cử hành tại đây.

KhốViện hay Khố Lý thờ tượng Vi Đà Thiên và tượng ĐạiHắc Thiên còn gọi là Đài Hương Tích, vừa là nơi chứathực phẩm cho chư Tăng thường trụ và khách Tăng, vừa lànơi thâu nhận thực phẩm cúng dường, cũng là chỗ xay thóc.

DụcThất, nhà tắm, có thờ tượng Tôn Giả Bạt Đà Bà La. TrongChùa, Tăng Đường, Đông Ty và Dục Thất là ba nơi cần phảigiữ thật trang nghiêm yên tĩnh, tuyệt đối cấm không đượccười đùa, nói chuyện riêng tư, không được tạo ra âm thanhồn ào. Ngay cả, tắm rửa kỳ cọ thân thể cho thanh tịnhcũng quan trọng như những việc tu hành khác.

TăngĐường có nơi gọi là Vân Đường, cũng còn gọi là TuyểnPhật Trường, mà những chữ nầy được treo ngay ở chínhgiữa. Thông thường người ta còn gọi nơi nầy là Tọa ThiềnĐường nhưng Tông Tào Động không gọi là Tọa Thiền Đườngvì gọi như thế nghĩa là phân biệt chỗ hành thiền khácvới nơi ăn uống. Tăng Đường là nơi mà chư Thánh Tăng vàchư Bồ Tát thường lui tới, vốn gọi là Thánh Tăng Đường.Trong Thất Đường Già Lam của Tông Tào Động cũng có nhữngnơi quan trọng biểu trưng hiện hữu của Thần Thánh, cũngcó thể gọi là nhiệm mầu thiêng liêng, mà tuyệt đối khôngai, cả người trong Chùa lẫn người ở ngoài tự ý vào được.

Đồngthời, Tăng Đường chia làm hai phần, bên ngoài là nơi dùngcơm, uống nước của chư Tăng, bên trong còn gọi là NộiĐường hay Đường Nội thờ chư vị Thánh Tăng như Bồ TátVăn Thù, Bồ Tát Quan Thế Âm, cũng có Chùa thờ Tôn Giả KiềuTrần Như, trên cái Trang ngay chính giữa. Bên dưới thiếtkế những chỗ ngồi thiền, gọi là Trường Liên Sàng, lànhững cái đơn cao chừng một mét, rộng chừng một chiếcchiếu (Tatami), để ngồi Thiền mặt hướng vào tường hoặccửa sổ.

Còncó những cái Đơn khác gọi là Hàm Quỹ, mặt bằng độ chừng30 cm làm bằng gỗ, bên trong Hàm Quỹ (cái rương) đựng yáo và bình bát, phía dưới trải ra làm chỗ nghỉ, còn gọilà Tịnh Duyên, bởi vì chỗ nầy, vật nầy cũng dùng đểlàm nơi ăn uống. Tịnh Duyên có ý là ăn uống trong sạchthanh tịnh. Ngay cả ở bên ngoài cũng có kê những chiếc Đơnnhư thế.

Bênngoài còn có những giá treo chuông gọi là Tăng Đường Chuông,Ngoại Đường Chuông và có cả Pháp Cổ (trống) cũng nhưnhững pháp cụ khác để báo hiệu khi cần thiết. Những việcnhư đọc sách, viết lách, cạo tóc, khâu vá v.v.., đều thựchiện trong liêu chúng. Mô hình liêu chúng là giữa liêu đặttượng Bồ Tát Quan Thế Âm, hoặc tượng Hư Không Tạng BồTát, chỉ có Hàm Quỹ (cái rương) và Tịnh Duyên (chỗ ăn)và liêu chúng gần Tăng Đường.
ĐôngTylà Tiện Sở (cầu xí) cũng còn gọi là Tây Tịnh, nhưngchữ nầy bây giờ không còn dùng đến nữa, ở nơi nầy thườngđể tượng Điểu Sô Sa Ma Minh Vương.

III.2.4Trường Hợp Những Tự Viện Thông Thường

Tómlại, các vấn đề xây dựng như thế nào, ai xây, xây ởđâu, khi nào của các chùa thuộc Tông Tào Động lệ thuộcvào vấn đề xã hội địa phương và nguyện vọng của mọingười nữa. Thật ra, mỗi chùa có mỗi điều kiện, mỗitính cách và mỗi mục đích khác nhau, không thể phán đoánchung chung được, tuy nhiên, có thể phân loại ra như sau:

Thứnhất, Tu Hành Tự là tự viện như một đạo tràng dùng đểtu tập và tọa thiền. Những tự viện nầy vốn có liên hệvới Tông Tào Động từ xưa, như Lưỡng Đại Bổn Sơn, màdù cho chùa ấy có gì đặc biệt đi chăng nữa, thì vấn đềcăn bản vẫn là chỗ để tu hành theo Tông Tào Động

Thứhai, Bồ Đề Tự là tự viện để lễ bái và phụng thờNgài Hoằng Pháp Đại Sư, Ngài Quan Thế Âm, Thất Phước Thần,Linh Trường, thường thấy nơi các chùa thuộc Tông Pháp Tướng,Tông Hoa Nghiêm, Tông Thiên Thai, Tông Chơn Ngôn v.v... về saudù đã đổi sang Tông Tào Động nhưng vẫn còn giữ tôn phongcũ.

Thứba, Kỳ Thọ Tự là chùa thờ Đức Quan Âm, Ngài Dược Sư,Ngài Địa Tạng, Ngài Bất Động, các vị Tổ Sư, Thần Lúa,Thiên Cẩu v.v... vì nhu cầu của mọi người đến tự việnlễ bái cầu nguyện.

Thứtư, Quán Quan Tự là chùa lịch sử danh lam thắng cảnh, gầngũi mọi người và cảnh trí đẹp, được nhiều người tớilui vãn cảnh.

Tuynhiên, trừ Lưỡng Đại Bổn Sơn và những tự viện lớn,còn các chùa thuộc Tông Tào Động về hình thức căn bảnlà những Già Lam theo mô hình: Sơn Môn, Bổn Đường, Khai SơnĐường, Vị Bi Đường, Khố Lý, Chung Lầu, Tọa Thiền Đườngv.v... mà chúng ta lần luợt tiếp xúc với những phần nầy.

SơnMôn thờ tượng Nhân Vương, trên lầu cao thờ tượng Phật,Bồ Tát, nhưng cũng có nơi không có, bởi vì những chùa nhỏnhiều khi không có Sơn Môn (cửa ra vào) nữa, đôi khi chỉkhắc tên chùa trên phiến đá thay cho cổng tam quan.

BổnĐường cũng còn gọi là Phật Điện hay Pháp Đường, bêntrong thờ Bổn Tôn, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, hoặc thờ TamTôn, song chính giữa vẫn là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Thếnhưng, tùy theo sự thành lập của tự viện, có những đặcthù riêng, không phải hoàn toàn giống nhau, có chùa thờ ĐứcA Di Đà Như Lai, Đại Nhật Như Lai, Dược Sư Như Lai v.v...có chùa thờ Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, Địa Tạng VươngBồ Tát, Văn Thù Bồ Tát, Di Lặc Bồ Tát, Bất Động MinhVương, Biện Tài Thiên và cũng còn nhiều tượng khác nữa.Tựu trung vẫn là hình tượng chư Phật và chư Bồ Tát màở đây có thể rõ thêm rằng đó là đặc trưng Phật tánhcủa Đức Phật Thích Ca Mâu Ni rộng lớn bao la như thế.

Trênbốn bức tường chung quanh Bổn Tôn trong Chánh Điện thườngcó 18 vị A La Hán. Hai bên tả hữu của Bổn Tôn thường thờtượng Chiêu Bảo Thất Lang Đại Quyền Tu Lý Bồ Tát và tượngĐạt Ma Đại Sư. Sau Chánh Điện ngăn ra hai bên phải tráithờ linh vị của Tín Đồ Phật Tử.

TạiBổn Đường (Chánh Điện) sáng, trưa, tối đều có tụngKinh, nơi đây thường cử hành những nghi lễ cầu an, cầusiêu, thuyết pháp, lễ hằng thuận v.v...

KhaiSơn Đường tiếp giáp sau Bổn Đường, ở giữa thờ NgàiCao Tổ Đạo Nguyên Thiền Sư hay Thái Tổ Oánh Sơn Thiền Sư.Ngoài hai vị Tổ Sư, còn thờ tượng bằng gỗ của vị HòaThượng khai sơn chùa ấy nữa. Hai bên phải trái thờ tượngcủa các vị Trụ Trì, linh vị của những người sáng lậpchùa, nơi đây cũng thờ linh vị Tín Đồ nữa, miễn sao ởgiữa có nơi làm lễ là được. Phía trước còn bàn kinh,có gối để lạy, có chuông mõ hai bên.

VịBi Đường là nơi linh vị Tín Đồ. Thông thường có thểthờ ở phía sau Chánh Điện hay Khai Sơn Đường, nhưng tùyđịa phương Vị Bi Đường được xây riêng một nơi biệtlập bên ngoài Bổn Đường hay Khai Sơn Đường. Ở giữa,thờ tượng Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Mỗi gia đình có mỗibàn thờ nhỏ và tự quản lý, cúng dường và tự mỗi giađình đến chùa chăm sóc lấy.

KhốLý được xây dựng ở bên phải Chánh Điện và mặt hướngvề Chánh Điện. Nơi đây gồm có hành lang, phòng tiếp lễvật, phòng khách, phòng ở của vị Trụ Trì, phòng ở củagia đình Trụ Trì, phòng sinh hoạt, phòng chuẩn bị, phòngăn, phòng tắm, nhà vệ sinh v.v... Tùy theo chùa, Khố Lý lớnhay nhỏ, có chùa Khố Lý còn lớn hơn Chánh Điện nữa.

TọaThiền Đường được xây dựng phía bên trái hướng về ChánhĐiện, đối diện tương xứng với khố lý. Cũng tùy điềukiện đất đai, đôi khi được thiết lập ngay tầng dướicủa Khai Sơn Đường, những chùa không có Tọa Thiền Đường,có thể dùng Chánh Điện hay Khai Sơn Đường thay thế.

LầuChuông được thiết kế ở một góc vườn. Mỗi sáng tốithỉnh chuông nhứt định vào một thời điểm nào đó. Chùanào không có lầu chuông, thường treo chuông bên ngoài cửahay bên trong Chánh Điện.

Ngoàira, trong vườn còn xây những nơi như: Đại Sư Đường, TrấnThủ Đường, Đạo Hà Đường (nơi thờ Thần Lúa), ThầnXã, Sáng Khố v.v...

III.2.5Công Việc Của Các Vị Tăng

GiàLam không phải chỉ thờ Phật, mà với người sống, nơi đâylà những Đạo Tràng tu hành để thành Thánh, thành Phật.Già Lam của các chùa tu Thiền, như đề cập ở trên, đượctổ chức theo thể thức sinh hoạt cộng đồng với mục đíchtu hành. Riêng Thiền Tông, đặc biệt Tào Động Tông, có sựphối trí khác biệt. Chư Tăng ở chùa tu hành, tất cả nhấtđịnh phải phân công công việc để làm, không ai không làmviệc, những công việc từ thời Lưỡng Tổ Đại Sư cho đếnbây giờ vẫn thế. Được gọi là người tu, việc đầu tiênở chùa, phải có khả năng làm việc hiệu quả. Không nhữngchỉ riêng người tu ở chùa Tu Hành Tự, mà cho tất cả nhữngtự viện lấy chùa Tu Hành Tự làm căn bản. Chư Tăng trongchùa phải làm việc được giải thích như sau:

TrụChức nghĩa là viết tắc của Chức Trụ Trì, người có tráchnhiệm lớn lao đối với chùa. Với tư cách là “Tôn GiáoPháp Nhơn” đại biểu cho chùa đó. Nếu chùa lớn, cũng cònxưng là Sơn Chủ thay cho Trụ Trì, đôi khi thay đổi gọi làĐường Đầu Hòa Thượng, mà thông thường gọi là PhươngTrượng, Đường Đầu hoặc Hòa Thượng. Có nơi gọi vịTrụ Trì là Ojutsusan và Hòa Thượng là Ossan.

QuảnThủ là Chức Vụ của hai đại Bổn Sơn, cũng còn gọi làQuản Thủ Đại Bổn Sơn Vĩnh Bình Tự và Quản Thủ ĐạiBổn Sơn Tổng Trì Tự. Ở hai Đại Bổn Sơn còn có vị PhóQuản Thủ, vị thứ hai sau Quản Thủ nữa.

TâyĐường là nơi ở của những vị Cao Đức do vị Trụ Trìcung thỉnh đến để chỉ đạo các Phật sự, bình thườngvị Tăng nầy đứng sau vị Trụ Chức.

GiámViện nghĩa là người thay thế vị Trụ Trì, làm Tổng Quảnquán sát tất cả những công việc và mọi vấn đề hànhchánh của chùa. Trước đây, vị nầy đứng đầu trong bảngLục Hòa, mà có nơi gọi là Giám Tự. Ngoài ra còn có PhóGiám Viện thay thế việc điều hành mỗi khi vị Giám Việnvắng mặt .

HậuĐường là chỗ hành trì của vị Tăng trực tiếp chỉ đạo.

ĐơnĐầu là ngôi vị thứ hai của vị Tăng ở Hậu Đường đanghành trì và trực tiếp chỉ đạo.

PhóTự là vị Tăng lo việc chi tiêu của chùa, lo trọn một trong6 phép hòa kính.

TriKhố là vị Tăng lo quản lý thức ăn, tiền bạc và giúp đỡcho vị phó Trụ Trì.

DuyNa là người giúp đỡ cho vị Hậu Đường và Đơn Đầu,chỉ đạo và hướng dẫn chư Tăng tu hành, quản lý Tăng Đường,tụng khai Kinh và hồi hướng mỗi thời tụng Kinh, giữ vữngkỷ cương một trong 6 phép hòa kính, tuy nhiên, có chùa xemđây là việc của vị Giám Tự.

DuyệtChúng là vị giúp đỡ cho Duy Na, phần vụ thủ mõ.

ĐườngHành cũng là nhiệm vụ của Duy Na và Duyệt Chúng, phải gõkhánh, tụng khai Kinh và hồi hướng trong mỗi thời công phutụng Kinh.

ĐiểnTọa là vị Tăng lo việc ăn uống vâng giữ một trong 6 phéplục hòa.

PhóĐiển còn gọi là Phạn Đầu, vị Tăng hổ trợ giúp việccho Điển Tọa.

TrựcTế là vị Tăng chuyên lo việc chấp tác, trùng tu sửa chữaGià Lam, chữa đường sá, cũng là người vâng giữ một trong6 phép lục hòa.

TriKhách là vị Tăng lo việc tiếp đón khách.

ThịChơn là vị Tăng chăm sóc chỗ thờ Tổ Khai Sơn.

CúngChơn là vị Tăng giúp đỡ Thị Chơn, cũng gọi là TruyềnCúng.
TriĐiệnlà vị Tăng quản lý Phật Điện và Pháp Đường. Ngườiphụ tá gọi là Diện Hạnh.

ThượngSự là vị Tăng lo việc thư ký, bảo quản văn thơ giấy tờ.

TriDục cũng còn gọi là Dục Chủ, vị Tăng quản lý nhà tắm.

ThịCục Trưởng là vị Tăng thân cận, chăm lo và giúp đỡ vịTrụ Trì. Ở hai Đại Bổn Sơn những vị nầy hổ trợ vịQuản Thủ.

ThịGiả là vị Tăng thân cận hầu hạ vị Trụ Trì và Chư TônĐức đến thăm chùa. Có 5 loại Thị Giả chánh thức như:

ThiêuHương Thị Giả, là người có trách nhiệm lo việc hươngđăng và dâng hương cho vị Trụ Trì, mỗi khi có lễ.

ThưTrạng Thị Giả là vị lo vấn đề thư từ cho vị Trụ Trì.
ThỉnhKháchThị Giả là vị Tăng lo ứng đối tiếp đãi khách củavị Trụ Trì.

Y BátThị Giả là vị Tăng lo Pháp Y cho vị Trụ Trì.

ThangDược Thị Giả là vị Tăng lo thức ăn và thuốc men chovị Trụ Trì.

Thôngthường chỉ hai hay ba vị kiêm nhiệm luôn.

ThịThánh nghĩa là Thị Giả của chư Thánh Tăng thờ tại TăngĐường (như Ngài Văn Thù Bồ Tát), lo việc cúng dường nướchoặc trà nóng lên Bồ Tát.
GiảngSưnghĩa là vị Thầy thường giảng nghĩa và thuyết phápcho Chư Tăng và Tín Đồ.

TạngChủ tức là vị quản lý tạng Kinh và điện thờ có nhiềubảo vật.

TịnhĐầu là vị Tăng quản lý Đông Ty (nhà xí).

TấuGiả là vị Tăng có trách nhiệm thông tin cho khách hoặc nhữngliêu xá, khi có những việc cần thiết.

ThủTọa là địa vị cao nhất của chư Tăng, còn gọi là ThượngTọa.

ThưKý nguyên là chức vụ Thị Giả Thư Trạng, phụ trách nhữngcông việc phụ giúp vị Thủ Tọa liêu, thường ngồi ở vịtrí thứ hai sau Thượng Tọa.

BiệnSự là vị Tăng còn trẻ luôn ở bên vị Thư Ký, Thủ Tọa,nơi liêu Thủ Tọa.

HànhGiả là vị Tăng còn đang tu học, gần gũi thân cận, làmcác công việc.
Ngoàira,ở Điện Đường, Điện Ty, Đường Ty, Phật Điện, PhápĐường khi có lễ, vị thỉnh chuông gọi là Chung Ty, vị locông việc trong Tăng Đường gọi là Trực Đường, vị loviệc dọn dẹp gọi là Thanh Tảo Đương Phiên v.v... nhiềulắm không thể ghi chi tiết ra đây hết. Vả lại, còn cókhá nhiều công việc như xuất bản, bố giáo, và nhiều việckhông cần có chức vụ ở Lưỡng Bổn Sơn nữa, song tùy theotính chất quy mô hay đơn giản của chùa, tùy theo địa phương,tùy theo xã hội mà công việc có thể tùy nghi sửa đổi thêmhay bớt.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567