Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Vài nét về tác giả

23/05/201319:17(Xem: 14263)
Vài nét về tác giả


Phật Giáo Khắp Thế Giới

Thích Nguyên Tạng
Melbourne, Úc Châu 2001
---o0o---

TÁC GIẢ - AUTHOR

Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng, sinh năm 1967 tại Vĩnh Thái, thành phố Nha Trang. Tốt nghiệp Cử nhân Anh Văn(1995), Cử nhân Phật Học(1997). Bắt đầu viết báo từ năm 1990 vàcó nhiều bài về " Phật giáo thế giới” đăng trên các báo Pháp Bảo (Úc), Pháp Âm (Na-Uy), Giao Ðiểm, Hoa Sen, Phật Học (Hoa Kỳ). Hiện là Phó Trụ Trì Tu Viện Quảng Ðức, kiêm Chủ biên Trang nhà điện tử Phật giáo www.quangduc.com tại thành phố Melbourne, Úc Châu. Tác phẩm đãin: Một Tôn Giáo Hiện Ðại(tuyển tập Phật giáo quốc tế) xb 1995 tại Sài Gòn; Hỏi Hay Ðáp Ðúng(song ngữ Anh-Việt, xb 1997 và tái bản năm 2000); Ðức Ðạt Lai Lạt Ma, vị sứ giả của hòa bình(xb 2000); Chết và Tái Sinh(xb 2000 tại Sài Gòn, tái bản lần thứ 2 tại Úc (2/2001) và lần thứ 3 tại Mỹ ( 8/2001); Tác phẩm sẽ in: Một Ðạo Phật đơn giản ; Lịch sử Phật Giáo Úc-Ðại-Lợi.

Venerable Thich Nguyen Tangwas born in 1967 in Vinh Thai, Nha Trang city,Vietnam and has been an ordained Buddhist monk for 20 years. He gained a Bachelor of Buddhism as well as a Bachelor of Foreign Languages (English) in Vietnam before he came to live in Australia in 1998, where he is currently the Deputy-Abbot of the Quang Duc Vietnamese Buddhist Monastery in the Melbourne suburb of Fawkner Victoria. Venerable Thich Nguyen Tang has written extensively, beginning work as a collaborator for a local Buddhist newspaper in Saigon in 1990. His articles about Buddhism around the world have been published in magazines such as Phap Bao(Australia), Phap Am(Norway), Giao Diem, Phat Hoc, and Hoa Sen(USA). His published books include: A Modern Religion (1995), His Holiness Dalai Lama, A Messenger for Peace (2000); and Death and Rebirth (2000, reprinted 2001). He translated Ven. S. Dhamika’s Good Question Good Answerfrom English into Vietnamese (1997 and reprinted 2000), and currently he is writing his latest works : A Simple Buddhism and The History of Buddhism in Australia.He is also the webmaster of the Quang Duc Homepage (www. quangduc.com).


---o0o---

(Những dịch phẩm khác của tác giả)


---o0o---

Kỹ thuật vi tính:
Hải Hạnh, Ðàm Thanh, 

Diệu Nga, Tâm Chánh, Nguyên Tâm
Trình bày: Nhị Tường

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567