Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Đức Dạt Lai Lạt Ma, vị sứ giả của hòa bình

09/04/201317:13(Xem: 7918)
Đức Dạt Lai Lạt Ma, vị sứ giả của hòa bình

IMG_9476


Đức Đạt Lai Lạt Ma giảng pháp tại Melbourne ngày 11-6-2011
(xem tiếp)

Youtube:

The Dalai Lama at the University of Washington
Dalai Lama Shirin Ebadi and Desmond Tutu
Press meeting Bhopal 03/18/2010
Press meeting-Brussels 12/2008
Press meeting at Zenkoji Temple -June-19th-2010
TCV-2010
DAY 1
DAY 2
Nature of the Mind
The Path to Peace and Happiness
Ann Curry interview jan-10th-2009
In Conversation with the Dalai Lama July-6-2010
The Diamond Sutra-Dday1-Morning
Day1 Afternoon
Day 2 Morning
Day 2 Afternoon
http://www.youtube.com/watch#!v=8GI0ZAtN2DQ&feature=related

Teachings on Buddhism by His Holiness the Dalai Lama

http://www.youtube.com/dalailama#g/c/F634214A3B4173C9

Public Talks

Talks by His Holiness the Dalai Lama

http://www.youtube.com/dalailama#g/c/B99B861CCA727058

Dialogues and Panel Discussions

His Holiness the Dalai Lama in conversation with educators, scientists, professionals and so forth.

http://www.youtube.com/dalailama#g/c/FFB152AB965220A7

Interviews

His Holiness is interviewed by various news persons and documentary makers.

http://www.youtube.com/dalailama#g/c/85F7E8D1E0D999FD

Addresses and Speeches

Keynote addresses and special talks by His Holiness the Dalai Lama.

http://www.youtube.com/dalailama#g/c/DE9E8B1F89D598CA

Science and Buddhism

Dialogues and Panel discussion with His Holiness the Dalai Lama in conversation with scientists

http://www.youtube.com/dalailama#g/c/B99CDF90B3832607

English Translation

His Holiness's talks and teachings translated into English

http://www.youtube.com/dalailama#g/c/EBE43F3246F5BB75

Documentaries

Documentary Films featuring His Holiness the Dalai Lama

http://www.youtube.com/dalailama#g/c/F029224643F79974

Special Events

Special events with His Holiness the Dalai Lama

http://www.youtube.com/dalailama#g/c/3829B7FC4A3CA4F9

Press Conferences

His Holiness the Dalai Lama meets with members of the press.

http://www.youtube.com/dalailama#g/c/1F7285F5DCF0161C

Short Clips

Short clips taken from His Holiness talks and public events.

http://www.youtube.com/dalailama#g/c/D5951F087FEFDCBE

Chinese Translation

His Holiness the Dalai Lama's talks and teachings translated into Chinese language

http://www.youtube.com/dalailama#g/c/99A1E9118180F96A


Madison 2008

Day 1 am
Day 1pm
Day 2 am
Day 2 pm
Day 3 am
Day 3 pm
Day 4 am
http://www.youtube.com/watch?v=uBufQxI67Bw&feature=geosearch

Ann Curry Interview Jan 10th, 2009
Wisdom and Compassion for Challenging Times
Compassion as a Pillar of World Peace
Peace Through Inner Peace.
Compassion and Civic Responsibility The Dalai Lama at the University of Washington

Compassion as a Pillar of World Peace [1.15.32 h]

http://www.youtube.com/dalailama#p/c/B99B861CCA727058/0/nQMCVLf6PkM

Ethics for Our Time [1.52.17 h]

http://www.youtube.com/dalailama#p/c/B99B861CCA727058/1/0ENfuiHGkEk

Ethics and Enlightened Leadership [1.45.13 h]

http://www.youtube.com/dalailama#p/a/B99B861CCA727058/2/gQxTbNsBTys

The Path to Peace and Happiness [1.26.57 h]

http://www.youtube.com/dalailama#p/c/B99B861CCA727058/3/6BHg1ALej3Q

Nature of the Mind [2.05.07 h]

http://www.youtube.com/dalailama#p/c/B99B861CCA727058/4/gO7RQi55asY

Peace and Compassion [1.27.56 h]

http://www.youtube.com/dalailama#p/c/B99B861CCA727058/5/xbKgepkeneY

Peace Through Inner Peace.[1.35.12 h]

http://www.youtube.com/dalailama#p/c/B99B861CCA727058/6/vlr671czoSE

Compassion and Civic Responsibility -- the Dalai Lama at the University of Washington[1.19.32h]

http://www.youtube.com/dalailama#p/c/B99B861CCA727058/7/A2pGLI_xLak

Delhi University 2010 - Ethics for the New Millennium - the Dalai Lama [1.32.28 h]

http://www.youtube.com/dalailama#p/c/B99B861CCA727058/8/uB-psxQsySI

Compassionate Ethics in Difficult Times - The Dalai Lama [1.13.49 h]

http://www.youtube.com/dalailama#p/c/B99B861CCA727058/9/jITmGqcsmRw

Compassion: The Art of Happiness [2.17.02 h]

http://www.youtube.com/dalailama#p/c/B99B861CCA727058/10/92yE3YRwg_U

Interview [PHAN 2]

Ann Curry Interview Jan 10th, 2009 [1.19.32 h]

http://www.youtube.com/dalailama#p/c/85F7E8D1E0D999FD/3/AspnxuKill8

IKON Dutch TV Interview [0.22.11 h]

http://www.youtube.com/dalailama#p/c/85F7E8D1E0D999FD/4/gax7MtDNu4U

Interview by Rajiv Mehrotra for Doordarshan TV, India [0..42.24 h]

http://www.youtube.com/dalailama#p/c/85F7E8D1E0D999FD/5/bAEjrg52gwU

Richard Quest of CNN Interviews His Holiness the Dalai Lama [0.38.43 h]

http://www.youtube.com/dalailama#p/a/85F7E8D1E0D999FD/1/FUedS5qlWUE

Larry King Interview - Feb 22nd, 2010 [0.24.01 h]

http://www.youtube.com/dalailama#p/a/85F7E8D1E0D999FD/2/Y9LuvITQXeE

In Conversation with the Dalai Lama - July 6th, 2010 [0.55.55 H]

http://www.youtube.com/dalailama#p/c/85F7E8D1E0D999FD/6/ds6WZ0-X5lE

International Conference on Vinaya - HH the Dalai Lama's Address [0.26.47 H]

http://www.youtube.com/watch?v=eRmry-tGFlA

Talk to Westerners Attending Sarnath Teachings [0.23.56 H]

http://www.youtube.com/watch?v=H0wIxrxatSE

Interaction with Students from Sikkim [1.17.31 H]

http://www.youtube.com/watch?v=FDQ7m1TnQck

Teachings on Buddhism by His Holiness the Dalai Lama [PHAN 3]

Shantideva's Guide - 19/03/10 - Day 1 [3.08.00 H]

http://www.youtube.com/dalailama#p/a/F634214A3B4173C9/0/C0zbn_FsqxA


---o0o---

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567