Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Thư mục tài liệu tham khảo

23/05/201319:15(Xem: 12453)
Thư mục tài liệu tham khảo


Phật Giáo Khắp Thế Giới

Thích Nguyên Tạng
Melbourne, Úc Châu 2001
---o0o---

TÀI LIỆU THAM KHẢO TỔNG QUÁT

(Bibliography)

Sách:

- Andrew Skilton. A Concise History of Buddhism, Windhorse Publications 1994

- Charles Sangha Presbish & Kenneth K. Tanaka. The Faces of Buddhism in America, USA, 1998

- Daisaku Ikeda, The Flower of Chinese Buddhism, Weatherhill, New York, 1997

- Enid Adam & H.Philip, The Buddhists in Australia, Canberra, 1996

- John Snelling , The Buddhist Handbook, the complete guide to Buddhist Schools, Teachings, Practice and History, Inner Traditions, Canada, 1992

- John Snelling, The Buddhist Handbook, the complete guide to Buddhist Schools Teaching Practice, and History, USA, 1998

- Paul Croucher, A Buddhism in Australia 1048-1988, NSW, 1989

- Peter Harvey, An Introduction to Buddhism, teachings, history and practices Cambridge University Press, London,1997

- Robert A.F. Thurman, Essential Tibetan Buddhism, USA, 1997

- Robert Topmiller, Newsletter of University of Kentucky, 01/1997

- Rick Fields, How the Swans Came to the Lake, a narrative of Buddhism in America, Shambhala, U.S.A / 1992

- Stephen Batchelor, The Awakening of the West, USA, 1994

- Stephan Schuhmacher, Gert Woerner (ed), The Encyclopedia of Eastern Philosophy and Religion, USA, 1994

- SBS World Guide, the complete fact file on every country, Vic. 1999

- Directory of Buddhist Temples and Organisations in United States, 2/1999

- Buddhism in Malaysia, Volume One, published by YBAM in 1984.

- Oxploring Religion, Oxford University Press, NSW, Australia, 1998

- Tarthang Tulku (ed), Light of Liberation, (crystal mirror series: v 1-9) USA, 1992

- Yeap Tor Hor & Kerry Trembath, Notes on the history and contemporary status of Buddhism in Malaysia compiled by, Malaysia (1999)

- Survey Article : The academic study of Buddhism in the United State, 1994

- William E. Soothill & Lewis Hodous, A Dictionary of Chinese Buddhist Terms, Motilal Banarsidass Publishers, Delhi, India, 1997

- William Edward Soothill & Lewis Hodous, A Dictionary of Chinese Buddhist Term, Delhi, India, 1997

Báo & Tạp Chí:

- Buddhism Today.

(the Diamond way, USA)

- Buddhist For Peace.

( Mongolia )

- Dharma World.

(the Buddhist Association Rissho Kosie-Kai, Japan)

- Mandala.

(Magazine of the Foundation for the Preservation of the Mahayana Tradition of Tibetan Buddhism, USA)

- Maha Bodhi Magazine.

( India)

- Seeds of Peace.

(International Network Of Engaged Buddhists, Thailand)

- Shambhala Sun.

(Buddhism culture meditation , USA)

- Tricycle.

(the Buddhist Review, USA)

- Tzu Chi quarterly.

(Buddhist Compassion Relief Tzu Chi Foundation in Taiwan)

---o0o---

Kỹ thuật vi tính:
Hải Hạnh, Ðàm Thanh, 

Diệu Nga, Tâm Chánh, Nguyên Tâm
Trình bày: Nhị Tường

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567