Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Tu Viện Từ Ân đóng góp cứu trợ nạn nhân hỏa hoạn tại Úc

06/01/202017:33(Xem: 4260)
Tu Viện Từ Ân đóng góp cứu trợ nạn nhân hỏa hoạn tại Úc


chay rung-6

TU VIỆN TỪ ÂN

 26 Jacques Road, Narre Warren North, Vic 3804, Australia

 

PHƯƠNG DANH QUÝ ĐỒNG HƯƠNG- PHẬT TỬ

PHÁT TÂM ỦNG HỘ TỊNH TÀI CỨU TRỢ HỎA HOẠN

1.        Thích Hạnh Phẩm

$100.00

2.        Sư Cô Hạnh Chiếu

$100.00

3.        Cô Thanh Bendigo

 $ 100.00

4.        Gia đình Thiện Trí- Diệu Bình

$  500.00

5.        Bác Sỹ Hùng

 $ 100.00

6.        Anh Chính

 $ 50.00

7.        Cô Chúc Hiền

 $ 500.00

8.        Chơn Tín Huệ

 $ 100.00

9.        Đồng Dung

 $  50.00

10.     Chi Hai Cúc

 $ 50.00

11.     Đồng Nhẫn

 $100.00

12.     Đồng Hương

 $ 50.00

13.     Ngọc Cảnh

 $ 50.00

14.     Đồng Quý

 $ 50.00

15.     Đồng Tịnh

 $ 100.00

16.     Đồng Tín

 $ 100.00

17.     Đồng Châu

 $ 100.00

18.     Đồng Vy( Gia đình Cố Luật Sư Nguyễn Tấn Sỹ)

 $  10,000.00

19.     Đồng Yên

 $ 500.00

20.     Gia đình Đồng Ngọc

 $ 200.00

21.     Huệ Phú

 $ 100.00

22.     Đồng Ân

 $ 100.00

23.     Nguyễn Văn Cường

 $  50.00

24.     Đồng Yến

 $  200.00

25.     Mai Thảo

 $ 50.00

26.     Nga Quốc Việt

 $  100.00

27.     Việt Cao

 $  200.00

28.     Lê Thị Kim Định

 $  50.00

29.     Đinh Thị Tho

 $ 20.00

30.     Đặng Thinh Nhân

 $ 210.00

31.     Phạm Thị Ánh Nga

 $  50.00

32.     Phạm Thị Hương

 $ 50.00

33.     Gia Đình Nguyễn Thị Hồng Ân

 $ 500.00

34.     Vũ Hùng Khoa

 $ 100.00

35.     Chị Liên

 $ 100.00

36.     Đồng Phương- Đồng Hải ( Gia Đình Tina Nguyễn)

 $ 3,000.00

37.     Lệ Ngọc

 $ 100.00

38.     Nhất Kim

 $  100.00

39.     Thiện Phước- Diệu Kim

 $ 5,000.00

40.     Gia đình Lâm Vĩnh Hưng

 $  400.00

41.     Phương Đài

 $ 50.00

42.     Chân Hiền Trinh

 $ 100.00

43.     Gia Huệ

 $100.00

44.     Gia Mỹ

 $50.00

Tổng cộng ( tính đến ngày 9/1/2020)

 $ 23,680.00Nguyện đem công đức này
Hướng về khắp tất cả
Đệ tử và chúng sanh
Đều trọn thành Phật Đạo
Nam Mô A Di Đà Phật

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
)
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
109,119,943