Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Danh sách ỦNG HỘ NẠN NHÂN HỎA HOẠN ÚC CHÂU

21/12/201909:12(Xem: 4507)
Danh sách ỦNG HỘ NẠN NHÂN HỎA HOẠN ÚC CHÂU
  
Phương Danh  (đợt 1)
Chư Tôn Đức & Quý Phật Tử
ỦNG HỘ NẠN NHÂN HỎA HOẠN ÚC CHÂU


1. TT Tâm Phương: $100
2. TT Nguyên Tạng: $100
3. ĐĐ Đăng Từ: $100
4. Cụ Bạch Vân: $100
5. Cụ Tâm Thái: $100
6. Hồng Hạnh: $100
7. Cụ Diệu Ngộ: $100
8. Diệu Đài Khánh Vân: $100
9. Quảng Chơn Thiên Hương: $50
10. Lưu Phương Ánh: $50
11. Trần Lan Phương: $50
12. Gia đình Đặng Ngọc Hà: $50
13. Nguyên Nhật Hưng: $50
14. Nguyên Tuệ Châu: $50
15. Nguyên Trâm: $50
16. Nga -Trường: $50
17. Quảng Thiện Duyên:$100
18. Nguyên Quảng Hương: $100
19. Quảng Tịnh Tâm: $500 (bank)
20. Nguyên Quảng Thịnh: $100
21. Diệu Đắc: $100
22. Huệ Hương: $100
23. Hạnh Kim: $100
24. Quảng Thiện (Mỹ Lệ): $100
25. Quảng Diệu Khai: $100
26. Quảng Thiện Trí: $100
27. Nguyên Nhật Trần Như Mai: $100
28. Thanh Phi: $100
29. Nguyên Kim Ngọc: $300
30. Nguyen Quảng Ngọc: $500
31. Andy Trần: $50
32. Damien Trần: $50
33. Vivian Trần: $50
34. Tiffany Trần: $50
35. Daniel Nguyễn: $50
36. Dennis Nguyễn: $50
37. Christina Ha: $50
38. Alyssa Ha: $50
39. Nguyệt Diệu Hỷ: $50
40. Nguyên Quảng Tường & Khánh Xuân: $100
41. Nguyên Quảng Thiện( Hương Lan) $100
42. Diệu Yến: $100
43. Ngọc Giác: $100
44. Huệ Ngọc: $50
45. Phương Hiền (Adelaide) $300
46. Diệu Thảo (Việt nam) $50
47. Quảng Diệu Thiện (Huyền) $50
48. Quảng Hạnh (Khánh Gia) $100
49. Quảng Tâm (Khánh Thư) $100
50. Quảng Mỹ (Khánh Thi) $20
51. Quảng Nguyện (Tuệ Từ) $20
52. Hồng Vy $ 50
53. Hoàng Dung $50
54. Minh Đăng $100
55. Quảng Mỹ (Diệp) $100
56. Quảng Tuệ & Quảng Đạt $50
57. James Finland $100
58. Diệu Minh, Diệu Trí (Bình Phương): $200
59. Phúc Nguyễn (Chùa Bảo Minh): $50
60. Hữu Thu & Hữu Phát $100
61. Huệ Hương (Springvale) $100
62. Diệu Trí (Huệ) $100
63. Tâm Chân $100
64. Quảng Trí, Quảng Liên: $200
65. Diệu Trúc (Hồng Yến): $100
66. Linh Vân: $100
67. Diệu Chơn( Giàu $50
68. Nguyên Thiện Ân: $50
69. Thủy Tịnh Châu $100
70. Nguyễn Thị Thanh $50
71. Đức Nghiêm-Diệu Hiếu: $1000 (bank)
72. Bạn chị Đức Nghiêm: $100 (bank)
73. Thiện Bảo (Mai) $50
74. Nguyện Nhật Thảo (Hy) $50
75. Thọ Thái: $100 (bank)
76. Loan- Tỷ: $500
77. Nguyễn Quốc Huy:$200
78. Thu Nhiên, Mình Tường, Mình Đăng, Gia Nhi: $120
79. Diệu Ngọc: $200
80. Thanh Anh: $100
81. Nhóm Trái Tim Quảng Đức $200
82. Gia đình Nam Nguyễn (Canada) $100
83. Huệ Đức: $100
84. Gia Đình Quảng Liên: $300
85. Diệu Hữu Kim Trần: $100
86. Tony and Sophie Thạch: $200
87. Liên Hoa Tâm: $500
88. Quảng Hạnh: $100
89. Nguyên Như: $100
90. Nguyên Nhật Định: $100
91. Tường Vân: $50
92. Bùi Hoàng Đức, Lê Ngọc Anh Tú & Bùi Lê Minh Simon: $100
93. Quảng Tịnh Thiện (Kiều Liên): $100
94. Kim Ngọc, Thảo My: $100
95. Gia đình Quảng Niệm, Quảng Mẫn, Quảng Giải: $500
96. Gia Đình Cụ Diệu Mỹ Nguyễn Thị Lem: $300
97. Đồng Thanh Minh: $200
98. Steve NT Bảo, Tuyết NT Hạnh: $100
99. La Mỹ Linh $500
100. Khánh Tuyền & Bảo Phúc $300
101. Nguyên Từ: $100
102. Vạn Diệp: $50
103. Thơ Thiều: $150 (bank)
104. Anh Phương: $100 (bank)
105. Anh Tuệ, Thanh Nga: $200(bank)
106. Nguyên Hồng (Tuyết Hà) : $100 (bank)
107. Hoà Ngọc: $100
108. Nguyễn Quang Linh (chùa Bảo Minh): $50
109. Diệu Mỹ (Thanh Lan): $300
110. Nguyễn Kim Luân :$50
111. Nguyễn Kim Lộc: $50
112. Tâm An & Quảng Minh Thạnh: $200
113. Ẩn danh: $130
114. Tịnh Hoa: $50
115. Nguyễn Thị Xuyến: $100
116. Gia đình Huệ Thuyền: $100
117. Nguyễn Tấn Đỗ: $20
118. Nguyễn Thị Tồn: $100
119. Lưu Thị Hường: $50
120. Lưu Mỹ Hồng: $20
121. Thục Hà & Nguyên Giác : $100
122. Nguyên Quảng Lượng: $50
123. Diệu Tâm: $50
124. Quảng An & Tâm Mỹ: $200
125. Thiện An: $100
126. Nguyên Nhật Thơ: $100
127. Diệu Liên & Thiện Tịnh: $100
128. Diệu Pháp & Quốc Khanh: $100
129. Lê Xuân Hoàng: $100
130. Anna Yong: $50
131. Trương Ngọc Tuyết: $50
132. Trương Thị Phi: $50
133. Chị Hai Huệ : $100
134. Khánh Trúc Duyên: $100
135. Nga( bạn Duyên $50
136. Diệu Toàn( Liễu $50
137. Gia đình Nguyên Nhật Thanh( Thuý $370
138. Gia đình Quảng Thi (Giàu) $100
139. Thu & Lâm: $100
140. Quảng Đại Tâm & Quảng Diệu Hương: $200
141. Gia đình Diệu Quang (Trân Nguyễn): $500
142. Trần Cẩm Hy: $30
143. Quảng Đại Hải (Dương): $100
144. Trần Thị Kim Phượng PD Diệu Hải: $100
145. Huỳnh Vi Cindy: $50
146. Nguyên Tân & Nguyên Thảo: $100
147. Quảng Diệu Ngộ: $50
148. Lý Thảo: $60
149. Diệu Ân( Cẩm Vân: $50
150. Cụ Bà Tịnh Hoà: $100
151. Long Tuyền: $100
152. Bé Mỹ Tâm : $50
153. Trần Thị Hương: $50
154. Nguyễn Thuý Vân PD Diệu Hiền: $100
155. Vũ Thị Tuyết Nga PD Linh Nguyệt: $30
156. Linh Hoa: $50
157. Diệu Đức: $50
158. Tâm Nguyên: $50
159. Đông Quỳnh: $100
160. Thủy Tiên: $50
161. Hoa Nhân: $100
162. Nguyên Đà: $100
163. Đồng Tuý: $100
164. Giang Lai & Từ Quế Bình: $50
165. Nguyên Quảng Chơn: $50
166. Chiêm Thục Nhàn: $50
167. Chiêm Ý Nhàn: $50
168. Bảo Diệu Nguyện: $100
169. Hồng Ngọc (Chi) $100
170. Diane Vân Le: $400
171. Chị Đoan: $100
172. Khánh Đào: $50
173. Diệu Thơm (Thảo) $200
174. Timothy Nguyễn: $50
175. Huệ Tấn: $50
176. Linh Hàng: $50
177. Lê Thị Thanh Hà: $50
178. Lê Văn Bắc: $50
179. Nguyễn Thị Quỳnh Dung: $100
180. Võ Kim Trung: $50
181. Nguyên Lượng & Nguyên Hải: $50
182. Gia đình Minh Đăng Viên Thường: $100
183. Nghiêm Chánh: $50
184. Huỳnh Yến Phương ( Từ Hướng Thiện) $100
185. Phạm Thị Nguyệt: $20
186. HL Trần Tiêu PD Đức Pháp: $100
187. Trần Thị Thu Hà: $50
188. Lê Thị Kim Liên PD Diệu Thiện: $20
189. Nguyễn Ngọc Lan: $100
190. Nguyên Lễ: $100
191. Lệ Hiếu: $50
192. Tuấn Anh: $50
193. Bảo Diệu Hạnh: $100
194. Tô Thị Thảo: $50
195. Cao Thị Tuyết Nga: $20
196. Jade Ngọc: $20
197. Thy Triệu: $20
198. Diệu Mỹ, Charlton, Đạt & Trúc: $100
199. HL Cụ Quảng Quát: $50
200. Nguyễn Thị Mai: $70
201. Khoa Lê: $50
202. Đồng Hương: $100
203. Trang Nghĩa Hạnh: $100
204. Thiện Toàn: $100
205. Thu Thủy: $200
206. Yến Ngô: $100
207. Bưởi Trần: $50
208. Chờn Như Thuý: $50
209. Mầu Thanh Phúc: $35
210. Diệu Trầm: $100
211. Đỗ Quang Lực: $100
212. Trần Công Lý: $50
213. Quảng Tuệ Lộc: $100
214. Đạt & Trúc: $50
215. Gia đình Tư Dân: $100
216. Gia đình Phi Nà : $100
217. Gia đình Nga Lê: $100
218. Nguyễn Thị Tuyết PD Tâm Kiên: $100
219. Nguyễn Hồng Thắm PD Nguyên Quảng Chơn: $100
220. Gia đình Thiện Tâm: $50
221. Gia đình Phạm Thị Kim Loan, Thiên Lâm & Diễm Liên: $50
222. Trương Thanh Nhàn PD Diệu Thảo VN: $$20
223. Huỳnh Ngọc Anh: $50
224. Tài & Minh: $50
225. Gia đình Ngọc Hoa: $200
226. Giao Thủy: $50
227. Huỳnh Thái Được: $50
228. Gia đình Nguyễn Thị Nhan, Trang Nguyên, Tài & Anh: $120
229. Gia đình Nguyễn Thị Thu Hoa: $50
230. Cao Trí: $50
231. Diệu Minh: $120
232. Thiện Quang: $50
233. Kiều Phương & Kiều Oanh: $20
234. Phước Duyên (Trình) $100
235. Gia đình phật tử Nguyên Tánh ( Diệu Minh) $200
236. Nguyên Đức Quý: $50
237. Linh Lưu: $50
238. Tân Lưu: $50
239. Lê Thị Bòn PD Diệu Phước: $100
240. Bùi Văn Lan: $50
241. Trần Nguyệt Viên: $20
242. Diệu Ngọc (Quách Thị Kim): $100
243. Nguyễn Thị Thu Sương: $100
244. Chị Ba: $20
245. Minh & Nga: $50
246. Gia đình Phạm Lan Giao: $100
247. Gia đình Diệu Vương: $100
248. Huỳnh Ngọc Hạnh: $150
249. Sapa Minh Anh: $20
250. Bảo Nhẫn: $20
251. Nguyễn Thị Minh: $20
252. Huỳnh Văn Điệu: $100
253. HL Cụ Lê Thị Vân Linh PD Giác Tâm: $130
254. Gia đình Hoằng Lân: $100
255. HL Catherine Phạm: $50
256. Nguyên Nhật Mỹ: $50
257. Nguyên Nhật Lâm: $50
258. Nguyễn Thị Hồng Vân: $20
259. Nguyễn Thị Lai: $20
260. Cô Thủy: $50
261. Alan Quách & Kathy Mai Nguyễn: $50
262. Gia đình Lê Thành Phúc: $100
263. Hồ Cẩm Nhung: $20
264. Cao Phú Huy: $100
265. Mai & Phát: $100
266. Quảng Minh Quang: $100
267. Phạm Xuân Tự: $360
268. Nga Ngô: $50
269. Gia Đình Thực Đức: $100
270. Nguyễn Hữu Hoàng Chương: $100
271. Nguyễn Phúc Hải & Đàm Tiếu Anh: $100
272. Trương Thuỳ Hương: $50
273. Alex Le: $50
274. Cindy Le: $50
275. Gia đình Anh Kiệt ( Nguyên Thiện (sad) $50
276. Nguyễn Khắc Dũng: $100
277. Nguyễn Hữu Tính: $100
278. Quảng Diệu Hạnh: $50
279. Andrew Huỳnh: $50
280. Kim Thiên Trương: $50
281. Peter Nguyễn: $100
282. Giác Dũng: $200
283. Tom Flower: $80
284. Huệ Ngọc: $20
285. Trần Thị Loan Anh: $50
286. Quảng Ngọc & Quảng Pháp Minh: $100

287. Quảng Tịnh Bảo, Quảng Đại Khánh, Quảng Đại Thắng: $200

Tổng cộng: $30,290

(xem danh sách đóng góp đợt 2)


Chúng con thành tâm cảm tạ.


Nguyện đem công đức này
Hướng về khắp tất cả
Đệ tử và chúng sanh
Đều trọn thành Phật Đạo
Nam Mô A Di Đà Phật

com chay buffett gay quy

Bush fire in nsw--2019 (21)
Thủ Tướng Úc, Ông Scott Morrison đang an ủi Cụ Ông Owen Whalan,  85 tuổi,
người đã được sơ tán khỏi căn hộ của mình tại Koorainghat, tiểu bang New South Wales 

Vài hình ảnh hỏa hoạn tại
New South Wales & Queensland
(tháng 11 & 12 năm 2019)

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
104,980,109