Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Tu Viện Từ Ân đóng góp cứu trợ nạn nhân hỏa hoạn tại Úc

06/01/202017:33(Xem: 2175)
Tu Viện Từ Ân đóng góp cứu trợ nạn nhân hỏa hoạn tại Úc


chay rung-6

TU VIỆN TỪ ÂN

 26 Jacques Road, Narre Warren North, Vic 3804, Australia

 

PHƯƠNG DANH QUÝ ĐỒNG HƯƠNG- PHẬT TỬ

PHÁT TÂM ỦNG HỘ TỊNH TÀI CỨU TRỢ HỎA HOẠN

1.        Thích Hạnh Phẩm

$100.00

2.        Sư Cô Hạnh Chiếu

$100.00

3.        Cô Thanh Bendigo

 $ 100.00

4.        Gia đình Thiện Trí- Diệu Bình

$  500.00

5.        Bác Sỹ Hùng

 $ 100.00

6.        Anh Chính

 $ 50.00

7.        Cô Chúc Hiền

 $ 500.00

8.        Chơn Tín Huệ

 $ 100.00

9.        Đồng Dung

 $  50.00

10.     Chi Hai Cúc

 $ 50.00

11.     Đồng Nhẫn

 $100.00

12.     Đồng Hương

 $ 50.00

13.     Ngọc Cảnh

 $ 50.00

14.     Đồng Quý

 $ 50.00

15.     Đồng Tịnh

 $ 100.00

16.     Đồng Tín

 $ 100.00

17.     Đồng Châu

 $ 100.00

18.     Đồng Vy( Gia đình Cố Luật Sư Nguyễn Tấn Sỹ)

 $  10,000.00

19.     Đồng Yên

 $ 500.00

20.     Gia đình Đồng Ngọc

 $ 200.00

21.     Huệ Phú

 $ 100.00

22.     Đồng Ân

 $ 100.00

23.     Nguyễn Văn Cường

 $  50.00

24.     Đồng Yến

 $  200.00

25.     Mai Thảo

 $ 50.00

26.     Nga Quốc Việt

 $  100.00

27.     Việt Cao

 $  200.00

28.     Lê Thị Kim Định

 $  50.00

29.     Đinh Thị Tho

 $ 20.00

30.     Đặng Thinh Nhân

 $ 210.00

31.     Phạm Thị Ánh Nga

 $  50.00

32.     Phạm Thị Hương

 $ 50.00

33.     Gia Đình Nguyễn Thị Hồng Ân

 $ 500.00

34.     Vũ Hùng Khoa

 $ 100.00

35.     Chị Liên

 $ 100.00

36.     Đồng Phương- Đồng Hải ( Gia Đình Tina Nguyễn)

 $ 3,000.00

37.     Lệ Ngọc

 $ 100.00

38.     Nhất Kim

 $  100.00

39.     Thiện Phước- Diệu Kim

 $ 5,000.00

40.     Gia đình Lâm Vĩnh Hưng

 $  400.00

41.     Phương Đài

 $ 50.00

42.     Chân Hiền Trinh

 $ 100.00

43.     Gia Huệ

 $100.00

44.     Gia Mỹ

 $50.00

Tổng cộng ( tính đến ngày 9/1/2020)

 $ 23,680.00Nguyện đem công đức này
Hướng về khắp tất cả
Đệ tử và chúng sanh
Đều trọn thành Phật Đạo
Nam Mô A Di Đà Phật

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn