Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Chủ Nhật: 24-10-2010: HT Thích Như Ý chứng minh Đại Lễ Khánh Thành Bảo Tháp Tứ Ân

22/10/201919:01(Xem: 569)
Chủ Nhật: 24-10-2010: HT Thích Như Ý chứng minh Đại Lễ Khánh Thành Bảo Tháp Tứ Ân

 

Chủ Nhật: 24-10-2010:

Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Như Ý

Chứng Minh Đại Lễ Khánh Thành Bảo Tháp Tứ Ân


Le_khanh_thanh_Thap_Tu_An (01)Le_khanh_thanh_Thap_Tu_An (17)Le_khanh_thanh_Thap_Tu_An (18)Le_khanh_thanh_Thap_Tu_An (21)Le_khanh_thanh_Thap_Tu_An (22)Le_khanh_thanh_Thap_Tu_An (23)Le_khanh_thanh_Thap_Tu_An (24)Le_khanh_thanh_Thap_Tu_An (26)Le_khanh_thanh_Thap_Tu_An (27)Le_khanh_thanh_Thap_Tu_An (28)Le_khanh_thanh_Thap_Tu_An (30)Le_khanh_thanh_Thap_Tu_An (34)Le_khanh_thanh_Thap_Tu_An (36)Le_khanh_thanh_Thap_Tu_An (42)Le_khanh_thanh_Thap_Tu_An (45)Le_khanh_thanh_Thap_Tu_An (46)Le_khanh_thanh_Thap_Tu_An (49)Le_khanh_thanh_Thap_Tu_An (50)Le_khanh_thanh_Thap_Tu_An (53)Le_khanh_thanh_Thap_Tu_An (55)Le_khanh_thanh_Thap_Tu_An (57)Le_khanh_thanh_Thap_Tu_An (60)Le_khanh_thanh_Thap_Tu_An (63)
aIMG_2740
Le_khanh_thanh_Thap_Tu_An (67)Le_khanh_thanh_Thap_Tu_An (69)Le_khanh_thanh_Thap_Tu_An (72)Le_khanh_thanh_Thap_Tu_An (73)Le_khanh_thanh_Thap_Tu_An (74)Le_khanh_thanh_Thap_Tu_An (75)Le_khanh_thanh_Thap_Tu_An (76)Le_khanh_thanh_Thap_Tu_An (77)Le_khanh_thanh_Thap_Tu_An (80)Le_khanh_thanh_Thap_Tu_An (81)Le_khanh_thanh_Thap_Tu_An (82)Le_khanh_thanh_Thap_Tu_An (113)Le_khanh_thanh_Thap_Tu_An (114)Le_khanh_thanh_Thap_Tu_An (115)Le_khanh_thanh_Thap_Tu_An (116)Le_khanh_thanh_Thap_Tu_An (117)Le_khanh_thanh_Thap_Tu_An (118)Le_khanh_thanh_Thap_Tu_An (119)Le_khanh_thanh_Thap_Tu_An (120)Le_khanh_thanh_Thap_Tu_An (121)Le_khanh_thanh_Thap_Tu_An (122)Le_khanh_thanh_Thap_Tu_An (123)Le_khanh_thanh_Thap_Tu_An (124)Le_khanh_thanh_Thap_Tu_An (125)Le_khanh_thanh_Thap_Tu_An (126)Le_khanh_thanh_Thap_Tu_An (127)Le_khanh_thanh_Thap_Tu_An (128)Le_khanh_thanh_Thap_Tu_An (129)Le_khanh_thanh_Thap_Tu_An (135)Le_khanh_thanh_Thap_Tu_An (137)Le_khanh_thanh_Thap_Tu_An (140)Le_khanh_thanh_Thap_Tu_An (143)Le_khanh_thanh_Thap_Tu_An (144)Le_khanh_thanh_Thap_Tu_An (145)Le_khanh_thanh_Thap_Tu_An (148)Le_khanh_thanh_Thap_Tu_An (149)Le_khanh_thanh_Thap_Tu_An (150)Le_khanh_thanh_Thap_Tu_An (151)Le_khanh_thanh_Thap_Tu_An (152)Le_khanh_thanh_Thap_Tu_An (153)Le_khanh_thanh_Thap_Tu_An (154)Le_khanh_thanh_Thap_Tu_An (155)Le_khanh_thanh_Thap_Tu_An (156)Le_khanh_thanh_Thap_Tu_An (157)Le_khanh_thanh_Thap_Tu_An (158)Le_khanh_thanh_Thap_Tu_An (159)Le_khanh_thanh_Thap_Tu_An (160)Le_khanh_thanh_Thap_Tu_An (161)Le_khanh_thanh_Thap_Tu_An (162)Le_khanh_thanh_Thap_Tu_An (163)Le_khanh_thanh_Thap_Tu_An (164)Le_khanh_thanh_Thap_Tu_An (165)Le_khanh_thanh_Thap_Tu_An (166)Le_khanh_thanh_Thap_Tu_An (167)Le_khanh_thanh_Thap_Tu_An (168)Le_khanh_thanh_Thap_Tu_An (169)Le_khanh_thanh_Thap_Tu_An (170)Le_khanh_thanh_Thap_Tu_An (171)Le_khanh_thanh_Thap_Tu_An (172)Le_khanh_thanh_Thap_Tu_An (173)Le_khanh_thanh_Thap_Tu_An (174)Le_khanh_thanh_Thap_Tu_An (175)Le_khanh_thanh_Thap_Tu_An (176)Le_khanh_thanh_Thap_Tu_An (177)Le_khanh_thanh_Thap_Tu_An (178)Le_khanh_thanh_Thap_Tu_An (179)Le_khanh_thanh_Thap_Tu_An (180)Le_khanh_thanh_Thap_Tu_An (181)Le_khanh_thanh_Thap_Tu_An (182)Le_khanh_thanh_Thap_Tu_An (183)Le_khanh_thanh_Thap_Tu_An (184)Le_khanh_thanh_Thap_Tu_An (185)Le_khanh_thanh_Thap_Tu_An (186)Le_khanh_thanh_Thap_Tu_An (187)Le_khanh_thanh_Thap_Tu_An (188)Le_khanh_thanh_Thap_Tu_An (189)Le_khanh_thanh_Thap_Tu_An (190)Le_khanh_thanh_Thap_Tu_An (191)Le_khanh_thanh_Thap_Tu_An (192)Le_khanh_thanh_Thap_Tu_An (193)Le_khanh_thanh_Thap_Tu_An (194)Le_khanh_thanh_Thap_Tu_An (195)Le_khanh_thanh_Thap_Tu_An (196)Le_khanh_thanh_Thap_Tu_An (197)Le_khanh_thanh_Thap_Tu_An (198)Le_khanh_thanh_Thap_Tu_An (199)Le_khanh_thanh_Thap_Tu_An (200)Le_khanh_thanh_Thap_Tu_An (201)Le_khanh_thanh_Thap_Tu_An (202)Le_khanh_thanh_Thap_Tu_An (203)Le_khanh_thanh_Thap_Tu_An (204)Le_khanh_thanh_Thap_Tu_An (205)Le_khanh_thanh_Thap_Tu_An (206)Le_khanh_thanh_Thap_Tu_An (207)Le_khanh_thanh_Thap_Tu_An (208)Le_khanh_thanh_Thap_Tu_An (209)Le_khanh_thanh_Thap_Tu_An (210)Le_khanh_thanh_Thap_Tu_An (211)Le_khanh_thanh_Thap_Tu_An (212)Le_khanh_thanh_Thap_Tu_An (213)Le_khanh_thanh_Thap_Tu_An (214)Le_khanh_thanh_Thap_Tu_An (215)Le_khanh_thanh_Thap_Tu_An (216)Le_khanh_thanh_Thap_Tu_An (217)Le_khanh_thanh_Thap_Tu_An (218)Le_khanh_thanh_Thap_Tu_An (219)Le_khanh_thanh_Thap_Tu_An (220)Le_khanh_thanh_Thap_Tu_An (221)Le_khanh_thanh_Thap_Tu_An (222)Le_khanh_thanh_Thap_Tu_An (223)Le_khanh_thanh_Thap_Tu_An (224)Le_khanh_thanh_Thap_Tu_An (225)Le_khanh_thanh_Thap_Tu_An (226)Le_khanh_thanh_Thap_Tu_An (227)Le_khanh_thanh_Thap_Tu_An (228)Le_khanh_thanh_Thap_Tu_An (229)Le_khanh_thanh_Thap_Tu_An (230)Le_khanh_thanh_Thap_Tu_An (231)Le_khanh_thanh_Thap_Tu_An (232)Le_khanh_thanh_Thap_Tu_An (233)Le_khanh_thanh_Thap_Tu_An (234)Le_khanh_thanh_Thap_Tu_An (235)Le_khanh_thanh_Thap_Tu_An (236)Le_khanh_thanh_Thap_Tu_An (237)Le_khanh_thanh_Thap_Tu_An (238)Le_khanh_thanh_Thap_Tu_An (239)Le_khanh_thanh_Thap_Tu_An (240)Le_khanh_thanh_Thap_Tu_An (241)Le_khanh_thanh_Thap_Tu_An (242)Le_khanh_thanh_Thap_Tu_An (243)Le_khanh_thanh_Thap_Tu_An (244)Le_khanh_thanh_Thap_Tu_An (245)Le_khanh_thanh_Thap_Tu_An (246)Le_khanh_thanh_Thap_Tu_An (247)Le_khanh_thanh_Thap_Tu_An (248)Le_khanh_thanh_Thap_Tu_An (249)

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn