Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Photo: Lễ Tưởng Niệm Ân Sư Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Như Ý, tối ngày 8/11/2019

09/11/201906:22(Xem: 500)
Photo: Lễ Tưởng Niệm Ân Sư Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Như Ý, tối ngày 8/11/2019
Le tuon niem an su-on nhu y (1)Le tuon niem an su-on nhu y (2)Le tuon niem an su-on nhu y (3)Le tuon niem an su-on nhu y (4)Le tuon niem an su-on nhu y (5)Le tuon niem an su-on nhu y (6)Le tuon niem an su-on nhu y (7)Le tuon niem an su-on nhu y (8)Le tuon niem an su-on nhu y (9)Le tuon niem an su-on nhu y (10)Le tuon niem an su-on nhu y (11)Le tuon niem an su-on nhu y (12)Le tuon niem an su-on nhu y (13)Le tuon niem an su-on nhu y (14)Le tuon niem an su-on nhu y (15)Le tuon niem an su-on nhu y (16)Le tuon niem an su-on nhu y (17)Le tuon niem an su-on nhu y (18)Le tuon niem an su-on nhu y (19)Le tuon niem an su-on nhu y (20)Le tuon niem an su-on nhu y (21)Le tuon niem an su-on nhu y (22)Le tuon niem an su-on nhu y (23)Le tuon niem an su-on nhu y (24)Le tuon niem an su-on nhu y (25)Le tuon niem an su-on nhu y (26)Le tuon niem an su-on nhu y (27)Le tuon niem an su-on nhu y (28)Le tuon niem an su-on nhu y (29)Le tuon niem an su-on nhu y (30)Le tuon niem an su-on nhu y (31)Le tuon niem an su-on nhu y (32)Le tuon niem an su-on nhu y (33)Le tuon niem an su-on nhu y (34)Le tuon niem an su-on nhu y (35)Le tuon niem an su-on nhu y (36)Le tuon niem an su-on nhu y (37)Le tuon niem an su-on nhu y (38)Le tuon niem an su-on nhu y (39)Le tuon niem an su-on nhu y (40)Le tuon niem an su-on nhu y (41)Le tuon niem an su-on nhu y (42)Le tuon niem an su-on nhu y (43)Le tuon niem an su-on nhu y (44)Le tuon niem an su-on nhu y (45)Le tuon niem an su-on nhu y (46)Le tuon niem an su-on nhu y (47)Le tuon niem an su-on nhu y (48)Le tuon niem an su-on nhu y (49)Le tuon niem an su-on nhu y (50)Le tuon niem an su-on nhu y (51)Le tuon niem an su-on nhu y (52)Le tuon niem an su-on nhu y (53)Le tuon niem an su-on nhu y (54)Le tuon niem an su-on nhu y (55)Le tuon niem an su-on nhu y (56)Le tuon niem an su-on nhu y (57)Le tuon niem an su-on nhu y (58)Le tuon niem an su-on nhu y (59)Le tuon niem an su-on nhu y (60)

Tuong niem an su-on nhu y (3)Tuong niem an su-on nhu y (2)Tuong niem an su-on nhu y (1)
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn