Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Thứ Sáu: 22-10-2010 (15 tháng 9 Canh Dần) Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Như Ý Sám Chủ Lễ Sái Tịnh An Vị Phật Bảo Tháp Tứ Ân

22/10/201914:59(Xem: 1034)
Thứ Sáu: 22-10-2010 (15 tháng 9 Canh Dần) Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Như Ý Sám Chủ Lễ Sái Tịnh An Vị Phật Bảo Tháp Tứ Ân
Đại Lão Hòa Thượng Thích Như Ý
chứng minh Lễ An Vị Phật Bảo Tháp Tứ Ân tại Tu Viện Quảng Đức


Thứ sáu: 22-10-2010 (Rằm tháng 9 năm Canh Dần):
vào lúc 10 giờ sáng là Lễ Khai Kinh An Vị Phật Bảo Tháp Tứ Ân.
Sám chủ chứng minh niệm hương bạch Phật là Đại Lão Hòa Thượng Thích Như Ý; Ban Kinh Sư: TT Trường Sanh, TT Tâm Viên, TT Tịnh Minh . TT Nhật Tân , TT Nguyên Đạt, TT Nguyên Trực, TT Tâm Phương, TT Chúc Long, TT Nguyên Tạng, ĐĐ Giác Tín, ĐĐ Nhuận Chơn, ĐĐ Viên Tịnh ĐĐ Đồng Thanh, ĐĐ Chúc Xuân, ĐĐ Tâm Tôn); 2 giờ chiều là thời kinh cầu an và thuyết pháp do Thượng Tọa Thích Tâm Viên làm chủ lễ, 08.pm: Thuyết pháp (TT Thích Nguyên Đạt đến từ Houston, Hoa Kỳ.Le_Sai_Tinh_Bao_Thap_Tu_An (1)Le_Sai_Tinh_Bao_Thap_Tu_An (2)Le_Sai_Tinh_Bao_Thap_Tu_An (4)Le_Sai_Tinh_Bao_Thap_Tu_An (6)Le_Sai_Tinh_Bao_Thap_Tu_An (7)Le_Sai_Tinh_Bao_Thap_Tu_An (8)Le_Sai_Tinh_Bao_Thap_Tu_An (9)Le_Sai_Tinh_Bao_Thap_Tu_An (10)Le_Sai_Tinh_Bao_Thap_Tu_An (11)Le_Sai_Tinh_Bao_Thap_Tu_An (12)Le_Sai_Tinh_Bao_Thap_Tu_An (13)Le_Sai_Tinh_Bao_Thap_Tu_An (14)Le_Sai_Tinh_Bao_Thap_Tu_An (15)Le_Sai_Tinh_Bao_Thap_Tu_An (16)Le_Sai_Tinh_Bao_Thap_Tu_An (17)Le_Sai_Tinh_Bao_Thap_Tu_An (18)Le_Sai_Tinh_Bao_Thap_Tu_An (19)Le_Sai_Tinh_Bao_Thap_Tu_An (23)Le_Sai_Tinh_Bao_Thap_Tu_An (26)Le_Sai_Tinh_Bao_Thap_Tu_An (27)Le_Sai_Tinh_Bao_Thap_Tu_An (28)Le_Sai_Tinh_Bao_Thap_Tu_An (29)Le_Sai_Tinh_Bao_Thap_Tu_An (30)Le_Sai_Tinh_Bao_Thap_Tu_An (31)Le_Sai_Tinh_Bao_Thap_Tu_An (32)Le_Sai_Tinh_Bao_Thap_Tu_An (33)Le_Sai_Tinh_Bao_Thap_Tu_An (34)Le_Sai_Tinh_Bao_Thap_Tu_An (35)Le_Sai_Tinh_Bao_Thap_Tu_An (36)Le_Sai_Tinh_Bao_Thap_Tu_An (37)Le_Sai_Tinh_Bao_Thap_Tu_An (38)Le_Sai_Tinh_Bao_Thap_Tu_An (39)Le_Sai_Tinh_Bao_Thap_Tu_An (40)Le_Sai_Tinh_Bao_Thap_Tu_An (41)Le_Sai_Tinh_Bao_Thap_Tu_An (42)Le_Sai_Tinh_Bao_Thap_Tu_An (43)Le_Sai_Tinh_Bao_Thap_Tu_An (44)Le_Sai_Tinh_Bao_Thap_Tu_An (45)Le_Sai_Tinh_Bao_Thap_Tu_An (46)Le_Sai_Tinh_Bao_Thap_Tu_An (47)Le_Sai_Tinh_Bao_Thap_Tu_An (48)Le_Sai_Tinh_Bao_Thap_Tu_An (49)Le_Sai_Tinh_Bao_Thap_Tu_An (50)Le_Sai_Tinh_Bao_Thap_Tu_An (51)Le_Sai_Tinh_Bao_Thap_Tu_An (52)Le_Sai_Tinh_Bao_Thap_Tu_An (53)Le_Sai_Tinh_Bao_Thap_Tu_An (54)Le_Sai_Tinh_Bao_Thap_Tu_An (55)Le_Sai_Tinh_Bao_Thap_Tu_An (56)Le_Sai_Tinh_Bao_Thap_Tu_An (58)Le_Sai_Tinh_Bao_Thap_Tu_An (60)
Le_Sai_Tinh_Bao_Thap_Tu_An (3)
Le_Sai_Tinh_Bao_Thap_Tu_An (61)Le_Sai_Tinh_Bao_Thap_Tu_An (62)Le_Sai_Tinh_Bao_Thap_Tu_An (63)Le_Sai_Tinh_Bao_Thap_Tu_An (64)Le_Sai_Tinh_Bao_Thap_Tu_An (65)Le_Sai_Tinh_Bao_Thap_Tu_An (66)Le_Sai_Tinh_Bao_Thap_Tu_An (67)Le_Sai_Tinh_Bao_Thap_Tu_An (68)Le_Sai_Tinh_Bao_Thap_Tu_An (69)Le_Sai_Tinh_Bao_Thap_Tu_An (70)Le_Sai_Tinh_Bao_Thap_Tu_An (71)Le_Sai_Tinh_Bao_Thap_Tu_An (72)Le_Sai_Tinh_Bao_Thap_Tu_An (73)Le_Sai_Tinh_Bao_Thap_Tu_An (74)Le_Sai_Tinh_Bao_Thap_Tu_An (75)Le_Sai_Tinh_Bao_Thap_Tu_An (76)Le_Sai_Tinh_Bao_Thap_Tu_An (77)Le_Sai_Tinh_Bao_Thap_Tu_An (78)Le_Sai_Tinh_Bao_Thap_Tu_An (79)Le_Sai_Tinh_Bao_Thap_Tu_An (80)Le_Sai_Tinh_Bao_Thap_Tu_An (81)Le_Sai_Tinh_Bao_Thap_Tu_An (82)Le_Sai_Tinh_Bao_Thap_Tu_An (83)Le_Sai_Tinh_Bao_Thap_Tu_An (84)Le_Sai_Tinh_Bao_Thap_Tu_An (85)Le_Sai_Tinh_Bao_Thap_Tu_An (86)Le_Sai_Tinh_Bao_Thap_Tu_An (87)Le_Sai_Tinh_Bao_Thap_Tu_An (88)Le_Sai_Tinh_Bao_Thap_Tu_An (89)Le_Sai_Tinh_Bao_Thap_Tu_An (90)Le_Sai_Tinh_Bao_Thap_Tu_An (91)Le_Sai_Tinh_Bao_Thap_Tu_An (92)Le_Sai_Tinh_Bao_Thap_Tu_An (93)Le_Sai_Tinh_Bao_Thap_Tu_An (94)Le_Sai_Tinh_Bao_Thap_Tu_An (95)Le_Sai_Tinh_Bao_Thap_Tu_An (96)Le_Sai_Tinh_Bao_Thap_Tu_An (97)Le_Sai_Tinh_Bao_Thap_Tu_An (98)Le_Sai_Tinh_Bao_Thap_Tu_An (99)Le_Sai_Tinh_Bao_Thap_Tu_An (100)Le_Sai_Tinh_Bao_Thap_Tu_An (101)Le_Sai_Tinh_Bao_Thap_Tu_An (102)Le_Sai_Tinh_Bao_Thap_Tu_An (103)Le_Sai_Tinh_Bao_Thap_Tu_An (104)Le_Sai_Tinh_Bao_Thap_Tu_An (105)Le_Sai_Tinh_Bao_Thap_Tu_An (106)Le_Sai_Tinh_Bao_Thap_Tu_An (107)Le_Sai_Tinh_Bao_Thap_Tu_An (108)Le_Sai_Tinh_Bao_Thap_Tu_An (109)Le_Sai_Tinh_Bao_Thap_Tu_An (110)Le_Sai_Tinh_Bao_Thap_Tu_An (111)Le_Sai_Tinh_Bao_Thap_Tu_An (112)Le_Sai_Tinh_Bao_Thap_Tu_An (113)Le_Sai_Tinh_Bao_Thap_Tu_An (114)Le_Sai_Tinh_Bao_Thap_Tu_An (115)Le_Sai_Tinh_Bao_Thap_Tu_An (116)Le_Sai_Tinh_Bao_Thap_Tu_An (117)Le_Sai_Tinh_Bao_Thap_Tu_An (118)Le_Sai_Tinh_Bao_Thap_Tu_An (119)Le_Sai_Tinh_Bao_Thap_Tu_An (120)Le_Sai_Tinh_Bao_Thap_Tu_An (121)Le_Sai_Tinh_Bao_Thap_Tu_An (122)Le_Sai_Tinh_Bao_Thap_Tu_An (123)Le_Sai_Tinh_Bao_Thap_Tu_An (124)Le_Sai_Tinh_Bao_Thap_Tu_An (125)Le_Sai_Tinh_Bao_Thap_Tu_An (126)Le_Sai_Tinh_Bao_Thap_Tu_An (127)Le_Sai_Tinh_Bao_Thap_Tu_An (128)Le_Sai_Tinh_Bao_Thap_Tu_An (129)
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn