Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Chương Trình Tang Lễ Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Như Ý

02/11/201916:19(Xem: 767)
Chương Trình Tang Lễ Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Như ÝChan Dung HT Thich Nhu Y-1--a

Chương Trình Tang Lễ
Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Như Ý
Khai sơn – Trú trì chùa Linh Sơn Pháp Bảo – Tp. Nha Trang
   Viên tịch: lúc 19:00 ngày 01.11.2019 (mùng 5 tháng 10 năm Kỷ hợi)


● Ngày 02.11.2019 (mùng 6.10. Kỷ hợi)
 - 17h00:         Cung thỉnh nhục thân nhập kim quan
 - 19g00:          Lễ thọ phục
● Ngày 03 → 07.11.2019 (mùng 7 → 11.10. Kỷ hợi) 
 -   03g30:         Thỉnh chuông U minh
 -   04g00:          Công phu – chấp tác
 -   06g00:          Điểm tâm
 -   07g30:         Lễ viếng – Tụng kinh
 -  10g00:          Cúng ngọ – Tiến Giác linh
 -  11g00:          Thọ trai

 -  14g00:          Lễ viếng - Tụng Kinh 

-  22g00:          Tịnh đàn
● Ngày 08.11.2019 (12.10.Kỷ hợi)

-  03g30:         Thỉnh chuông U minh
-  04g00:          Công phu – chấp tác
-  05g00:          Điểm tâm

-  06g00:          - Cung thỉnh Giác linh Yết Tổ tại chùa Tân Long – Diên Khánh
                        -  Lễ Phật tại chùa Long Sơn – Trụ sở Tỉnh Giáo hội
-  10g30:          -  Cúng ngọ
                        -  Sơ dạ cung tiến Giác linh
- 11g00:           Thọ trai
- 13g00:           Lễ viếng
- 16g00:           Lễ viếng của Hội đồng Chứng minh - Hội đồng Trị sự
- 18g00:           Sái tịnh bảo tháp
- 19h30:           Lễ tưởng niệm của Môn đồ Pháp quyến
● Ngày 09.11.2019  (13.10.Kỷ hợi)

- 03g30:          - Thỉnh chuông U minh, Công phu, Chấp tác, Điểm tâm
- 06g00:          - Lễ Phát hành
- 07g30:          - Lễ  Truy  niệm (chương trình riêng)
                       - Cung thỉnh Kim quan nhập Bảo tháp
                       - Lễ an vị Giác linh

BAN TỔ CHỨC 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn