Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Đài Gương Đón Ngài (thơ)

03/11/201915:28(Xem: 537)
Đài Gương Đón Ngài (thơ)

Chan Dung HT Thich Nhu Y-1--a

Đài Gương Đón Ngài


Chúng con cung kính phủ phục. Dâng lên bài thơ cung tiển Ôn.
Đức Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Ý ( 1934-2019 )


Hạnh duyên lưu dấu Ta Bà,
An nhiên hiện tướng, vào nhà Như Lai.
Pháp Âm vang vọng liên Đài,
Tịnh nghiêm luật ngữ, nở khai hương trường.

Khai tâm học nguyện lên đường,
Tìm cầu hạnh ngộ, tâm thường an vui.
Tân Long diện kiến uy nghi,
Tôn Ngài Chánh Tín, từ bi làm Thầy.

Ươm mầm hạt Tuệ từ đây,
Ban danh Trừng Huệ, sớm ngày tinh tu.
Trải dài khó nhọc ưng như,
Vượt qua khổ luyện, dung từ thanh cao.

Lễ nghi sám lạy hôm nào,
Trao truyền Như Ý, trăng sao soi tình.
Giã từ Thầy tổ lên trình,
Lạy dung tôn chỉ, vực mình bước qua.

Tham cầu học vấn thiết tha,
Phú Yên tìm chốn, âm ba Hưng Từ.
Thông hành kinh tạng chân như,
Trùng tuyên mật ngữ, kinh thư trùng trùng.

Bái Cầu Trí Hữu duyên trung,
Thỉnh Sa Di thuyết, sáng từng lời kinh.
Thọ ân tìm lại chính mình,
Ôn kinh huyền tuệ, chân tình rong chơi.

Tam y nhất bát lễ thời,
Thanh văn ứng phó, gởi lời tán Thâu.
Thọ hành pháp kệ nhiệm mầu,
Phú truyền đắt chí, thiền đầu danh Tăng.

Linh Sơn quyết chí mở trường,
Sơ cơ học đạo, tình thương lời thầy.
Bao dung Ôm gió chân mây,
Vang xa một thửa, sáng bày yên nhiên.

Phụng trì luật hạnh tinh nghiêm,
Dự hàng Thất chứng, tâm hiền truyền ban.
Cung đàm rống mãi nhân gian,
Độ bao thế hệ, dự hàng xuất gia.

Hạnh duyên thác hoá ba la,
Tay lần chuổi hạt, Di Đà nhàn du.
Ngài tìm chiếc áo tịnh tu,
Ngài về tịnh cảnh, áng từ vô tung.

Diệt sanh sanh diệt trùng hưng,
Pháp sanh pháp trụ, tâm cùng Hoa nghiêm.
Ấn Bảo ngài ngộ tham thiền,
Như Ý tự tại, an nhiên lối về.

Giã từ huyễn mộng nhiêu Khê,
Chấp tay lạy Phật, trở về Tây Phương.
Huyền dung thầy đã lên đường,
Ngôi toà sen ngự, đài gương đón Ngài.

Chúng con Tk: Thích Minh Thế.
Bút danh: Hỷ Tâm Hải Triều, đã có nhân duyên đảnh lễ Ôn trong những lần tham dự lễ trai đàn chẩn tế tại nha trang, khi được duyên mời về chùa Thầy Giác Nghĩa, cũng từ đó trong những năm 2006-2007-2008.

Năm 2014 ngài tham dự chứng minh buổi lễ bổ nhiệm trú trì chùa Báo Ân- Vạn Ninh- Khánh Hoà.
Đặc biệt hơn gặp Ôn trong nhân duyên được hầu chuyện Ôn và ngài Trí Tâm, trong những năm ấy, lắng nghe Ôn dạy: "Tu trong mọi vạn cảnh, tỉnh ngộ Bát chánh duyên..!"
Chúng con nương tựa làm lộ trình tu học trong thời gian du hoá xứ Bắc .
Hôm nay, ngài về tịnh cảnh, chúng con đồng Bái vọng.
Đương thời Ôn cũng là vị chứng minh cho các giới đàn, yết ma, giáo thọ, thất chứng sư trong tỉnh khánh hoà.
Chúng con cung kính phủ phục. Dâng lên bài thơ cung tiển Ôn.
Đức Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Ý.
( 1934-2019 ).
– Uỷ viên thường trực HĐCMTƯ GHPG Việt Nam
- Chứng minh BTS PGVN Tỉnh Khánh Hoà
- Nguyên Uỷ Viên HĐTS GHPG Việt Nam
- Nguyên Phó Trưởng BTS GHPGVN Tỉnh Khánh Hoà
- Nguyên Đặc Ủy Cư Sĩ GHPGVNTN Tỉnh Khánh Hòa
- Nguyên Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPT GHPGVN Tỉnh Khánh Hoà
- Nguyên UVTT Ban Tăng Sự GHPGVN Tỉnh Khánh Hoà
- Khai Sơn kiêm Viện Chủ Tổ Đình Linh Sơn Pháp Bảo-Nha Trang
 Ngài là vị giáo phẩm trong Hội Đồng Chứng Minh Giáo Hội PGVN, Chứng Minh Ban Trị Sự Phật Giáo Tỉnh Khánh Hòa, là bậc Thầy của nhiều thế hệ Tăng Ni tại quốc nội và hải ngoại.

NAM MÔ TÂN VIÊN TỊCH, TỪ LÂM TẾ - LIỄU QUÁN PHÁP PHÁI ĐỆ BÁT THẾ - KHAI SƠN LINH SƠN PHÁP BẢO TỰ, TRÚ TRÌ HÚY thượng TRỪNG hạ HUỆ, tự NHƯ Ý, hiệu ẤN BẢO BỔN SƯ TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG GIÁC LINH THÙY TỪ CHỨNG GIÁM.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn