Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Như Ý viếng thăm Tu Viện Quảng Đức tháng 8 năm 2004

22/10/201920:29(Xem: 1111)
Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Như Ý viếng thăm Tu Viện Quảng Đức tháng 8 năm 2004
Truong lao HT Thich Nhu Y (29)Truong lao HT Thich Nhu Y (30)Truong lao HT Thich Nhu Y (31)Truong lao HT Thich Nhu Y (32)Truong lao HT Thich Nhu Y (33)Truong lao HT Thich Nhu Y (34)Truong lao HT Thich Nhu Y (35)Truong lao HT Thich Nhu Y (36)Truong lao HT Thich Nhu Y (37)Truong lao HT Thich Nhu Y (38)Truong lao HT Thich Nhu Y (39)Truong lao HT Thich Nhu Y (40)Truong lao HT Thich Nhu Y (41)Truong lao HT Thich Nhu Y (42)Truong lao HT Thich Nhu Y (43)Truong lao HT Thich Nhu Y (44)Truong lao HT Thich Nhu Y (45)Truong lao HT Thich Nhu Y (46)Truong lao HT Thich Nhu Y (47)Truong lao HT Thich Nhu Y (48)Truong lao HT Thich Nhu Y (49)Truong lao HT Thich Nhu Y (50)Truong lao HT Thich Nhu Y (51)Truong lao HT Thich Nhu Y (52)Truong lao HT Thich Nhu Y (53)Truong lao HT Thich Nhu Y (54)Truong lao HT Thich Nhu Y (55)Truong lao HT Thich Nhu Y (56)Truong lao HT Thich Nhu Y (57)Truong lao HT Thich Nhu Y (58)Truong lao HT Thich Nhu Y (59)Truong lao HT Thich Nhu Y (60)Truong lao HT Thich Nhu Y (61)Truong lao HT Thich Nhu Y (62)Truong lao HT Thich Nhu Y (63)Truong lao HT Thich Nhu Y (64)Truong lao HT Thich Nhu Y (65)Truong lao HT Thich Nhu Y (66)Truong lao HT Thich Nhu Y (67)Truong lao HT Thich Nhu Y (68)Truong lao HT Thich Nhu Y (69)Truong lao HT Thich Nhu Y (70)Truong lao HT Thich Nhu Y (71)Truong lao HT Thich Nhu Y (72)Truong lao HT Thich Nhu Y (73)Truong lao HT Thich Nhu Y (74)Truong lao HT Thich Nhu Y (75)Truong lao HT Thich Nhu Y (76)Truong lao HT Thich Nhu Y (77)Truong lao HT Thich Nhu Y (78)Truong lao HT Thich Nhu Y (79)Truong lao HT Thich Nhu Y (80)Truong lao HT Thich Nhu Y (81)Truong lao HT Thich Nhu Y (82)Truong lao HT Thich Nhu Y (83)Truong lao HT Thich Nhu Y (84)Truong lao HT Thich Nhu Y (85)Truong lao HT Thich Nhu Y (86)Truong lao HT Thich Nhu Y (87)
Truong lao HT Thich Nhu Y (15)

Truong lao HT Thich Nhu Y (4)Truong lao HT Thich Nhu Y (3)Truong lao HT Thich Nhu Y (2)Truong lao HT Thich Nhu Y (1)
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn