Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Lễ Bế Mạc Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu kỳ 18

31/12/201814:11(Xem: 3622)
Lễ Bế Mạc Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu kỳ 18
Chương Trình Lễ Bế Mạc
Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu Kỳ 18
(MC: TT Thích Nguyên Tạng)

9.am bắt đầu
- Phật tử học viên tề tựu
- Cung nghinh chư Tôn Đức quang lâm
- Niệm Phật cầu gia bị
- Tuyên bố lý do và giới thiệu chư Tôn Đức tham dự
- Diễn văn bế mạc của Trưởng Ban Tổ Chức (TT Thích Viên Trí)
- Ban Thủ Quỹ báo cáo thu chi (Đh Diệu Hòa)
- Nhận xét của Tổng vụ  Cư Sĩ (TT Phổ Hương)
- Nhận xét của Ban Học Tập (TT Đạo Hiển)
- Phát thưởng quý Phật tử học viên xuất sắc 
- Cảm tưởng của đại diện học viên (Đh Nguyên Hảo)
- Công bố Ban Tổ Chức Khóa tu học kỳ 19 và Bàn giao con dấu KTH cho BTC khóa tu kỳ 19 (HT Thích Trường Sanh)
- Công bố Quyết định tổ chức Đại Hội Khoáng Đại kỳ 6 (HT Thích Quảng Ba)
- Chúc từ của HT Đệ Nhị Chủ Tịch HĐĐH GHPGVNTN Âu Châu (HT Thích Như Điển)
-  Đạo từ của HT Hội Chủ Thích Bảo Lạc (tán thán công đức BTC)
- Phát Chứng Chỉ Tu Học (HT Minh Hiếu, TT Tâm Minh, TT Giác Tín, TT Viên Tịnh)
- 11.am hoàn mãn.

- Hồi hướng công đức và hoàn mãn

 

 

Le be mac khoa tu ky 18 (1)Le be mac khoa tu ky 18 (2)Le be mac khoa tu ky 18 (3)Le be mac khoa tu ky 18 (4)Le be mac khoa tu ky 18 (5)Le be mac khoa tu ky 18 (6)Le be mac khoa tu ky 18 (7)Le be mac khoa tu ky 18 (7-a)Le be mac khoa tu ky 18 (7-a-1) (1)Le be mac khoa tu ky 18 (7-a-1) (2)Le be mac khoa tu ky 18 (7-a-1) (3)Le be mac khoa tu ky 18 (7-a-1) (4)Le be mac khoa tu ky 18 (8)Le be mac khoa tu ky 18 (9)Le be mac khoa tu ky 18 (15)Le be mac khoa tu ky 18 (16)Le be mac khoa tu ky 18 (17)Le be mac khoa tu ky 18 (18)Le be mac khoa tu ky 18 (19)Le be mac khoa tu ky 18 (20)Le be mac khoa tu ky 18 (21)Le be mac khoa tu ky 18 (22)Le be mac khoa tu ky 18 (23)Le be mac khoa tu ky 18 (24)Le be mac khoa tu ky 18 (25)Le be mac khoa tu ky 18 (26)Le be mac khoa tu ky 18 (27)Le be mac khoa tu ky 18 (28)Le be mac khoa tu ky 18 (29)Le be mac khoa tu ky 18 (30)Le be mac khoa tu ky 18 (31)Le be mac khoa tu ky 18 (32)Le be mac khoa tu ky 18 (33)Le be mac khoa tu ky 18 (34)Le be mac khoa tu ky 18 (35)Le be mac khoa tu ky 18 (36)Le be mac khoa tu ky 18 (37)Le be mac khoa tu ky 18 (38)Le be mac khoa tu ky 18 (39)Le be mac khoa tu ky 18 (40)Le be mac khoa tu ky 18 (41)Le be mac khoa tu ky 18 (42)Le be mac khoa tu ky 18 (43)Le be mac khoa tu ky 18 (44)Le be mac khoa tu ky 18 (45)Le be mac khoa tu ky 18 (46)Le be mac khoa tu ky 18 (47)Le be mac khoa tu ky 18 (48)Le be mac khoa tu ky 18 (49)Le be mac khoa tu ky 18 (50)Le be mac khoa tu ky 18 (51)Le be mac khoa tu ky 18 (53)Le be mac khoa tu ky 18 (57)Le be mac khoa tu ky 18 (58)Le be mac khoa tu ky 18 (59)Le be mac khoa tu ky 18 (60)Le be mac khoa tu ky 18 (61)Le be mac khoa tu ky 18 (62)Le be mac khoa tu ky 18 (63)Le be mac khoa tu ky 18 (64)Le be mac khoa tu ky 18 (65)Le be mac khoa tu ky 18 (66)Le be mac khoa tu ky 18 (67)Le be mac khoa tu ky 18 (68)Le be mac khoa tu ky 18 (69)Le be mac khoa tu ky 18 (70)Le be mac khoa tu ky 18 (71)Le be mac khoa tu ky 18 (72)Le be mac khoa tu ky 18 (73)Le be mac khoa tu ky 18 (75)Le be mac khoa tu ky 18 (76)Le be mac khoa tu ky 18 (77)Le be mac khoa tu ky 18 (78)Le be mac khoa tu ky 18 (79)Le be mac khoa tu ky 18 (80)Le be mac khoa tu ky 18 (81)Le be mac khoa tu ky 18 (82)Le be mac khoa tu ky 18 (83)Le be mac khoa tu ky 18 (84)Le be mac khoa tu ky 18 (86)Le be mac khoa tu ky 18 (87)Le be mac khoa tu ky 18 (88)Le be mac khoa tu ky 18 (89)Le be mac khoa tu ky 18 (90)Le be mac khoa tu ky 18 (91)Le be mac khoa tu ky 18 (92)Le be mac khoa tu ky 18 (93)Le be mac khoa tu ky 18 (94)Le be mac khoa tu ky 18 (95)Le be mac khoa tu ky 18 (96)Le be mac khoa tu ky 18 (98)Le be mac khoa tu ky 18 (99)Le be mac khoa tu ky 18 (100)Le be mac khoa tu ky 18 (101)
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn