Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất
Thứ Năm 27-12-2018
CÁC THỜI THUYẾT GIẢNG

2.30pm-3.30pm:

Khai từ của
Tổng Vụ Hoằng Pháp, VHGD & Cư Sĩ
HT Trường Sanh
HT Minh Hiếu
TT Phổ Hương

Lớp giáo lý 1
Bố Thí Ba La Mật
(TT Viên Tịnh)

Lớp Thiếu Nhi A
who was Buddha?
SC Nguyên Khai

Lớp Thiếu Nhi B

Family  and society
 in Buddhism

Ven. Thich Thong Phap


Vãng thực
Thời Kinh Tịnh Độ

Lớp giáo lý 2
Trì Giới
(HT Bổn Điền)

Lớp Thiếu Nhi A
Loving Kindness Meditation
Dharma Teacher Acharya Andrew Williams
Lớp Thiếu Nhi B
A View on Buddhism
TT Thích Đạo Hiển
day 1 giang phap (1)day 1 giang phap (2)day 1 giang phap (3)day 1 giang phap (4)day 1 giang phap (5)day 1 giang phap (6)day 1 giang phap (7)day 1 giang phap (8)day 1 giang phap (9)day 1 giang phap (10)day 1 giang phap (11)day 1 giang phap (12)day 1 giang phap (13)day 1 giang phap (14)day 1 giang phap (15)day 1 giang phap (16)day 1 giang phap (17)day 1 giang phap (19)day 1 giang phap (20)day 1 giang phap (21)day 1 giang phap (22)day 1 giang phap (23)day 1 giang phap (24)day 1 giang phap (25)day 1 giang phap (26)day 1 giang phap (28)day 1 giang phap (29)day 1 giang phap (30)day 1 giang phap (31)day 1 giang phap (32)day 1 giang phap (33)day 1 giang phap (34)day 1 giang phap (35)day 1 giang phap (36)day 1 giang phap (37)day 1 giang phap (38)day 1 giang phap (39)day 1 giang phap (40)day 1 giang phap (41)day 1 giang phap (42)day 1 giang phap (43)day 1 giang phap (44)day 1 giang phap (45)day 1 giang phap (46)day 1 giang phap (47)day 1 giang phap (48)day 1 giang phap (49)day 1 giang phap (50)day 1 giang phap (51)day 1 giang phap (52)day 1 giang phap (54)day 1 giang phap (56)day 1 giang phap (57)day 1 giang phap (58)day 1 giang phap (59)day 1 giang phap (60)day 1 giang phap (63)day 1 giang phap (64)day 1 giang phap (65)day 1 giang phap (66)day 1 giang phap (67)day 1 giang phap (68)day 1 giang phap (69)day 1 giang phap (70)day 1 giang phap (72)day 1 giang phap (73)day 1 giang phap (74)day 1 giang phap (75)day 1 giang phap (76)day 1 giang phap (77)day 1 giang phap (78)day 1 giang phap (79)day 1 giang phap (80)day 1 giang phap (81)day 1 giang phap (82)day 1 giang phap (83)day 1 giang phap (84)day 1 giang phap (85)day 1 giang phap (86)day 1 giang phap (87)day 1 giang phap (88)day 1 giang phap (89)day 1 giang phap (90)day 1 giang phap (91)day 1 giang phap (93)day 1 giang phap (95)day 1 giang phap (96)day 1 giang phap (97)day 1 giang phap (98)day 1 giang phap (99)day 1 giang phap (100)day 1 giang phap (101)day 1 giang phap (102)day 1 giang phap (103)day 1 giang phap (104)day 1 giang phap (105)day 1 giang phap (106)day 1 giang phap (107)day 1 giang phap (109)day 1 giang phap (110)
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn