Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

CHƯƠNG TRÌNH
THIỀN TRÀ KHÓA TU HỌC KỲ 18

MC: Đh Diệu Khánh – Đh Đồng Liên Hoa – Đh Diệu Hiền

1- Hợp ca: Kính mến Thầy (Tác giả: Dương Xuân Dưỡng) – Ban hợp ca Chùa Pháp Hoa
2- Hợp ca: Vesak Day - Thầy Thích Thông Pháp & Lớp thiếu nhi khóa tu
Don’t worry - Be happy – Đh Andrew Williams & Lớp thiếu nhi khóa tu
3- Múa: Đẹp Làm Sao – GĐPT Pháp Hoa
4- Hợp ca: Thương màu áo lam (Tác giả: Vũ Ngọc Toản) - Ban hợp ca khóa tu
5- Đơn ca: Tiếng chuông khuya – Đh Thanh Lý
6- Múa: Bóng bóng bang bang - Lớp Thiếu nhi B
7- Tốp ca: We are one – Lớp thiếu nhi A
8- Đơn ca: Sen hồng hư không – Đh Minh Tánh
9- Đơn ca: Mẹ - Đh Diệu Hiền
10- Hài kịch: Ôn Bài (Tác giả Quảng Hương) - Diễn viên: Đh Nguyên Như, Đh Quảng Hương, Đh Quảng Tịnh, Đh Nguyên Nhật Thơ, Đh Tâm Hương
11- Đơn ca: Everything - Đh Andrew Williams
12- Đơn ca: Vui trong ánh đạo (Tác giả: Hà Mai Vân) – Đh Đồng Liên Hoa
13- Đơn ca: Đây là cõi tạm – Đh Tâm Quảng Hóa
14- Đơn ca vọng cổ: Tìm về cõi Phật - TT Thích Phổ Hương
15- Đơn ca vọng cổ: Nhà sư và chú tiểu (S áng t ác: Th ầy Thích Kim Bình) – Đh Liên Minh
16- Đơn ca: Biết bao giờ - Đh Diệu Phúc


Thien Tra van nghe khoa tu ky 18 (1)Thien Tra van nghe khoa tu ky 18 (2)Thien Tra van nghe khoa tu ky 18 (3)Thien Tra van nghe khoa tu ky 18 (4)Thien Tra van nghe khoa tu ky 18 (5)Thien Tra van nghe khoa tu ky 18 (6)Thien Tra van nghe khoa tu ky 18 (7)Thien Tra van nghe khoa tu ky 18 (8)Thien Tra van nghe khoa tu ky 18 (9)Thien Tra van nghe khoa tu ky 18 (10)Thien Tra van nghe khoa tu ky 18 (11)Thien Tra van nghe khoa tu ky 18 (12)Thien Tra van nghe khoa tu ky 18 (13)Thien Tra van nghe khoa tu ky 18 (14)Thien Tra van nghe khoa tu ky 18 (15)Thien Tra van nghe khoa tu ky 18 (16)Thien Tra van nghe khoa tu ky 18 (17)Thien Tra van nghe khoa tu ky 18 (18)Thien Tra van nghe khoa tu ky 18 (19)Thien Tra van nghe khoa tu ky 18 (20)Thien Tra van nghe khoa tu ky 18 (21)Thien Tra van nghe khoa tu ky 18 (22)Thien Tra van nghe khoa tu ky 18 (23)Thien Tra van nghe khoa tu ky 18 (24)Thien Tra van nghe khoa tu ky 18 (25)Thien Tra van nghe khoa tu ky 18 (26)Thien Tra van nghe khoa tu ky 18 (27)Thien Tra van nghe khoa tu ky 18 (28)Thien Tra van nghe khoa tu ky 18 (29)Thien Tra van nghe khoa tu ky 18 (30)Thien Tra van nghe khoa tu ky 18 (31)Thien Tra van nghe khoa tu ky 18 (32)Thien Tra van nghe khoa tu ky 18 (33)Thien Tra van nghe khoa tu ky 18 (34)Thien Tra van nghe khoa tu ky 18 (35)Thien Tra van nghe khoa tu ky 18 (36)Thien Tra van nghe khoa tu ky 18 (37)Thien Tra van nghe khoa tu ky 18 (38)Thien Tra van nghe khoa tu ky 18 (39)Thien Tra van nghe khoa tu ky 18 (40)Thien Tra van nghe khoa tu ky 18 (41)Thien Tra van nghe khoa tu ky 18 (42)Thien Tra van nghe khoa tu ky 18 (43)Thien Tra van nghe khoa tu ky 18 (44)Thien Tra van nghe khoa tu ky 18 (45)Thien Tra van nghe khoa tu ky 18 (46)Thien Tra van nghe khoa tu ky 18 (47)Thien Tra van nghe khoa tu ky 18 (48)Thien Tra van nghe khoa tu ky 18 (49)Thien Tra van nghe khoa tu ky 18 (50)Thien Tra van nghe khoa tu ky 18 (51)Thien Tra van nghe khoa tu ky 18 (52)Thien Tra van nghe khoa tu ky 18 (53)Thien Tra van nghe khoa tu ky 18 (54)Thien Tra van nghe khoa tu ky 18 (55)Thien Tra van nghe khoa tu ky 18 (56)Thien Tra van nghe khoa tu ky 18 (57)Thien Tra van nghe khoa tu ky 18 (58)Thien Tra van nghe khoa tu ky 18 (59)Thien Tra van nghe khoa tu ky 18 (60)Thien Tra van nghe khoa tu ky 18 (61)Thien Tra van nghe khoa tu ky 18 (62)Thien Tra van nghe khoa tu ky 18 (63)Thien Tra van nghe khoa tu ky 18 (64)Thien Tra van nghe khoa tu ky 18 (65)Thien Tra van nghe khoa tu ky 18 (66)Thien Tra van nghe khoa tu ky 18 (67)Thien Tra van nghe khoa tu ky 18 (68)Thien Tra van nghe khoa tu ky 18 (69)Thien Tra van nghe khoa tu ky 18 (70)Thien Tra van nghe khoa tu ky 18 (71)Thien Tra van nghe khoa tu ky 18 (72)Thien Tra van nghe khoa tu ky 18 (73)Thien Tra van nghe khoa tu ky 18 (74)Thien Tra van nghe khoa tu ky 18 (75)Thien Tra van nghe khoa tu ky 18 (76)Thien Tra van nghe khoa tu ky 18 (77)Thien Tra van nghe khoa tu ky 18 (78)Thien Tra van nghe khoa tu ky 18 (79)Thien Tra van nghe khoa tu ky 18 (80)Thien Tra van nghe khoa tu ky 18 (81)Thien Tra van nghe khoa tu ky 18 (82)Thien Tra van nghe khoa tu ky 18 (83)Thien Tra van nghe khoa tu ky 18 (84)Thien Tra van nghe khoa tu ky 18 (85)Thien Tra van nghe khoa tu ky 18 (86)Thien Tra van nghe khoa tu ky 18 (87)Thien Tra van nghe khoa tu ky 18 (88)Thien Tra van nghe khoa tu ky 18 (89)Thien Tra van nghe khoa tu ky 18 (90)Thien Tra van nghe khoa tu ky 18 (91)Thien Tra van nghe khoa tu ky 18 (92)Thien Tra van nghe khoa tu ky 18 (93)Thien Tra van nghe khoa tu ky 18 (94)Thien Tra van nghe khoa tu ky 18 (95)Thien Tra van nghe khoa tu ky 18 (96)Thien Tra van nghe khoa tu ky 18 (97)Thien Tra van nghe khoa tu ky 18 (98)Thien Tra van nghe khoa tu ky 18 (99)Thien Tra van nghe khoa tu ky 18 (100)Thien Tra van nghe khoa tu ky 18 (101)Thien Tra van nghe khoa tu ky 18 (102)Thien Tra van nghe khoa tu ky 18 (103)Thien Tra van nghe khoa tu ky 18 (104)Thien Tra van nghe khoa tu ky 18 (105)Thien Tra van nghe khoa tu ky 18 (106)Thien Tra van nghe khoa tu ky 18 (107)Thien Tra van nghe khoa tu ky 18 (108)Thien Tra van nghe khoa tu ky 18 (110)
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn