Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Hình ảnh Lễ Khai Mạc Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu Kỳ 18

27/12/201817:26(Xem: 4124)
Hình ảnh Lễ Khai Mạc Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu Kỳ 18

CHƯƠNG TRÌNH LỄ KHAI MẠC
KHÓA TU HỌC PHẬT PHÁP ÚC CHÂU KỲ 18
9.30am, ngày 27-12-2018

(Điều hợp chương trình: TT Thích Nguyên Tạng)

 

9am: Phật tử tề tựu tại hội trường

9.15am bắt đầu thỉnh sư:

9.30am: chư Tôn Đức vào đến hội trường và bắt đầu:

- Chào Phật Giáo Kỳ

- Một phút nhập từ bi quán

- Tuyên bố lý do và giới thiệu chư Tôn Đức tham dự

- Diễn Văn khai mạc của Trưởng Ban Tổ Chức (TT Thích Viên Trí)

- Ban Thư Ký báo cáo (Đh. Hải Hạnh)
- Công bố Ban Điều Hành Khóa Tu Học kỳ 18 (HT Thích Quảng Ba)

- Công bố Lịch giảng dạy (TT Thích Phổ Hương)
- Công bố thời biểu và hiệu lệnh (TT Thích Giác Tín)

- Công bố Nội Quy Khóa Tu Học (TT Thích Viên Tịnh)

- Đạo từ của Hòa Thượng Hội Chủ Thích Bảo Lạc

- Khóa lễ khai Kinh (Ban Nghi Lễ)

- Chụp hình lưu niệm

 

 

 

Le Khai Mac Khoa tu ky 18 (1)Le Khai Mac Khoa tu ky 18 (2)Le Khai Mac Khoa tu ky 18 (3)Le Khai Mac Khoa tu ky 18 (4)Le Khai Mac Khoa tu ky 18 (5)Le Khai Mac Khoa tu ky 18 (6)Le Khai Mac Khoa tu ky 18 (7)Le Khai Mac Khoa tu ky 18 (8)Le Khai Mac Khoa tu ky 18 (9)Le Khai Mac Khoa tu ky 18 (10)Le Khai Mac Khoa tu ky 18 (11)Le Khai Mac Khoa tu ky 18 (12)Le Khai Mac Khoa tu ky 18 (13)Le Khai Mac Khoa tu ky 18 (14)Le Khai Mac Khoa tu ky 18 (15)Le Khai Mac Khoa tu ky 18 (16)Le Khai Mac Khoa tu ky 18 (17)Le Khai Mac Khoa tu ky 18 (18)Le Khai Mac Khoa tu ky 18 (19)Le Khai Mac Khoa tu ky 18 (20)Le Khai Mac Khoa tu ky 18 (21)Le Khai Mac Khoa tu ky 18 (22)Le Khai Mac Khoa tu ky 18 (23)Le Khai Mac Khoa tu ky 18 (24)Le Khai Mac Khoa tu ky 18 (25)Le Khai Mac Khoa tu ky 18 (26)Le Khai Mac Khoa tu ky 18 (27)Le Khai Mac Khoa tu ky 18 (28)Le Khai Mac Khoa tu ky 18 (29)Le Khai Mac Khoa tu ky 18 (30)Le Khai Mac Khoa tu ky 18 (31)Le Khai Mac Khoa tu ky 18 (32)Le Khai Mac Khoa tu ky 18 (33)Le Khai Mac Khoa tu ky 18 (34)Le Khai Mac Khoa tu ky 18 (35)Le Khai Mac Khoa tu ky 18 (36)Le Khai Mac Khoa tu ky 18 (37)Le Khai Mac Khoa tu ky 18 (38)Le Khai Mac Khoa tu ky 18 (39)Le Khai Mac Khoa tu ky 18 (40)Le Khai Mac Khoa tu ky 18 (41)Le Khai Mac Khoa tu ky 18 (42)Le Khai Mac Khoa tu ky 18 (43)Le Khai Mac Khoa tu ky 18 (44)Le Khai Mac Khoa tu ky 18 (45)Le Khai Mac Khoa tu ky 18 (46)Le Khai Mac Khoa tu ky 18 (47)Le Khai Mac Khoa tu ky 18 (48)Le Khai Mac Khoa tu ky 18 (49)Le Khai Mac Khoa tu ky 18 (50)Le Khai Mac Khoa tu ky 18 (51)Le Khai Mac Khoa tu ky 18 (52)Le Khai Mac Khoa tu ky 18 (53)Le Khai Mac Khoa tu ky 18 (54)Le Khai Mac Khoa tu ky 18 (55)Le Khai Mac Khoa tu ky 18 (56)Le Khai Mac Khoa tu ky 18 (57)Le Khai Mac Khoa tu ky 18 (58)Le Khai Mac Khoa tu ky 18 (59)Le Khai Mac Khoa tu ky 18 (60)Le Khai Mac Khoa tu ky 18 (61)Le Khai Mac Khoa tu ky 18 (62)Le Khai Mac Khoa tu ky 18 (63)Le Khai Mac Khoa tu ky 18 (64)Le Khai Mac Khoa tu ky 18 (65)Le Khai Mac Khoa tu ky 18 (66)Le Khai Mac Khoa tu ky 18 (67)Le Khai Mac Khoa tu ky 18 (68)Le Khai Mac Khoa tu ky 18 (69)Le Khai Mac Khoa tu ky 18 (70)Le Khai Mac Khoa tu ky 18 (71)Le Khai Mac Khoa tu ky 18 (72)Le Khai Mac Khoa tu ky 18 (73)Le Khai Mac Khoa tu ky 18 (74)Le Khai Mac Khoa tu ky 18 (75)Le Khai Mac Khoa tu ky 18 (76)Le Khai Mac Khoa tu ky 18 (77)Le Khai Mac Khoa tu ky 18 (78)Le Khai Mac Khoa tu ky 18 (79)Le Khai Mac Khoa tu ky 18 (80)Le Khai Mac Khoa tu ky 18 (81)Le Khai Mac Khoa tu ky 18 (82)Le Khai Mac Khoa tu ky 18 (83)Le Khai Mac Khoa tu ky 18 (84)Le Khai Mac Khoa tu ky 18 (85)Le Khai Mac Khoa tu ky 18 (86)Le Khai Mac Khoa tu ky 18 (87)Le Khai Mac Khoa tu ky 18 (88)Le Khai Mac Khoa tu ky 18 (89)Le Khai Mac Khoa tu ky 18 (90)Le Khai Mac Khoa tu ky 18 (91)Le Khai Mac Khoa tu ky 18 (92)Le Khai Mac Khoa tu ky 18 (93)Le Khai Mac Khoa tu ky 18 (94)Le Khai Mac Khoa tu ky 18 (95)Le Khai Mac Khoa tu ky 18 (96)Le Khai Mac Khoa tu ky 18 (97)Le Khai Mac Khoa tu ky 18 (98)Le Khai Mac Khoa tu ky 18 (99)Le Khai Mac Khoa tu ky 18 (100)Le Khai Mac Khoa tu ky 18 (101)Le Khai Mac Khoa tu ky 18 (102)Le Khai Mac Khoa tu ky 18 (103)Le Khai Mac Khoa tu ky 18 (104)
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn