Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Hình ảnh Lễ Khai Mạc Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu Kỳ 18

27/12/201817:26(Xem: 5810)
Hình ảnh Lễ Khai Mạc Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu Kỳ 18

CHƯƠNG TRÌNH LỄ KHAI MẠC
KHÓA TU HỌC PHẬT PHÁP ÚC CHÂU KỲ 18
9.30am, ngày 27-12-2018

(Điều hợp chương trình: TT Thích Nguyên Tạng)

 

9am: Phật tử tề tựu tại hội trường

9.15am bắt đầu thỉnh sư:

9.30am: chư Tôn Đức vào đến hội trường và bắt đầu:

- Chào Phật Giáo Kỳ

- Một phút nhập từ bi quán

- Tuyên bố lý do và giới thiệu chư Tôn Đức tham dự

- Diễn Văn khai mạc của Trưởng Ban Tổ Chức (TT Thích Viên Trí)

- Ban Thư Ký báo cáo (Đh. Hải Hạnh)
- Công bố Ban Điều Hành Khóa Tu Học kỳ 18 (HT Thích Quảng Ba)

- Công bố Lịch giảng dạy (TT Thích Phổ Hương)
- Công bố thời biểu và hiệu lệnh (TT Thích Giác Tín)

- Công bố Nội Quy Khóa Tu Học (TT Thích Viên Tịnh)

- Đạo từ của Hòa Thượng Hội Chủ Thích Bảo Lạc

- Khóa lễ khai Kinh (Ban Nghi Lễ)

- Chụp hình lưu niệm

 

 

 

Le Khai Mac Khoa tu ky 18 (1)Le Khai Mac Khoa tu ky 18 (2)Le Khai Mac Khoa tu ky 18 (3)Le Khai Mac Khoa tu ky 18 (4)Le Khai Mac Khoa tu ky 18 (5)Le Khai Mac Khoa tu ky 18 (6)Le Khai Mac Khoa tu ky 18 (7)Le Khai Mac Khoa tu ky 18 (8)Le Khai Mac Khoa tu ky 18 (9)Le Khai Mac Khoa tu ky 18 (10)Le Khai Mac Khoa tu ky 18 (11)Le Khai Mac Khoa tu ky 18 (12)Le Khai Mac Khoa tu ky 18 (13)Le Khai Mac Khoa tu ky 18 (14)Le Khai Mac Khoa tu ky 18 (15)Le Khai Mac Khoa tu ky 18 (16)Le Khai Mac Khoa tu ky 18 (17)Le Khai Mac Khoa tu ky 18 (18)Le Khai Mac Khoa tu ky 18 (19)Le Khai Mac Khoa tu ky 18 (20)Le Khai Mac Khoa tu ky 18 (21)Le Khai Mac Khoa tu ky 18 (22)Le Khai Mac Khoa tu ky 18 (23)Le Khai Mac Khoa tu ky 18 (24)Le Khai Mac Khoa tu ky 18 (25)Le Khai Mac Khoa tu ky 18 (26)Le Khai Mac Khoa tu ky 18 (27)Le Khai Mac Khoa tu ky 18 (28)Le Khai Mac Khoa tu ky 18 (29)Le Khai Mac Khoa tu ky 18 (30)Le Khai Mac Khoa tu ky 18 (31)Le Khai Mac Khoa tu ky 18 (32)Le Khai Mac Khoa tu ky 18 (33)Le Khai Mac Khoa tu ky 18 (34)Le Khai Mac Khoa tu ky 18 (35)Le Khai Mac Khoa tu ky 18 (36)Le Khai Mac Khoa tu ky 18 (37)Le Khai Mac Khoa tu ky 18 (38)Le Khai Mac Khoa tu ky 18 (39)Le Khai Mac Khoa tu ky 18 (40)Le Khai Mac Khoa tu ky 18 (41)Le Khai Mac Khoa tu ky 18 (42)Le Khai Mac Khoa tu ky 18 (43)Le Khai Mac Khoa tu ky 18 (44)Le Khai Mac Khoa tu ky 18 (45)Le Khai Mac Khoa tu ky 18 (46)Le Khai Mac Khoa tu ky 18 (47)Le Khai Mac Khoa tu ky 18 (48)Le Khai Mac Khoa tu ky 18 (49)Le Khai Mac Khoa tu ky 18 (50)Le Khai Mac Khoa tu ky 18 (51)Le Khai Mac Khoa tu ky 18 (52)Le Khai Mac Khoa tu ky 18 (53)Le Khai Mac Khoa tu ky 18 (54)Le Khai Mac Khoa tu ky 18 (55)Le Khai Mac Khoa tu ky 18 (56)Le Khai Mac Khoa tu ky 18 (57)Le Khai Mac Khoa tu ky 18 (58)Le Khai Mac Khoa tu ky 18 (59)Le Khai Mac Khoa tu ky 18 (60)Le Khai Mac Khoa tu ky 18 (61)Le Khai Mac Khoa tu ky 18 (62)Le Khai Mac Khoa tu ky 18 (63)Le Khai Mac Khoa tu ky 18 (64)Le Khai Mac Khoa tu ky 18 (65)Le Khai Mac Khoa tu ky 18 (66)Le Khai Mac Khoa tu ky 18 (67)Le Khai Mac Khoa tu ky 18 (68)Le Khai Mac Khoa tu ky 18 (69)Le Khai Mac Khoa tu ky 18 (70)Le Khai Mac Khoa tu ky 18 (71)Le Khai Mac Khoa tu ky 18 (72)Le Khai Mac Khoa tu ky 18 (73)Le Khai Mac Khoa tu ky 18 (74)Le Khai Mac Khoa tu ky 18 (75)Le Khai Mac Khoa tu ky 18 (76)Le Khai Mac Khoa tu ky 18 (77)Le Khai Mac Khoa tu ky 18 (78)Le Khai Mac Khoa tu ky 18 (79)Le Khai Mac Khoa tu ky 18 (80)Le Khai Mac Khoa tu ky 18 (81)Le Khai Mac Khoa tu ky 18 (82)Le Khai Mac Khoa tu ky 18 (83)Le Khai Mac Khoa tu ky 18 (84)Le Khai Mac Khoa tu ky 18 (85)Le Khai Mac Khoa tu ky 18 (86)Le Khai Mac Khoa tu ky 18 (87)Le Khai Mac Khoa tu ky 18 (88)Le Khai Mac Khoa tu ky 18 (89)Le Khai Mac Khoa tu ky 18 (90)Le Khai Mac Khoa tu ky 18 (91)Le Khai Mac Khoa tu ky 18 (92)Le Khai Mac Khoa tu ky 18 (93)Le Khai Mac Khoa tu ky 18 (94)Le Khai Mac Khoa tu ky 18 (95)Le Khai Mac Khoa tu ky 18 (96)Le Khai Mac Khoa tu ky 18 (97)Le Khai Mac Khoa tu ky 18 (98)Le Khai Mac Khoa tu ky 18 (99)Le Khai Mac Khoa tu ky 18 (100)Le Khai Mac Khoa tu ky 18 (101)Le Khai Mac Khoa tu ky 18 (102)Le Khai Mac Khoa tu ky 18 (103)Le Khai Mac Khoa tu ky 18 (104)
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
103,215,124