Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất
chu ton duc

Audio mp3 bài giảng
tại Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu kỳ 18

Thứ Năm 27-12-2018
Lễ Khai Mạc

(MC TT Thích Nguyên Tạng)


2.30pm-3.30pm:

Khai từ của Tổng Vụ Hoằng Pháp, VHGD
& Cư Sĩ
HT Trường Sanh
HT Minh Hiếu


Lớp giáo lý 1
Bố Thí Ba La Mật
(TT Viên Tịnh)


Lớp giáo lý 2
Trì Giới
((HT Bổn Điền)

Phật Pháp Vấn Đáp 1
HT Bảo Lạc
HT Minh Hiếu
HT Bổn Điền
TT Phổ Hương
TT Giác Tín
TT Đạo Nguyên
TT Viên Tịnh

 


Lớp giáo lý 3
Tinh Tấn
(TT Đạo Thông)


 

Lớp giáo lý 4
Nhẫn Nhục
(TT Nguyên Tạng)


Thứ Bảy 29-12-2018
Thức chúng
Công phu khuya + Thiền hành

Duy Na Duyệt Chúng: TT Nguyên Tạng & TT Viên Tịnh
Khai thị:
HT Trường SanhPhật Pháp Vấn Đáp 2
HT Như Điển
TT Nguyên Tạng
TT Đạo Thông
TT Viên Trí
TT Minh Hội
ĐĐ Hạnh Tuệ
ĐĐ Minh Dung
NS Thảo Liên (TL)


Lớp giáo lý 5
Thiền Định
(TT Đạo Nguyên)


Lớp giáo lý 6
Trí Tuệ
(TT Minh Hội)
Chủ Nhật 30-12-2018
Thức chúng
Công phu khuya + Thiền hành

Duy Na & Duyệt Chúng: TT Phổ Hương & TT Đạo Hiển
Khai thị:
HT Quảng BaThuyết trình về chủ đề:
Pháp Nạn PG 1963
HT Quảng Ba

HT Như Điển
HT Trường Sanh
TT Tâm Minh

2pm-3.15pm
Lớp giáo lý 7
Tứ Vô Lượng Tâm
(Ni Sư Viên Thông
Ni Sư Thảo Liên)

Vãng thực

Thiền Trà Đạo Tình

 


Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn