Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Chương Trình Lễ Bế Mạc
Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu Kỳ 18
(MC: TT Thích Nguyên Tạng)

9.am bắt đầu
- Phật tử học viên tề tựu
- Cung nghinh chư Tôn Đức quang lâm
- Niệm Phật cầu gia bị
- Tuyên bố lý do và giới thiệu chư Tôn Đức tham dự
- Diễn văn bế mạc của Trưởng Ban Tổ Chức (TT Thích Viên Trí)
- Ban Thủ Quỹ báo cáo thu chi (Đh Diệu Hòa)
- Nhận xét của Tổng vụ  Cư Sĩ (TT Phổ Hương)
- Nhận xét của Ban Học Tập (TT Đạo Hiển)
- Phát thưởng quý Phật tử học viên xuất sắc 
- Cảm tưởng của đại diện học viên (Đh Nguyên Hảo)
- Công bố Ban Tổ Chức Khóa tu học kỳ 19 và Bàn giao con dấu KTH cho BTC khóa tu kỳ 19 (HT Thích Trường Sanh)
- Công bố Quyết định tổ chức Đại Hội Khoáng Đại kỳ 6 (HT Thích Quảng Ba)
- Chúc từ của HT Đệ Nhị Chủ Tịch HĐĐH GHPGVNTN Âu Châu (HT Thích Như Điển)
-  Đạo từ của HT Hội Chủ Thích Bảo Lạc (tán thán công đức BTC)
- Phát Chứng Chỉ Tu Học (HT Minh Hiếu, TT Tâm Minh, TT Giác Tín, TT Viên Tịnh)
- 11.am hoàn mãn.

- Hồi hướng công đức và hoàn mãn

 

 

Le be mac khoa tu ky 18 (1)Le be mac khoa tu ky 18 (2)Le be mac khoa tu ky 18 (3)Le be mac khoa tu ky 18 (4)Le be mac khoa tu ky 18 (5)Le be mac khoa tu ky 18 (6)Le be mac khoa tu ky 18 (7)Le be mac khoa tu ky 18 (7-a)Le be mac khoa tu ky 18 (7-a-1) (1)Le be mac khoa tu ky 18 (7-a-1) (2)Le be mac khoa tu ky 18 (7-a-1) (3)Le be mac khoa tu ky 18 (7-a-1) (4)Le be mac khoa tu ky 18 (8)Le be mac khoa tu ky 18 (9)Le be mac khoa tu ky 18 (15)Le be mac khoa tu ky 18 (16)Le be mac khoa tu ky 18 (17)Le be mac khoa tu ky 18 (18)Le be mac khoa tu ky 18 (19)Le be mac khoa tu ky 18 (20)Le be mac khoa tu ky 18 (21)Le be mac khoa tu ky 18 (22)Le be mac khoa tu ky 18 (23)Le be mac khoa tu ky 18 (24)Le be mac khoa tu ky 18 (25)Le be mac khoa tu ky 18 (26)Le be mac khoa tu ky 18 (27)Le be mac khoa tu ky 18 (28)Le be mac khoa tu ky 18 (29)Le be mac khoa tu ky 18 (30)Le be mac khoa tu ky 18 (31)Le be mac khoa tu ky 18 (32)Le be mac khoa tu ky 18 (33)Le be mac khoa tu ky 18 (34)Le be mac khoa tu ky 18 (35)Le be mac khoa tu ky 18 (36)Le be mac khoa tu ky 18 (37)Le be mac khoa tu ky 18 (38)Le be mac khoa tu ky 18 (39)Le be mac khoa tu ky 18 (40)Le be mac khoa tu ky 18 (41)Le be mac khoa tu ky 18 (42)Le be mac khoa tu ky 18 (43)Le be mac khoa tu ky 18 (44)Le be mac khoa tu ky 18 (45)Le be mac khoa tu ky 18 (46)Le be mac khoa tu ky 18 (47)Le be mac khoa tu ky 18 (48)Le be mac khoa tu ky 18 (49)Le be mac khoa tu ky 18 (50)Le be mac khoa tu ky 18 (51)Le be mac khoa tu ky 18 (53)Le be mac khoa tu ky 18 (57)Le be mac khoa tu ky 18 (58)Le be mac khoa tu ky 18 (59)Le be mac khoa tu ky 18 (60)Le be mac khoa tu ky 18 (61)Le be mac khoa tu ky 18 (62)Le be mac khoa tu ky 18 (63)Le be mac khoa tu ky 18 (64)Le be mac khoa tu ky 18 (65)Le be mac khoa tu ky 18 (66)Le be mac khoa tu ky 18 (67)Le be mac khoa tu ky 18 (68)Le be mac khoa tu ky 18 (69)Le be mac khoa tu ky 18 (70)Le be mac khoa tu ky 18 (71)Le be mac khoa tu ky 18 (72)Le be mac khoa tu ky 18 (73)Le be mac khoa tu ky 18 (75)Le be mac khoa tu ky 18 (76)Le be mac khoa tu ky 18 (77)Le be mac khoa tu ky 18 (78)Le be mac khoa tu ky 18 (79)Le be mac khoa tu ky 18 (80)Le be mac khoa tu ky 18 (81)Le be mac khoa tu ky 18 (82)Le be mac khoa tu ky 18 (83)Le be mac khoa tu ky 18 (84)Le be mac khoa tu ky 18 (86)Le be mac khoa tu ky 18 (87)Le be mac khoa tu ky 18 (88)Le be mac khoa tu ky 18 (89)Le be mac khoa tu ky 18 (90)Le be mac khoa tu ky 18 (91)Le be mac khoa tu ky 18 (92)Le be mac khoa tu ky 18 (93)Le be mac khoa tu ky 18 (94)Le be mac khoa tu ky 18 (95)Le be mac khoa tu ky 18 (96)Le be mac khoa tu ky 18 (98)Le be mac khoa tu ky 18 (99)Le be mac khoa tu ky 18 (100)Le be mac khoa tu ky 18 (101)
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
50,000,000