Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   


hoi-thao-day4-19hoi-thao-day4-6
hoi-thao-day4-3
Phật Pháp Vấn Đáp 3

HT Quảng Ba
TT Bổn Điền

TT Như Định

TT Minh Hội
ĐĐ Hạnh Tri
ĐĐ Hạnh Phẩm
NS Viên Thông


***

 


CÂU HỎI
PHẬT PHÁP VẤN ĐÁP 3
 1. Trong quyển “ Đại Bi Chú Giảng Giải” của cố Hòa Thượng Tuyên Hóa có nói đến 42 thư nhãn. Vậy thư nhãn là gì?
 2. Tại sao một số Kinh dịch ra Việt Ngữ không đồng nhất?
 3. Sự khác nhau của Nam Tông va Bắc Tông? Ăn mặn thì không đạt được thành tựu , vậy bên Nam Tông ăn mặn thì sao? Tại sao Nam Tông không thờ Phật A Di Đà?
 4. Sự khác nhau của cõi giới A Tu La và Ngạ Quỷ?
 5. Tại sao Giáo Hội mình gọi là Hải Ngoại? Vậy mình không hành đạo ở trong nước sao? Có Giáo Hội khác không? Tại sao không chỉ có một Giáo Hội cho gọn, cho mạnh? Tại sao Giáo Hội không xây chùa  giao cho tăng ni trụ trì mà để tăng ni bán cơm chay, làm hoạt động gây quỹ ( xổ số , ca nhạc...) cực khổ quá?
 6. Tại sao khi xuống tóc tu gieo duyên 3 tháng thì được điền đơn “Cửu cửu huyền thất tổ” (bao gồm ông bà cha mẹ anh em ) , còn đơn tu 1 tháng thì chỉ cho mình thôi?
 7. Mỗi phật tử được quy y bao nhiêu lần và với bao nhiêu thầy? Nếu đã quy y rồi có thể đổi thầy hay Pháp danh hay không?
 8. Có bao giờ Quý Thầy dẫn dắt Phật tử đi sai đường? Nếu trường hợp đó xảy ra, Giáo Hội sẽ làm gì để Quý Thầy quay đầu vào bờ?
 9. Tại sao không thể  sám hối với 4 trọng tội “ Sát, Đạo, Dâm, Vọng”?
 10. Điều kiện và lứa tuổi để xuất gia? Trong đoạn kỳ này, tại sao có người xuống tóc người không mà vẫn được tâm y của Đức Phật? Như vậy có đúng pháp không? Quý Thầy có nhiều phiền não không? Làm sao để bớt đau khổ trong cõi ta bà này?
 11. Sự khác biệt của các Giáo Hội ở Úc?
 12. Tại sao không xuất gia thì không được ở Chùa? Còn xuất gia thì vẫn được ở nhà?
 13. Làm sao để trợ duyên cho người đã phát nguyện xuất gia?
 14. Tại sao lại không đọc Kinh mà lại tụng Kinh như xướng ca?
 15. Có nên hay không đổi Kinh tụng ( chẳng hạn từ Kinh Pháp Hoa sang Kinh Địa tạng?)
 16. Tại sao các Phật tử không ủng hộ các Chùa hay Tu viện có dạy thiền hay tụng mà lại đến các Thiền đường mới mở?
 17. Có thể đến Chùa làm lễ chứng hôn không? Vì cửa Chùa là nơi thanh tịnh và đạo Phật có phải là đạo diệt dục không mà đã có hôn nhân tan vỡ khi làm lễ thành hôn ở Chùa?
 18. Làm sao giữ được “chánh niệm” khi tụng niệm hay thiền trong khi có quá nhiều tạp niệm trong đầu?
 19. Lứa tuổi dành cho Kinh Pháp Hoa?
 20. Tại sao Đức Phật chỉ buối tóc còn Quý Thầy thì “cạo tóc”?
 21. Làm sao đoạn trừ “Ái Hoặc” và “ Ái Kiến” để đi đến con đường giải thoát?
 22. Khi Thầy truyền giới mà Phật tử không dám lạy vì sợ không giữ được giới, như vậy giới có được thành lập hay không?
 23. Địa ngục có thật không?
 24. Ý nghĩa của “Cúng Dường Tam Bảo”? Cách thiết thực để cúng dường Chư Tăng?
 25. Làm gì để đền đáp và siêu thoát cho người mất( mẹ) khi Phật tử không có thời gian đi Chùa?
 26. Khi đang nghe giảng mà người khác nói chuyện làm phân tâm vì không nghe được lời giảng thì người đó có tội không?
 27. Tụng Kinh tại gia thế nào cho đúng ? Pháp Hoa hay Chú Đại Bi?
 28. Trường hợp hiến các bộ phận có ảnh hưởng đến người mới qua đời hay không?
 29. Nghĩa của “Thất Phật diệt tôi chơn”?
 30. Trong Kinh Pháp Bảo Đàn , Lục Tổ Huệ Năng dạy “Phật Pháp ngay tại thế gian, không lìa xa thế gian, lìa thế gian mưu cầu tìm tánh giác, là chuyện không thể có được như tìm con rùa có lông hay con thỏ có sừng”. Xin Quý Thầy giảng rõ thêm
 31. Đạo Phật nhập thế là sao ạ? Sao con thấy các Chùa VN tại Úc chuyên tâm trong việc “độ tử“ hơn là “độ sinh”? Trong các lễ khóa hằng tuần, toàn là lễ tang, cầu siêu, cúng thất, có giảng chừng 20 đến 30 phút, nhưng cũng là cho thân nhân gia đình có tang sự, nên Phật tử đâu hiểu gì nhiều về giáo lý siêu việt của đạo Phật. Kính xin giảng thêm cho các con
 32. Giáo hội PGVNTN tại Úc và Tân Tây Lan có thái độ ứng xử thế nào với những phong trào tự phát lập cơ sở tư viện, thiền đường, thất ... do một vài Phật tử về Vn xin cạo tóc , rồi tự đắp y, lập đạo tràng một nhóm người tu tập với nhau khi oai nghi tế hạnh của họ rất lôi thôi và tệ hơn nữa là họ mặc pháp y của Phật và ôm bát đi xin tiền?
 33. Ngũ ẫm và ngũ uẫn khác hay giống nhau?
 34. Niết bàn và Cực lạc khác hay giống nhau?
 35. 7 nạn trong Kinh Quán Thế Âm?
 36. Chuyển thức thành trí?
 37. Ý nghĩa của Lưu Phạn khi cúng quả đường .
 38. Đức Phật khi sinh ra có đi trên 7 hoa sen không? Kinh nào ghi chép sự kiên này? Nếu ngoại đạo chỉ trích chúng ta là đạo huyễn hoặc, đạo mê tín dị đoan qua chi tiết này và nhiều chi tiết khác... thì Phật tử chúng con phải làm sao, trả lời thế nào?
 39. Làm sao để vừa phát triển uy thế Giáo Hội vừa giúp danh nghĩa chung của PGVN tại Úc? Vì sao mà các vị Tăng trẻ có hành tung hoạt động từ VN đến Úc hay từ một Phật Giáo hải Ngoại tuy có quan hệ tốt với Giáo Hội Úc mà lại không có sắp xếp liên hệ nhau để hỗ trợ hoạt động mà do quần chúng tự phát mời?
 40. Giải thích các lý do nào mà vài vị Tăng trẻ từ các nước khác qua giảng thì Phật tử tham dự rất nhiều, trong khi các Thầy và Chư Tăng tốn công sức tổ chức như vầy mà lại ít số lượng hơn?
 41. Phật tử phải làm sao trong trường hợp có vị Thầy trụ trì tu hành chân chính và rất quý trọng Chùa của mình mà lại chê bai Chùa khác?
 42. Xin Thầy viện trưởng Tu Viện Vạn Hạnh sớm khánh thành Tu Viện. Thầy có cầu nguyện Phật và Bồ Tát gia hộ cho Vạn Hạnh không và kinh nghiệm như thế nào? Tại sao Thầy xây Tu Viện lớn như vậy để lao tâm nhọc trí và có sử dụng hết công năng của một tu viện quuy mô rộng lớn nhu thế không?
 43. Khi còn ở VN, con đi Chùa được nghe Thầy trụ trì hỏi Phật tử đi chùa sáng nay có ăn chay không? Có lo cơm nước cho chồng/ vợ con chưa? Như vậy mà ăn mặn có tội không ?
 44. Con nghe nhiều Hòa Thượng và Đại Đức giảng, nhiều Phật tử đi chùa không được phước mà bị tổn phước, nhờ Thầy tóm lược tổn phước – được phước?
 45. Con hiểu ngôi Chùa là nơi dẫn dắt Phật tử hiểu về Phật Pháp , nhưng có nhiều người cầu nguyện việc này việc khác, nếu cầu được thì cho là Chùa đó linh, còn nếu không thì không đi Chùa đó nữa. Xin Quý Thầy giảng giải cho chúng con
 46. Xin Quý Thầy hoan hỉ giảng cho chúng con rõ về việc trong những buổi gây quỹ, một số Chùa thường đem các tượng Phật hoặc tranh Phật ra đấu giá. Vậy có đúng không?
 47. Phật Giáo không chỉ là một tôn giáo mà còn là một triết lí sống. Làm thế nào để phát huy, truyền bá lời Phật dạy cho tất cả mọi người, kể cả các tôn giáo khác?
 48. Các hình thức ma chay cúng bái có phải bắt nguồn từ Phật Gíao?
 49. GHPGVN có liên hệ gì với GHPGVN tại Úc và Tân Tây Lan hải ngoại không?
 50. Con là Phật tử tại gia, suốt ngày chép Đại Tạng Kinh miệt mài suốt một năm nay bằng chữ nho không bỏ sót một ngày nào, nếu trong quá trình chép có điều sơ sót vậy thì có tội hay không.
 51. Ban đánh máy: Hoằng Lân, Nguyên Thọ & Quảng Tường Nguyên
 52. Layout: Phổ Trí 
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
102,112,211