Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Danh sách Chư Tôn Đức

29/12/201507:05(Xem: 3284)
Danh sách Chư Tôn Đức

Danh Sách

Chư  Tôn  Đức  Tăng Ni

Chứng Minh và Tham  Dự  Khóa Tu Học kỳ 15

 1. HT Thích Huyền Tôn
 2. HT Thích Như Huệ
 3. HT Thích Bảo Lạc
 4. HT Thích Quảng Ba
 5. HT Thích Trường Sanh
 6. HT Thích Minh Hiếu
 7. TT Thích Bổn Điền
 8. TT Thích Tâm Minh
 9. TT Thích Nguyên Trực
 10. TT Thích Như Định
 11.  TT Thích Nhật Tân
 12. TT Thích Tâm Phương  
 13. TT Thích Thiện Hiền
 14. TT Thích Phổ Hương
 15. TT Thích Nguyên Tạng
 16. TT Thích Giác Tín
 17. TT Thích Đạo Thông
 18. TT Thích Minh Hội
 19. TT Thích Nhuận Chơn
 20. ĐĐ Thích Thông Pháp
 21. ĐĐ Thích Phổ Huân
 22. ĐĐ Thích Hạnh Hiếu
 23. ĐĐ Thích Hạnh Phẩm
 24. ĐĐ Thích Đạo Nguyên
 25. ĐĐ Thích Viên Tịnh
 26. ĐĐ Thích Viên Trí
 27. ĐĐ Thích Đạo Hiển
 28. ĐĐ Thích Hạnh Tri
 29. ĐĐ Thích Thông Hiếu
 30. Ni Sư TN Tâm Lạc 
 31. Ni Sư TN Tịnh Chánh
 32. Ni Sư TN Viên Thông 
 33. Ni Sư TN Như Như
 34. Ni Sư TN Huệ Khiết
 35. SC Thích Nữ Nguyên Khai
 36. SC TN Đạo Hương
 37. SC TN Thảo Liên (Minh Quang)  
 38. SC TN Hạnh Liên (Minh Quang)  
 39. SC TN Huệ Diệu  
 40.  SC TN Nhuận Hoa
 41. SC TN Huệ Nhẫn   
 42. SC TN Thảo Liên
 43. SC TN Hạnh Liên
 44. SC TN Thông Nhã
 45. Chú Tiểu  Huệ Khả

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn