Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Lớp Người Lớn

17/10/201506:51(Xem: 6648)
Lớp Người Lớn
logo-khoatu-2015
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại UĐL-TTL
Danh Sách Phật Tử
Tham dự Khóa Học Phật Pháp Úc Châu Kỳ 15
Tổ chức tại tiểu bang New South Wales
(Từ ngày 29-12-2015 đến ngày 02-01-2016)

  

 

Stt

Họ và Tên

Pháp Danh

Đơn vị

1       

Nguyễn Thị Lưu

An Vũ

Pháp Hoa

2       

Nguyễn Thị Ngọc Dung

Thiện Trí

Pháp Hoa

3       

Nguyễn Ngọc Mỹ

Thiện Tâm

Pháp Hoa

4       

Lê Thị Cẩm Nhung

Diệu Đức

Pháp Hoa

5       

Lư Mỹ Liên

Thiện Hương

Pháp Hoa

6       

Ngô Thị Rớt

Thiện Tịnh

Pháp Hoa

7       

Trần Thị Út

Đồng Hồng

Pháp Hoa

8       

Hồ Thị Rơi

Đồng Chánh Minh

Pháp Hoa

9       

Võ Thi Kim Loan

Thiện Nhựt

Pháp Hoa

10    

Võ Thị Như

Nhật Thường

Pháp Hoa

11    

Hà Hương

 

Pháp Hoa

12    

Nguyễn Thị Xuân Lang

Thanh Hương

Pháp Hoa

13    

Nguyễn Ngọc Dung

Diệu Hạnh

Pháp Hoa

14    

Từ Thị Thu Trang

Thiện Nghiêm

Pháp Hoa

15    

Trần Thanh Tâm

Đồng Thanh Phát

Pháp Hoa

16    

Nguyễn Văn Nhân

Thiện Đạo

Pháp Hoa

17    

Nguyễn Văn Quang

Nguyên Nhật

Pháp Hoa

18    

Nguyễn Thị Hoa

 

Pháp Hoa

19    

Tô Ngọc Thắm

Đồng Phước Đạo

Pháp Hoa

20    

Lê Thị Thu Lan

Chơn Phước Nghiêm

Pháp Hoa

21    

Nguyễn Thị Biên

Thiện Cương

Pháp Hoa

22    

Trần Thị Minh Thảo

 

Pháp Hoa

23    

Trần Thị Mỹ Nhân

 

Pháp Hoa

24    

Từ Phạm NgọcSơn

Hoằng Ý

Pháp Hoa

25    

Phan Thị Lót

Đồng Trang

Pháp Hoa

26    

Châu Thị Thanh Tuyền

Đồng Đạo

Pháp Hoa

27    

Chi Nguyễn

Đồng Ngọc

Pháp Hoa

28    

Nguyễn Khanh Keven

Đồng Thanh Tâm

Pháp Hoa

29    

Trần Thị Bông

Quảng Liễu

Pháp Hoa

30    

Lê Quang Toàn

ThiệnChơn

Pháp Hoa

31    

Lê Hứa Trung

Nguyên Hiếu

Pháp Hoa

32    

Trần Văn Bé

Thiện Phong

Pháp Hoa

33    

Trương Mỹ Liên

Thiện Hoa

Pháp Hoa

34    

Phan Thế Bình

Đồng Hòa

Pháp Hoa

35    

Hoàng Lindy

Đồng Chánh Mỹ

Pháp Hoa

36    

Phan Thị Mỹ Tiên

Chánh Phúc Thiện

Pháp Hoa

37    

Trần Quốc Toàn

Chánh Tịnh Châu

Pháp Hoa

38    

Peter Triệu

Đồng Công

Pháp Hoa

39    

An  Trần

Chân Phúc Tú

Pháp Hoa

40    

Danny Lê

Đồng Hành

Pháp Hoa

41    

Hoa Nguyễn

Đồng Giải

Pháp Hoa

42    

Giang Đỗ

Thiện Sơn

Pháp Hoa

43    

David Hoàng

 

Pháp Hoa

44    

Trần Thị Kim Oanh

Thục Đăng

Pháp Hoa

45    

Tất Vinh

Đồng Từ Quang

Pháp Hoa

46    

Dư Kim Ngọc

Đồng Từ Châu

Pháp Hoa

47    

Lê Thị Kim Đan

Đồng Thanh Trang

Pháp Hoa

48    

Huỳnh Thị Quỳnh Mai

 

Pháp Hoa

49    

Jesseca Huỳnh Ngô

 

Pháp Hoa

50    

Hồ Thị Thu Vân

Đồng Từ Thanh

Pháp Hoa

51    

Bành Thu Thuỷ

Chơn Phước Hội

Pháp Hoa

52    

Trần Văn Tư

Thanh Ngộ

Pháp Bảo

53    

Dương Dũng

Quảng Pháp Đăng

Pháp Bảo

54    

Lê Văn Thái

Minh Thuận

Pháp Bảo

55    

Hồng Phước Minh

Thanh Độ

Pháp Bảo

56    

Lê Tấn Hoàng

Thanh Triệu

Pháp Bảo

57    

Kevin Võ

Thanh Tín

Pháp Bảo

58    

John Ong

Thanh Tấn

Pháp Bảo

59    

Hải Lâm

Thanh Vương

Pháp Bảo

60    

Đỗ Diện

Thanh Chân

Pháp Bảo

61    

Lạc Tuấn An

Chúc Dưỡng

Pháp Bảo

62    

Lưu Văn Vĩnh

Minh Trường

Pháp Bảo

63    

Võ Văn Giàu

Thanh Nghĩa

Pháp Bảo

64    

Đặng Tuấn Khải

Thanh Nguyên

Pháp Bảo

65    

Quản Minh Hải

Thanh Hóa

Pháp Bảo

66    

Nguyễn Thị Tuyết Bạch

Tâm Huệ

Pháp Bảo

67    

Trương Hoài Hương

Diệu Yên

Pháp Bảo

68    

Võ Thị Tuyết Anh

Diệu Phương

Pháp Bảo

69    

Kiều Túy Nga

Diệu Ngọc

Pháp Bảo

70    

Võ Thị Liêm

Dung Thông

Pháp Bảo

71    

Hồ Thị Nhung

Diệu Thủy

Pháp Bảo

72    

Nguyễn Thị Hoa

Diệu Liên

Pháp Bảo

73    

Lưu Huệ Vân

Bạch Ngọc

Pháp Bảo

74    

Huỳnh Hoa Điệp

 

Pháp Bảo

75    

Nguyễn Thị Hoàng

Chúc Quyên

Pháp Bảo

76    

Trần Thị Tố Nga

Ngọc Nghiêm

Pháp Bảo

77    

Huỳnh Yến Nhi

Diệu Yến

Pháp Bảo

78    

Huỳnh Trần Nhi

Chúc Trưng

Pháp Bảo

79    

Trần Thị Hiền

Từ Hội

Pháp Bảo

80    

Trần Thị Danh

Từ Thư

Pháp Bảo

81    

Nguyễn Thị Minh Ái

Chúc Quảng

Pháp Bảo

82    

Lê Thị Nhớ

Lệ Tâm

Pháp Bảo

83    

Ngô Quý Hoa

Diệu Hồng

Pháp Bảo

84    

Sầm Thị Tuyết Nga

Diệu Quyền

Pháp Bảo

85    

Grace Nguyễn

Thanh Mỹ

Pháp Bảo

86    

Joyce Nguyễn

Thanh Kim

Pháp Bảo

87    

Đỗ T Vân Lang

Tâm Tuệ Hạnh

Pháp Bảo

88    

Diệp Thị Bích Liên

Chúc Hương

Pháp Bảo

89    

Tất Ngọc Hưng

Chúc Vượng

Pháp Bảo

90    

Trương Thanh Nga

Huyền Duyên

Pháp Bảo

91    

Dương Thanh Vân

Thanh Tân

Pháp Bảo

92    

Trần Thị Lành

Thanh Lài

Pháp Bảo

93    

Nguyễn Thị Đạt

Thiện Thành

Pháp Bảo

94    

Trương Thị Sáu

Chúc Thường

Pháp Bảo

95    

Phan Thị Thơ

Giác Xuân Minh

Pháp Bảo

96    

Nguyễn Thị Thanh Hồng

Chúc Hiền

Pháp Bảo

97    

Ông Tú Mai

Tịnh Kỷ

Pháp Bảo

98    

Hàn Kim Mai

Quang Huệ

Pháp Bảo

99    

Trần Thị Kim Ba

Thanh Châu

Pháp Bảo

100        

Trần Thị Lài

Diệu Hương

Pháp Bảo

101        

Lý Kim Bông

Tâm Hoa

Pháp Bảo

102        

Đoàn Kim Mỹ

Diệu Hoa

Pháp Bảo

103        

Võ Thị Huệ

Chúc Liêm

Pháp Bảo

104        

Lê Tấn Phước

Huệ Đức

Pháp Bảo

105        

Nguyễn Diệu Tâm

Diệu Hiền

Pháp Bảo

106        

Trần Mỹ Huệ

Diệu Quang

Pháp Bảo

107        

Trần Phương Tâm

Diệu Đức

Pháp Bảo

108        

Dương Kim Hương

Quãng Tịnh Duyên

Pháp Bảo

109        

Đặng Thị Hiếu

Như Thảo

Pháp Bảo

110        

Trần Thị Như Hương

Viên Thanh

Pháp Bảo

111        

Nguyễn Thị Loan

Thanh Đạo

Pháp Bảo

112        

Võ Thị Hồng Cúc

Chân Phúc Châu

Pháp Bảo

113        

Lê Kim Anh

Giác Minh

Pháp Bảo

114        

Nguyễn Thị Hà

Diệu Hằng

Pháp Bảo

115        

Nguyễn Kim Phụng

Thiện Minh

Vạn Hạnh

116        

Nguyễn Thị Phượng

Diệu yến

Vạn hạnh

117        

Phạm Thị Hoàng Hà

Diệu Trí

Vạn Hạnh

118        

Phạm Thị Hoàng Mỹ

Thiện Duyên

Vạn Hạnh

119        

Hoàng Thụy Bình

Diệu Hòa

Vạn hạnh

120        

Nguyễn Dương Hạnh

Nguyên Hạnh

Vạn Hạnh

121        

Nguyễn Thảo

Tánh An Hiền

Vạn Hạnh

122        

Trần Thị Hồng Mai

Tâm Quang

Quảng Đức

123        

Nguyễn Ngọc Yến

Thanh Phi

Quảng Đức

124        

Trần Thị Như Liên

Nguyên Nhật Lý

Quảng Đức

125        

Trần Thị Nhật Hưng

Diệu Như

Quảng Đức

126        

Nguyễn Hoàng Lan

Giác Thiện Duyên

Quảng Đức

127        

Đặng Điểm Đạo

Thiện Hưng

Quảng Đức

128        

Đặng Thị Đào

Ngọc Hoa

Quảng Đức

129        

Đặng Mỹ Hạnh

Nguyên Nhật Khánh

Quảng Đức

130        

Đản Thị Nuôi

Nguyên Như

Quảng Đức

131        

Trần Ngọc Tiên

Quảng Niệm

Quảng Đức

132        

Nguyễn Thị Thu Thanh

Quảng Hạnh

Quảng Đức

133        

Võ Thị Mai

Thiện Bảo

Quảng Đức

134        

Nguyễn Thị Cúc

Nguyên Nhật Lâm

Quảng Đức

135        

Nguyễn Thị Mai

Nguyên Trâm

Quảng Đức

136        

Ngô Thị Tuyết Nga

Diệu Hằng

Quảng Đức

137        

Huỳnh Thị Lương

Dung Ngọc

Quảng Đức

138        

Khưu Mỹ Xuân

Nguyên Thọ

Quảng Đức

139        

Lư Anh Đào

Quảng Tường Nguyên

Quảng Đức

140        

Trần Thị Bé

Tường An

Quảng Đức

141        

Tôn Thị Trúc Đào

Duyên Hoa

Quảng Đức

142        

Dương Thị Hẹ

Tịnh Thiện

Quảng Đức

143        

Lê Thị Mận

Nguyên Tuệ Châu

Quảng Đức

144        

Lê Thị Quyên

Nguyên Nhật Phúc

Quảng Đức

145        

Nguyễn Thị Liên

Tâm Trung

Quảng Đức

146        

Đỗ Thị Kiều Trang

Lệ Nghiêm

Quảng Đức

147        

Phạm Anh Dũng

Hoằng Lân

Quảng Đức

148        

Nguyễn Thị Thu Hồng

Diệu Đắc

Quảng Đức

149        

Nguyễn Thị Thu Nguyệt

Nguyên Thuần

Quảng Đức

150        

Lý Bảo Nhơn

Minh Bi

Quảng Đức

151        

Lương Mỹ Ly

Nguyên Nhật Định

Quảng Đức

152        

Hoàng Thị Thanh Hà

Nguyên Từ

Quảng Đức

153        

Huỳnh Ngọc Hân

Quảng Hải

Quảng Đức

154        

Bùi Thanh Vân

Quảng Diệu Thanh

Quảng Đức

155        

Phan Thị Ngọc Trinh

Tâm Khiết

Quảng Đức

156        

Trần Thị Mui

 

Quảng Đức

157        

Hoàng Thị Quế

Thiện An

Quảng Đức

158        

Nguyễn Thị Thanh Vân

Diệu Tuyết

Quảng Đức

159        

Nguyễn Thị Sĩ

Nguyên Lộc

Quảng Đức

160        

Phan Thị Hường

Khánh Hương

Quảng Đức

161        

Phương Trọng Nhân

Tâm Quảng Hóa

Quảng Đức

162        

Trần Thị Vui

Nhật Tươi

Quảng Đức

163        

Đặng Đăng Dồn

Tuệ Đăng

Chùa Giác Nhiên

164        

Nguyễn Thị Ngọc Hiên

Diệu Ánh

Minh Quang

165        

Nguyễn Thị Ngọc Dung

Diệu Hòa

Minh Quang

166        

Lưu Thị Hiệp

Diệu Hiền

Minh Quang

167        

Ngô Thị Sáu

Thiện An

Minh Quang

168        

Trần Thị Gái

Tâm Nguyệt

Minh Quang

169        

Tô Thị Kim Hoa

Tâm Ngọc

Minh Quang

170        

Vũ Thị Hưng

Nhật Cát

Minh Quang

171        

Đặng Trúc Anh

Diệu Khai

Minh Quang

172        

Nguyễn Thị Nga

Quảng Thanh

Minh Quang

173        

Tăng Phong Phương

Liễu Ngọc

Minh Quang

174        

Ngô Thị Kim Thoa

Nhật Chiếu

Minh Quang

175        

Huỳnh Thanh Dân

Thiện Bảo

Minh Quang

176        

Phạm Thị Tiếng

Tâm Nguyện

Minh Quang

177        

Đỗ Thị Minh

Quảng Nguyệt

Minh Quang

178        

Nguyễn Hồng

Quảng Quang

Minh Quang

179        

Phạm Kim Hoa

Tâm Đản

Minh Quang

180        

Hồ Văn Hòa

Chánh Minh Lượng

Minh Quang

181        

Châu Thị Ngọc Minh

Chân Phúc Hà

Minh Quang

182        

Huỳnh Hằng Xuân

Tâm Bối

Minh Quang

183        

Phạm Thị Ngọc Yến

Tâm Khánh

Minh Quang

184        

Nguyễn Thị Đệ

Tâm An

Minh Quang

185        

Nguyễn Thị Xoan

Tâm Phúc

Minh Quang

186        

Châu Khanh

Diệu Tâm

Minh Quang

187        

Huỳnh Thị Xuyên

Tâm Hoa

Minh Quang

188        

Huỳnh Thị Xuân

 

Minh Quang

189        

Mai Thị Chương

Chơn Nguyên Bi

Minh Quang

190        

Trần Thị Sáu

Chúc Độ

Minh Quang

191        

Ngô Kim Oanh

Diệu Thiện

Minh Quang

192        

Nguyễn Thị Thanh Thu

Nhật Viên

Minh Quang

193        

Nguyễn Thị Ngọc Nga

Tâm Nguyên

Minh Quang

194        

Lâm Tòng Hòa

Thiện Hiệp

Minh Quang

195        

Nguyễn Hữu Cho

 

Minh Quang

196        

Lê Thị Thêu

Bửu Ngọc

Minh Quang

197        

Trần Văn Hiệp

Thiện Trí

Minh Quang

198        

Trương Bạch Ngọc

Tâm Thừy

Minh Quang

199        

Ngô Thị Trúc Diệp

Huyền Nhuận

Minh Quang

200        

Huỳnh Tuyết Cẩm

Nhật Đức

Minh Quang

201        

Hồ Hiếu Dương

Thiện Thanh

Minh Quang

202        

Hồ Thu Trang

Nhật Khiết

Minh Quang

203        

Trần Ngọc Hạnh

Nhật Hỷ

Minh Quang

204        

Nguyễn Thùy Thanh Trúc

Nhật Mai

Minh Quang

205        

Dương Hoàng Kha

Minh Mẫn

Minh Quang

206        

Nguyễn Thu Hằng

Tâm Thảo

Minh Quang

207        

Mai Hương

Ngọc Minh

Minh Quang

208        

Ngô Kim Cúc

Nhật Lạc

Mnh Quang

209        

Lê Liên

Thiện Ngộ

Minh Quang

210        

Evon Nguyễn

Tâm Tuệ

Minh Quang

211        

Lê Kim Hoa

Huệ Tâm

Minh Quang

212        

Tiết Thị Đời

Diệu Thành

Minh Quang

213        

Đặng Ngọc Hiền

Tâm Hiếu

Minh Quang

214        

Đặng Ngọc Nhường

Tâm Hạnh

Minh Quang

215        

Nguyễn Đặng  Ngọc Yến

 

Minh Quang

216        

Đào Thị Thanh Phương

 

Minh Quang

217        

Nguyễn Tâm

 

Minh Quang

218        

Nguyễn Thanh Huyền

 

Minh Quang

219        

Brian Trần

 

Minh Quang

220        

Quách Tấn Quang

Minh Bổn

Minh Quang

221        

Nguyễn Kim Hiền

Diệu Như

Minh Quang

222        

Nguyễn Trần Thanh Vân

Hiếu Ngọc

Minh Quang

223        

Tăng Thị Nga

Ngọc Thiền

Minh Quang

224        

Phạm Tăng Flodynar

Diệu Hồng

Minh Quang

225        

Lê Mỹ Hà

Diệu Kiều

Minh Quang

226        

Trần Thị Tư

Thiện Lương

Minh Quang

227        

Mai Văn Thành

Ngộ Trí

Minh Quang

228        

Hương Nguyễn

Tâm Như

Minh Quang

229        

Nguyễn Ngọc Hạnh

Như Ngọc

Minh Quang

230        

Quách Kim Ánh

Mỹ Xuân

Minh Quang

231        

Lê Nancy

Mỹ Hoa

Minh Quang

232        

Lê Thiện Hương

Tâm Thư

Minh Quang

233        

Nguyễn Thị Thu Hồng

Thanh Vân

Minh Quang

234        

Giang Ngọc Hân

 

Minh Quang

235        

Lê Thị Dung

Ngọc Hân

Minh Quang

236        

Huỳnh Thị Liên

Tâm Nguyện

Minh Quang

237        

Trương Thị Trung

 

Minh Quang

238        

Trần Thị Nhiên

Nhật Vi

Minh Quang

239        

Nguyễn Thị Đức Hạnh

Tâm Lễ

Minh Quang

240        

Hoàng Huê Viên

Tâm Hạnh

Minh Quang

241        

Du Lễ

Thiện Quảng

Minh Quang

242        

Nguyễn Thị Năm

Cô Phước Truyền

Minh Quang

243        

Bùi Thị Ánh

Diệu Hạnh

Minh Quang

244        

Nguyễn Thị Kim Hoa

Mỹ Ngọc

Minh Quang

245        

Du  Ngọc Lan

Hiếu Ngọc

Minh Quang

246        

Huỳnh Ngọc  Loan

Diệu Hồng

Minh Quang

247        

Nguyễn Thị Phương

Thủy Ngọc

Minh Quang

248        

Nguyễn Thị Lệ Chi

Tâm Hải

Minh Quang

249        

Nguyễn Văn Vương

 

Minh Quang

250        

Huỳnh Đức Chánh

Pháp Nghĩa

Minh Quang

251        

Trần Minh

 

Minh Quang

252        

Hà Ngân

Diệu Âm

Minh Quang

253        

Nguyễn Thị Liên

Quãng Phái

Minh Quang

254        

Lâm Mai

Nhật Liên

Minh Quang

255        

Nguyễn Trần Thị Lựu

Tâm Thọ

Minh Quang

256        

Triệu Thị Hại

Ngộ Pháp

Minh Quang

257        

Nguyễn Thị Bé

Quảng Thành

Minh Quang

258        

Trần Thị Hoa

Thiện Liên

Minh Quang

259        

Trần Lê Phương

Diệu Phượng

Minh Quang

260        

Trần Thị Bạch Phượng

Thiện Ngọc

Minh Quang

261        

Huỳnh Ngọc Nhất

Thiện Trí

Minh Quang

262        

Nguyễn Thị Oanh

Từ Hảo

Minh Quang

263        

Nguyễn Văn Chói

Thiện Thảo

Minh Quang

264        

Huỳnh Thị Oanh

Nhật Hào

Minh Quang

265        

Trương Ngọc Ánh

Chân Phúc Hiếu

Minh Quang

266        

Nghiêm Văn To

Thiện Nghĩa

Minh Quang

267        

Nghiêm Văn Quang

 

Minh Quang

268        

Ngô Bảng Tường

Chánh Trí Nhàn

Minh Quang

269        

Dương An Nhiên

Tâm Đạo

Minh Quang

270        

Trần Thị Thanh Thủy

Nhật Mân

Minh Quang

271        

Trần Thị Thủy

Chân Phúc Thường

Minh Quang

272        

Lâm Sao

 

Minh Quang

273        

Thái Thị Ngọc Thuận

Đồng Đức

Giác Hoàng

274        

Lê Thành Tuyến

 

Giác Hoàng

275        

Lê Minh Loan

 

Giác Hoàng

276        

Võ Kim Trúc

Diệu Quang

Giác Hoàng

277        

Nguyễn Tâm Hiếu

Quang Trung

Giác Hoàng

278        

Ngô Thị Phúng

Nguyên Hằng

Giác Hoàng

279        

Ngô Thị Mỹ Diễm

Diệu Hảo

Giác Hoàng

280        

Phan Thị Nguyệt

Huệ Lộc

Giác Hoàng

281        

Nguyễn văn Đại

Quảng Ngộ

An Lạc Hạnh

282        

Dương Mỹ Lệ

Quảng Thiện

An Lạc Hạnh

283        

Ngô Thị Hy

Nguyên Nhật Thảo

An Lạc Hạnh

284        

Bùi Thị Thúy Vi

Diệu Tâm

An Lạc Hạnh

285        

Tran Thi Kim Em

Diệu Hữu

An Lạc Hạnh

286        

Đoàn Thanh Châu

Nguyên Trang

An Lạc Hạnh

287        

Andy Huỳnh

Chúc Huy

Tu Viện Minh Giác

288        

Trần Thiện Tâm - Anthony

Viên Giác

Tu Viện Minh Giác

289        

Nguyễn Thị Thu Hồng

Diệu Ngọc

Tu Viện Minh Giác

290        

Huỳnh Ngọc Hoa

Chúc Nhiễu

Tu Viện Minh Giác

291        

Nguyễn Thị Hiếu

Minh Đạo

Tu Viện Minh Giác

292        

Lê Thị Ưng

Dieu Thuận

Tu Viện Minh Giác

293        

Lê Thị Thời

Diệu Tâm

Tu Viện Minh Giác

294        

Hà Thanh Quan

Dieu Thật

Tu Viện Minh Giác

295        

Trịnh Thị Thảnh

Huyền Lạc

Huyền Quang

296        

Hàn Mary

Huyền Minh

Huyền Quang

297        

Trần Tuyết Nghĩa

Châu Ngọc

Huyền Quang

298        

Huỳnh Thị Phượng

Huyền Thùy

Huyền Quang

299        

Huỳnh Thị Oanh

Hiếu Thành

Huyền Quang

300        

Vi Thị Ánh Hồng

Diệu Tường

Huyền Quang

301        

Trần Việt

Diệu Huệ

Huyền Quang

302        

Huỳnh Minh Trang

 

Huyền Quang

303        

Đặng Thị Tươi

Diệu Lý

Huyền Quang

304        

Tăng Thị Xuyên

 

Huyền Quang

305        

Nguyễn Thị Bích

Chơn Tâm

Huyền Quang

306        

Lê Thị Lệ

Diệu Xuân

Huyền Quang

307        

Trịnh Anh Đào

 

Huyền Quang

308        

Trần Thị Phi

Giác Hòa

Huyền Quang

309        

Đặng Thị Mỹ

 

Huyền Quang

310        

Nguyễn Thị Thu

Vạn Diệu

Huyền Quang

311        

Trang Ngọc Hương

Giác Hương

Huyền Quang

312        

Hồ Thị Thu Hương

Tâm Viên Hoa

Huyền Quang

313        

Phù Dung Thái Phượng

Giác Hiền

Huyền Quang

314        

Đoái Thị Hồng

Mỹ Bích

Huyền Quang

315        

Đỗ Thị Kim Dung

Giác Hóa

Huyền Quang

316        

Trần Thị Thu Nguyệt

Quảng Oánh

Huyền Quang

317        

Phan Thị Sang

Vạn Hiện

Huyền Quang

318        

Ngô Thị Hương Hoa

Chơn Huyền Đạm

Huyền Quang

319        

Hồ Thị Nhường

Chơn Tín Quả

Huyền Quang

320        

Pham Thị Oanh

Thiên Mãn

Huyền Quang

321        

Nguyễn Thị Vũ

Giác Từ

Huyền Quang

322        

Nguyễn Văn Hoa

Thiện Đạo

Huyền Quang

323        

Đỗ Kim Ân

Giác Phổ

Huyền Quang

324        

Trần Thị Thanh Thùy

Trừng Từ

Huyền Quang

325        

Trầm Thị Thu Hồng

Diệu Ngọc

Thiên Ấn

326        

Bùi Anh Quân

 

Thiên Ấn

327        

Lưu Thị Phìa

Diệu Trí

Thiên Ân

328        

Phan Thị Đạm Thanh

 

Thiên Ấn

329        

Hồ Thế Huy

 

Thiên Ấn

330        

Hà Tuấn Phong

 

Thiên Ấn

331        

Phan Thị Bích

Diệu Ngọc

Thiên Ấn

332        

Nguyễn Thị Hoa

Diệu Thảo

Thiên Ấn

333        

Võ Thị Kiều Nga

Diệu Huệ

Thiên Ấn

334        

Võ Kim Anh

Diệu Bạch

Thiên Ân

335        

Võ Minh Sơn

Tâm Minh

Thiên Ấn

336        

Ngô Bá

Quảng Pháp Tánh

Thiên Ấn

337        

Lâm Tiến Quang

 

Thiên Ấn

338        

Nguyễn Kim Liên

 

Thiên Ân

339        

Trần Thị Biên

Diệu Nghĩa

Thiên Ấn

340        

Trần Thị Ngân

Tâm Huệ

Thiên Ân

341        

Trần Thị Oanh

Lệ Chánh

Thiên Ấn

342        

Nguyễn Thị Bê

Diệu Lộc

Trúc Lâm

343        

Đặng Thị Chi Lan

Quảng Như

Trúc Lâm

344        

Hoàng Yến

Quảng Oanh Minh

Trúc Lâm

345        

Nguyễn Thị Mỹ Huệ

Quảng Diệu Trí

Trúc Lâm

346        

Trần Văn Quan

Quảng Chương

Trúc Lâm

347        

Nguyễn Thị Lương

Tịnh Kim

Hưng Long

348        

Phan Thị Phải

Đức Từ

Hưng Long

349        

Đỗ Thị Lan Châu

Diệu Ngọc

Hưng Long

350        

Nguyễn Thị Thanh Hương

Thanh Yên

Hưng Long

351        

Nguyễn Thị Chín

Quảng Phẩm

Nguyên Thiều

352        

Đinh Thị Trợ

Diệu Bảo

Nguyên Thiều

353        

Bùi Thị Thiện

Đăng Phước

Nguyên Thiều

354        

Phạm Thị Thu Đan

Lệ Kiều

Nguyên Thiều

355        

Dennis Son Huy Tran

 

Nguyên Thiều

356        

Nguyễn Giang

Chúc Lộc

Nguyên Thiều

357        

Huỳnh văn  Viên

Hữu Đạt

Nguyên Thiều

358        

Trần Thị Tế

Hữu Lễ

Nguyên Thiều

359        

Trương Hoàng Yến

Chúc Hoàng

Bảo Minh

360        

Lương Thị Mừng

Diệu Thường

Bảo Minh

361        

Châu Thị Nhơn

Diệu Thành

Bảo Minh

362        

Ngô Thị Báu

Thanh Nhàn

Bảo Minh

363        

Trương Hồng Thủy

Quảng Hải

Bảo Minh

364        

Đoàn Kim Phượng

Huệ Kim

Bảo Minh

365        

Châu Thị Dung

Chân Hiền Trang

Bảo Minh

366        

Nguyễn Thị Nhỏ

Chúc Bảo Hiền

Bảo Minh

367        

Lâm Thu Quế

Chúc Hiền

Bảo Minh

368        

Lê Thị Ngọc Nga

Huệ Bình

Bảo Minh

369        

Nguyễn Thị Ánh

Huệ Minh

Bảo Minh

370        

Võ Ngọc Lan

Huệ Định

Bảo Minh

371        

Phạm Thi Thanh

Diệu Thủy

Bảo Minh

372        

Phùng Thị Chúc

Quảng Đoan

Bảo Minh

373        

Võ Thụy Phương Châu

Huệ Tín

Bảo Minh

374        

Lê Ngọc Hạnh

Quảng Phúc

Bảo Minh

375        

Nguyễn Lê Hoàng Bảo

Trí Ngộ

Bảo Minh

376        

Huỳnh Kim Sơn

Lệ Hưng

Bảo Minh

377        

Phùng Chí Thành

Tuệ Trung

Bảo Minh

378        

Nguyễn Đình Phúc

Phúc Lý

Bảo Minh

379        

Phạm Văn Long

Thiện Pháp

Bảo Minh

380        

Phạm Jimmy Huy Lâm

Thiện Minh

Bảo Minh

381        

Dương Lệ Yến

Chúc Bảo Thanh

Bảo Minh

382        

Nguyễn Thị Kim Hiếu

Tịnh Hải yến

Bảo Minh

383        

Trần Thị Nghĩnh

Diệu Nghiêm

Pháp Quang

384        

Trần Thị Thân

Diệu Hậu

Pháp Quang

385        

Thái Thị Minh Danh

Diệu Châu

Minh Giác

386        

Lý Chánh

Giác Đạo

Long Quang

387        

Phương Như Âm

Giác Như

Long Quang

388        

Nguyễn Cư

Quảng Bình

Long Quang

389        

Lê Thị Vân

Quảng Vân

Long Quang

390        

Nguyễn Thị Nga

Diệu Phước

Long Quang

391        

Nguyễn Thị Ân

Ngọc Nghĩa

Long Quang

392        

Huỳnh Thị Bảy

 

Long Quang

393        

Chiêm Mậu Thành

Giác Lộc

Báo Ân

394        

Nguyễn Thị Diệu Trang

Tâm Nghiêm

Báo Ân

395        

Tôn Nữ Thị Phước

Tâm Nguyện

Báo Ân

396        

Nguyễn Phú Đức

 

Báo Ân

397        

Lê Thị Thanh Hiền    

 

Báo Ân

398        

Trịnh Mỹ Phong

Thánh Định

Báo Ân

399        

Nguyễn Thị Tâm

Nhuận Ý

Báo Ân

400        

Lê Thị Trà My

Quảng Nhuận

Báo Ân

401        

Võ Thị Tịnh

Nguyện Thanh

Báo Ân

402        

Mguyễn Thị Minh Phương

 

Báo Ân

403        

Phạm Thị Mai

Huệ Hảo

Báo Ân

404        

Thái Thị Danh

Diệu Duyên

Báo Ân

405        

Lê Văn Châu Mẫn

Quảng Tuệ

Báo Ân

 

 

Sơ kết số lượng: 507 học viên

 

Lớp người lớn: 403 học viên (xem chi tiết)

Lớp A Thiếu Nhi: 42 học viên (xem chi tiết)

Lớp B Thiếu Nhi: 62 học viên (xem chi tiết)

 1. Tu Viện Quảng Đức: 53 học viên
 2. Thiền Viện Minh Quang (NSW): 101  học viên
 3. Thiền Viện Minh Quang (SA): 22  học viên
 4. Thiền Viện Minh Quang (WA): 8 học viên
 5. Chùa Thiên Ấn: 15 học viên
 6. Tự Viện Pháp Bảo: 80 học viên
 7. Chùa Pháp Hoa: 70 học viên
 8. Chùa Long Quang: 7 học viên
 9. Chùa Pháp Quang: 2 học viên
 10. Chùa Báo Ân: 24 học viên
 11. Chùa Giác Hoàng: 12 học viên
 12. Chùa Huyền Quang: 34 học viên
 13. Tu Viện Vạn Hạnh: 7 học viên
 14. Chùa Bảo Minh: 27 học viên
 15. NPĐ An Lạc Hạnh: 13 học viên
 16. Tu Viện Minh Giác: 20 học viên
 17. Chùa Trúc Lâm: 6 học viên
 18. Chùa Hưng Long: 5 học viên
 19. Tu Viện Nguyên Thiều: 15 học viên
 20. Chùa Minh Giác: 1 học viên
 21. Chùa Giác Nhiên: 1 học viên

 

 

 


 

 

 

 

 

 

pdf-icon

 

***

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
102,943,971