Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Ban Điều Hành Khóa Tu Học kỳ 15

29/12/201500:21(Xem: 4764)
Ban Điều Hành Khóa Tu Học kỳ 15

BAN ĐIỀU HÀNH KHÓA HỌC kỳ 15

 

CHỨNG MINH: HT Thích Huyền Tôn, HT Thích Như Huệ, HT Thích Bảo Lạc

BAN GIÁO THỌ: HT Thích Quảng Ba, HT Thích Minh Hiếu, TT Thích Như Định, TT Thích Nguyên Tạng

BAN GIẢNG HUẤN: HT Thích Quảng Ba, HT Thích Trường Sanh, HT Thích Minh Hiếu, TT. Thích Nguyên Trực, TT. Thích Tâm Minh, TT Thích Nguyên Trực, TT Thích Nhật Tân,TT Thích Như Định, TT Thích Tâm Phương, TT Thích Thiện Hiền, TT Thích Phổ Hương, TT Thích Nguyên Tạng, TT Thích Giác Tín, TT Thích Đạo Thông, TT Thích Minh Hội, ĐĐ Thích Hạnh Hiếu, ĐĐ Thích Đạo Nguyên, ĐĐ Thích Phổ Huân, ĐĐ Thích Đạo Hiển, ĐĐ Thích Viên Trí, ĐĐ Thích Hạnh Tri, ĐĐ Thích Viên Tịnh, ĐĐ Thích Hạnh Phẩm, NS Thích Nữ Tâm Lạc, NS Thích Nữ Viên Thông, SC Thích Nữ Thảo Liên, SC Thích Nữ Nguyên Khai, SC Thích Nữ Huệ Nhẫn.

PHỤ TRÁCH LỚP HỌC THANH THIẾU NIÊN (SONG NGỮ) : HT Thích Quảng Ba, TT Thích Nguyên Tạng, ĐĐ Thông Pháp, ĐĐ Thích Viên Trí, ĐĐ Thích Hạnh Tri, ĐĐ Thích Đạo Hiển, SC Thích Nữ Nguyên Khai, SC Thích Nữ Huệ Nhẫn, SC Thích Nữ Huệ Diệu, SC Thích Nữ Nhật Hoa, Đh Nhật Hoa, Đh Tuệ Quang

BAN GIÁM THỊ: TT Thích Tâm Minh, ĐĐ Thích Đạo Hiển, NS Viên Thông, SC Nguyên Khai

BAN XƯỚNG NGÔN: TT Thích Nguyên Tạng, ĐĐ Thích Viên Tịnh

BAN TỔ CHỨC

Trưởng Ban: HT Thích Minh Hiếu

Phó Ban Điều Hành: TT Thích Tâm Minh

Phó Ban Kế Hoạch: TT Thích Thiện Hiền

Ban Thư Ký Hành Chánh: TT Thích Giác Tín, SC Huệ Nhẫn, Đh Minh Trí

Ban Trang Trí: TT Thích Như Định, ĐĐ Đạo Hiển, ĐĐ Hạnh Phát, Ni Sư Huệ Khiết, Ni Sư Như Như
Ban Thủ quỹ: SC Thích Nữ Thảo Liên (Adelaide), Diệu Hòa , Diệu Ánh

Ban Cư Trú: TT Thích Đạo Thông

Ban Vận Chuyển: ĐĐ Thích Hạnh Tri, Đh. Thiện Thanh, Đh. Thiện Bảo, Đh. Thiện Hiệp, Đh. Giới Minh Bổn

Ban Trai Soạn: TV Minh Quang,  Chùa Báo Ân

Ban Gây Quỹ: Chùa Thiên Ấn
Ban Học Tập: TT Nhuận Chơn, ĐĐ Đạo Nguyên, Đh Hoằng Lân, Đh Tâm Quang, Đh Tâm Huệ, Đh Nguyên Thọ, Đh Quảng Tường Nguyên

Ban Quản Chúng: TT Thiện Hiền, ĐĐ Viên Tịnh

Chúng Trưởng Nam Phật Tử: Đh. Quảng Quang, Đh. Chánh Minh Lượng

Chúng Trưởng Nữ Phật Tử: Đh. Chân Phúc Hà, Đh. Liễu Ngọc

Ban Hướng Dẫn Thanh Thiếu Niên (Song ngữ): SC Nguyên Khai, Đh Thiện Chơn Đh Diệu Khai, Đh Minh Hiện, Đh Tuệ Quang

Ban Nghi Lễ: TT Thích Thiện Hiền,  TT Nhuận Chơn, ĐĐ Viên Trí, ĐĐ Viên Tịnh

Ban Vận Chuyển: Đại Đức Thích Hạnh Tri, Đh. Thiện Thanh, Đh. Thiện Bảo, Đh. T Hiệp, Đh. Thiện Giới, Đh. Minh Bổn

Ban viên Trai Soạn: NS Huệ Khiết, NS Như Như, Đh. Quảng Pháp Đăng, Đh. Huệ Đức, Đh. Thanh Dương, Đh. Thanh Quang, Đh. Thanh Độ, Đh. Thanh Triệu, Đh. Thanh Tấn, Đh. Thanh Nghĩa, Đh. Thanh Chân, Đh. Quảng Tuệ, Đh. Huệ Hảo, Đh. Quảng Nhuận

Ban viên Hành Đường: học viên của khóa tu học, Ban Quản Chúng sẽ cử mỗi ngày.

Ban Tri Chung Bảng Hiệu Lệnh:  ĐĐ Đạo Nguyên, ĐĐ Viên Trí

Ban Hương Đăng: Đh Quảng Nguyệt, Đh Tâm Lễ, Đh Tâm Khánh, Đh Nhật Ánh

Ban Âm Thanh Ánh Sáng: Đh Thiện Bảo, Đh Thiện Thanh, Đh Minh Bổn

Ban Quay Phim Nhiếp Ảnh: Đh Thiện Hưng , Đh Hoàng Lan Giác Thiện Duyên, Đh Nguyên Nhật Khánh, Đh Ngộ Đại Hùng Jordan Lê

Ban Thiền Trà: Ni Sư Tâm Lạc, Ni Sư Viên Thông,  Đh Giác Quý

Ban in sang băng đĩa giảng & hình ảnh slideshow: Nhóm PT TV Minh Quang

Ban Y Tế:  Đh. Như Ngọc, Đh Thiện Bảo, Đh Tâm Nguyện

Ban Thị Giả : SC Đạo Hương, Sa Di Hữu Khả, Đh Tâm Thảo,
Đh Thanh Phi, Đh Diệu Đắc

Ban Trà Nước: Đh Tâm Thùy, Đh Nhật Viên

Ban Vệ Sinh Môi Trường: Đh.Quảng Pháp Đăng, Đh Minh Mẫn, Đh Thiện Thảo

Ban Trật Tự:  Đh Thiện Chí, Đh Thiện Trí

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
102,424,346