Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Hình ngày 4 tại Khóa Tu Học PP Úc Châu kỳ 15

01/01/201616:28(Xem: 3919)
Hình ngày 4 tại Khóa Tu Học PP Úc Châu kỳ 15

Hình ngày 4 tại Khóa Tu Học PP Úc Châu kỳ 15

Thứ sáu 1/1/2016


***

Công Phu Khuya
HT Bảo Lạc Khai Thị

***
Phật Pháp Vấn Đáp 3
HT Quảng Ba
TT Bổn Điền

TT Như Định

TT Minh Hội
ĐĐ Hạnh Tri
ĐĐ Hạnh Phẩm
NS Viên Thông


***

 

Lớp giáo lý 7
Lục Hòa
TT Minh Hội

ĐĐ Hạnh Tri


***


4.30pm-5.30pm

Thi Cuối Khóa lớp người lớn và lớp Thiếu Nhi

[Học viên tham dự tự nguyện]


Thiền Trà

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn